top of page

Rojal Rejmond Rajf

332.jpg

decembar 2020

Veliki naučnik i altruista koji je mukotrpnim, stoičkim i istrajnim radom uspešno pronašao metodu lečenja čitavog niza bolesti pa i kancera (100% efikasno)  1934.godine!

Rojal Rejmond Rajf (1888-1971) je genijalni naučnik i izumitelj koji je samopregornim radom došao do sjajnih otkrića za dobrobit čovečanstva. On i njegova otkrića su doživela sudbinu koju je imao Nikola Tesla sa svojim i dan danas neprevaziđenim dostignućima, koja i dalje nisu u masovnoj upotrebi. Korisni pronalasci za čovečanstvo u postojećem sistemu pod upravom i kontrolom "Zveri" tj. globalističke mafije i njenih psihopata, su zabranjeni! Zabranjeni za čoveka - roba sistema ali ne i za njih koji sebe smatraju gospodarima života i smrti  na ovom svetu. Pronalaske su zadržali za sebe i svoju korist a dela i ličnosti sjajnih naučnika su putem svojih mnogobrojnih podlih sistemskih oruđa bacili u zaborav. Ipak istinu niko nikada nije  ubio pa neće i nisu ni oni, ma koliko  se upinjali to činiti!

 

Najviše što danas znamo o Rajfu potiče iz knjige "Lek protiv raka koji je delovao" (The Cancer Cure That Worked), Berija Lajnsa (Barry Lynes), koji je uspeo da prikupi najviše podataka.  

31.jpg
0007.jpg

O Rajfu mnogi koji se bave medicinom i danas ne znaju ništa, tačnije nisu ni čuli za ovog velikana. Razlog je jednostavan. Udžbenike uz koje provode godine studiranja im piše korporativno-farmaceutski i medicinski biznis kojem je na prvom mestu oduvek bio i ostao profit dok je izlečenje nepoželjno, jer tako gube stalne mušterije a globalistička mafija kontrolu. Zato se opravdano izvodi zaključak: lekari znaju o lekovima i terapijama samo onoliko koliko im to dozvoli farmako-medicinska mafija. Tragedija je što gro takvih lekara nikada nije preispitalo naučeno i nikada nije sprovodilo sopstvena istraživanja, već su dato im uzimali zdravo za gotovo, za dogmu koja je konačna, apsolutna istina. Rajfa i njegov rad uništila je globalistička oligarhija kao što i danas uništava sve što bi bilo od koristi čovečanstvu a ne donosi joj profite i kontrolu stada.

 SVOJEVREMENO VEOMA CENJENI I PRIZNATI ISTRAŽIVAČ I NAUČNIK

Rojal Rejmond Rajf rođen 1888.god, za života je primio 14 nagrada i priznanja i počasni dokorat univerziteta u Hajdelbergu. Zbog svoje genijalnosti, znanja i veština nalazio je rešenja za većinu problema koje ostali naučnici nisu mogli da reše. Razvio je tehnologiju koja se i danas koristi u optici, elektronici, radiohemiji, biohemiji, balistici, aviotehnici i medicini. Može se reći da je Rajf rodonačelnik bioelektrične medicine. Radio je za Zeiss optiku, sarađivao sa američkom vladom, sa najuglednijim američkim naučnicima i lekarima, kao i sa nekoliko privatnih dobrotvora koji su ga finansirali. Najznačajniji je bio milioner Henri Timkin. Među njegovim izumima su i heterodinamični ultraljubičasti mikroskop, mikrodisektor i mikromanipulator koji se koriste u biologiji, biohemiji i medicini.

Rajf  je do kraja 1929.godine završio rad na tada najvećem mikroskopu za mikroorganizme. Njegov mikroskop je uvećavao čak 17 000 puta, za razliku od tada korišćenih koji su uvećavali 2000 puta. Bio je to ogroman napredak jer je Rajf bio u stanju da u svojoj laboratoriji u San Dijegu vidi mikroorganizme za koje mnogi naučnici nisu ni sanjali da postoje. Rajf je nastavio svoj rad i do 1933. godine je sklopio mikroskop koji je imao uvećanje tada neverovatnih 60 000 puta. Nazvao ga je Univerzalni Mikroskop koji je bio sastavljen od 5.682 različitih delova. Ovaj mikroskop bio je u upotrebi sve do početka osamdesetih godina prošlog veka kada je zamenjen modernom mikroskopskom tehnologijom koja uvećava i do milion puta!

OSVETLJAVANJE  MIKROORGANIZAMA SVETLOM A NE UBIJANJE ANILINOM

Rajf je zahvaljujući sopstvenom izumu, univerzalnom mikroskopu bio prvi čovek ikada koji je video do tada nepoznate mikroorganizme i to žive! Dotadašnje posmatranje mikroba bilo je moguće samo ako bi oni bili obojeni otrovnim anilinom što bi ih usmrtilo. Rajf je razvio tehnologiju osvetljavanja koja mu je omogućila posmatranje živih mikroorganizama! Prvi je počeo koristiti "rezonantnu svetlosnu tehnologiju".

Tada je Rajf bio jedini čovek na svetu koji je mogao videti najsićušnije, do tada nevidljive žive organizme kako se kreću i naseljavaju tkiva. Univerzalni mikroskop je Rajfu omogućio da otkrije mnogobrojne mikroorganizme izazivače mnogobrojnih bolesti među kojima je  i izazivač humanog kancera 1932.godine. To otkriće je kasnije nepravedno pripisano Virdžiniji Livingston koja je bila čest gost u njegovoj laboratoriji. Rajf je prihvatio teoriju po kojoj svaki molekul oscilira sopstvenom frekfencijom. Po tom principu i svaki mikroorganizam ima sopstvenu frekfenciju. Dugotrajnim ali uspešnim istraživanjima uspeo je da izmeri frekfenciju oscilovanja mikroorganizama uzročnika mnogobrojnih bolesti!

RAJF JE OTKRIO "BX" - PLEOMORFNI MIKROORGANIZAM KOJI IZAZIVA KANCER 

Rajf je koristio K-medijum (doktora A. Kendala) u nameri da izoluje mikrob izazivač kancera. Tako je 1932. dobio uzorak tkiva za koji se sumnjalo da je kancerozno, ali početna kultura nije mogla da proizvede virus koji je tražio i koji je već bio uočio.

Kako ni medijum ni mikroskop nisu bili sami za sebe dovoljni da otkriju mikroorganizam u filteru, on je ponovio pretragu sa dodatnim tretmanom.


Desilo se sasvim slučajno da je prethodno testirao jednu cev u okviru tubularnog prstena napunjenog argonom i aktiviranog električnom strujom koju je inače koristio kako bi bombardovao elektronima mikroorganizme. Kancerozna kultura je 24 sata ostala u cevi napunjenoj gasom argonom sa uljučenom strujom. Kada je kulturu stavio pod mikroskop uočio je da se njen izgled promenio. Proučavao je razloge tog fenomena pa je tako uz nekoliko ponavljanja otkrio u polupropusnom filteru (izrađenom od ultrafinog porcelana) crvenkasto-purpurne granule u kulturi. Bio je to "BX" mikroorganizam izazivač kancera koji je on uspeo prvi da izoluje i prečisti. Rajf i njegov asistent su odmah nastavili sa radom da potvrde otkriće. Ponovili su metod 104 puta uzastopno i dobili isti rezulat.

Sledilo je još preko 20 000 neuspelih pokušaja da transformišu normalne ćelije u ćelije raka. Konačno je uspeo. Onda je kreirao uspešno 400 tumora od iste kulture. Sve je dokumentovao filmom, fotografijama i pedantnim beleškama. Ovaj virus nazvao je "Cryptocides primordiales". Iz beležaka se vidi da je koristio svoj Univerzalni Mikroskop pod uglom prelamanja 12-3/10 stepeni, boje hemijskog prelamanja (refrakcije) - purpurno crvene. Veličina ovog mikroorganizma  je izuzetno mala. Dužina je 1/15 mikrona, širina 1/20 mikrona. Ni jedan običan mikroskop tog vremena, čak ni do 1980. godine nije mogao ovaj mikroorganizam da učini vidljivim. Ali, Rajf je otkrio još nešto.

 

images.jpg
download.jpg

Dati mikroorganizam je bio pleomorfan. Tako je Rajf zapisao da se mikrob kancera pojavljivao u četiri oblika i to su:

1. BX (karcinom)
2. BY (sarkom - veći od BX)
3. Monokokoidne forme u miocitima krvi od preko 90% obolelih od kancera. Ukoliko su pravilno obojene mogu se videti na standardnom mikroskopu.
4. Kritomice pleomorfne gljivice - identične morfološki onima grozdastim i pečurkastim.

Sve ove forme mogle su se, po Rajfu, preobratiti u formu BX u periodu od 36 sati i mogu u eksperimentalnoj životinji proizvesti tipičan tumor sa patologijom neoplastičnog tkiva od koga se opet može izolovati BX mikroorganizam. Kompletan proces je bio ponovljen preko 300 puta sa identičnim pozitivnim rezultatom.


Rojal Rajmond Rajf je tako dokazao postojanje pleomorfizma, odnosno potvrdio je nalaze Antoana Bešama (Antoine Béchamp 1816-1908) koji je prvi tvrdio da postoje mikroorganizmi koji u svom životnom ciklusu menjaju oblik. Proslavljeni Luj Paster, koji je od Bešama preuzeo mnoge ideje i prikazao ih kao svoje, ovome se žestoko suprostavljao. Tako je Paster kao veliki zagovornik vakcina (što su zagovarali i jezuiti) postao svetski poznat, dok je ime Antoana Bešama potpuno zaboravljeno. Kao i Rajfovo. Ipak, Paster nije bio u pravu.

defeatcancer11_01.jpg

SVET I SVE ŠTO GA ČINI TREBA POSMATRATI KROZ VIBRACIJE-FREKFENCIJE

 

Veliki genije, naše gore list, Nikola Tesla nam je još davno poručio da ako želimo spoznati suštinu postojanja i funkcionisanja sveta u nama i onog koji nas okružuje, isti trebamo posmatrati kroz vibracije-frekfencije. Tačnije, sve oko nas i u nama postoji vibrirajući na određenoj frekfenciji. Upravo ovaj princip je preuzeo fenomenalni Rojal Rejmond Rajf.

Nakon Rajfovog otkrivanja da je mikroorganizam koji izaziva kancer pleomorfan, među lekarima i naučnicima nastala je tada rasprava o tome da li taj mikroorganizam menja oblik ili ne. Kako nisu svi tada bili u mogućnosti da otputuju daleko u San Dijego (putnički avio sabraćaj je tek počeo da se razvija) i sami se uvere u ovaj fenomen, tvrdili su da takav mikroorganizam  ne postoji. Među onima koji su pobijali Rajfov nalaz bio je i dr Tomas Rivs, tada veoma uticajan član Američke Medicinske Asocijacije (AMA).

Sam Rajf nije se mnogo obazirao na raspravu. Kao i Nikola Tesla, on je bio tih naučnik potpuno odan poslu i nije uopšte žudeo za slavom i novcem. Više mu je stalo da otkrije način kako uništiti ovaj mikroorganizam i tako spasiti živote bolesnim ljudima.

Da bi uništio ovaj mikroorganizam upotrebio je isti princip kao i kada ga je učinio vidljivim - njegovu sopstvenu frekvenciju. Povećavajući jačinu frekvencije na kojoj su prirodno oscilovali ovi mikrobi, Rajf ju je pojačavao dok se nisu izobličili i raspali od strukturnog stresa. Kao kada se jačina nekog tona koristiti da bi se razbila čaša. Molekuli čaše već osciliraju u skladu sa nekim tonom. Pošto sve drugo ima različite rezonantne frekvencije, samo jedna usglašena sa rezonancom čaše ako se dovoljno pojača - razbiće je.

images (1).jpg
0005.jpg

Da bi lakše shvatili princip na kojem je počivao Rajfov rad, usmerimo pažnju na radijsko emitovanje signala. Znamo da određenu radio stanicu možemo pratiti na frekfenciji na kojoj se emituje, na primer 92,2 MHz. Radio predajnik te radio stanice emituje program, tj. radijski signal na toj frekfenciji, baš kao što i druge radio stanice isto to čine, samo na drugim talasnim dužinama ili frekfencijama. Isti taj signal možemo “uhvatiti” našim radio prijemnikom okretanjem potenciometra (dugmeta za biranje stanica). Radio prijemnik sadrži u sebi oscilatorno kolo. Okretanjem potenciometra mi menjamo frekefenciju oscilatornog kola odnosno prijemnika. Onog trenutka kada frekfenciju oscilatornog kola namestimo na traženih 92,2MHz, (tj. da oscilatorno kolo vibrira na istoj frekfenciji koju emituje radio predajnik) uspostavili smo poklapanje frekfencija radio predajnika i prijemnika ostvarivši tako rezonansu koja nam omogućava praćenje programa u prijemniku. Ukoliko pojačamo/povećamo  amplitudu signala koji emitujemo radio predajnikom na toj frekfenciji, dobićemo premodulisani signal, njegovo izobličenje koje će se manifestovati u zvučniku potpuno neprepoznatljivim, neupotrebljivim izobličenim govorom odnosno muzikom. 

 

Svaki živi organizam i sve oko nas u skladu sa Teslinim zamislima postoji i egzistira vibrirajući na određenoj frekfenciji. Tako i svi mikroorganizmi koji se međusobno razlikuju vibriraju na različitim frekfencijama. Postoje bukvalno trilioni različitih frekvencija i svaka vrsta i svaki molekul ima svoju karakterističnu. (Kao i svaki broj mobilnog telefona).


Rajfu je tako bilo potrebno mnogo godina i mnogo sati neprekidnog rada dok nije tačno definisao frekvencije koje su bile specifične za svaki mikrob koji bi izazivao neku bolest. Tako je na istom principu mogao da razori viruse herpesa, paralize, meningitisa, tetanusa, influence i još mnogih drugih mikroorganizama.

NAJEMINENTNIJI AMERČKI LEKARI SU ODALI PRIZNANJE RAJFOVOM PRONALASKU - KRAJ SVIH BOLESTI

Tada 44 najeminentnija lekara SAD priredili su 20. novembra 1931. banket za Rajfa i dali mu počasnu titulu doktora. Banket je nazvan: "Kraj svih bolesti". Održan je na imanju doktora Milbenka Džonsona u Pasadeni, koji je bio glavni nadzornik i pokrovitelj svih medicinskih ispitivanja koje je Rajf sprovodio.

Univerzitet Južne Kalifonije imenovao je 1934.godine Specijalni medicinski istraživački komitet da nadgleda tretman koji je sprovodio Rajf. Iz bolnice u Pasadeni dovedeno je u njegovu laboratoriju na tretman frekvencijama 16 pacijenata u završnom stadijumu karcinoma.

Ovaj Komitet je bio sastavljen od lekara i patologa ovlašćenih da pregledaju pacijente ukoliko prežive, nakon 90 dana tretmana. Tako je nakon tri meseca Komitet zaključio da je 14 pacijenata bilo POTPUNO IZLEČENO. Tretman je onda podešen i za ostala dva i oni su nakon četiri nedelje takođe izlečeni. Efekat lečenja je bio 100 %.

pasadena.jpg
0004.jpg
rife4.jpg

Rajf je 1934. zapisao: "Sa instrumentom za tretman frekvencijom nije dolazilo do oštećenja okolnog tkiva, tretman je bio bezbolan, nije bilo neprijatnog zvuka, i nikakva senzacija kod pacijenta nije postojala. Jedna cev osvetljava pacijenta i nakon tri minuta tretman je završen.

Virus ili bakterija su uništeni i organizam se nakon toga sam oporavlja prirodno od toksičnih posledica nastalih delovanjem virusa ili bakterije. Nekoliko bolesti se može lečiti istovremeno."

Tako je iste godine počela sa radom uspešna klinika za kancer na Univerzitetu Južne Kalifornije.

Rajfov način lečenja raka opisan je 1931. godine u Science Magazine. O uspešnoj klinici raspravljano je narednih deset godina na mnogim medicinskim seminarima, a oprezno je informisna javnost u udarnim medijima. Tehnički detalji lečanja dati su u godišnjem izveštaju Smitsonian Instituta.

SAN DIJEGO NOVINE.jpg

Rajf je sarađivao sa tada vrhunskim naučnicima i lekarima koji su podržavali njegovo otkriće.

 

Zaključak stručne javnosti je bio sledeći:


a) uzročnik kancera je bio mikro-organizam


b) Mikro-organizam je mogao biti bezbolno uništen i kod pacijenata kod kojih je metastaza bila u završnom stadijumu


c) posledice bolesti mogle su biti potpuno zalečene.

FARMAKO-MAFIJA NE TRPI IKOGA KO DONOSI LJUDIMA POTPUNO IZLEČENJE  -  JER NEMA VEČITIH MUŠTERIJA, NEMA PROFITA 

 

Možemo se sasvim opravdano zapitati zašto se Rajfova USPEŠNA metoda, konstruisani aparat, danas i svih proteklih godina, decenija, ne koristi i nije se koristio za lečenje ljudi od najopakije bolesti? Odgovor je jasan svakome ko uključi svoje moždane ćelije i ne dozvoli da ga hipnotišu masmediji ili postojeće i u velikoj meri fabrikovano sistemsko obrazovanje. FARMAKOBIZNIS i ljudi bez časti, humanosti, ikakvog obzira i morala, koji svoju imperiju grade na prljavom novcu i svoje interese beskrupulozno ostvaruju na leševima miliona ljudi do sada, stoje iza zatiranja svega što bi poslužilo čovečanstvu da postane zdravije, bolje i srećnije pa i iza uništenja Rojala Rejmonda Rajfa i njegovog remekdela!

Iza najvećih poslovnih projekata uvek stoje najbogatije i najmoćnije globalne oligarhijske dinastije. Znamo već, to su bankarsko-korporativna oligarhija (među kojom glavnu reč vode cionisti), crno evropsko plemstvo (stare, uglavnom basnoslovno imućne aristokratske porodice  i negdašnje vladarske dinastije)  i naravno Vatikan (jezuiti) i njihove sluge u vidu korumpiranih političara, novinara i nazovi stručnjaka iz ma koje oblasti nam društvenog života. Razlozi zbog kojeg je Rajfovo remek delo uništeno leže naravno u basnoslovnom profitu koji se može dobiti "lečenjem" kancera i juče i danas istim smrtonosnim metodama: hemioterapijom, citostaticima, zračenjem ili već , i naravno u kontroli stanovništva i njegovoj depopulaciji - njihove metode su veoma efikasne a krajnji ishod istih jeste smrt miliona ljudi do sada ali na žalost i od sada  (zlatna milijarda)!

Rife_Hoyland_5_6_38awmd.jpg

Kako je tekao proces usmrćivanja lika i dela Rojal Rejmonda Rajfa? 

Moris Fišbejn koji se dočepao skoro čitavog kapitala Američke Medicinske Asocijacije (AMA) do 1934. poslao je Rajfu svog advokata sa "ponudom koja se nije mogla odbiti". Radilo sa svakako o kupovini prava na korišćenje Rajfove frekventne mašine. Ali, Rajf je odbio. Detalji ponuđenog posla nisu poznati.

 

(Fišbejn je 1949. morao da prekine saradnju sa AMA zbog krađe fondova i raznih prevara).

 

Prvi incident sa kojim se nakon toga Rajf suočio bila je krađa komponenti iz njegove laboratorije, fotografija, filmova i pisanih beleški. Krivac, naravno nikada nije otkriven.

Dok se borio da povrati svoje izgubljene podatke, (bilo je to vreme kada nisu postojali personalni kompjuteri i fotokopije), neko je teško oštetio njegov složeni mikroskop. Ogroman broj delova je ukraden

Pre toga podmetnut je požar koji je uništio laboratoriju Burnett u Nju Džersiju, sa kojom je Rajf blisko sarađivao. Njena vrednost je bila današnjih nekoliko miliona dolara.

Autor članka koji je objavljen u godišnjaku Smitsonian Instituta ubijen je misteriozno u svojim kolima.

Dr Nemes koji je imao neke duplikate njegovih radova i sarađivao sa Rajfom, i razvio svoj tretman lečenja raka (veoma uspešan) smrtno je stradao u vatri u svojoj laboratoriji kojoj je izgorela i dokumentacija.

Već 1939. skoro svi istaknuti doktori i naučnici u SAD poricali su da su ikada sreli Rajfa. Ovaj potpuni preokret bio je rezultat pritiska farmaceutskih kompanija. A bez njihovih finansija, bolnice su propadale.

Tako je Artur Kendall, direktor Northwestern School of Medicine, koji je radio sa Rajfom na virusu kancera, prihvatio donaciju od skoro četvrt miliona dolara, da prekine lekarsku praksu i penzioniše se u Meksiku. To se dogodilo u vreme Velike Depresije, kada su ljudi već masovno ostajali bez posla.

Onda, 1939. angenti "porodice koja je kontrolisala farmaceutsku industriju" (verovatno Rokfeleri) "pomogli su" Filipu Hojlendu (Philip Hoyland) u da povede sudski spor protiv "Beam Ray Corporation", koja je bila upravo njegov najveći poslovni partner. To je bila jedina kompanija koja je proizvodila Rajfove frekventne instrumente. Hojland je izgubio spor, ali je i kompanija bankrotirala plaćajući advokate, što i jeste bio cilj "pomoći".


U vreme Velike Depresije proizvodnja Rajfovih frekventnih instrumenata je potpuno prestala.

0030.jpg

Baš kada je bilo planirano održavanje press konferencije 1944. na kojoj bi se Američkoj Medicinskoj Asocijaciji objavili rezultati stručne studije iz 1934. u vezi Rajfove uspešne terapije u lečenju kancera, uporni doktor Milbenk Džonson (bivši predsednik AMA) smrtno je otrovan, a njegovi papiri sa beleškama i izveštajem su "nestali".

Američka fondacija za rak nikada nije finansirala ni jedno Rajfovo istraživanje.

Ogroman novac farmaceutskih kompanija je potrošen da oni koji su videli ovu terapiju, sve što su videli i saznali - zaborave.

 

Ipak najteži i konačni udar na "lek za sve bolesti" je bio kada je policija nezakonito zaplenila ostatke Rajfovih pedesetogodišnjih istraživanja. Rad i život, dr Rojala Rajfa je bio definitivno uništen. Najviše što danas znamo o njemu potiče iz knjige "Lek protiv raka koji je delovao" (The Cancer Cure That Worked), Berija Lajnsa (Barry Lynes), koji je uspeo da prikupi najviše podataka.

0008.jpg

Doktor Rajf, potpuno slomljen, predao se alkoholu. Umro je (ili je ubijen) 1971.godine "slučajnom" smrtonosnom dozom valijuma i alkohola u bolnici "Grossmont".

Tako uglavnom završe svi oni koji stanu na put nemani koja ne zna šta je humanost, čast, moral, poštenje, vrlina. Ta ista neman i dalje rovari, laže, podmeće, krade, ubija, i sada dok čitate ove redove. 

PONOVNO "OTKRIVANJE" VEĆ OTKRIVENOG

Medicinski časopisi koje sponzorišu velike farmaceutske korporacije, odbili su da publikuju bilo šta u vezi Rajfove terapije. Tako mnogi studenti medicine nikada nisu ni čuli za Rajfova istraživanja.


Tako su kasne 1950. godine neki nezavisni istraživači, ne znajući nista o Rajfovom radu, izneli dokaz da je rak infektivna virusna bolest i da se "kancer ne sastoji samo od tumornog tkiva". Opisali su to kao bolest prouzrokovanu nekim mikro-organizmom u krvi. Po njima ispada da svi nosimo taj virus, ali da on ne prouzrokuje tumor ukoliko u organizmu nema dovoljno toksina, a što se događa zbog učestale izloženosti hemikalijama, radijaciji, stresovima... ili slabom krvnom slikom i oslabljenim imunitetom.

Biofizičari su sada dokazali da postoji krucijalna prirodna interakcija izmedu žive materije i protona. Ovaj proces je merljiv na ćelijskom (bakterijskom) nivou. Druga istraživanja su pokazala da su svi živi sistemi izuzetno osetljivi na elektromagnetne talase ekstremno niske ili visoke frekvencije. Tako se može reći da svaka vrsta ćelije ima specifičnu frekvenciju u interakciji sa elektromagnetnim spektrom.

Dr. Irene Corey Diller sa Instituta za istraživanja raka u Filadelfiji 1950. godine je, takođe, ne znajući za rad Rajfa, izolovala gljivični agens iz maligne izrasline. Sazvala je simpozijum u Njujorku kako bi obelodanila svoje otkriće. Direktor Centra za istraživanja raka bolnice Sloan Ketering, Cornelius P. Rhoads, to je sprečio.

U laboratorijama instituta Sloan-Ketering je i 1985. nepobitno utvrđeno da se mikroorganizam (identičan onom koji je opisao Rajf) nalazio u svim kulturama krvi kanceroznih pacijenata. Svi ovi nalazi su morali da budu uništeni, a zvanično tumačenje koje je izdato je da je mikoroorganizam došao spolja.

Već 1971. godine Ričard Nikson, marioneta bankarske oligarhije sa Vol Strita, gromoglasno je najavio novu američku borbu protiv opake bolesti - kancera. Nazvao je to bombastično u tipičnom američkom stilu: "Rat kanceru". Tako je iz državnog budžeta SAD izdvojeno 1,6 milijardi dolara koje su date privatnim klinikama i istraživačkim centrima za rak da nastave rad u "otkrivanju" ove "opake bolesti".

Do 1990. potrošeno je na ovaj program oko 50 milijardi.

Inspirisano sjajnim istraživačkim novinarstvom Ivone Živković  i njenim tesktom iz 2007.godine " KAKO JE PRE 70 GODINA USPEŠNO LEČEN RAK!" http://www.ivonazivkovic.net/RAJF%20KANCER.htm

332.jpg
119.jpg
bottom of page