korisno čoveku - zveri nije

332.jpg

jun 2021

ČISTE ENERGIJE NISU INTERES GLOBALISTIČKE MAFIJE - NJIHOVA PRLJAVA VLAST POČIVA NA PRLJAVIM ENERGENTIMA - U ovakvom svetskom društvenom poretku - monetarizmu - bankari – korporatisti teže, što se energenata tiče, održati po svaku cenu status qvo. Besomučno se eksploatišu nafta, ugalj i ostala fosilna goriva, nuklearna energija, jednom rečju dobija prljava energija koja ekološki teroriše planetu i sve nas iz dana u dan! Veštački izazivaju oskudice fosilnih goriva kako bi uvećali cenu tih energenata na tržištu i tako uvećali ionako bezobrazno velike PROFITE. Bore se protiv uvođenja novih ekološki čistih tehnologija dobijanja energije jer ako monopolski ne prodaju  naftu, neće biti ni profita, ako nema profita i njihova moć će presahnuti pa će ostvarenje sna o novom svetskom poretku u kojem će diktatorski gospodariti, biti dovedeno u pitanje. A čiste energije ima svuda oko nas, lako može biti dostupna i veoma jeftina ako ne i besplatna...to je istina koja nikako ne sme na površinu.

0046.jpg
0054.jpg
images (1).jpg

Istina je da solarne energije koja se dobija od nepresušnog sunca ima u tolikom obilju da jedan dnevni sat u podne sadrži više energije nego što čitav svet potroši za godinu dana! Kada bi mogli sakupiti samo 1% te energije, svet ne bi morao koristiti naftu, gas ili koji drugi energent. Već danas postoji tehnologija sakupljanja sunčeve energije koju je potrebno usavršavati - ali, znate već kome to nije u interesu!

 

Energiju vetra uporno proglašavaju već godinama unazad slabom i nepraktičnom jer tu tehnologiju sputava pitanje lokacije. Naravno da to nije tačno. Istina je da je Ministarstvo enegetike SAD priznalo 2007.godine da kad bi vetar bio u potpunosti iskorišten samo u tri od 50 US država, energijom bi bilo moguće snabdevati čitave SAD!!!!

 

Istina je da se uspešno može koristiti tehnologija dobijanja energije putem korišćenja plime i oseke kao i morskih talasa! Ustanovljene su 42 za sada, lokacije u Ujedinjenom Karljevstvu kao trenutno dostupne iz kojih bi se dobilo čak 43% potrebne energije za UK kada bi se u njih instalirala potrebna oprema postojeće tehnologije korišćenja samo plime/oseke!!!

Za snagu talasa koji izvlače energiju iz površinskog kretanja okeana procenjeno je da ima globalni potencijal od 80 000 teraWatt sati godišnje. To znači da bi 50% ukupnih svetskih potreba za energijom bilo zadovoljeno korišćenjem ove tehnologije!!!

 

Dakle istina je da energija plime, talasa, sunca i vetra ne zahteva nikakvo preliminarno sakupljanje energije za razliku od uglja, gasa, nafte, biomase, vodonika itd! Kombinacija samo ova 4 medija - ako se efikasno sakupljaju kroz tehnologiju - mogla bi snabdevati svet energijom zauvek!!!! Ali ni to nije sve...

Postoji energija koja nadmašuje dole opisana 4 medija, to je geotermalna energija! Prema istraživanjima iz 2006.godine o geotermalnoj energiji ističe se da je trenutno unutar naše planete dostupno 13 000 Zetadžula energije sa mogućnošću lakog pristupa do 2 000 Zetadžula sa poboljšanom tehnologijom! Kolika je to količina energije govori nam sledeći podatak - celokupna godišnja potrošnja energije svih zemalja sveta zajedno iznosi svega 0,5 Zetadžula godišnje!!!!!! To znači da bi otprilike 4000 godina planetarne potrebe za energijom bile zadovoljene korišćenjem samo geotermalne energiije! A pošto znamo da se Zemljino generisanje topline konstantno obnavlja - ova energija je praktično beskrajna-mogla bi se koristiti zauvek!

332.jpg

jun 2021

Veoma zanimljiv kratki dokumentarni film koji govori o gušenju razvoja TEHNOLGIJE HLADNE NUKLEARNE FUZIJE najpre u SSSR-u a potom devedesetih u SAD-u i Japanu! Naučnici koji su radili na ovim programima su na volšebne načine fizički eliminisani! Pokušaj Japana da razvija energetske tehnologije kojima bi postao energetski samodovoljan je bio kažnjen upotrebom geofizičkog oružja - cunami - Fukušima i uništenje pogona Toyote koji je prednjačio u razvoju novih tehnologija na temelju hladne nuklearne fuzije. 

Ukratko, globalistička oligarhija koja upravlja UN, Svetskom bankom, MMF-om, Svetskom trgovinskom organizacijom i ostalim polugama globalstičkog matrixa nije mogla dozvoliti gubljenje energetskog monopola koji se bazira na fosilnim gorivima. Ukoliko bi to dopustila i njena kontrola sveta bi bila žestoko narušena. Imaju sva oruđa, oružja, novac i silu ovog sveta kako bi to sprečili i to čine! 

Zašto se nauka u SSSR aktivno razvijala samo 15 godina? Zašto hladnu nuklearnu fuziju, pronalazak fizičara Ivana Filimonenka, nisu mogli koristiti Koroljev, Kurčatov i Gluškov? Šta stoji iza misterioznih smrti ovih velikih naučnika? Zašto je program hladne nuklearne fuzije u Sovjetskom Savezu proglašen pseudonaučnim? Zašto su širom sveta, uključujući i Sjedinjene Američke Države ubijeni izvanredni naučnici? Šta se desilo sa glavnim projektantom peterbuške kompanije koja se bavila proizvodnjom motora na osnovu hladne nuklearne fuzije? Čime se zapravo bavi "Komisija za suzbijanje pseudonauke"? Zašto Japanci nisu u mogućnosti da sprovedu u svojoj industriji alternativnu tehnologiju? Kakvu je istinu otkrio bivši ministar ekonomije Japana - Heizō Takenaka? Šta se krije iza tragedije Fukušima? Da li postoji geo-fizičko oružje?

Fejsbuk stranica "BebaMur.com" https://www.facebook.com/BebaMur2/

https://www.youtube.com/watch?v=kkkDnEZ_EZo

332.jpg

jun 2021

NAFTE NIKADA NEĆE NESTATI - Vilijam Engdal (William Engdahl), autor knjiga "Vek ratova: Anglo-američka naftna politika i novi  svetski poredak" i "Seme uništenja: geopolitika genetski modifikovane hrane i globalno carstvo",  tvrdi da su priče o nestašici nafte - lažne.


- To je uostalom na samrtničkoj postelji i priznao M. King Hubert, tvorac teorije o nestašici nafte na čijim su tezama počivale sve kasnije pretpostavke. To da nema nafte, to je dogma. Počiva na teoriji da su mrtvi dinosaurusi, odnosno da su njihovi ostaci ušli duboko u tlo, negde čak i 20 kilometara pre 50 miliona godina i da su se s njihovim ostacima dogodile neobične transformacije od kojih je nastala nafta - kazao je Engdal u intervjuu za Globus, navodeći da su Rusi za vreme  Drugog svetskog rata došli do saznanja da nafta nije fosilnog porekla. 

 

Priče o ograničenoj količini nafte na svetu potrebne su, tvrdi Engdal, zbog naftnih giganata koji tako mogu podizati cene - Henri Kisindžer je rekao: ako kontrolišete naftu, kontrolišete čitave države, pa i čitav svet. Zato je teorija o fosilnom gorivu komplementarni deo takve politike - ocenio je Engdal. 
 

1-nafta-i-ratovi-copy1.jpg

- Rusi su dokazali da nafta potiče iz zemljinog jezgra, da se nalazi u samom njenom središtu. Tokom miliona godina razdvajanja zemljine površine i tektonskih pomeranja otvorili su se kanali kojima je nafta krenula na gore, prema površini, pod velikim pritiskom i zbog visoke temperature u unutrašnjosti zemlje. Tim kanalima ona negde dolazi brže, negde sporije. Ali, ima je svuda. Nafte ima. Ona ne nestaje ni presušuje, nego se samo u nekim slučajevima prebrzo crpi jer treba pričekati da dođe novi  mlaz.

- Nafta i prirodni gas obnovljivi su izvori. No, da se to zna, nafta ne bi koštala 120 dolara po barelu - zaključio je Engdal, koji smatra da bi realna cena trebalo da bude 70 do 75 dolara po barelu. 

 

UVOD U MODERNU NAUKU NAFTE i u RUSKO-UKRAJINSKU TEORIJU DUBOKOG , ABIOTIČKOG POREKLA NAFTE

 Ruska akademija nauka – Zajednički Institut za fiziku Zemlje

 

U osnovi opšte prihvaćene teorije jeste tvrdnja da nafta nastaje od ostataka fosilnih dinosaurusa i drevne vegetacije.

 

U uvodu se kaže: Savremena Rusko–Ukrajinska teorija dubokog, abiotičkog porekla nafte prepoznaje naftu kao primordijalni–prvobitni materijal koji je iz dubokih izvora izbio kroz Zemljinu koru. Ukratko, i otvoreno, oni tvrde da nafta nije “fosilno gorivo” i da ne postoji suštinska veza sa izumrlim dinosaurusima ili bilo kojim drugim biološkim nanosom “u sedimentima”, niti bilo gde drugde.

 

Teorija predlaže drugo rešenje i tvrdi da nafta potiče iz mnogo dubljeg izvora u zemlji nego što se do sada verovalo, da ona ima “abiotičko” poreklo, i da ona nije rezultat truljenja biološkog materijala koje su nekada bili na površini Zemlje.

332.jpg
119.jpg