top of page

MMF (Međunarodni monetarni fond) i Svetska banka 

332.jpg

april 2023

Ne treba biti stručnjak za ekonomsku politiku da bi se shvatilo: zaduživanje kod Međunarodnog monetarnog fonda na državnom nivou, isto je što i zaduživanje kod kriminalaca na privatnom nivou – na kraju će vam oteti i ono što imate i ono što nemate. Države ugrožene globalističkom najezdom osuđene su na izbor između otežanog ekonomskog razvoja ili gubitka ekonomskog suvereniteta. Ako svoju ekonomsku politiku bazirate na zapadnim kreditima i dobijanju beneficija MMF-a u međunarodnim trgovinskim odnosima, morate se kao država povinovati svim njihovim zahtevima, što bi Srbi rekli: „Koga je moliti nije ga kuditi“. 

 

Posebno treba biti obazriv prema ponudama ekonomske pomoći koje nerazvijenim i srednjerazvijenim zemljama upućuju MMF i njemu slične globalističke finasijske institucije – Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Evropska banka, ali i brojne nevladine organizacije, fondacije i slično. Ako mnogo nude, znači da su mnogo zainteresovani za vaše nacionalne prirodne i materijalne resurse, do kojih je globalističkoj finansijskoj oligarhiji izuzetno stalo. A njihovi interesi svakako će biti realizovani na vašu štetu. Iskustva su pokazala da kod takvih i sličnih ponuda, prioritetnu opasnost po nacionalne interese predstavljaju domaći privredni „eksperti“ i korumpirani pojedinci iz državnog aparata, kao glavni akteri ekonomske izdaje, perfidnim navođenjem lokalnih organa i institucija na sklapanje štetnih ugovora. 

Pihvatanje marionetskog režima nisu državi obezbedili boljitak, naprotiv, stanovništvo živi sve gore i gore, što inače važi i za većinu zemalja evroazijskog regiona, obuhvaćenih globalističkom ekonomskom tranzicijom.


Strateški gledano, državi preostaje solucija da ekonomsku politiku bazira izvan MMF-a i njemu srodnih organizacija, orijentišući se na bilateralne odnose sa zemljama koje ne pripadaju globalističkom bloku, uz neuporedivo niže ali bezbednije privredne efekte.

 

Anatomija globalističkog smrada – Dragan Filipović

https://kupdf.net/download/anatomija-globalistickog_5afb4027e2b6f5b37e17a8dc_pdf

332.jpg

januar 2020

NOVI KOLONIJALIZAM – DUŽNIČKO ROPSTVO - MMF - Glavni oblik novog kolonijalizma nameće   MMF.   Reč  je   o     takozvanoj     “dužničkoj   ekonomiji”,  čiji   parazitizam   obuhvata   već ceo svet, dakle ne samo nerazvijene veći mnoge razvijene zemlje koje su i najveći dužnici. Širom sveta “dužnička ekonomija” proizvodi socijalna raslojavanja i bedu te pokreće mase gladnih ka razvijenim zemljama. Kako je dobro opazio Džon Galbrajt, u pitanju je “đavolski krug”: kreditiranje izaziva bedu što iziskuje nova zaduženja, koja produbljuju bedu. Taj mehanizam Galbrajt uspelo prikazuje posredstvom cinične metafore: “S obzirom da smo posedovali vakcinu (čitaj: finansijski kapital, stvoren pukim štampanjem moneta bez ikakvog stvarnog pokrića te umnoženim špekulacijama) -izmislili smo boginje (čitaj: bedu)”.

download.png
311.jpg

MMF je glavni policajac lihvarske internacionale i “zajmodavac poslednje instance” koji svako kreditiranje uslovljava izvršavanjem “strukturalnih prilagođavanja” privrede i politike zajmotražioca što ciljaju da ga učine sve slabijim, odnosno sve podložnijim parazitskoj eksploataciji te ekonomskim i političkim ucenama. Što je veća slabost države čijom ekonomijom, posredno ili neposredno, upravlja MMF - to su slabije njene odbrane od parazitizma. Po dobrom opažanju Džejmsa Morgana, ekonomskog komentatora BBC, za razliku od starog kolonijalizma, “novi kolonijalizam” je okupacija koju vrše globalne kompanije bez država ili državljanstva pod zaštitom i uz pomoć MMF, Svetske banke i Svetske trgovinske organizacije.

332.jpg

januar 2020

370.jpg
223.jpg

MMF – SREDSTVO PODJARMLJIVANJA SIROMAŠNIH DRŽAVA TRANSNACIONALNIM KORPORACIJAMA GLOBALISTIČKIH MAFIJAŠA - Kada siromašne afričke i azijske zemlje, kao i zemlje u razvoju u ostatku sveta zapadnu u finansijske poteškoće izazvane od strane Iluminata/globalističke mafije, na scenu stupa Međunarodni monetarni fond (MMF/IMF). Njegova uloga je podsticanje i podmićivanje političara u tim zemljama da se odreknu samodovoljnosti u domenu hrane i otvore svoje države transnacionalnim korporacijskim divovima. Zatim te zemlje izvoze „cash crops" (useve uzgajane za tržište; komercijalne poljoprivredne kutlure) poput kakaa u bogate države, a potom tim novcem plaćaju uvezenu hranu iz istih tih bogatih zemalja.

 

Takođe izvoze prirodne resurse u bogate zemlje po bagatelnim cenama, a zatim kupuju (po naduvanim cenama) proizvode koje industrijalizovane zemlje od tih resursa izrađuju. Ti proizvodi odlaze maloj, korumpiranoj političkoj i ekonomskoj kliki u tim zemljama u razvoju, dok većina stanovništva gladuje jer su plodnu zemlju pogodnu za uzgoj prehrambenih kultura zaposele transnacionalne korporacije.

332.jpg

januar 2020

KADA VAM U POSETU DOĐE MMF I SA DOMAĆIM PLAĆENICIMA PREKO SVOJIH MEDIJA POMENU “RESTRUKTUIRANJE” DUGOVA  - TO JE ZNAK DA JE NOVA ETAPA PLJAČKE OTPOČELA! - Ustaljena politika globalističkih vlastelina je utapanje siromašnih zemalja u dugove i preuzimanje kontrole u tim zemljama upravo onako kao što su učinili u industrijalizovanim državama.

 Kada se te države zateknu u finansijskim poteškoćama zbog čega nisu u stanju otplaćivati dugove, tada dolazi MMF da ”restrukturira” dug ili ponudi dodatne zajmove kako bi  se platile kamate na prethodne. Nakon nametanja još većeg duga MMF zauzvrat traži da spomenuta država sledi njegove ekonomske smernice. Među njima su, smanjivanje finansijskih sredstava za hranu, zdravstvo i obrazovanje kao i veći izvoz sopstvenih resursa i komercijalnih poljoprivrednih kultura. 

 

Kada je MMF naložio mnogim zemljama da učine to isto u isto vreme svetsko tržište je postalo prezasićeno ponudom, a cene su naglo pale. Tada se izvozi više - iscrpljivanjem zemljišta pogodnog  za uzgajanje prehrambenih kultura kojima bi se mogli prehraniti siromašni - ali se i zarađuje manje. Dobitnici su pripadnici transnacionalne elite u bogatim zemljama koji željene resurse i robu dobijaju jeftinije.

 

                                                                                            Dejvid Ajk

332.jpg

decembar 2019

”Ključna preporuka MMF-a državama žrtvama  - izvršiti odgovarajuća “strukturalna prilagođavanja” ( setimo se vajnih stručnjaka koji su ovu devizu iz petnih žila non-stop ponavljali tokom “uspešne tranzicije” koja nas je eto danas dovela do “blagostanja”).

 

Ustvari, svi ti zahtevi i preporuke MMF ciljali su da izazovu katastrofalne učinke. Po sažetom opažanju Valden Bela i Ši Kanigam, izloženom u njihovom planetarnom pregledu nedela MMF (Subir l’ajustement structurel, u Les Noveaux maitres du monde, izdanje Le Monde diplomatique, Pariz, novembar 1995.) “strukturalno prilagođavanje nema nameru da podržava (privredni) rast zemalja u razvoju, kako se tvrdi, već da zaustavi ekonomski napredak.”

10.jpg
40.jpg

Jedan od ciljeva - ali ne i konačni cilj - katastrofalnih učinaka operacije zvane

“strukturalno prilagođavanje” je uzurpacija državne vlasti u domenu ekonomije od strane MMF. To je perspektiva koju MMF ultimativno nalaže vladi države žrtve, zahtevajući da njegovo telo (sastavljeno od domaćih i stranih “stručnjaka”) preuzme upravu nad Centralnom bankom i monetarnom politikom, od emisije novca i finansiranja poslovnih banaka do državnog budžeta.”

( istu formulu MMF je sprovodio i sprovodi širom sveta...svojevremeni primeri bile su Grčka i Italija na čija čela vlada su postavljene birokrate “stručnjaci” ove lihvarije ...)      

                                                                                      Dragoš Kalajić

332.jpg

decembar 2019

Vebster Tarpli (publicista, novinar, istoričar, predavač i kritičar unutrašnje i spoljne politike SAD) u svom članku "Tajni plan za svetsku diktaturu MMF-a", piše da postoji konfidencijalni strateški dokument kojim se radi na zavodjenju diktature MMF-a na celoj planeti, likvidirajući pri tome svaku nadu za privredno ozdravljenje, za modernizaciju zemalja u razvoju i zajedno sa tim nadu za očuvanje nacionalnog suvereniteta. U skladu sa tim planom MMF diktira ekonomsku politiku svim državama. Principi MMF-a koji su nam poznati su žestoka ograničenja, odstupanje države od ekonomije, njeno deregulisanje, privatizacija, smanjenje zarada, slobodna trgovina, totalni rat konkurencije svih protiv svih, deindustrijalizacija, zabrana uvodjenja perspektivnih tehnologija. Ta politika je usmerena na uništenje države i davljenje čovečanstva!

290.jpg

Sve gore pobrojano je dobro poznato, zar ne? Prvi korak ka ozdravljenju je odbacivanje i protivljenje merama bilo kojih vlasti i tzv. eksperata koje su u skladu sa preporukama MMF-a! Društvo mora napokon shvatiti da je MMF dušmanin a ne spasitelj!

332.jpg

decembar 2019

9.jpg

MILIONI DECE BRAZILA (SVETA) PATE U SIROMAŠTVU KOJE IM JE "POKLONILA" GLOBALISTIČKA VLASTELA/MULTINACIKORPORACIJE - Posledica rovarenja MMF-a (IMF), Svetske banke (WB) i Svetske trgovinske organizacije (WTO) je, primera radi (rasprostranjena surova realnost širom sveta)  na stotine hiljada brazilske dece koja umiru od bolesti povezanih s oskudicom, premda je Brazil, paradoksalno, jedan od najvećih svetskih izvoznika hrane. Trećina brazilskog stanovništva živi ispod granice siromaštva, a sedam miliona napuštene dece prosi, krade i “duva” lepak na ulicama. I to u zemlji koja bi trebala biti među najbogatijima na svetu, koja bi samu sebe bez problema mogla  prehranjivati. Problemi Brazila i ostalih država u  večitom razvoju sigurno nisu nastali prirodnim putem!

                                                                                                                              

                                                                                Dejvid Ajk

332.jpg

decembar 2019

Međunarodni monetarni fond (MMF) ustanovljen je zato da interveniše kada siromašne zemlje u Africi, Aziji i ostatku sveta u razvoju dospeju u finansijske teškoće isplanirane od strane Elite. Želeli su podstaći i podmititi političare u tim zemljama da se odreknu samodovoljnosti/nezavisnosti u sferi proizvodnje hrane i da svoje zemlje otvore ulasku multinacionalnih divova u proizvodnji hrane. Te su zemlje počele izvoziti obilne komercijalne kulture bogatim državama, a potom su tim novcem plaćale uvezenu hranu iz istih tih bogatih zemalja.

Takođe, zemlje u razvoju izvozile su prirodne resurse u bogate zemlje po najnižim cenama, a zatim su kupovale (po najvišim cenama) luksuzne proizvode koje su industrijalizovane zemlje proizvodile s tim pri­rodnim resursima. Međutim, ta luksuzna roba odlazila je samo malobrojnoj, pokvarenoj političkoj i ekonomskoj kliki u tim zemljama u razvoju. Većina stanovništva gladuje jer su plodnu zemlju na kojoj se mogu uzgajati prehrambene kulture zaposele multinacionalne korporacije. (slična situacija se dešava u Srbiji i regionu gde preko svojih agenata multinacionalne kompanije kupuju ogromne površine obradive zemlje!)

Elitina taktika bila je da gurnu siromašne zemlje u dugove te da preuzmu njihove resurse na isti način na koji su to učinili sa multinacionalnim kompanijama u industrijalizovanim državama. Kada se te države nađu u finansijskim teškoćama i kada nisu u stanju otplaćivati dugove na scenu stupa MMF koji „restrukturira plaćanje duga ili nudi nove zajmove kako bi se otplatile kamate na ranije zajmove”.  (to se dešava kada delegacija MMF-a dođe u u Srbiju) Ali,  nametnuvši nove dugove, MMF zauzvrat traži da se sledi njegova (Elitina) ekonomska politika, tj. kresanje finansijske podrške za prehrambenu industriju, zdravstvo i obrazovanje, i uvoz više resursa i tržišnih kultura. ( e upravo to radi MMf u Srbiji i svim ostalim državama gde dođu njihovi šakali da ucenjuju, sve manje novca za pristojan život građana, pokretanje nacionalne privrede jer im to neodgovara a sve više novca odlazi na otplatu krvničkih dugova – čisto moderno robovlasništvo!)

351.jpg
590.jpg
332.jpg
119.jpg
bottom of page