top of page

agenda 21 UN

332.jpg

april 2022

REZILIJENTNI GRADOVI GLOBALISTA - 100 REZILIJENTNIH GRADOVA ROKFELER FONDACIJE (među kojima je i Beograd) KAO SASTAVNI DEO AGENDE 21 - Projekat primamljiv svetu koji je lako izmanipulisati i zavesti - noćna mora za probuđene i one koji su svesni svrhe i namene ovakvih planova globalističke mafije! 

 

Vest iz decembra 2014 - fondacija Rokfeler je u okviru projekta za izgradnju 100 rezilijentnih gradova širom sveta, objavila spisak od 35 gradova – među kojima je i Beograd “pozvan da se pridruži sve brojnijoj mreži urbanih centara koji se pripremaju da odgovore na izazove 21. veka”. 

auton125296.jpg

Izvodi intervjua iz časopisa "Pečat" sa Leuren Moret, naučnicom izuzetne hrabrosti, koja je 1999, nakon napuštanja Livemore laboratorije za nuklearno oružje, postala „zviždač“ iznoseći u javnost detalje „najveće naučne podvale vazane za Juka Mauntin projekat“. Moret je bila član Parlamenta i Kongresa, a pojavila se kao svedok-ekspert na Međunarodnom sudu za ratne zločine vezane za Avganistan. Iz perspektive geologa (jedna od prvih žena sa diplomom Univerziteta Davis iz Kalifornije), i eksperta specijalizovanog za oblast „delovanje jonizujućeg zračenja na prirodno okruženje i živa bića”, Leuren se godinama bavi vrhom „naučne mafije“, a kao priznati ekspert za brojne oblasti u svoja otkrića unosi dodatnu dimenziju, koju nemaju nezavisni novinari istraživači.

Vi ste svojim istraživanjima obuhvatili čitav set projekata vezanih za realizaciju Agende za 21. vek. Sem naučne mafije, istražujete ulogu brojnih izvođača radova, tragajući za vrhom odakle se direktive sprovode sistemom spojenih sudova. Srbija je, nakon uranijumske NATO agresije 1999, napadnuta HAARP-om, GMO, zakonima o obaveznoj „imunizaciji“, a trenutno je izložena još jednom sofisticiranom propagandnom triku iz Rokfelerovog šešira. Kako tumačite Rokfelerov projekat izgradnje „rezidencionalnih gradova“ i vest da će ovi gradovi dobiti „bespovratna sredstva za imenovanje direktora za rezilijentnost grada, čiji zadatak je da upravlja, planira i sprovodi strategiju rezilijentnosti grada“? Država u državi?

S obzirom da živim u jednom od „specijalnih Rokfeklerovih“ gradova, imam i lično iskustvo o tome: živeti u njemu postala je noćna mora. Mi imamo četiri takva grada povezana sa Berklijem – Sanfrancisko, Oukland, Alameda i Berkli. Rokfeler je predvideo (planirao) da do 2050. godine, umesto današnjih 50% stanovništva, broj stanovnika urbanih oblasti poraste na 70%, što znači da će se seosko stanovništvo proterati sa svojih poseda, uz ubrzanu transformaciju ove populacije u urbanu sirotinju-bezemljaše, čime bi eugenički projekat uništavanja viška stanovništva bio zaokružen. Amerika upravo preživljava fazu eliminacije beskućnika, proizvedenim ovakvom politikom, što je uporedivo sa Hitlerovim „konačnim rešenjem“. Američki beskućnici se prosleđuju u sabirne FEMA kampove, da bi ih umesto gasnih komora podvrgli čipovanju i prinudnoj sterilizaciji. 

100-resilient.jpg

Ako je bilo ko u Srbiji pomislio da su Rokfeler i bratija „rezidencijalne centre za izazove 21. veka“ namenili lokalnom stanovništvu, grdno se vara. Navešću vam primer nekoliko „zatvorenih gradova” u Latinskoj Americi, izgrađenih na državnom zemljištu, ograđenih i zaštićenih „bezbednosnom tehnologijom“, u koje se ulazi uz posebne identifikacione kartice (ugrađene čipove) a radna snaga koja ih opslužuje nema slobodu izlaska i ulaska po sopstvenoj volji. U ovim gradovima stanuje belosvetska elita, koja ne podleže zakonima zemlje domaćina, ima sopstvenu valutu i poreska pravila – rečju nedodirljivi. ( u dolazećim vremenima, možda Beograd na vodi?)

S obzirom da se radi o inicijalnoj donaciji fondacije Rokfeler, u vrednosti od 100 miliona dolara, na koji način će fondacija kontrolisati rezidente?

Kontrola se vrši najsavremenijom tehnologijom ugrađenom u svaku stambenu jedinicu, radi mogućnosti praćenja svih aktivnosti, a veliki deo informacija sa lica mesta biće obrađen uz pomoć smart meter (pametnog strujomera), za merenje potrošnje električne energije u domaćinstvu. Oni imaju bazu, takozvani „midver“ i “flet arej” antenu, malu ali moćnu, projektovanu za prenos informacija o svemu što se u kući dešava. Ona „uzgred“ crpi informacije iz svih električnih uređaja (pa i računara) i beleži sve što ste izgovorili, radili pa čak i pomislili. Sve te informacije prenose se u centralu, odakle ih preuzima brod stacioniran u ofšor zoni (međunarodne vode). Bili smo svedoci pretvaranja MERSK broda u ofšor brod, napunjen kompjuterskim serverima. Preuređivanje broda trajalo je preko dve godine, da bi pre šest meseci isplovio. U brodu se nalaze svi podaci iz naših gradova, svaki smart meter se povezuje sa INMARSAT satelitom, umreženim sa geostacionarnim satelitom iznad Kameruna u Africi.

Čak su i podaci Američke službe bezbednosti preuzeti tim satelitom, odakle se prosleđuju INMARSAT centrali u Londonu. INMARSAT je osnovan u Holandiji, a poznato je da su Holanđani uvek bili umešani u fašističke projekte, kao što su rengen mašine na aerodromima. Njihova umešanost u pedofilski lanac, uključujući i holandsku kraljevsku porodicu, govori o prirodi ove države i mentalnom sklopu vladajuće elite.

image_6mkJxmDnsA.jpg

Da li je najavljeno uvođenje pametnih brojila u Srbiju jedan od mehanizama za uspostavljanje kontrole nad stanovništvom, uključujući i one osuđene na život u senci “grada za elitu”?

Ovde u Berkliju, i obližnjim „specijalnim gradovima“ iznenada su se pojavila pametna-brojila, ugrađena u sve poslovne zgrade i stanove; novo ulično osvetljenje, kao i moćni prenosnici telefonskih veza (uz adaptiranje postojećih na veću snagu uz pomoć kablova za električnu struju). Moćne antene ugrađene u zidove zgrada, sprovode snažne signale slične onima iz smart metersa. Ovi signali vas mogu oboriti na pod ili izazvati nepodnošljive glavobolje, što će daljinskim upravljanjem biti primenjivano na svakog ko nije „harmonizovao“ ponašanje sa novim pravilima Agende21. Oni prate sav saobraćaj i kretanje ljudi uz pomoć uličnih svetiljki, a imaju mogućnost da vas izlože udaru EMF talasa – izazivajući bol kad god im se prohte. Ti Rokfelerovi gradovi imaće tehnologiju kojom će biti onemogućen pristup nepoželjnima, što se upravo događa u Berkliju.

Ko stoji iza ovog vojnog projekta?

S obzirom da svaka tehnološka inovacija odlazi u ruke vojnih stratega, ovu tehnologiju je iskoristila holandska vojska radi praćenja brodova na moru. Ubrzo je, paralelno s razvojem programa, započeo vojni biznis. Privikavanje stanovništva na metode kontrole i državnog terora započinje operacijama „pod lažnom zastavom“. Satelitskim sistemom INMARSAT želeli su da prate sav avionski saobraćaj, ali im je bilo potrebno „misteriozno“ rušenje dva malezijska aviona, kako bi opravdali uvođenje INMARSAT praćenja letova.

Kako će se ova tehnologija odraziti na naš budući život?

Oni su razvili sofisticiran način da prate ljude širom planete. U tu svrhu koriste DNK električni signal (slično otisku prsta), da određenu osobu prate iz satelita ma gde se našla, danju ili noću, koristeći infracrvene zrake. Sve što je ljudski kreativni um smislio preuzeli su u svoje ruke, a otkrića jednog od najvećih umova – Nikole Tesle, služi kao neiscrpan izvor informacija. Oni tome nisu dorasli ali ih ništa ne sprečava da eksperimentišu, zgrćući ogoman novac lažnom pričom o „klimatskim promenama“, smišljenom u Al Gorovoj kuhinji. 

 

Inmarsat-system-components_Q640.jpg
8cdae423-811c-4dd2-91b6-fbc7d05ce341.jpg

Krajnji cilj je stvaranje globalnog robovlasničkog društva, a dokle su spremni da idu može se zaključiti iz Rokfelerovog govora o neophodnosti ukidanja novca. Ukoliko ih ne zaustavimo oni će uspostaviti takav sistem koji omogućava državi (i Rokfeleru kao njenom stvarnom vlasniku) da vam ukine račun bez ikakvog objašnjenja – pritiskom na dugme, a dovoljno je da im se učini da previše „talasate“. Sve što ste zaradili tokom života biće u njihovom satelitskom kompjuteru, pod strogom kontrolom onih koji nikome ni za šta ne odgovaraju, kao što nas danas prinudno vakcinišu ne preuzimajući odgovornost za tragične posledice. Rokfeler i Bžežinski su o tome pisali u knjizi „Između dva veka“, a ja to posmatram kako se ostvaruje pred mojim očima, brže nego što je moguće zamisliti.

Spisak rezilijentnih gradova na sajtu Rokfeler fondacije: https://www.rockefellerfoundation.org/blog/next-35-resilient-cities-are/

332.jpg

april 2021

VELIKI GLOBALNI RESET - SVOJE PLANOVE NE KRIJU - NALAZE SE I U AGENDI ZA 21. VEK - DA BI SE SA PODLOŠĆU IZBORILI ISTINU MORAMO ZNATI! ISTINA OSLOBAĐA! (mekušci i konformisti beže od nje)

Ekonomski razlozi za plandemiju

Stvara se nova ekonomija, ekonomija tehnokratije. (O tome videti u sjanim knjigama Patrick M. Vood: Technocracy Rising: The Trojan Horse Of Global Transformation, 2014 i Technocracy: The Hard Road to World Order, 2018)

Ukratko, radi se o sledećem.

Ekonomija tehnokratije nije zasnovana na ekonomskim mehanizmima ponude i potražnje, već na kontroli resursa energije koji diktiraju tip proizvodnje ponude i potražnje. Kako bi njihov sistem funkcionisao, ova tehnokratska struktura koju sačinjavaju naučnici, inženjeri, lekari i bankari, zahteva socijalni inženjering, on zahteva ogromne baze podataka o građanima i potpunu kontrolu nad izvorima podataka, nad medijima i ljudima. To se sprovodilo u poslednjih 80 godina kroz razne programe kao što su: Agenda 21, Sustainable Development, Green Economy, Councils of Governments, Smart Growth, Smart Grid, Globalno zagrevanje. Najsnažniji program je Veliko resetovanje ili tzv. Četvrta industrijska revolucija, koja se upravo događa uz pomoć pandemije covid-19.

074.jpg

U suštini ovde energija zamenjuje koncept novca kao robe. Njima ne odgovara liberalno kapitalistički koncept, jer on usmerava proizvodnju i potrošnju. U njihovom konceptu potrošnja mora da bude usmerena, zato mora da postoji sistem kontrole masa, masovne kontrole uma. Mase ne treba da poseduju ništa ali da se osećaju srećno. Političari, kao predstavnici interesa naroda, biće uklonjeni, već sada oni su samo loši glumci. Bankarski sistem je došao do kraja, dugovi su toliki da više ne mogu da se vrate. Sada će globalna ekonomija biti zasnovana na resursima a ne samo na novcu (Bil Gejts upravo kupuje ogromne površine poljoprivrednog zemljišta). Taj plan treba da se ostvari do 2030 godine.

Ljudi neće biti vlasnici ničega, sve će dobijati na lizing, na korišćenje. Svi proizvodi će postati usluge. Ljudi će posedovati kriptovalute, ali one će im biti dodeljivane samo na osnovu uzornog ponašanja, biće povezane se ljudskim telom. Takvi krediti ili bodovi već postoje u Kini. Tela ljudi će biti u potpunosti nadgledana. Ako se ponašaju prihvatljivo moći će da dobiju ono što traže, i to ne sve. Da bi se to ostvarilo, trenutno se razvija diktatura biomedicinske struke, ulažu se ogromni resursi na razvoj biološke kontrole čoveka, u pretvaranje ljudi u biološki poslušne robove. Vakcine su osnovni korak u ostvarenju tog cilja.

332.jpg

januar 2021

AGENDA ZA 21. VEK ŽAKA ATALIJA  - Žak Atali u knjizi "Kratka istorija budućnosti" tako “predviđa” da će se događaji u 21. veku  odvijati u tri različite faze:


U prvoj fazi to će biti vreme stvaranja  "Super Imperije". Ova imperija neće biti geografski ograničena već globalna i njome će vladati velike međunarodne korporacije. I one će kreirati globalnu politiku.


“Novac će se konačno osloboditi od svega što ga  ugrožava-uključujući  nacionalne države, koje će progresivno biti razmontirane. Tržište će postati jedini svetski zakon”, piše Atali.

 

Druga faza koja će nastati, po predviđanjima Atalija, je hiperkonflikt. To je period u kome se ova hiperimperija skuplja (to se još zove svetska kriza i posledica je smanjenja novca u opticaju). I to je deo današnjice. Atali “predviđa” da je to period u kome se polako stvara opšti svetski haos. On, međutim ovaj period ne vidi kao današnjicu, već ga stavlja u 2030. godinu.

Atali za ovaj period prognozira razarajuće ratove, suprotstavljene nacije (sve do guše zadužene i lišene strateških resursa), suprostavljene religiozne grupe, terorističke grupe i početak pljačkaških mafijaških sukoba na slobodnom tržištu.


Treća faza, koju pomnje Atali,  nastaće oko 2060. i biće to period hiperdemokratije. Tako će narodi širom planete, iscrpljeni ratovima i socijalnim pobunama prihvatiti formiranje jedne 

téléchargement.jpg
hqdefault.jpg

“demokratske svetske vlade”, koja će doći kao spasonosno rešenje. To će biti uvod u stvaranje globalnog kolektivističkog sistema gde će svako raditi za “opšte dobro”.

Žak Atali je, za one koji nisu upućeni, jedan od agenata – izvršitelja volje globalističke vlastele te otuda ne čudi da poput svog kolege Soroša “uspešno” predviđa  šta će se dešavati sa ovim svetom – zna čovek jer je očito upućen u planove svojih starešina.

Bio je svojevremeno savetnik Fransoa Miterana,  uključio je Francusku u program razvoja novih evropskih tehnologija "Eureka".

Godine 1991. Atali je postao prvi  predsednik moćne Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj, sa sedištem u Londonu. 

Atali je bio i član evropske komisije (pri EU) koja je bila inicijator stvaranja jedinstvenog obrazovnog sistema u EU, u kome bi sve diplome bile rangirane u jedinstvenom poretku, pa je zato izglasana Bolonjska konvencija. Kao pisac je objavio više od 30 knjiga koje su prodate u preko 6 miliona primeraka širom sveta. Tu spada i knjiga o njegovom omijenom bankaru Sigmundu Varburgu.

Za Karla Marksa,  Atali tvrdi da je pogrešno povezan sa komunizmom odnosno “sovjetizmom” , i da je on  bio istinski zagovonik globalnog slobodnog tržišta, pa samim tim i ekonomski filozof Novog svetskog poretka.


Žak Atali je (2010.) predsednik finansijske organizacije “PlaNet Finance" i bavi se mikrofinansijskim kreditima (tj. kreditiranjem najsiromašnijih).  

                                                                                               Ivona Živković

332.jpg

januar 2020

PREUZIMANJE BUDUĆNOSTI ČOVEČANSTVA U RUKE GLOBALISTA PSIHOPATA

 

Agenda 21 Ujedinjenih nacija predstavlja najveću PR strategiju – akcioni plan za preotimanje svega na planeti od strane globalnog korporativnog sistema, predvođenog svetskom vladom. Ništa se neće odraziti na život svakog čoveka na planeti u fizičkom i ekonomskom smislu više od Agende 21. Radi se o totalnom preuzimanju društva, država, ljudi i prirodne sredine, koje ima za cilj uspostavljanje totalne i totalitarne kontrole, privatizaciju celokupne baštine čovečanstva i depopulaciju planete.

 

Agenda 21 je šematski plan, akcioni plan za uspostavljanje apsolutne kontrole nad svom vodom, zemljom; svim biljkama, mineralima, infrastrukturom, sredstvima za proizvodnju, edukacijom, energijom, informacijama i svim ljudskim bićima na svetu.

Ako želite da preuzmete zemlju bez upotrebe vojske kako ćete to učiniti? Jasno – putem medija i obrazovnog sistema. I to je upravo ono što se događa. Ako to nije preuzimanje šta je drugo? U SAD, odavno gledamo kako se šestogodišnjaci pretvaraju u žrtve propagandne mašinerije. Totalna manipulacija dečjih umova u učionicama; svaki magazin, film, TV program, novina i udžbenik rade na deci i nama ostalima po diktatu održivog razvoja; korišćenje zemljišta planovi, planovi za upravljanje vanrednim situacijama, planovi za sprovođenje zakona, propis hrane, ograničenja energije, zakonodavne i pravne odluke – sve nas usmerava i formatizuje da bespogovorno prihvatimo Agendu za 21. vek kao akcioni plan za egzistenciju u okviru jedinstvene Svetske fašističke držve.

11.jpg
119.jpg

autor i vrhunski istraživač Agende 21, Roza Kori, ekspert za potmulo preuzimanje gradova i država koje se sprovodi pod „Zelenom maskom“, i orvelijanskim konstruktom „održivog razvoja“. U svojoj knjizi „Pod zelenom maskom“ Roza Kori dekonstruiše Agendu 21 i razvija strategije delovanja aktivista širom sveta sa ciljem razobličavanja i zaustavljanja realizacije ovog dijaboličnog plana. Roza Kori je izvršni direktor „Post Sustainability Institute“ i pokretač sajta Demokrate protiv Agende 21.

U skladu sa orvelovskim dvogovorom, psihopate će svoje prljave planove svetskoj javnosti predstaviti kao brigu za bolju budućnost  čovečanstva i prirodnog okruženja. Naravno, po običaju, kako to već biva, naivne mase će nasesti umirene u dovoljnoj meri da manipulatori mogu nesmetano svoje planove sprovesti u nedelo, do kraja. Žaba se postepeno kuva i primetiti neće kada bude skuvana.  Evo umirujuće pilule za spavanje:

 

    "Agenda 21 (21 označava 21. vek) je plan akcija u vezi sa održivim razvojem koji je donet na konferenciji u Rio de Žaneiru 1992. godine i smatra se najvećim dometom ove konferencije. Teme ove agende, koja sadrži oko 500 strana i 40 poglavlja su siromaštvo, zaštita atmosfere, šuma, vodenih resursa, kao i zaštita divljih i domaćih životinja. Teme su i važne oblasti ljudskog delovanja kao što su zdravstvo i poljoprivreda, a agenda se bavi i drugim bitnim problemima, kao što je odlaganje otpada. U dokumentu je posebna pažnja posvećena deci i omladini, ženama, poljoprivrednicima i preduzetnicima. Ujedinjene nacije su preuzele na sebe da pomažu ovim grupama, što je predstavljalo značajnu razliku u odnosu na dotadašnju praksu."

332.jpg

Mnogobrojne tzv. međunarodne organizacije su osmišljene i formirane od strane globalisitičke mafije kako bi delovanje istih poslužilo postepenom ostvarivanju njihovih ciljeva. UN, formirane nakon II sv rata su jedna od njih, zametak buduće svetske globalističke vlade i naizgled bezazleno oruđe u procesu stvaranja Novog fašističkog svetskog poretka.

 

Strpljivo osmišljene da globalizuju kontrolu svih područija naših života, UN su paravan za hijerarhiju Iluminata/Slobodnih zidara. U govoru održanom 1970. godine Robert Welch, osnivač Društva Johna Bircha u Americi, veoma tačno je predvideo šta će Ujedinjene nacije postati:

 

„Ujedinjene nacije se nadaju i planiraju - ili, da budemo tačniji, tome se nadaju i to planiraju insajderi, zavereničke glavešine iznad njih - vršiti kontrolu rasta stanovništva, kontrolu nad naučnim i tehnološkim razvojem, kontrolu nad oružjem i vojnom moći pojedinačnih naroda, kontrolu nad obrazovanjem, kontrolu nad zdravljem i svaku moguću kontrolu koje se postepeno mogu dočepati pod raznoraznim izgovorima za primenu međunarodne nadležnosti kojih se mogu setiti. 

Te šarolike i zasebne vrste kontrole trebaju postati delovi postepeno nastajuće, sveobuhvatne kontrole koju oni očekuju postići pretvornošću prevarama, uveravanjem, obmanama i izmišljotinama, dok istovremeno u rezervi drže grubu silu i teror, kao moguća sredstva sprovođenja takve kontrole."'

 

Ujedinjene nacije su i osmišljene da bi to činile, stvorene su da bi to činile; a upravo to sada i čine. Zato onim dušebrižničkim rečima kojima se iskazuje tobožnja briga za bolju budućnost čovečanstva i životne sredine, mogu poverovati samo isprani mozgovi širom sveta, a takvih je na žalost svih nas previše.  

332.jpg

januar 2020

januar 2020

5.jpg
332.jpg

januar 2020

Uspostavljanje kontrole i dominacije nad društvom u Globalistanu, realizuje se upotrebom jezika, obrazovnog sistema i medija. Koje su ključne reči orvelijanskog novogovora izmišljene kao okosnica Agende 21?

Na prvom mestu – ključna reč, kod za primenu Agende 21 je „održivi razvoj“. Druga reč je „pametni rast“, treća „divljina“.

 

(Da, to su te reči - kodovi koji se tako upečatljivo utiskuju u mozgove mase koja ih gotovo svakodnevno sluša na vlastelinskim kontrolisanim medijima. Ista ih poput papagaja ponavlja uveravajući sebe kako je naučila nešto pametno i da je još pametnije slediti mantre koje pred nju postavljaju "altruistički" raspoloženi vlastelini iz tame...jadno! - FA) 
 

126.jpg

Održivi razvoj ne tiče se recikliranja već se tiče promene razmišljanja i kontrole pravca kojim će se ljudska vrsta kretati u budućnosti. To je urađeno pomoću globalizacije koja u osnovi predstavlja standardizaciju svih sistema. Da bi kontrolisali svet u eri elektronike, neophodno je sve standardizovati nakon čega možete veoma jednostavno da manipulišete. To je plan koji se sada realizuje. Zbog toga imate regionalizaciju svuda u svetu umesto nacionalnih granica. Regionalizacija predstavlja osnov rekonfiguracije sveta i idealan metod za konačno uništenje nacionalnih država.

 

Pre nego što je usvojena Agenda 21 UN, 1997. godine Brotlandova komisija (Brundtland Commission) – „Komisija za prirodnu sredinu i razvoj“ UN, definisala je ključan pojam: „svetski održivi razvoj“ u svojoj knjizi: „Naša zajednička budućnost“ i kao našu obavezu istakla neophodnost da danas živimo i radimo pod imperativom da ne ugrozimo buduće generacije i da idemo u susret njihovim potrebama. Zvuči sjajno! Veličanstveno, zar ne? Jer, ko bi želeo da ugrozi budućnost svojim potomcima? Tom prilikom je izneta teza da sve što mi, ljudi, radimo danas na planeti, predstavlja otvorenu opasnost za buduće generacije. Da su ljudi najobičnije štetočine i da su svojim delovanjem doveli život na planeti u pitanje.

 

I tada su ta komisija UN kao i Generalna skupština UN zadale zadatak da se za pet godina izradi akcioni plan o održivom razvoju koji bi bio primenjen na čitav svet. Agenda 21 je taj akcioni plan održivog razvoja. Za impementaciju Agende 21 koriste se ključne reči – kodovi. Naročito ih koristi nevladina organizacija koja je u tu svrhu formirana pod nazivom „Međunarodni savet lokalnih ekoloških inicijativa (ICLEI). Ova organizacija ima za zadatak sprovođenje ciljeva Agende 21 širom sveta. To je grupa čiji su članovi gradovi i vlade. Savez gradova i opština Srbije (SKGO) postao je član ICLEI 2004.godine.

 

ICLEI zaobilazi vlade nacionalnih država i cilja direktno na gradove koje uvezuje u megagradove orijentisane ne više prema državi već prema regijama. To je način da se zaobiću pravne granice i poništi pravo pojedinca da pozove svoju vladu na odgovornost zbog onog što se dešava u njihovom neposrednom okruženju. Ključne reči u ovom procesu su, razume se – „globalizacija“, „fleksibilnost“, „zeleno“ i zapravo gotovo sve se plasira u formi brige za prirodnu sredinu, i u tu svrhu se formiraju brojne lažne ekološke – „zelene“ organizacije i grupe. I sve što se odigrava i što će se odigravati u okviru realizacije akcionog plana – Agende 21 – biće pokriveno zelenom maskom. Grupe se formiraju pod različitim nazivima poput „Zeleni savet za unapređenje životne sredine“; „Zelena inicijativa“ i slično. Zapamtite: Agenda 21/Održivi razvoj je globalni plan koji se sprovodi lokalno.

Iz razgovora Biljane Đorović sa Rozom Kori / Geopolitika  (2014)

332.jpg

januar 2020

2.jpg

Koji je ideološki koncept iza Agende 21?

Ideološki koncept je komunitarizam. Radi se o političkoj i socijalnoj filozofiji koja kaže da individualna i socijalna prava nisu aksiom i konstanta, već da ona moraju da budu balansirana sa pravima zajdenice a u slučaju Agende 21 radi se o globalnoj zajednici. U uslovima u kojima se prava individue određuju od strane Svetske vlade, pojedinac je uvek na gubitku.

 

Ovakav koncept je u potpunoj suprotnosti sa ustavom SAD koji kaže da se čovek rađa sa pravima i da mu ta prava ne može oduzeti vlada. Ono što vlada mora da radi je da ta prava podržava. I sada se zahteva od pojedinca da svoja prava preda Globalnoj zajednici. Da bi se to uradilo, koristi se kovanica: „nova svest“.

Da, Agenda 21 od nas zahteva da napustimo stari način razmišljanja o sebi, naciji, državi i svetu i da počnemo da mislimo sasvim drugačije. Nova svest. Da li vam to zvuči poznato? Nije li to san svakog totalitarnog projekta? A za promenu svesti koja po planovima Agende 21 treba da se odigra tokom jedne do dve generacije, obrazovanje je od najvećeg značaja.

Obrazovni sistem u SAD je od kraja 19. veka osmišljen tako da zaglupi američku populaciju i stvori čoveka koji će pristati na život u Novom svetskom poretku. Taj proces je veoma detaljno analiziran u radovima Šarlote Izerbit i Džona Tejlora Gatoa.

Drago mi je da ste spomenuli ova dva izuzetna analitičara koji su omogućili da shvatimo šta se dešavalo sa obrazovanjem. Svako bi trebalo da pročita knjigu Šarlote Izerbit: „Namerno zaglupljivanje Amerikanaca“ koja je zapravo enciklopedija obrazovanja u SAD, kao i knjige Džona Tejlora Gatoa.

Ovo što se danas odigrava u kontekstu obrazovanja predstavlja završnicu igre koja je pripremana od 1880.-tih Američki edukatori su slati u Nemačku gde su trenirani na filozofiji i psihologiji koja je podučavala da ljudsko biće ne poseduje dušu te da se može programirati, poput automata ili robota – biološkog androida, Socijalni inžinjering, manipulacija, razne tehnike kontrole, primenjeni su kako bi pojedinac postao deo zupčanika sistema. Obrazovanje po UN Agendi 21 će se standandirzovati globalno po istim principima zaglupljivanja i modelovanja svesti kako bi se kreirala „nova svest“, „novi čovek“, apsolutno nesvestan sila koje njime upravljaju.

Iz razgovora Biljane Đorović sa Rozom Kori / Geopolitika (2014)

79.jpg

Kakva nas budućnost očekuje ukoliko ne uspemo da prepoznamo strategiju Agende 21 i ne zaustavimo njenu realizaciju?

Plan sadrži dva bitna elementa: prvi je „pametni rast“ i tiče se urbanih prostora na planeti. Ideja globalista je da izmeste populaciju iz ruralnih, prigradskih oblasti i malih gradova u veoma prenaseljene gradske centre. Da bi to uradili gradovi moraju ići u visinu i smanjivati se po širini što znači da će se područja gradova smanjivati po veličini ali će zgrade biti mnogo više. Drugi deo plana je – „divljina“. Šta će se događati na prostoru gde su nekada bila sela, predgrađa, šume i livade? Ljudima će pristup u te oblasti biti strogo ograničen. Kako će se to realizovati?
 

332.jpg
115.jpg

Sada se govori da divlje životinje moraju da imaju životni prostor koji mi, ljudi bezobzirno uništavamo. Naravno, najbogatiji, oni koji su osmislili Agendu 21 su najviše doprineli uništavanju prirodne sredine, biljnog i životinjskog sveta kao i naroda koji su živeli u skladu sa prirodom, a sada će se teret tih zlodela prevaliti na čovečanstvo. Sa jedne strane, dakle, ljudi će biti prinuđeni da žive u ljudskim staništima koja se po Agendi 21 nazivaju „ostrva za ljudsko stanovanje“. Redukovaće se vlasništvo nad privatnim automobilima, privatne kuće neće postojati, sve što budemo radili biće strogo nadzirano i kontrolisano, unos kalorija će biti propisan, izgubićemo kontrolu nad svojim telima.

Gradovi će biti prenaseljeni i u njima će živeti frustrirani ljudi, i to će uticati na porast nasilja. Ukoliko izgubite mogućnost da svoje nezadovoljstvo iskažete političarima, kroz pravni sistem ili medije, ta strašna frustracija kanališe se kroz nasilje. U tom slučaju će vlada moći opravdano da vas strpa u zatvor. Drugi način da se ispolji frustracija je pasivnost, povlačenje u sebe. U uslovima monitoringa u okviru školskog sistema i industrije zdravlja, procena vašeg mentalnog zdravlja rezultiraće masovnim drogiranjem stanovništva.
 

Iz razgovora Biljane Đorović sa Rozom Kori / Geopolitika (2014) 

januar 2020

332.jpg

januar 2020

2.jpg

Da li je redukcija populacije deo Agende 21?

Agenda 21 se fokusira na hranu, vodu, zemlju i populaciju. Kada čitate programe i tekstove o bioetici i tehnologiji jasno vidite da su ti sadržaji ispražnjeni od bilo kakvog etičkog stanovišta i da dominira ideja o transformaciji živog sveta i oživljavanju tehnologije.

 

Agenda 21 će se svakako odraziti na to šta i koliko jedemo i ko će imati pristup hrani. U velikim megalopolisima totalno ćemo zavisiti od biotehnologije u proizvodnji vode i hrane i to je ono što izaziva najveću zabrinutost jer ovo jeste nastavak eugeničkih planova. Postoji direktna veza između korporacija koje sprovode Agendu 21 sa Hitlerovom Nemačkom; Simens, ABM, Dženeral Elektrik… su kompanije koje proizvode biometeriku, pametne mreže i sprovode manipulaciju populacije.


 

Plan je zamišljen da bude potpuno implementiran do 2050. godine. Godina sa kojom se često susrećete u Agendi 21 je 2020. i tu godinu možemo videti kao prelomnu. Mi smo još uvek u mogućnosti da povratimo svoju slobodu, još uvek smo u mogućnosti da o ovome raspravljamo. Ljudi mogu da čitaju moju knjigu, da me čuju i vide, mogu javno da govore i da deluju u javnom prostoru. I, to je ključno. Ljudi ne mogu da očekuju spasioca na belom konju već su u obavezi da se edukuju, povezuju i deluju.

 

Da li je moguće stvoriti međunarodnu koalicuju za borbu protiv Agende 21?

Postoji veoma snažan otpor Agendi 21 širom sveta. Deluje se lokalno.


Vi u Srbiji ste na početku borbe i neophodno je da odmah zahtevate da se poništi vaše članstvo u ICLEI („Međunarodni savet lokalnih ekoloških inicijativa) kao i participacija u regionalnim strukturama vlasti. Vaš gubitak mogućnosti da utičete na ono što se događa sa vašom zemljom je ono što mora odmah da se promeni. Morate se edukovati da prepoznate Agendu 21 i oštro joj se suprotstavite. Verujem da mali broj vas zna da je Agenda 21 veoma široko primenjena u Vojvodini.

Agenda 21 za kulturu nedavno je usvojena na sednicama Gradskog veća gradova u Novom Sadu, Vršcu i Zrenjaninu. Usvajanje je koordinisano od strane Vlade Vojvodine, koja će takođe podržati lokalne implementacije. Drugi dokument na koji treba da obratite pažnju je power point prezentacija pod nazivom „Razvoj društva znanja kroz istraživanje, obrazovanje i informacione tehnologije“, koju je uradio Miroslav Vesković rektor univerziteta u Novom Sadu koordinator Sedmog prioriteta Strategije EU za Dunavski region. Prezentacija je datirana na 2.oktobar ove godine. U pitanju je primena Agende 21 kroz seriju kooridinasinah planova kojima se ovaj deo vaše zemlje, Vojvodina, neprimetno izmešta u polje globalističkih regiona u kojima će ingerencije vaših vlasti biti bitno sužene.

Roditelji treba da pogledaju šta njihova deca uče u školi i ne dozvole da se školski programi svedu na ispiranje mozga. Morate budno pratiti šta se dešava sa vašom kulturom. Mi postižemo veliki uspeh u SAD ali to nećete čuti u mejnstrim medijima. Ljudi koji se bore marginalizovani su i ismevani i izrugivani u mejnstrim medijima. No, bez obzira na to milioni ljudi širom sveta se bore i odbijaju Agendu 21. Ja sam prošlog meseca boravila u Mađarskoj i Nemačkoj, držala predavanja i edukovala ljude da se nauče da prepoznaju i da se suprotstave njenoj realizaciji.

Iz razgovora Biljane Đorović sa Rozom Kori / Geopolitika (2014) 

332.jpg

januar 2020

Na osnovu čega je izvršena transmisija direktiva? Kako je došlo do toga da agenda UN bude iznad pravnog sistema SAD?

To je veoma važno pitanje zato što ukoliko čujete za Agendu 21 UN u diskursu mejnstrim medija o njoj će se govoriti kao o neobavezujućem dokumentu koji nema nikakav uticaj na vlade država. To je laž. Način na koji ona radi je sledeći: 1992. Plan 21 ili Agenda za 21. vek prihvaćena je od 179 zemalja među kojima je bila i nova Jugoslavija – SR Jugoslavija. Plan je prihvaćen juna 1992.godine a SR Jugoslavija je formirana 27. aprila 1992. Vaši čitaoci treba da znaju da se Srbija još tada složila sa planom UN za 21.vek.

8.jpg

Ono što se tada događalo sa SAD i ostalim zemljama širom sveta je da su zemlje potpisnice sporazuma počele da rada na sopstvenim, lokalnim planovima - sopstvenim Agendama 21. To je bio sledeći dirigovani potez. Agenda 21 nije obavezujući sporazum. Ali, onda su sve zemlje načinile svoj lokalni Agenda 21 plan. Šest meseci nakon što je postao predsednik SAD, tokom godišnjice usvajanja Agende 21, Bil Klinton je formirao „Predsedničko veće za održivi razvoj“. I to je put kojim je ovaj neobavezujući dogovorni plan UN postao obavezujuća politika pravila i regulativa u SAD.

Predsedničko veće za održivi razvoj je u vreme dok je postojalo (1993-1999) radilo na zadatku implementacije Agende 21 u SAD. Ljudi koji su radili u ovom Veću bili su sekretari Kabineta glavnih vladinih agencija uključujući Ministarstvo odbrane, obrazovanja, poljoprivrede, agenciju za zaštitu prirodne sredine – bilo ih je ukupno deset. Osim njih u sastav Predsedničkog veća za održivi razvoj ušle su i nevladine organizacije (NVO).

Vladine i nevladine organizacije su se udružile sa privatnim fondacijama i korporacijama uključujući Enron, Dau Kemikal i Sibu Gajgi (sada Novartis – farmaceutsku kompaniju). Ta družina je počela da traga za načinima da globalni plan UN realizuje lokalno na prostoru SAD. I otpočeli su tako što su dali višemilionski grant Američkoj asocijaciji za planiranje koja se bavi planiranjem zemljišta. Oni su obučili sve planere u SAD i dali im grant od više miliona dolara kako bi promenili regulative za korišćenje zemljišta u SAD.

I asocijacija je to i uradila – napravila je plan pod nazivom: „pametni rast“. Na mojim vebsajtovima možete da nađete brojne podatke o tome. Osim toga, Predsedničko veće za održivi razvoj je prepoznalo da se narodu SAD neće dopasti saznanje da se njihova zemlja pretvorila u diktaturu i da žive pod totalitarnom vlašću, tako da je sledeća stvar koju je Veće objavilo bila knjiga pod nazivom: „Održiva Amerika – novi konsenzus“. To je veoma važna knjiga. U njoj se kaže da je Amerikancima neophodan novi konsenzus po kome ljudi moraju misliti kolektivistički, da ljudi moraju da budu usmeravani, i da se njima mora rukovoditi tako da misle da je čitav plan koji realizuju – njihova ideja. Da bi se to postiglo koristi se metoda kontrole uma razvijena od strane REND korporacije odmah nakon Drugog svetskog rata. Ovu tehniku koristi vlada a ona se koristi i na sponzorisanim sastancima građana.

 

Mislite na Delfi tehniku?

Da.


Da li to znači da se uvođenje Agende 21 odvija mimo bilo kakve javne rasprave?

Radi se o zaista briljantnoj metodologiji za realizaciju užasnog plana. Ona je dizajnirana tako da neutralizuje opoziciju. To je metodologija koja se ne zasniva na pristanku ljudi već na iluziji da su je ljudi prihvatili, pa čak oni sami i kreirali tako što su stvorili asocijacije suseda, organizacije i asocijacije u koje učlanjuju ljude voljne da u tome učestvuju i koji su čak misle da su važni, značajni, da kreiraju nešto dobro za zajednicu, dok su u stvari samo oruđe za implementaciju ovog plana. Građanima se servira iluzija da je sve to njihova sopstvena ideja. To je ono što se dešava širom u svim malim gradovima, oblastima i državama SAD, Kanade, Australije, Britanije, Novog Zelanda i širom sveta.

Iz razgovora Biljane Đorović sa Rozom Kori / Geopolitika (2014) 

332.jpg
119.jpg
bottom of page