top of page

spas u alternativi

332.jpg

avgust 2023

LEČENJE POVREDA NASTALIM mRNA VAKCINOM (boje rečeno injekcijom) PROTIV COVID-19: kurkumin (kurkuma) blokira šiljasti protein (kombinujte ga sa bromelinom - enzim iz ananasa), leči miokarditis, ima protivupalna svojstva, svojstva protiv starenja i raka! - Dr Vilijam Makis (Dr. William Makis) kanadski lekar sa ekspertizom u radiologiji, onkologiji i imunologiji. Medalja generalnog guvernera, stipendista Univerziteta u Torontu. Autor više od 100 recenziranih medicinskih publikacija - preuzeto i obrađeno sa sajta globalresearch.ca https://www.globalresearch.ca/covid-vaccine-injury-treatment-curcumin-turmeric/5828729?fbclid=IwAR1r2kcDJG00L5_zG7S-3ubqvNt8OgxZadTRXJxkUJZ9YNjb-jkx3Gz4CQM

Kurkumin (kurkuma)

Kurkumin (diferuloilmetan) je glavno bioaktivno polifenolno jedinjenje koje se ekstrahuje iz rizoma Curcuma longa (Tumeric) , koji pripada porodici đumbira i široko se uzgaja u jugoistočnoj Aziji i Indiji. Kurkumin je žućkasto jedinjenje, koje se koristi kao dodatak hrani, začin u ishrani i biljni lek.

Nekoliko istraživanja je otkrilo da kurkumin poseduje moćne biohemijske i biološke aktivnosti, uključujući protivupalno, antivirusno, antibakterijsko, antioksidativno i delovanje protiv rakaU tradicionalnoj biljnoj medicini, kurkumin se koristi za poboljšanje imunog sistema i kao tretman za različite respiratorne poremećaje poput alergije i astme. Kurkumin se takođe tradicionalno koristio za lečenje brojnih bolesti uključujući čireve, dizenteriju, žuticu, želučane tegobe, artritis, akne, rane i infekcije očiju i kože.

Kurkumin i infekcija COVID-19 i spajk (šiljasti) protein 

Maj 2020. – Zahediour i ostali saradnici utvrdili su delovanje kurkumina tokom infekcije COVID-19:

 • kurkumin ima antivirusna svojstva i protiv drugih virusa kao što su RSV, Herpes

 • kurkumin je promenio strukturu površinskog proteina virusa kako bi blokirao njihov ulazak u ćelije

 • kurkumin vezuje spajk (šiljasti) protein (!)

 • kurkumin inhibira replikaciju virusa unutar inficiranih ćelija

 • kurkumin inhibira upalne citokine kod COVID infekcije i smanjuje citokinsku oluju

 • kurkumin inhibira oksidativni stres koji uzrokuje teške ozlede pluća

 • kurkumin inhibira fibrozni odgovor kod infekcije COVID-19, smanjuje fibrozu pluća, smanjuje oštećenje srca i fibrozu, smanjuje fibrozu bubrega

kurkuma-prirodni-lek.jpg

Jul 2022. – Nag i ostali saradnici otkrili su da se kurkumin snažno, stabilno vezuje za Omicron spajk protein, i da je superiorniji od hidroksihlorokina. Takođe može poremetiti spajk protein koji je već vezan za ACE-2.

Sep. 2022 – Zipin i ostali saradnici su otkrili da kurkumin može poremetiti Omicron virusne čestice , ali njihova formulacija kurkumina koja je imala lošu biodostupnost, nije bila u stanju da poremeti Omicron virus u inficiranim ćelijama – autori predlažu korišćnje nanokurkumina za poboljšanje biodostupnosti

Okt. 2022 – Venugopa i ostali saradnici otkrili su da osim spajk (šiljastog) proteina koji vezuje kurkumin, kurkumin takođe može ometati replikaciju virusa COVID-19 i da je imunomodulator koji može sprečiti citokinsku oluju .

April 2023 – Wei Wu i ostali saradnici otkrili su da kurkumin može poboljšati oksidativni stres posredovan spajk proteinom kroz uklanjanje ROS (reaktivne vrste kiseonika) i poboljšanje funkcije antioksidativnog sistema. Ovo se dodatno poboljšava kada se uzima u kombinaciji sa resveratrolom .

Kurkumin + Bromelin

 

Grčki istraživač Kritis i ostali saradnici pokazali su u decembru 2020. da bromelin u kombinaciji s kurkuminom ima veliki uticaj na zaustavljanje teškog COVID-19! 

 • Teški COVID-19 podrazumeva (čine ga) tri procesa: upalni (oluja citokina), koagulacija (tromboza) i bradikininske kaskade

 • I bromelin i kurkumin inhibiraju dva od njih (upalu i koagulaciju), a bromelin takođe inhibira bradikinin

 • I bromelin i kurkumin blokiraju vezivanje spajk (šiljastog) proteina na ACE-2 i TMPRSS-2

 • Bromelin takođe povećava apsorpciju kurkumina nakon oralnog uzimanja, što je vrlo važno jer kurkumin sam po sebi ima vrlo slabu bioraspoloživost

 • Zaključak: “Bromelin se apsorbuje direktno kada se daje oralno, dok značajno pospešuje apsorpciju kurkumina povećavajući njegovu bioraspoloživost, što ga čini savršenom kombinacijom nutraceutika koji jačaju imunitet sa sinergističkim protivupalnim i antikoagulantnim delovanjem. ”

bromelain-u-prahu.jpg
images (4).jpg

KURKUMIN protiv starenja

Starenje je jedan od najsloženijih i najzamršenijih fenomena u biološkom kontekstu. Starenje se opisuje kao fiziološko smanjenje nekoliko bioloških aktivnosti u organu sa postupnim smanjenjem ćelijskog prilagođavanja spoljašnjim i unutrašnjim povredama.

Starenje koje je poznato i kao ćelijsko starenje je obeležje starenja i uključuje smanjenje regenerativnog kapaciteta ćelija. U tom pogledu čini se da je ćelijsko starenje štetno jer se sastoji od defekta obnavljanja i funkcionalnosti tkiva. Ćelijsko starenje je ireverzibilno zaustavljanje rasta kojim ćelije prestaju da se umnožavaju; javlja se u somatskim ćelijama i ograničava njihov proliferativni životni vek.

Prednosti kurkumina protiv starenja:

 • 10 puta veća antioksidativna aktivnost u odnosu na vitamin E

 • Stimuliše proizvodnju antioksidativnih enzima (kao što je superoksid dismutaza) koji smanjuju oksidativni stres i produžavaju životni vek

 • Inhibira peroksidaciju lipida

 • aktivnosti uklanjanja slobodnih radikala usporavaju skraćivanje telomera

 • aktivira različite ćelijske signalne puteve koji produžavaju životni vek

 • smanjuje upale u nervnim ćelijama, smanjuje neurodegenerativne procese

 • smanjuje starenje kože, pospešuje zarastanje rana

 • inhibira procese starenja u skeletnim mišićima, poboljšava mišićnu masu i funkciju

 • snažno delovanje protiv raka izazivanjem apoptoze ćelija raka

KURKUMIN protiv raka

Avgust 2021. – Zoi i ostali saradnici – sumirali efekte kurkumina na rak

 • Rak pluća : kurkumin je potisnuo invaziju i metastatski potencijal ćelija raka pluća. Takođe aktivira ključne gene supresorske tumore kod karcinoma pluća izazvanog pušenjem

 • rak dojke : kurkumin zaustavlja rast ćelija raka dojke, takođe potiskuje invaziju i metastaze ćelija raka dojke

 • karcinom prostate : kurkumin indukuje apoptozu i autofagiju ćelija raka, a efikasan je i kod raka prostate otpornog na kastraciju

 • rak mozga : nanokurkumin može proći kroz BBB u mozak i može smanjiti proliferaciju ćelija glioblastoma (GBM), takođe suzbija stvaranje GBM matičnih ćelija koje su odgovorne za napredovanje tumora, recidiv i otpornost na hemoterapiju – kurkumin takođe smanjuje maligne karakteristike GBM matičnih ćelija kako bi se sprečilo ponovno pojavljivanje raka GBM.

 • Rak pankreasa : kurkumin potiskuje stvaranje matičnih ćelija raka koje su odgovorne za visoku stopu proliferacije i brz rast tumora raka gušterače – potiskuje rast tumora.

 • leukemija – kurkumin utiče na brojne puteve protiv raka, takođe poboljšava efikasnost hemoterapije u lečenju leukemija.

 • Feb. 2021 – Zia i ostali saradnici – većina karcinoma ima nefunkcionalni ili mutirani gen supresor tumora p53

 • kurkumin aktivira put p53 koji indukuje starenje u kancerogenim ćelijama i takođe indukuje smrt ćelija raka putem apoptoze

 • Avgust 2020. – Mansouri i ostali saradnici razmatraju upotrebu kurkumina kod pacijenata sa rakom:

  • kurkumin povećava efikasnost hemoterapije i terapije zračenjem

  • kurkumin poboljšava preživljavanje pacijenata i povećava ekspresiju anti-metastatskih proteina

  • kurkumin smanjuje nuspojave hemoterapije i radioterapije

KURKUMIN i uslovi vezani za stanja života

 • kurkumin smanjuje veličinu infarkta miokarda

 • kurkumin leči miokarditis(!) smanjuje upalu i progresiju

 • kurkumin inhibira razvoj sistoličke disfunkcije leve komore i srčane insuficijencije

 • kurkumin smanjuje upalu pluća kod KOPB-a

 • gojaznost – kurkumin smanjuje upale uzrokovane gojaznošću, takođe poboljšava profil lipida u serumu i metabolizam lipida

 • demencija – nanokurkumin smanjuje akumulaciju amiloida i tau u mozgu

KURKUMIN Supplement Formulations 

 • Okt. 2021 – Tabanelli i ostali saradnici su izvestili da je glavni problem s kurkuminom niska bioraspoloživost

 • kurkumin je skoro nerastvorljiv u čistoj vodi

 • kurkumin ima lošu apsorpciju, brz metabolizam i brz sistemski klirens što rezultuje vrlo niskim nivoom kurkumina u plazmi i tkivima

 • neke formulacije sadrže kurkumin + crni biber (piperin) koji blokira razgradnju kurkumina i povećava bioraspoloživost

 • postoje formulacije " nanokurkumina " koje poboljšavaju apsorpciju i bioraspoloživost

BEZBEDNOST KURKUMINA

Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) okaraktersala je kurkumin kao “ generalno bezbedan ”. Zaista, u literaturi se ne mogu naći značajne nuspojave vezane za kurkumin. Neki od dokumentovanih slučajeva imaju reverzibilne nuspojave, uključujući alergijski dermatitis.

Studije povećanja doze pokazale su da konzumacija do 12 g kurkumina dnevno nema štetne efekte. U studijama na pacijentima sa čvrstim tumorima, nisu prijavljeni neželjeni efekti kada je kurkumin davan tokom 8 nedelja u dozi od 900 mg/dan oralno, osim za blage gastrointestinalne smetnje.

Oralno uzimanje 6 g/dan kurkumina tokom 7 sedmica takođe je prijavljeno da je sigurno kod pacijenata sa rakom dojke, a 3 g/dan kurkumina datog tokom 9 nedelja pacijentima s rakom prostate nije pokazalo štetne efekte.

Kurkumin takođe pokazuje jaku aktivnost heliranja gvožđa . Dugotrajna suplementacija kurkuminom izazvala je smanjenje gvožđa kod mladih miševa.

Osim toga, kurkumin poseduje antikoagulantna svojstva i može povećati vreme krvarenja kod pacijenata koji primaju antikoagulanse.

Prijavljeno je da ovo jedinjenje može inhibirati nekoliko podtipova citokroma P450, uključujući CYP2C9 i CYP3A4 . Iz tog razloga je poznato da kurkumin stupa u interakciju s nekim drugim lekovima, uključujući antikoagulanse, antibiotike i antidepresive .

Zaključak

Kakvu korist od kurkumina mogu imati pacijenti koji su povređeni mRNA vakcinom protiv COVID-19 ili dugotrajni COVID pacijenti?

Prvo nabavite formulaciju koja se može jako apsorbovati: nanokurkumin, kurkumin + bromelin ili kurkumin + crni biber (piperin – koji blokira razgradnju kurkumina i povećava bioraspoloživost).

Nema smisla uzimati običan dodatak kurkuminu sa slabom apsorpcijom

Rezime prednosti: 

 • vezuje spajk protein (jače vezivanje od hidroksihlorokina)

 • smanjuje oštećenje tkiva uzrokovano šiljastim proteinom (smanjuje oksidativni stres)

 • štiti od COVID infekcije i ponovne infekcije (ometa viruse, blokira njihovo umnožavanje, smanjuje citokinsku oluju, smanjuje edem i upalu pluća)

 • smanjuje fibrozu u plućima, srcu, bubrezima uzrokovanu spajk proteinom

 • leči miokarditis (!) (ima mnoga protivupalna delovanja koja su vrlo korisna kod svih koji pate od “loših životnih navika” uključujući gojaznost, dijabetes i kardiovaskularne bolesti)

 • Prednosti protiv starenja – 10 puta veći antioksidans od vitamina E, usporava skraćivanje telomera, smanjuje neurodegenerativne procese, smanjuje starenje kože, smanjuje starenje skeletnih mišića, antitumorsko djelovanje

 • moćno dejstvo protiv raka

  • zaustavlja rast raka dojke, raka pluća, ćelija raka prostate

  • stimuliše autofagiju i apoptozu ćelija raka

  • suzbija invaziju malignih ćelija i metastaze

 • POTENCIJALNI EFEKTI TURBO RAKA:

  • stimuliše puteve supresora tumora p53 koji su možda oštećeni šiljastim proteinom

  • za agresivne karcinome poput glioblastoma i karcinoma gušterače – potiskuje stvaranje matičnih ćelija raka koje su odgovorne za agresivan rast, širenje, recidiv i otpornost na hemoterapiju.

  • leukemije – ima mnogo načina za lečenje leukemija.

  • poboljšava učinkovitost hemoterapije i terapije zračenjem i smanjuje njihove nuspojave (može biti od pomoći za pacijente s turbo karcinomom izazvanim vakcinom COVID-19 čiji su karcinomi otporni na konvencionalnu hemoterapiju i zračenje)

332.jpg

decembar 2019

VITAMIN B17

ČAROLIJA VITAMINA B17 (LEATRIL-AMIGDALIN)  – zaštitite se !!! - Divlje životinje instinktivno traže onu hranu koja je bogata VITAMINOM B17: semenke unutar koštica voća, bobice, travu u prirodi dok grabljivci love životinje koje se hrane tom travom itd. Ljudska ishrana je prelaskom na industrijsku hranu i pšenicu kao osnovnu žitaricu postala izuzetno siromašna vitaminom B17. Nekada su proso i ovas, koji su bogati vitaminom B17, bili glavne svetske prehrambene žitarice, a danas je to pšenica koja praktično ne sadrži vitamin B17. I stočna hrana je zbog industrijske obrade i veštačkog đubrenja osiromašena vitaminom B17. Sirak, koji je bogat vitaminom B17, zamenjen  je šećernom trskom u kojoj prakično nema vitamina B17.

0004.jpg

Savremene navike u ishrani su tako promenjene da danas ljudi pate od nedostatka vitamina B17. A jedna od posledica ove hipovitaminoze je i savremena epidemija kancera. Kancer je dakle bolest pogrešnog načina ishrane.

 

Ranije je postojao običaj da se voće u potpunosti iskoristi, da se ništa ne baca, pa su se jele i semenke od jabuke koje su bogate vitaminom B17. Ranije su džemovi sadržavali i semenke od koštica koštunjavog voća koje su bogate vitaminom B17, a koje su se jele u zimskim mesecima. Ishrana je bila ekonomična i zdrava, jer su se jele integralne namirnice. Ništa se nije bacalo, sve se koristilo za ishranu. Zato nije bilo epidemija kancera.

Kao što je skorbut posledica nedostatka vitamina C u ishrani, tako je i kancer uzrokovan nedostatkom vitamina B17 u savremenoj, PRERAĐENOJ INDUSTRIJSKOJ HRANI!

I u Bibliji (Postanak 1:29) piše: “I još reče Bog: evo, dao sam vam sve bilje što nosi SEME po svoj zemlji, i sva drveta rodna koja nose SEME; to će vam biti za hranu”.

Izvod iz teksta “Vitamin B17, od leka do zabrane”  - Mitrović Metanoje    

VITAMIN B17 (LEATRIL ODNOSNO AMIGDALIN) JE U SAD ZABRANJEN  - POGAĐATE LI ZAŠTO? - Vitamin B17  se još može naći pod nazivom Laetril ili Amigdalin koji je na žalost odbačen od strane službene medicine. Vitamin B17  je još pre pedeset godina sintetizovan pod nazivom Laetril odnosno Amigdalin od strane biohemičara Ernst T. Krebsa. Sve do sedamdesetih godina prošlog veka dr. Krebs je uz veliki broj entuzijasta iste struke, zatim medicine i ostalih oblasti, nastojao etablirati ovaj jedinstveni lek na tržite, tvrdeći da je rak u stvari avitaminoza, odnosno poremećaj u metabolizmu izazvan nedostatkom jednog vitamina u prehrani. Vitamin B17 svakodnevno možemo naći u pregršt namirnica, a to su prvenstveno koštice i semenke plodova: breskve, marelice/kajsije, šljive, višnje, jabuke,  proso itd.
 

0003.jpg

Kako je globalizacija uzela maha, a u interesu velikih farmakokartela kao i službene medicine i potreba što većeg sticanja profita, američka administracija za ishranu i lekove (FDA) nazvala je ovaj lek, odnosno vitamin B17 običnom prevarom i zabranila njegovo plasiranje na tržište i svako saznanje o njegovim pozitivnim učincima.

 

Razlog ovakvom zatiranju traga vitaminu B17 očito leži u težnji farmakokartela da nastavi da zarađuje prodajom citostatika, bolje rečeno bojnih otrova kojima tobože leči najopakiju bolest a znamo već kako! Opet stara priča – profit i depopulizacija...to što je do sada pomrlo na stotine miliona ljudi a mogli su biti spaseni, ovim kreaturama bez empatije naravno ništa ne znači!

Ipak pojava Interneta je opet popularizovala ovu temu i zahvaljujući tome omogućeno je da se prenese istina o delotvornosti ove supstance. Valja napomenuti da je ljudima koji su radili na popularisanju vrednosti vitamina B17 kao i samom dr. Krebsu na prvom mestu bila etika i borba za zdravlje čovečanstva, a ne profit.

 

Do sada se potvrdilo već toliko puta da su mnoge namirnice i prirodni lekovi  koje je FDA zabranila u stvari istinski lekovi koji mogu pomoći ljudima da ozdrave! FDA je samo jedno od pogubnih oruđa za čovečanstvo u rukama globalističke mafije! 

Jedan od najznačajnijih autora koji populariše saznanja vezana za delotvornost vitamina B17 u borbi protiv kancera je svakako Edward Griffin koji je autor dve knjige o vitaminu B17: "Politika u lečenju raka" i "Svet bez raka". Prema  ovoj drugoj je  snimljen istoimeni film koji predstavlja dragoceni dokument u saznanju o ovom jedinstvenom leku protiv raka, a možete ga pogledati na linku ispod ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=4z08sIYVEE4

ŠTA JE TO LEATRIL ILI VITAMIN B17? - 1952. biohemičar Dr Ernst Krebb Jr. iz San Franciska , zaključio  je da je rak metabolička reakcija tela na  lošu ishranu i da bi hranjivi sastojci koji nedostaju u modernoj čovekovoj ishrani mogli biti ključ za prevladavanje raka. Njegovo istraživanje dovelo je do spoja pronađenog u preko 1200 jestivih biljaka koje nalazimo u prirodi. Taj spoj je  a m i g d a l i n .

Amigdalin je nađen u najvećim koncentracijama i zajedno sa neophodnim enzimima – u jezgru semenke  kajsije. Poznato je da pleme Hunza konzumira velike  količine  jezgara  semenki kajsija. Tvrda kora se razbije da bi se došlo do mekanog jezgra. Nije poznat nijedan slučaj raka među pripadnicima tog plemena…ikada. I žive dugo i zdravo. Leatril je proizveden jednostavnom ekstrakcijom amagdalina iz mekog jezgra semenke kajsije, pročišćen i  koncentrisan. 

 

Pripadnici plemena Hunza, spremaju i suše kajsije, ništa se ne baca, meso kajsije i semenke se suše, sve se jede (osim tvrde kore semenke). Ovo je jedini narod na svetu koji nikada nije imao ni jedan slučaj raka!!!!

                                                                                                                                                                                       Edward Griffin

KAKO VITAMIN B17 UNIŠTAVA ĆELIJE KANCERA? -  O delotvornosti vitamina B17 u lečenju raka govorilo se još u praistorijskom Egiptu, ali nikada ništa zvanično nije bilo dokazano. Prvo sistematsko proučavanje vitamina B17 datira sa početka prošlog veka, kada je hemičar Bohn naveo primer da se tokom destilacije vode od gorkih badema, oslobađa hidrocijanična kiselina koja ubija ćelije kancera.

Ali pošto se istraživanje smatralo nepotpunim, ubrzo je ova hipoteza naišla na zabranu od strane države. Poslednjih 35 godina, razne farmaceutske kompanije su pokrenule inicijativu detaljnijeg ispitivanja uticaja vitamina B17.

Dr Ernst Krebs je postavio šemu dejstva vitamina B17 i zajedno sa dr Džonom Ričardsonom iz San Franciska, dokazao da vitamin B17 100% onemogućava formiranje raka i ubijanje postojećeg. Ovaj antikancerogeni faktor poznat je kao "Laetril terapija". Najveća koncentracija ovog vitamina pronađena je u košpicama kajsije.

0061.jpg

Ukoliko jedete sedam košpica kajsije na dan, nikada nećete dobiti rak, dok svakodnevno unošenje B vitamina direktno kroz jednu narandžu, neće imati to dejstvo.

Košpice kajsije sadrže najveću koncentraciju vitamina B17 na planeti. U njegovom molekulu se nalaze dve jedinice šećera, jedna cijanida i jedna benzadelhida, koji se u ljudskom organizmu oslobađaju, nailazeći samo na maligne ćelije. Kancerogenoj ćeliji je šećer neophodan za rast i održavanje. Ona je bogata enzimom betaglikozidazom i u spoju sa cijanidom i benzadelhidom iz jezgra stvara vrlo otrovno jedinjenje hidrocijanid (HCN). Tako se ćelija raka truje i uništava.

Enzim betaglikozidazon se u ostalim, zdravim, ćelijama tela nalazi u izuzetno malim količinama, pa praktično ne dolazi do trovanja zdravih ćelija organizma.

 

Rak voli šećer, a cijanid u jezgru košpice upravo je okružen njime. Rak jede šećer, ali truje se cijanidom. Vrlo je važno da se ćelije raka navedu da jedu samo šećer sa cijanidom i da unošenje svakog drugog šećera treba eliminisati.

Vitamin B17 ne sastoji se samo u košpicama kajsija, već ga ima u gorkom bademu, grašku, košpicama šljive, jabuke, nektarine, kruške, trešnje, limuna, kupina, malina, jagoda i drugih. Drvo gorkog badema je zabranjeno u SAD.

 

Koliko količine košpica je neophodno da unesemo u toku dana? Savetuje se da prvo izmerite telesnu težinu, potom podelite sa 2.5 i dobićete potrebnu dnevnu dozu košpica. Optimalna količina predstavlja oko 13g. Prodavnice ne prodaju sirove košpice kajsije. Takođe, vitamin B17 možete nabaviti u obliku tableta, gde se jedna ili dve tablete (100mg) smatraju prihvatljivom zamenom.

Izumitelj vitamina B 17 ističe da minimalno 7 košpica na dan ili 1 do 3 tablete na dan onemogućavaju pojavu raka u telu tokom celog životnog veka.

Dovoljno je samo da košpice dobro sažvaćete i natopite pljuvačkom, i neka odstoje malo u ustima, pa onda progutati. Košpice se mogu jesti u kombinaciji sa medom i sosom od jabuka.

 

Kada je reč o kancerogenom tumoru, u skoro svim slučajevima u kojima se konzumirao vitamin B17 , rak se smanjio. Postojala je dilema da li nastaviti sa hemoterapijom ili posvetiti se samo lečenju vitaminom B17. Rezultati su pokazali da oni koji su nastavili sa hemoterapijom su imali loš završetak. Ipak, lekari savetuju obolele pacijente da nastave kombinaciju hemoterapije i vitamina B17, što se danas smatra njihovom najvećom greškom. Maligni tumori su samo malim delom kancerogeni. Kada kancerogeni deo izumre, tumor se smanji samo za onaj deo koji je bio kancerogen.

0030.jpg

TAJNA VITALNOSTI NARODA HUNZA -  ODLIČNO ZDRAVLJE U 100-toj godini života – KOŠTICA KAJSIJE  - A M I G D A L I N! - "Moć jednog naroda zavisi od prirode njegove ishrane." Herbert Spenser, 1820-1903.

 

Dolina Hunza nalazi se na severu Pakistana blizu kineske granice. Ona je okružena najvišim planinskim masivima na svetu: Hindukušom i Karakorumom. U ovoj oblasti ima mnogo reka, pritoka reke Inda, koje obrazuju duboke doline. Padine planina pretvorene su u terase za gajenje žitarica i voća, posebno kajsija.

 

To je udaljeno podneblje poznato po dugovečnosti svojih stanovnika. Geografska izdvojenost omogućila je očuvanje zdravih, prirodnih životnih navika tokom nekoliko hiljada godina.

0031.jpg
0032.jpg

A sa Zapada, pod direktnom kontrolom bankarsko-korporativne oligarhije, stižu ovakve priče:

Dugovečnost i izuzetno zdravlje stanovnika doline Hunza privukli su pažnju raznih istraživača. Dugo se mislilo da je ta neobična dugovečnost posledica genetskih faktora. Međutim, istraživanja su pokazala da faktori okruženja imaju još važniju ulogu od nasleđa. To su sledeći faktori: ishrana prvenstveno zasnovana na namirnicama biljnog porekla, suva klima, Sunce i jednostavan, prirodan način života sa mnogo fizičke aktivnosti.

 

Lekari Tumi i Vajt, istaknuti američki kardiolozi, posetili su ovu oblast 1964. godine i izvršili različita istraživanja koja su bila objavljena u časopisu American Heart Journal. Oni su izneli da narod Hunza ima jednostavan režim ishrane, zasnovan na svežem i suvom voću, orasima, povrću, mahunarkama i žitaricama (ječam, pšenica, proso). Oni troše malo kozjeg mleka ili jednom do dva puta godišnje malo jagnjetine, za vreme praznika.

 

Pošto su ispitali 25 ljudi starosti od 90 do 110 godina, ova dva lekara došla su do zaključka da su svi ispitani imali normalan krvni pritisak, nivo holesterola i rad srca. Narod Hunza ne zna za rak, kardiovaskularne bolesti, dijabetes, prerano starenje.

 

Na žalost, zdravlje Hunza se poslednjih godina menja jer je "napredak" civilizacije stigao i do njih: konzerve, slatkiši i rafinisani industrijski proizvodi. Primećeni su prvi slučajevi karijesa, kao i bolesti probavnih organa koje su im ranije bile nepoznate. Međutim, i pored svega, oni su još uvek jedan od najdugovečnijih naroda na Zemlji.

 

                                                                     Dr Džordž Pamplona Rodžer

0034.jpg

SODA BIKARBONA

332.jpg

SODA BIKARBONA PROTIV KANCERA - DOKTOR SIMONCINI – GLJIVICA KANDIDA JE UZROČNIK KANCERA - Italijanski doktor Tulio Simoncini je brilijantan i hrabar čovek koji se odbio pokoriti ogromnom pritisku s kojim se suočavao i nastavio se suočavati, nakon što je shvatio šta je rak i kako se može kontrolisati.

Simoncinijev “zločin” je taj što je otkrio da je rak gljivica koju uzrokuje kandida, organizam sličan kvascu koji u malim količinama živi u telu čak i kod zdravih ljudi. U normalnim okolnostima imuni sistem je drži pod kontrolom, ali kad se kandida preobrazi u snažnu gljivicu , mogu nastati ozbiljni zdravstveni problemi uključujući i rak.

 

Mike Lambert sa klinike Shen opisuje kandidu na sledeći način: “Gljivice a posebno kandida, dobijaju tako što se hrane telom svog domaćina , rastvarajući ga. Njima je takođe potrebno telo domaćina za razmnožavanje jer to bez pogodnih uslova (telo domaćina) ne mogu raditi same. Ne čudi što kod hroničnog sindroma umora, koji se u mnogim slučajevima može pripisati raširenoj kandidi, bolesnik oseća tako loše, kako fizički tako i psihički.”  

novembar 2019

SIMONCINI PROTIV INDOKTRINIRANE STRUJE “MEDICINE I NAUKE” KOJA JE DECENIJAMA UNAZAD NEMOĆNA U BORBI PROTIV KANCERA - Dr. Tulio Simoncini tvrdi da je kancer gljivična infekcija i da je konvencionalno medicinsko objašnjenje kako je rak ćelijski kvar jednostavno pogrešno.

 

Simoncini je specijalista za onkologiju (lečenje tumora), dijabetes i metaboličke poremećaje. Ali on je i više od toga. Pravi lekar koji nastoji otkriti istinu zarad svojih pacijenata i odbija da poput papagaja ponavlja službenu verziju onog što bi lekari trebali misliti i raditi. (po utabanim notama korporativne farmaceutske i medicinske mafije). Simoncini je veoma kritičan prema medicinskom establišmentu koji se uporno drži “tretmana” koji su beskorisni u globalnom lečenju kancera.

 

Čim se počeo baviti medicinom shvatio je da je nešto strašno pogrešno u vezi s načinom na koji se leči kancer: “ Svedočim o strašnim patnjama. Bio sam na odeljenju za pedijatrijsku onkologiju – sva deca su umrla. Bilo mi je bolno gledati jadnu, jadnu decu kako umiru uz hemoterapiju, uz zračenje.”

 

To ga je podstaklo da krene na dug put razmevanja i mogućeg lečenja te opake bolesti. Krenuo je sa praznim papirom bez ikakvih krutih pretpostavki koje nameće indoktrinirana glavna struja “medicine i nauke”.

Simoncini je shvatio da se sve vrste raka ponašaju isto bez obzira gde se nalaze u telu ili kakvog su oblika. Takođe je primetio da su sve “kvržice” raka uvek bele. A bela je i sama kandida.

 

Simoncini je shvatio da su ono što glavna struja medicine smatra “kancerogenom tvorevinom - neobuzdano umnožavanje ćelija, u stvari ćelije koje stvara imuni sistem organizma kako bi odbranio telo od napada kandide. Organizam stvara zaštitnu barijeru od svojih ćelija.

 

Imuni sistem obično drži kandidu pod kontrolom, ali kada on postane oslabljen i iscrpljen, kandida se može proširiti i nastati “kolonija”. Kandida vremenom prodre u neki organ i imuni sistem reaguje na gore opisan način – stvaranjem barijere od sopstvenih ćelija prema koloniji kandide. 

 

SIMONCINI - KAKO UBITI GLJIVICU I UKLONITI KANCER – rešenje – SODA BIKARBONA  

simoncini.jpg

Kad je Simoncini shvatio da je rak gljivična infekcija ili zaraženost, krenuo je u potragu za nečim što će ubiti gljivicu  i tako ukloniti rak. Shvatio je da lekovi protiv gljivica ne deluju jer gljivica brzo mutira kako bi se zaštitila pa se čak i počinje hraniti lekovima koji su prepisani kako bi je ubili. Umesto toga Simoncini je pronašao nešto mnogo, mnogo jednostavnije – natrijum bikarbonat ili sodu bikarbonu!

On ga je koristio jer snažno uništava gljivice i za razliku od lekova, kandida mu se ne može prilagoditi.

Pacijentu se natrijum – bikarbonat daje oralno i interno sredstvima poput endoskopa, duge tanke cevi koju doktori koriste kako bi videli unutrašnjost organizma bez operacije. To omogućava stavljanje natrijum-bikarbonata direktno na kancer- gljivicu. Još su stari Egipćani znali za lekovita svojstva supstanci koje ubijaju gljivice dok indijske knjige stare hiljadu godina preporučuju “snažno alkalno sredstvo” za lečenje raka. Simoncini je 1983. tretirao opisanim postupkom jednog Italijana Gennara Sangermana, kojem su prognozirali još samo par meseci života zbog raka pluća. Par meseci kasnije nije bio mrtav, nego potpuno zdrav – od raka ni traga!!!

images.jpg

Potom su usledili i drugi uspesi. Simoncini je predstavio svoja otkrića italijanskom Ministarstvu zdravlja nadajući da će ono otpočeti sa naučno odobrenim ispitivanjima kako bi se potvrdilo da metoda lečenja deluje. Ali, ali...ubrzo se uverio kojeg su obima medicinske obmane i manipulacije. Vlasti (gotovo svaka je povezana i pod kontrolom globalsitičke iluminatske korporativne mafije) ne samo što su ignorisale njegovu dokumentaciju nego su ga izbacile iz Italijanskog udruženja lekara!!! i to zbog propisivanja lekova koji nisu odobreni! ( nema veze što su se pokazali uspešnim)...

Simoncini je potom (kako to obično biva  - ustaljen metod manipulanata) bio izložen kampanji ismejavanja i osuđivanja na bednim medijima  (a znamo da su isti vlasništvo onih koji i drže farmaciju i ostale mnogobrojne grane biznisa, baš kao što su njihovo vlasništvo i “lekari i naučnici” koji dižu prašinu kad zatreba njihovim inansijerima). Nakon tog tretmana Simoncini je proveo tri godine u zatvoru zato što je “skrivio smrt” pacijenata koje je tretirao.

 

Celo vreme njegovog proganjanja ljudi su i dalje u sve većem broju umirali od raka koji se mogao delotvorno lečiti ali korporativne plaćenike očito nije bilo briga za to ni tada ni sada!

 

Ipak i pored svih prepreka Tulio Simoncini se ne predaje. I dalje objavljuje  informacije o svom radu preko interneta i drži javna predavanja!  

 

                                                                                                                                           Dejvid Ajk – časopis Nexus Avgust 2010.

VEĆINA NAS IMA KOD KUĆE SODU BIKARBONU, BELI PRAH KOJI NAJČEŠĆE KORISTIMO KAO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE - Ali, ovaj beli prah ima puno značajniju ulogu – može nam spasiti život!

Stariji ljudi sa niskim nivoima bikarbonata u svom organizmu, sastojka koji se nalazi u sodi bikarboni, imaju 24 % veći rizik od preuranjene smrti, otkrili su naučnici u svom istraživanju na Univerzitetu Juta.

 

Rezultati objavljeni u časopisu “Clinical Journal of American Nephrology” pokazali su da povećanje nivoa bikarbonata može produžiti život.

 

Tim naučnika istraživao je kako su promene pH, ugljen dioksid i bikarbonati povezani sa životnim vekom zdravih starijih osoba. Naučnici su analizirali podatke 2.287 učesnika istraživanja s kojim su započeli još 1997.godine.

22222-768x257.jpg
images.jpg

Manjak bikarbonata je u celom svetu najneprepoznatljivije medicinsko stanje uprkos tome što je izuzetno uobičajeno. Soda bikarbona odgovorna je za transport kiseonika: širi krvne sudove i lakše otpušta kiseonik u tkiva, što znači da povećava ph vrednost, baznost. Povećanje ph vrednosti mokraće sprečava kristalizaciju mokraćnih kanala.

 

Utvrđeno je da mokraćna kiselina uzrokuje dijabetes, srčane bolesti, srčane udare, giht, bubrežne kamence. Takođe stvara otrovni spoj alkosan koji stvaraju gljivice, a to znači dijabetes i konačno rak.

 

Preterano kiseli pH uzrokuje propadanje ćelija, što na kraju vodi do ozbiljnih zdravstvenih problema, kao što su rak, kardiovaskularne bolesti, dijabetes, osteoporoza i gorušica. Činjenica kako biološki život najbolje funkcioniše u ne-kiselom (alkalnom) miljeu dovoljno jasno govori u prilog korisnosti sode bikarbone.

Nivo bikarbonata u organizmu se može povećati ishranom obogaćenom voćem i povrćem ili farmaceutskom sodom.

Oralnim uzimanjem soda bikarbona izvlači uranijum iz bubrega te se koristi za sprečavanje oštećenje bubrega kod osoba koje idu na zračenja, sprečava infekciju mokraćnog mehura, gihta, artritisa, groznicu i pomaže aktivnost gušterače za koju se zna da proizvodi najviše bikarbonata i koja je odgovorna za proizvodnju insulina.

SODA BIKARBONA S MEDOM - “Ako se soda bikarbona uzima oralno, onda to treba biti terapijski, što znači da se uzima u periodu od dve do tri nedelje pa treba biti spreman na nuspojave poput mučnine, dijareje i osipa. A svi ti simptomi upućuju na detoksikaciju jer otrovi negde moraju izaći. Jedan od načina uzimanja sode bikarbone u svrhu alkalizacije organizma je da se pomeša s medom i mućka u ustima bez gutanja, tako se ona u telo apsorbuje kroz pljuvačku.”- Darko Vujnović, izdavač i prevodilac knjige “Soda bikarbona – lečenje raka za sve, bogate i siromašne”.

download (1).jpg

KOMBINACIJA SODE BIKARBONE I SVEŽEG LIMUNOVOG SOKA - Ovo predstavlja moćni eliksir za sprečavanje i lečenje mnogih, čak i najtežih oboljenja kao što su rak i slično. Takođe soda bikarbona i limun u kombinaciji su odlični za lice, kao i za zube (prirodno izbeljivanje zuba uz pomoć sode bikarbone je vrlo poznato i popularno).

 

Takva delotvornost ove mešavine moguća je zahvaljujući tome što i soda bikarbona i limunov sok kada se unesu u organizam, stvaraju jaku baznu odnosno alkalnu sredinu. Ova dva sastojka kada se ujedine čine neverovatno snažan oslonac zdravlju. Uz sve to, limunov sok je izuzetno bogat vitaminom C koji dodatno utiče na odbranu organizma.

 

Posebnu delotvornost, kombinacija limunovog soka i sode bikarbone, pokazala je u procesu sprečavanja nastanka i razvoja karcinoma.

 

Ova moćna kombinacija koristi ne samo kao lek, već i kao preventiva protiv stvaranja svih poznatih karcinoma u organizmu.

download.jpg

Osim kao lek i kao preventiva protiv karcinoma, kombinacija limunovog soka i sode bikarbone koristi se i kao snažan antioksidans, kao detoksikacijska terapija, kao terapija za podizanje imuniteta i kao terapija za sprečavanje nastanka i za ubrzavanje procesa lečenja najrazličitijih vrsta oboljenja, počevši od bezazlenih sezonskih prehlada i virusnih infekcija do jakih upala i infekcija u organizmu.

Da bi ste pravilno upotrebili sodu bikarbonu u kombinaciji s limunom, potrebno je da jednu ravnu čajnu kašičicu sode bikarbone, rastvorite u dvesta pedeset mililitara vode i da dodate sok od polovine sveže isceđenog limuna. Sve to dobro promešati i popiti jednom dnevno, najbolje ujutro.

Najjednostavniji način da se rešite povremene gorušice i loše probave je sipati pola kašičice sode bikarbone u pola čaše vode koju treba popiti sat ili dva nakon jela. Mnogi tvrde da ovo pomaže i kod niskog pritiska.

KONTRAINDIKACIJE NAKON KORIŠĆENJA SODE BIKARBONE?

 

Kod nekih osoba mogu se javiti kontraindikacije nakon korišćenja sode bikarbone. Te kontraindikacije, ispoljavaju se kroz sledeće simptome:

– Kroz pojavu usporenog ritma disanja,
– Kroz pojavu otečenosti stopala,
– Kroz pojavu jake mučnine.

Spomenuti simptomi, zapravo predstavljaju upozorenje i znak da je u vašem organizmu prisutna osetljivost na sodu bikarbonu.

Kako bi ste na vreme bili sigurni da li ste osetljivi na sodu bikarbonu, kada je prvi put unosite u organizam u vidu rastvora, unesite je u maloj količini. Tačnije, za početak napravite rastvor od pola ravne čajne kašičice sode bikarbone i dvesta mililitara vode. To popite i ukoliko ne primetite simptome osetljivosti, sutra popijte jače koncentrisan rastvor. U slučaju da primetite osetljivost organizma na sodu bikarbonu, prestanite s njenim korišćenjem i popite veću količinu tečnosti kako bi je što brže eliminisali iz organizma putem urina.

POSTOJE LI OSOBE KOJE NE SMEJU KONZUMIRATI SODU BIKARBONU?

Postoje osobe koje ne smeju konzumirati sodu bikarbonu. To su:

– Deca mlađa od pet godina,
– Osobe kod kojih je prisutna osetljivost organizma na sodu bikarbonu,
– Osobe kod kojih su prisutna teška oboljenja bubrega,
– Osobe kod kojih su prisutna oboljenja srca,
– Osobe koje imaju problem s povišenim krvnim pritiskom,
– Osobe kod kojih su prisutna teška oboljenja jetre.

Takođe, pre konzumiranja sode bikarbone, savet lekara bi trebale potražiti i trudnice, dojilje, kao i osobe koje su pod stalnom terapijom lekovima.

TERAPIJA PROTIV KARCINOMA SODOM BIKARBONOM PO DR. SIMONCINIJU - „Terapija sodom bikarbonom može se sprovesti oralno, preko aerosola, intravenski ili preko katetera, da bi se moglo direktno delovati na rak“ – kaže Tulio Simoncini. „Takva terapija može biti efikasna u lečenju mnogih tumora, ali druge ozbiljne vrste tumora – poput karcinoma mozga ili kostiju – na žalost, ostaju netaknute terapijom.“

Dr.Simoncini, italijanski onkolog, preporučuje korišćenje farmaceutske sode bikarbone u svrhu lečenja raka. Kako deluje terapija: Soda bikarbona drastično povećava alkalnost krvi, što uništava kandidu (koja prema teoriji dr.Simonicini uzrokuje rak).

phbody.jpg

Postupak lečenja:

Kod karcinoma želuca, creva, rektuma i usne šupljine: Uzimati jednu čajnu kašičicu  sode bikarbone ujutro i jednu naveče sa čašom vode, tokom jednog meseca.

Napomena

Ne koristiti ovu terapiju duže od 3-4 sedmice!

Ipak, u većini slučajeva, terapija dr. Simoncinija zahtjeva pomoć lekara, u obliku injekcija ili intravenske terapije.

 

Za intravensku terapiju:

500 ml 5% rastvora sode bikarbone, direktno u venu, svaki dan. Terapija bi trebala trajati 6 dana, zatim sledi pauza od 6 dana. Tako treba nastaviti, dok se ne dobije ukupno 24 infuzije. Nakon toga proverite da li se rak povukao.

TERAPIJA PROTIV KARCINOMA SODOM BIKARBONOM I JAVOROVIM SIRUPOM PO DR DŽIMU KELMUNU - Dr. Džim Kelmun je lekar konvencionalne medicine. Međutim, imao je svoj poseban recept za lečenje raka, koji je delio ljudima, obolelim od raka puštenim kući da umru. Za čudo, većina njih su ozdravili od raka i živeli još dugi niz godina.

„Drugi lekari su mi rekli, da mi je preostalo manje od 6 meseci života. Ali doktor Džim mi je dao ovaj recept i za par meseci rak je nestao, što je bilo potvrđeno snimanjem.“ – Farmer Ian Rodhaus.

Sama ideja o mešanju sode bikarbone sa javorovim sirupom može se činiti smešnom i paradoksalnom, pošto se ćelije raka hrane šećerom.

images.jpg

Međutim, u ovom slučaju, šećer deluje na drugačiji način. Ćelije raka ne uspevaju iskoristiti šećer za rast, pošto ih soda bikarbona odmah ubije.

U ovom slučaju, javorov sirup deluje na takav način, da povećava nivo šećera u krvi, da bi ubrizgao sodu direktno u ćelije. Pretpostavlja se, da terapija sa sodom bikarbonom i javorovim sirupom deluje poput hemoterapije, ubijajući ćelije raka, ali bez ikakve štete za organizam.

Prema svedočanstvima brojnih izlečenih, ova terapija je jednostavna, efikasna i može se kombinovati sa drugim prirodnim načinima lečenja raka. Opet napominjemo da bi se terapija trebala primjenjivati pod nadzorom lekara alternativnog lečenja.

Postupak:

– promešati jedan deo sode bikarbone sa tri dela javorovog sirupa

– zagrejavati i mešati na vrlo laganoj vatri 10 minuta

– uzimati 3 čajne kašike dnevno tokom 1-2 meseca

– tokom ove terapije izbegavati meso, šećer i belo brašno

332.jpg

novembar 2019

VITAMIN  C

Doktor Hugh Riordan – osnivač Zdravstvenog Centra i klinike Riordan u Vičiti (SAD), prvi je naučnik koji je verovao u moć naučnih  merenja u borbi protiv dogmi. On je od osnivanja centra 1975. godine rutinski proveravao količinu vitamina C u krvi hronično bolesnih pacijenata. On je otkrio da takvi pacijenti imaju konstantno izuzetno male količine vitamina C u krvi. Najinteresantnije od svega je da su pacijenti s kancerogenim oboljenjima imali najmanje količine vitamina C u krvi. On je uporedio svoja merenja s merenjima drugih lekara i zapazio iste uzorke, svi oboleli od raka i tumora su imali tek tragove vitamina C u krvi. Ćelije raka su negativno uticale na količinu vitamina C u krvi, siromašeći zdravo tkivo od vitamina C pre nego li bi ga napale i pretvorile u bolesno i kancerogeno tkivo. Izvlačenjem vitamina C iz tela rak je sprečavao imuni sistem da se bori protiv bolesti.

Vitamin-C-pomaže-u-mršavljenju.jpg

Ali, ako se velike količine vitamina C akumuliraju u ćelijama raka, tada će vitamin C umesto antioksidansa u njima postati pro-oksidans i reagovaće sa ćelijskim metalima; bakrom i gvožđem. Ova hemijska reakcija proizvodi velike količine hidrogen peroksida, koje tada jednostavno ubija ćelije raka izazivajući ćelijsku smrt – apoptozu.

332.jpg

novembar 2019

GRAVIOLA

...globalistička mafija manipuliše svim sferama društvenog života, pa tako i kada su u  pitanju  medicina  i  farmacija.  Njihove  farmaceutske  kuće  zgrću  bilione  dolara 

lečeći-ubijajući obolele od raka skupocenom hemoterapijom i citostaticima koje ne žele i neće menjati lažući nas već decenijama kako tragaju za lekom koji bi izlečio ovu opaku bolest. Njihovi ciljevi su uvek profit, kontrola, depopulizacija...

NEPOBITNO JE DOKAZANO DA BILJKA GRAVIOLA IMA SNAŽNO ANTIKANCEROGENO DEJSTVO - graviola  - čudo od biljke -  govore naučna istraživanja u kojima je evidentirano da ona efikasno ubija ćelije raka i da je, verovali ili ne, 10.000 puta jača od savremenih lekova koji se upotrebljavaju za hemoterapiju. I ne samo to. Za razliku od hemoterapije, medicinska graviola destruktivno deluje isključivo i samo na ćelije raka tako da pri tom ne ostavlja štetne posledice po organizam niti neželjene nuspojave. Naprotiv, ima i pozitivan učinak na imuni sistem.

0008.jpg

O lekovitosti medicinske Graviole saznajemo od jednog od najvećih američkih proizvođača lekova koji je ovu biljku podvrgnuo na više od 20 laboratorijskih testova koji su se provodili od 1970-ih godina. Istraživanja su pokazala da bioaktivni spojevi iz medicinske Graviole – annona acetogenini koji se nalaze u plodu biljke ubijaju maligne ćelije čak 12 vrsta karcinoma, među kojima su karcinom debelog creva, dojke, prostate, pluća i gušterače.

 

Studije sa Katoličkog univerziteta u Južnoj Koreji te univerziteta Purdue iz Indiane iz SAD-a, potvrdile su da bioaktivni sastojci Graviole selektivno ciljaju i precizno ubijaju ćelije raka nekoliko stotina puta efikasnije od same hemoterapije. Upravo suprotno hemoterapiji, koja ima devastirajući učinak na celo telo, annona acetogenini ubijaju isključivo ćelije raka, ostavljajući zdrave ćelije netaknutima te pružaju podršku oslabljenom organizmu! Ta istraživanja objavljena su u časopisu „Journal of Natural Products“. 

PROFIT IZNAD SVEGA - Američki Nacionalni centar za istraživanje raka – NCI provodio je prva naučna istraživanja o antikancerogenoj sposobnosti medicinske Graviole 1976. godine. Rezultati su pokazali da su supstance iz ploda i stabljika medicinske Graviole efikasnije u napadu i uništavanju malignih ćelija od onih u listovima ili stabljiki biljke.

Velike farmaceutske korporacije ovo su otkriće držale podalje od javnosti jer, po federalnom zakonu koji govori da se prirodni sastojak ili biljka ne može patentirati, nisu imali mogućnost ostvariti ozbiljan profit iz komercijalizovanja ovog prirodnog leka. Tako su pokušali da sintetišu najmoćniji sastojak medicinske Graviole koji ubija ćelije raka. Nakon sedam godina neuspelog testiranja, zatvorili su projekat sa velikim gubicima i odlučili da ne podele sa javnošću svoja istraživanja.

Zbog finansijskih interesa farmaceutskih korporacija koje su isključivo zbog profita čuvale ovu blagodat prirode kao tajnu, hiljade ljudi dnevno je umiralo ne znajući da je odgovor za prevenciju i izlečenje od raka na dohvat ruke – u prirodi. Na sreću, jedan od naučnika koji su učestvovali u ovim istraživanjima javno je progovorio o dobrobitima medicinske Graviole čije su blagodeti u zadnjoj deceniji  postale dostupne celom svetu. Celi niz kasnije provedenih istraživanja potvrdilo je efikasnost medicinske Graviole, ali rezultati su često ostajali daleko od očiju javnosti.

332.jpg

oktobar 2019

PETROLEJ

Da ALTERNATIVNA MEDICINA NEMA GRANICA, dokazuje slučaj iz Nemačke, gde se LJUDI LEČE, verovali ili ne - PETROLEJOM!


Doktorka Paula Ganer, sa klinike "Jakob" na Majni, tvrdi da ko godišnje pije dvanaest dana zaredom po jednu kafenu kašičicu petroleja, nikad neće oboleti od raka, leukemije ili neke slične teže bolesti. I sama dr Paula je bila u teškoj situaciji, kada je u 31. godini života obolela od raka creva. Operisana je, ali joj se rak proširio na bubrege i kada su lekari ustanovili da joj ne mogu pomoći otpustili su je iz bolnice. Tada joj je muž preporučio da uzima petrolej. 

0022.jpg

I desilo se čudo: nakon samo tri dana ustala je iz kreveta, a posle šest nedelja dostigla je normalnu težinu i bivala sve zdravija. Od tada i ona sama obolelima, ali i zdravima preporucuje da piju petrolej i u svojoj evidenciji ima preko 2.000 slučajeva izlečenja od najtežih bolesti. 

Interesantan je i slučaj porodice Švarc, iz Berlina, koja je uvela praksu, da svakog petka svaki član porodice uzima kocku šecera sa 15 kapi petroleja. Ovo rade vec 70 godina i nikada nisu bolovali, svi su zdravi i dugovečni.


Petrolej ipak ima jedan veliki nedostatak, zbog kojeg nije uvedena njegova šira upotreba u lečenju: veoma je jeftin. A to, naravno ne odgovara mnogim lekarima i farmaceutskoj industriji, jer oni "žive" od najtežih bolesti koje napadaju čovečanstvo. I sama dr Ganer je imala problema sa vlastima i čak je kažnjavana, ali je upotreba petroleja u nekim zemljama legalizovana za lečenje. Za sada u Švajcarskoj, Francuskoj, Poljskoj i Madarskoj, gde može da se nabavi apotekarski petrolej iz kojeg su odstranjeni neprijatni mirisi. 

images.jpg

Pa, izvolite, probajte. Davljenik se za slamku hvata, a bolestan čovek za sve što može da mu pomogne. Deluje šašavo, ali ko zna - možda je delotvorno?


Prenošeno je sa kolena na koleno, a postoje i zapisi, da su Nemci upotrebu petroleja u zdravstvene svrhe preuzeli od nas Srba, tokom Prvog svetskog rata. Oslabljena Srbija, zbog Balkanskih ratova i rata protiv Turaka, ostavljena takoreći sama da se bori protiv tri velike oružane sile, bez osnovnih medicinskih sredstava i lekova za zbrinjavanje bolesnih i ranjenih, lek je potražila u petroleju. Bar onaj deo stanovništva u okupiranoj Srbiji i pripadnici vojske, kojima je petrolej bio dostupan. 
 

PETROLEJ I TERPENTIN - UNIVERZALNI LEKOVI - “Proizvodi koji se dobijaju od sirove nafte i terpentina imaju dugu tradiciju u narodnoj medicini širom sveta, od davnina. U starom Vavilonu, destilati terpentina i nafte slični petroleju, koristili su se za lečenje problema sa želucem, upala i čireva. Proces destilacije sirove nafte u ugljovodonične frakcije prvi put je opisan u devetom veku u Persiji.
 

Upotreba ovih naftinih derivata najrasprostranjenija je u siromašnim zemljama, uključujući Rusiju, istočnu Evropu i Afriku. Nedavna studija koja je sprovedena u Nigeriji je utvrdila da oko 70% stanovništva koristi naftne derivate u medicinske svrhe!
Najčešče se primenjuju kod infekcija i zaraznih bolesti, autoimunih bolesti, raka, artritisa i reumatskih bolesti uopšte. Čak su se i Rokfeleri navodno počeli bogatiti tako što su prodavali petrolej kao lek za rak pre nego što su otkrili da je hemoterapija unosnija.”

Walter Last – biohemičar, nutricionista, naturoterapeut sa prebivalištem u Australiji...njegove knjige o zdravlju su dostupne na 
http://tinyurl.com/4xkdgcu za dodatne informacije posetite njegov sajt www.health-science-spirit.com .

0016.jpg

Terapija petrolejem je jedna od najboljih načina da eliminišemo patogene mikroorganizme i parazite iz krvi i creva. Poređenje nekoliko sredstava za dezinfekciju je pokazalo da je petrolej imao najjači učinak na suzbijanju kandide (gljivice), jače čak i od natrijum-hipohlorita. To bi mogla biti tajna lekovitosti petroleja: suzbija kandidu i viruse kao i tzv. CWD mikroorganizme koji oštećuju zidove ćelija a ne šteti normalnim crevnim bakterijama.

 

Nemačka lekarka Paula Ganer je jedna od onih koji su uspeli sebe izlečiti od kancera creva upotrebom petroleja (kao što je prethodno objašnjeno). Za njen slučaj se čulo nadaleko tako da su je ljudi sledili i koristili petrolej za uspešno lečenje mnogobrojnih bolesti. Godinama potom je dobijala pisma zahvalnih ljudi kojima je pomogla, čak oko 20.000. Neka od njih u periodu od septembra 1969. do februara 1970. objavio je nemački ilustrovani časopis “7 TAGE” (veoma malo tekstova je prevedeno na engleski, da podsetim: farmakobiznis je brzo reagovao: urednica dobila otkaz a petrolej je proglašen veoma opasnom supstancom za oralno konzumiranje):

 

- Pas je imao izraslinu na vratu veličine dečje šake. Dobijao je petrolej na kockma šećera. Nakon dve nedelje izraslina je nestala.
 

- Nakon operacije raka dojke jednoj ženi (48) pojavili su se tumori na materici. Kada je počela dnevno uzimati čajnu kašičicu petroleja mogla je prestati koristiti morfijum. Posle šest sedmica izbacila je tri tumora.

- Jedna gospođa uzimala je po jednu malu kašiku petroleja tri puta dnevno tokom dve sedmice. Napravila je pauzu dve sedmice i ponovila tretman u istom roku. Izlečila je ne samo čir na želucu , nego na njeno iznenađenje, dijabetes.

 

- Stariji muškarac je izlečio ozbiljan problem sa prostatom tako što je uzimao po jednu malu kašiku petroleja svako jutro i veče tokom četiri sedmice. Kasnije je na isti način izlečio čir na želucu. I njegov sin je na isti način izlečio hronični problem sa prostatom i izlečio svog psa od leukemije nakon sedmonedeljne terapije.

- Nakon što je jednoj ženi (60) uklonjena desna dojka, rak joj se pojavio i na levoj. Tri puta dnevno je tokom dve nedelje uzimala po jednu malu kašiku petroleja. Više nije imala problema sa rakom.

 

images (1).jpg

- Mlada žena (35) puštena iz bolnice kući da umre. Imala je veliki inoperabilan tumor na gušterači koji se proširio na nadbubrežne žlezde. Četvrtog dana po dolasku kući nakratko se probudila iz kome, tada su joj dali kašiku petroleja . Samo nekoliko sati kasnije počela je pokazivati znakove poboljšanja a četiri dana kasnije je želela ustati iz kreveta. Nastavila se lečiti petrolejem još deset dana, pre nego štio su je pregledali u bolnici u Gracu i otpustili kao potpuno zdravu.

Druga svedočenja govore o izlečenjima raka debelog creva, kostiju, osteoporoze kičmenog stuba, probleme sa povišenim pritiskom, srcem, teške probavne i gastrointestinalne probleme, reumatizma, išijasa itd. 

Paula Ganer je koristila i preporučivala upotrebu “pročišćenog benzina” sa rasponom vrenja između 100 i 140 stepeni celzijusovih, koji se koristio za čišćenje rana i kao rastvor u laboratorijama. (Raspon vrenja je raspon temperatura pri laboratorijskoj destilizaciji nafte od početka do završetka isparavanja svih frakcija). Preporučuje se ovaj raspon i najviše do 200 stepeni jer preko te granice petrolej ne deluje več se zadržava u organizmu.

IZVOR PETROLEJSKE VODE U ALBANIJI - U KRUJI - Ovaj, jedini prirodni, izvorski petrolej, odnosno petrolejska voda, ne konzumira se na kašičicu, kako se to radi sa onim klasičnim petrolejom koji se koristi za lampe, i koji se može naći u svakoj farbari, već se može piti neograničeno, poput obične vode, čak i usred hemoterapije.

Lak je za konzumiranje, a oni koji ga koriste kažu da je najdjelotvorniji ako se popije 100 mililitara ujutru na prazan želudac, i isto toliko pre ručka i pre spavanja. Nije opor, i nikome ne pada teško da to pije, bez obzira u koliko je teškom stanju korisnik. Samo treba izbaciti iz glave predrasude da je u pitanju klasičan petrolej, jer se radi o vodi koja tek malo miriše na petrolej.

"Ljudi, jednostavno, moraju da shvate da je reč o vodi, koja sadrži u sebi između 15 i 20 % prirodnog petroleja. Mi nismo ni lekari, ni eksperti, nemamo želju ni potrebu da ulazimo u analize ovoga, ali su iskustva, kod velikog broja ljudi, Bogu hvala jako pozitivna. Mnoge smo poveli da lično natoče, da se uvere u to čudo od izvora. I važno je da se zna da ne postoji nikakav drugi izvor u Albaniji ove vrste, jer mnogi ljudi su dovedeni u zabludu, o nekakvom izvoru "Kap po kap". To ne postoji. Ima nešto drugo "Kap po kap", ali to je, kako neki verujući muslimani u Albaniji kažu sveta voda, koja se dugo i mukotrpno skuplja između nekoliko grobova u brdu, takođe kod Kruje. To, međutim, nema veze sa petorlejom - Zdravko Krstić koordinator „Humanitarnog društva RUKA RUCI“ iz Sutomora.

U raznim medijima se može pročitati kako je baš prirodni petrolej iz Albanije pomogao u izlečenju raka, tumora, metastaze, bolesne prostate, dijabetesa, slabosti, dečje paralize, reumatizma, gihta, crevne opstrukcije, leukemije, anemije, bolesti jetre, žuča, creva, probavne tegobe i mnogih druge bolesti,  ili je bar ublažavao njihove patnje.

 

Budite na oprezu. Industrijski petrolej koji se može kupiti na ulicama za koji kažu da je sa “izvora” u Kruji je prevara, koštaju čak i 150 evra za litar. Između prirodnog i rafinisanog petroleja razlika je: u boji, prirodni je bezbojan i čist kao voda, ukus je blag i pitak, za razliku od industrijskog koji je zapaljiv, mutan, nepodnošljivog i jakog mirisa nafte, koji jedino uništava organe. Oni koji su svedoci izlečenja preporučuju krujski prirodni, a ne teški hemijski i zapaljivi!

Posebno je interesantno da je jedan od prvih u svetu, o lekovitim svojstvima petroleja kada su u pitanju maligne bolesti govorio Josif Pančić u svojoj “Omorici” i nakon toga su u Srbiji ljudi počeli tajno da se leče od raka, tuberkuloze i mnogih bolesti.

Nekadašnji načelnik Onkologije prof.dr Dušan Petrović u Sremskoj Kamenici, čuo je na nekom kongresu da Rusi u Sibiru leče rak petrolejom i odmah je odlučio da svoj godišnji odmor provede u Sibiru proučavajući alternativne metode lečenja te opake bolesti. Kada se vratio rekao je: “Nemate pojma kakav je ovo svet. Dok milioni ljudi umiru u najgorim mukama, u Sibiru se pacijenti oboleli od malignih bolesti s velikim uspehom leče prirodnim petrolejom i jedino je važno da je petrolej stoprocentno čist. Od tada ni jednom pacijentu nisam govorio da ne proba alternativne metode liječenja”.

Takođe, medicinska sestra koja je radila u Institutu za onkologiju u Sremskoj kamenici, je za NS reporter izjavila: “Mogu slobodno reći da niko ko nije koristio petrolej nije preživeo rak bez obzira na to kojom se metodom lečio. Strašno je što je to tako i što lekari ne smeju ili ne žele da govore o tome, ali je to sumorna slika sveta u kojem živimo”.

Petrolej-Kruj-1-620x400.jpg
petrolej-izvor-kruja-800x400-rez.jpg
332.jpg
119.jpg
bottom of page