cionizam - Jevreji

             "Da razjasnimo neke stvari kada je u pitanju cionizam, jer ljudi često mešaju i poistovećuju neke stvari u vezi sa ovim pokretom. Tokom Prvog svetskog rata "Elita" je želela osigurati da Britanija prizna jevrejsku postojbinu u područiju koje je tada bilo arapska Palestina. Na scenu je doveden politički pokret pod nazivom cionizam sa zadatkom da agitira za jevrejsku postojbinu, ali često se taj pokret shvata pogrešno: svi Jevreji nisu cionisti ni svi cionisti nisu Jevreji. Primera radi pomenućemo jedan od jevrejskih pokreta poput “Prirodne karte” koji je otvoreno ustao protiv cionizma, shvatajući svu podmuklu prevaru globalnih vlastelina.

332.jpg

Cionizam nije religija ili rasa; reč je o političkom pokretu koji se sastoji od ljudi, Jevreja i neJevreja, koji podržavaju zahteve za priznavanje jevrejske postojbine. Ukoliko to podržavate i vi ste cionista, bez obzira na vašu rasu ili verska uverenja. Govoriti da cionizam predstavlja jevrejsku rasu isto je kao da kažete da britanska Laburistička stranka predstavlja englesku rasu. Cionizam je u pretprošlom veku utemeljio jedan ateista, Teodor Hercl, i smatra se jednim od paravana Svetske Elite/Globalne vlastele i sredstvo da se jevrejskom narodu u celini proda rog za sveću. Ponuda da se prizna neka postojbina u Palestini osmišljena je ne samo da se Sjedinjene Države nateraju da uđu u rat, nego i da se kasnije izazove „upravljani sukob" i situacija tipa „podeli pa vladaj" na naftom bogatom Srednjem istoku."

Dejvid Ajk

44.jpg
76.jpg

              ...ako želite da saznate ko zaista vlada svetom, prepoznaćete ga po tome što vam neće dozvoliti da ga kritikujete!

Ako svoju pažnju usmerite prema cionističkim bankarima i korporatistima koji tresu svet u najgorem smislu te reči, odmah će vam biti prišivena etiketa antisemite, što su oni dakako, obzirom da u rukama drže vlasti SAD-a ili već koje države Zapada , sve stručno zakonski uredili. Zato je važno razlikovati semitizam i cionizam. Cionizam je ideologija pomenutih ugnjetavača čovečanstva i nije isto što i semitizam.

Zato nam teško mogu zakonski išta ako istupimo i kažemo da smo anticionisti ali nikako antisemiti...protiv smo njihove zločinačke ideologije kao što je neko protiv liberalizma, komunizma, konzervativizma itd....

Anticionizam nije isto što i antisemitizam... nemam ništa protiv bilo kog naroda na ovom svetu pa ni jevrejskog, ali imam protiv cionističke oligarhije kao dela globalističke vlastele koja je čovečanstvu  neprijatelj.

332.jpg

              Cionizam je ideologija, destruktivna i krajnje nasilna, perfidna i zla ideologija, mnogi ga porede sa nacizmom, opravdano. Cionizam nije samo problem koji je gotovo uništio palestinski narod već pošast koja je okovala ropskim lancima čitavo čovečanstvo. Ovom pokretu pripadaju ne samo Jevreji već i mnogi drugi koji ga aktivno podržavaju i učestvuju u njegovim prljavim svetskim igrama. Postoje Jevreji, kako kažu verni Tori a koji su svesni šta je cionizam i kome se aktivno protive baš kao što su protiv cionističke tvorevine Izrael. Cionizam svoja nedela bazira na Talmudu i Kabali a rezultati koje postižu širom sveta su satanistički.

332.jpg
1.jpg
5.jpg

Cionizam je okovao i vlada SAD-om i EU kao i mnogim drugim vladama širom sveta. Ne zaboravimo, bankari i korporatisti velikom većinom i jesu cionisti. U svojim rukama drže banke, korporacije, masovne medije a šta bi im bio onda problem kupiti čitav politički proces. Ova ideologija je najveći krivac našeg propadanja i teškog života. Krivac koji gradi satanistički Novi im svetski poredak. Krivac za krvave ratove širom sveta, za oba svetska, komunističku revoluciju u Rusiji kao i za krvavo razbijanje Jugoslavije, parčanje Srbije.

Važno je ne generalizovati i neosuđivati čitav jevrejski narod veran Tori za nedela cionizma već biti svestan jedinog pravog neprijatelja čovečanstva - cionističke ideoligije i njenih zastupnika.

             "MI nećemo dozvoliti da se podigne ni jedan nacionalistički pokret , a sve pokrete koji teže da izvedu narod van  naše kontrole uništićemo ognjem i mačem kako je to već urađeno u Gruziji, Jermeniji i Srbiji. Zato ćemo obezbediti potpuni procvat našem nacionalizmu – cionizmu. Preciznije fašizmu koji se po svojoj tajnosti i moći pojavljuje kao nadfašizam! Nije uzalud Generalna skupština UN-a 1975.godine usvojila rezoluciju po kojoj je cionizam proglašen kao najveći oblik rasizma i rasne diskriminacije ali je usled našeg pobedonosnog pohoda širom planete 1992.godine ta rezolucija ukinuta. Ovaj međunarodni organ smo učinili oružjem naših namera za uspostavljanje vlasti nad „svim narodima i carstvima“.

332.jpg

Cionistički planovi 

         Cionistima se sve prašta, njihov je satanistički Novi svetski poredak, njihovo je "međunarodno pravo i međunarodna zajednica", njihove su SAD i Zapadna Evropa, njihove kolonije su širom sveta i rado ih eksploatišu, njihovo je Kosovo, vlada Srbije i ostale u okruženju, njihov je Izrael stvoren na otetoj zemlji i genocidu, njihova je pesmica evrovizije, nobelova nagrada, CNN, MMF, Svetska banka, njihovi su Rotšildi i Rokfeleri ali i NATO, Londonski Siti ali i Volstrit, njihove su banke, korporacije, njihovi su talmud i kabala itd itd...pa kako onda ne bi bili i životi Palestinaca ali i svih nas zajedno...oduzimaju ih, iživljavaju se, manipulišu, može im se i za to neće odgovarati jer je njihova ovozemaljska "pravda" i globalni kavez koji su nam skrojili! Ipak, i nad tom njihovom silom postoji još veća sila pa samim tim i vreme za naplatu njihovog "dobročinstva", kad tad!

332.jpg

             Prema knjizi jevrejskog autora Simona Šame Dvojica Rotšilda i zemlja Izrael (Two Rothschilds And Vie Land Of Israel; Collins, London, 1978.), dinastija Rotšild  je kupila 80% teritorije Izraela.

 

Oni su takođe platili  troškove ranih doseljenika, manipulisanjem izdejstvovali Balfursku deklaraciju 1917. kojom je Izrael priznat kao domovina Jevreja, finansirali naciste ( žrtvovanjem Jevreja u holokaustu, stvorili pred svetom moralno opravdanje za stvaranje države Izrael kao domovine svih Jevreja),  stvorili Mossad  i terorističko podzemlje u Palestini. Izrael su osnovali, i celo vreme kontrolišu, Rotšildi i ostatak Elite. Prevara sa „jevrejskom domovinom" samo je dimna zavesa, a jevrejski narod je pijun u igri. Vođe i učesnici u toj terorističkoj mreži kasnije  su postali vođe i premijeri novog Izraela. To su ljudi poput Davida Ben-Guriona, Menahem Begina, Jicaka Rabina, i Jicaka Šamira, vođe  Mossadovog odreda za atentate u vreme Kenedijevog ubistva. 

Način na koji je jevrejskom narodu smešteno da izgleda kriv  je neverovatan. Nepravedno je opisivati celu stvar kao Jevrejsku zaveru, kao što rade neki autori. Ona to nije. Velika većina jevrejskog naroda žrtve su, a ne počinioci, opisanih događaja. Oni koji kontrolišu Izrael, a ne Jevreji kao narod, su upravo ti koji stoje iza velike zavere/prevare, činjenica na koju neki hrabri rabini i drugi Jevreji imaju hrabrosti ukazivati. Svakom članu globalne vlastele je stalo do bilo kog naroda pa i onog iz kojeg potiču kao do lanskog snega. Uvek će ga žrtvovati ako je to u korist stvaranja Globalne unije i jedne robovske svetske nacije. 

332.jpg

         Kao što se Južna Afrika i dalje smatra nekom vrstom privatne države dinastije Openhajmer tako se i Izrael može tom analogijom smatrati privatnom državom dinastije Rotšild. Vlastela decenijama unapred planira pa je tako isplanirala i ostvarila plan o stvaranju jevrejske države kao doma svih Jevreja iz čitavog sveta. Moralno opravdanje pred svetom kreatori ove države imali su usled počinjenog holokausta tokom II svetskog rata. 

332.jpg
131.jpg
28.jpg
75.jpg
133.jpg

NIKO NIJE SLOBODAN DOK SU DRUGI UGNJETAVANI!
ISTA MAFIJA VEĆ DECENIJAMA UNAZAD SILUJE ČITAV SVET, NAS 99%! 

Stvoreno je tako snažno utvrđenje bankara/naftaša usred Bliskog Istoka, usred arapskog sveta, u blizini Sueckog kanala, usred područija bogatog crnim zlatom koje se decenijam unazad eksploatiše i donosi ogromne profite vlasteli. Kada je to potrebno Izraelu uvek stižu u pomoć još dve države kojima u najdirektnijem smislu upravlja vlastela, SAD i Velika Britanija. Istoj vlasteli je do Izraela stalo u meri koliko joj je potreban da čuva puteve transporta nafte i  bude baza preventivne sile koja će se aktivirati ako bude neposlušnih u tom regionu.  

                Najveći koncentracioni logor na svetu postoji od 1967. godine. U pitanju su Zapadna Obala i Gaza koje su okupatori ogradili visokim betonskim zidom visokim osam metara, nedozvoljavajući ljudima u "logoru" slobodno kretanje niti ostala ljudska prava. I? Svet ćuti! Ćuti jer se radi o Izraelu, veštačkoj tvorevini cionističke mafije koju predvode dinastije poput Rotšilda, Rokfelera i ostalih, koji u svojim uzdama drže vlade SAD ali i EU, sve međunarodne organizacije koje su stvorili nakon II sv. rata a koje se tobože smatraju svetskim i koji drže u svom vlasništvu svetski finansijski sistem kao i medije. Zato svet ćuti pred cionističkim zločinima - sami sebe neće optužiti, osuditi i kazniti - to je jedino sigurno!

332.jpg
17.jpg

         U Palestini su u miru i slozi, pre II sv. rata, zajedno živeli muslimani, Jevreji i hrišćani....a onda su na scenu stupili cionisti...potkupili i kupili, okupirali britansku vladu 1917. godine - city of London, gde caruju i danas, prodrli u sve zapadne vlade, osvojili vlast u SAD i krenuli u svoju krvavu ofanzivu istrebljenjem Palestinaca i stvaranjem države Izrael...Isti su pod plaštom zapadnih vlada harali i haraju čitavim svetom...bili su među onima koji su rasturili SFRJ a potom oteli Kosmet Srbiji, oformili Milogoru, podelili Makedoniju, zametnuli krvave ratove na ovim prostorima, razorili Libiju, Irak, Avganistan, Siriju...gde god su došli sa sobom su doneli zadah razaranja i nesreće...jedni su od glavnih protagonista stvaranja robovlasničkog i zverskog im novog svetskog poretka...

332.jpg

         BRITANSKA PROPAGANDA U SLUŽBI GLOBALISTIČKE VLASTELE I IZRAELA  - Više od dvadeset godina posle Prvog svetskog rata, 25. aprila 1939, američki senator Gerald P. Nye iz 

332.jpg
30.jpg
imagesCABMFH51.jpg

iz Severne Dakote otkrio je Senatu neke istorijske pojedinosti o priznavanju jevrejske postojbine od strane Britanaca i o Prvom svetskom ratu uopšte. Rekao je da su mu uručeni neki dokumenti pod naslovom „Sledeći rat". Naziv se odnosio na Drugi svetski rat za koji su autori tih dokumenata već znali da će se dogoditi. U jednoj od svesaka pod nazivom „Propaganda u sledećem ratu" takođe se raspravlja, usput, kako je američki narod prevarom naveden da se bori u Prvom svetskom ratu. U njemu stoji: 

„Neko je vreme pitanje kojoj će se strani Sjedinjene Države prikloniti stajalo na vagi, a konačan ishod možemo smatrati uspehom naše britanske propagande. Još moramo uveriti Jevreje. Procenjuje se da od svih Jevreja, kojih u svetu ima otprilike petnaest miliona, ne manje od pet miliona živi u Sjedinjenim Državama: 25% stanovnika Njujorka su Jevreji. 

Tokom Velikog rata pridobili smo tu masovnu američku jevrejsku javnost obećanjem da ćemo uspostaviti jevrejsku nacionalnu postojbinu u Palestini. Ludendorf  je to smatrao genijalnim potezom savezničke propagande jer nam je omogućio ne samo da se obratimo Jevrejima u Americi nego i Jevrejima u Nemačkoj."

 

Amerikanci su u rat stupili 1917. godine. Balfurska deklaracija potpisana je 6. novembra iste godine, kada je Artur (lord) Balfur (Kom. 300), britanski ministar spoljnih poslova i pripadnik uže elite Okruglog stola, službeno priznao Palestinu kao postojbinu jevrejskog naroda. 
 

Dejvid Ajk

              Jedna od udarnih pesnica globalističke vlastele je ideologija i pokret poznata kao CIONIZAM. Tom pokretu pripadaju gotovo sve bankarske i korporativne jevrejske ali i nejeverjeske  dinastije Volstrita i Londonskog Sitija (poput Rotšilda, Rokfelera, Varburga, Morgana, Šifa, Dipona....) koje uz Vatikan i "crno evropsko plemstvo" na čelu sa Vindzorima predstavljaju jedinstvenu svetsku vladu iz tame odgovornu za sve nedaće čovečanstva ma koliko se laicima na prvi pogled činilo da su neki od pomenutih "smrtni" neprijatelji jedni drugima...to je "žvaka" za naivan i neinformisan svet. 

Jezuiti iliti vojska Vatikanska su glavna pokretačka snaga globalističke Zveri i svakako nisu ono što njihovi mediji, njihovo obrazovanje, njihove dogme, propagiraju da jesu...veruje se da su i iznad samih cionista u hijerarhiji služenja Zveri....Da bi čovek spoznao istinu mora imati potpuno nepoverenje prema sistemu u kojem ga siluju i tragati za alternativnim izvorima saznanja koji nisu baš preterano dostupni a često su proganjani i sakrivani i spaljivani..ipak istina uvek izađe na površinu...


Suština cele priče je da je na vrhu globalne piramide zla, jezuitsko-cionistička mafija koja prožima sve tzv "međunarodne organizacije", tajna i polutajna i javna društva, kontroliše vlade Zapada ali i ove naše poltronske... nazivam je Zver. Veoma dobro poznati prizor u kojem Sv. Georgije ubija aždahu i jeste simbol ovog Foruma.
 

332.jpg

              Cionistička masonerija siluje čitav svet već čitav vek! Ako se još neko pita ko je rasturio SFRJ krvavim ratovima a potom bombardovao Srbiju i oteo joj Kosmet, odgovor je jasan - cionistička masonerija uz jezuite, vojsku Vatikansku ! Oni su ti koji upravljaju Zapadom i svojom privatnom armijom NATO. Taj NATO neprekidno siluje čovečanstvo vršljajući svojim ubojitim oružjem po svetu  i dalje praveći haos na ovim prostorima gde je prisutan najvećom bazom na Balkanu, na okupiranoj teritoriji Kosmeta, Bondstilu!

 
Cionisti i dalje siluju Palestinu - njihova nacistička ideologija svakodnevno uništava Palestince već decenijama unazad. Na tom prostoru su složno i u miru živeli semiti Arapi i Jevreji, sve do trenutka kada su cionisti počeli doseljavati iz čitavog sveta izgubljeno trinaesto Danovo pleme!
Svesni ljudi dobro znaju istinu, samo hipnotisane mase podležu lažima plaćeničkih cionističkih medija!

332.jpg

      Krajnji cilj jezuitsko-cionističke mafije jeste Rusija, tačnije beskrajna prostranstva Sibira i usitnjavanje Rusije na međusobno suprostavljene gubernije. Zbog toga smo godinama unazad svedoci njihovih prljavih, perfidnih i pokvarenih igara pod patronatom njihove "međunarodne zajednice".

Okruživanje Rusije, svakom ko imalo baci pogled na geografsku kartu, je započelo odmah nakon urušavanja SSSR-a. Krenimo sa severa... 

332.jpg
24.jpg
111.jpg
29.jpg

Slabost zemlje u vreme pijanog Jelcina, prebacivanje Baltičkih republika u najžešće neprijatelje Rusije, u EU i NATO, podstrekivanje Poljske vlade na neprijateljstva prema Rusiji, izazivanje državnog udara i nasilja u Ukrajini te cepanje ove države po etničkom principu ( Rusija se brani u Donbasu, vratila je Krim iz istih razloga), raspirivanje neprijateljstava među braćom po krvi po istom balkanskom scenariju, Izazivanje nereda u Gruziji u cilju vojne dominacije NATO (vojske "Zveri" - cionističko-jezuitske mafije) na Kavkazu (Rusija se brani u Osetiji), rovarenja u bivšim sovjetskim republikama centralne Azije uz asistenciju Turske i preuzimanje uticaja u nekima od njih, izazivanje haosa u Iraku i preuzimanje vlasti u toj zemlji, iscenirani 11.9.2001. najveći False flag terorizam (terorizam pod lažnom zastavom) ikada zarad pretvaranja Avganistana u koloniju, i na kraju pokušaj da preko svojih terorističkih organizacija kao što su to činili Alka-idom, preuzmu Siriju ali i ostatak regiona ISIS-om. 

aX9WGoV_700b.jpg
126.jpg

Nisu uspeli, jer Rusija se brani u Siriji. Uspešno su im omeli planove, rasturili teroriste (koji su toliko izmanipulisani, mislim na topovsko meso, ne na one koji su ih predvodili i planski i smišljeno vodili u haos i smrt - CIA i Mossad) misleći da se bore za nekakav "Islam" i protiv Zapada a u stvari su ginuli za istu cionističko-jezuitsku bandu. Kada im je plan propao (a pošto su istim uspeli slomiti Libiju i ostale arapske države tzv. "arapskim prolećem") krenuli su ponovo sa nameštenim akcijama False flag terorizma a potom po običaju svojim raketama i golom silom. 

Da bi se razumela pozadina ovolikog cionističkog a u pozadini i jezuitskog rovarenja, moraju se spoznati prave istorijske činjenice o hazarskom poreklu cionista, o razlikovanju hazarskih "jevreja" i semitskih Jevreja koji se otvoreno bore protiv cionizma i Izraela, jer su svesni istine koju 99% sveta ne zna obzirom da živi u cionističkom medijskom kavezu. Za početak predlažem knjige :

Sveta Rusija protiv Hazarije – Tatjana Gračova
http://www.scribd.com/doc/51163733/Tatjana-Gra%C4%8Dova-Sveta-Rusija-Protiv-Hazarije

Trinaesto pleme - Artur Kesler, https://dzonson.files.wordpress.com/2009/05/kestlertrinaestopleme.pdf

i čitav niz ostalih ne tako popularnih cionističkom mainstreamu, knjiga, pamfleta, dokumenata, dokumentaraca itd...ukoliko želite do istine i jasno shvatite pozadinu današnjih rovarenja i haosa.                                                                             Iz haosa njihov satanistički Novi svetski poredak! 

       FORMULA CIONISTIČKOG UPRAVLJANJA SAD iz usta CIONISTIČKOG GEBELSA. Evo šta je rekao jedan od najpoznatijih specijalista za pitanja cionističke propagande, Edward Bernays. Bernays je autor knjige Propaganda. On je bio nećak poznatog psihoanalitičara Sigmund-a Freud-a i pomoćnik cioniste William-a Paley-a, medijskog magnata KOJI JE OSNOVAO CBS i PROVEO NA NJEGOVOM ČELU SKORO 50 GODINA!!!!

Svojim vlastitim rečima, Bernay’s nam otkriva kako se upravlja Amerikom: "Kada razumemo mehanizam i motive grupne svesti, onda je moguće da kontrolišemo i UPRAVLJAMO MASAMA ONAKO KAKO NAMA TO ODGOVARA, A DA ONE TOGA UOPŠTE NISU SVESNE.

332.jpg

Jedna svesna i inteligentna manipulacija organizovanim navikama i javnim mnenjem masa je veoma VAŽAN ELEMENT U DEMOKRATSKOM DRUŠTVU (to je ta njihova demokratija). Oni koji manipulišu ovim nevidljivim društvenim mehanizmom sačinjavaju jednu NEVIDLJIVU VLADU i to je ONA SILA KOJA ISTINSKI VLADA U NAŠOJ DRŽAVI.... U skoro svakom aspektu našeg svakodnevnog života, bilo da se radi o sferama politike ili biznisa, o našem socijalnom ponašanju ili etičkom razmišljanju, mi dominiramo uz pomoć relativno malog broja ljudi ... koji razumeju mentalne procese i socijalno ponašanje masa. Oni su ti koji POVLAČE KONCE KOJI KONTROLIŠU SVEST JAVNOSTI."

20.jpg
9.jpg

Eto, ove reči su nam stigle direktno iz cionističkih usta. Oni nas drže u šaci! Mi smo samo pijuni u njihovoj velikoj igri pokoravanja sveta i stvaranja kabalističkog Novog svetskog poretka!!!

Dalje i sami možete izvesti zaključke - cionisti (samo deo ostale zavereničke klike - piramide vlade iz senke) vladaju SAD - SAD upravlja NATO-om (vojska NWO, vojska cionista, vojska globalističke vlastele). Ako znamo pouzdano i da su ostale vlade zapadnih država odavno pod istom cionističkom kontrolom (na primer polovinu nekadašnjeg Sarkozijevog tima činili su cionisti a i sam Sarkozi je cionista) onda nam je  

valjda jasno kada se vratimo na pitanje Kosmeta, ko ga je oteo Srbiji, tačnije ko ga je okupirao! Jasno vam je ko je stvorio a potom razorio bivšu Jugoslaviju i zametnuo krvave ratove na ovim prostorima. (cionistima možemo ovde priključiti i ostale njima bratske faktore iz globalističke piramide moći kao što je Vatikan (jezuiti) na primer – i ako dobro razmislimo svaka od tri glave globalističke vlastele danas ima  i ostvaruje svoje interese na Kosmetu - Cionisti - Vatikan - Crno evropsko plemstvo).

332.jpg
119.jpg