top of page

KOMITET 300

332.jpg

januar 2020

Zvanično, članovi Komiteta 300 su potomci britanskih i holandskih plemića koji su se obogatili trgovinom opijumom sa Kinom i prodajom robova iz Afrike. Danas oni, drže unosne poslove sa naftom, bankama, osiguravajućim kompanijama, proizvodnju i prodaju oružja i drugo. Proizvođači oružja čak imaju i jednu svoju masonsku ložu gde se okupljaju. Naziva se Xaspers! Komitet 300 znači čine neki od najuticajnijih ljudi na Planeti. Komitet 300 je u podeli vlasti neka vrsta Parlamenta, a Bilderberg grupa je ministarstvo za Evropu i Ameriku dok je Trilateralna komisija zadužena za Evropu, Ameriku i Aziju. Cilj je obezbeđivanje dominacije skrivenih upravljača sa vrha piramide. Metod je upravljanje poslom sa novcem. Krediti, otvorenost i zatvorenost tržišta su oružje tih centara moći. Tamo gde se pojavi neposlušnost lansiraju se ratovi, terorizam, bolesti, zemljotresi...

 

Došli smo do vrha piramide vladara iz senke prema Dejvidu Ajku koju je predstavio u knjizi "I istina će nas osloboditi"

Istina će vas osloboditi – Dejvid Ajk

https://www.yumpu.com/xx/document/view/32613401/david-icke-i-istina-ce-vas-osloboditipdf-antropozofija

311.jpg
586151_aleksandar-vucic-srbija-trilatera
download.jpg
722.jpg
226.jpg
332.jpg

januar 2020

Bilderberg, Trilateralna komisija, Rimski klub, Komitet 300, CFR, RIIA...Jedinstvo u mnoštvu - Radi se o jednom te istom zlotvoru koji pokreće i SAD i Britaniju i Zapad, silujući čitav svet. Tog zlotvora na ovom sajtu nazivamo globalistička vlastela, mafija ili oligarhija. Iza čitavog Zapada stoji jedna te ista sila, lično je nazivam troglavom aždajom a čine je Vatikan - Londonski Siti i Vašingtom DC...sva tri centra su nezavisna od država na čijim se teritorijama nalaze, što malo ljudi uopšte i zna. Vatikan, cionistički bankari koje mnogi istraživači smatraju i ključarima Vatikanske banke, pre svega se misli na Rotšilde i evropsko crno plemstvo na čelu sa dinastijom Vindzor. Svi oni su ujedno i posednici najvećih svetskih banaka i korporacija. Prema višegodišnjem istraživanju nezavisnog švajcarskog tima novinara, širom sveta postoji 149 kompanija koje praktično upravljaju svetskom ekonomijom, vlasnici su pomenuta "gospoda" koja su svoj početni kapital stekli nasiljem, ratovima, trgovinom opijatima i robljem i pljačkom. Džon Kolman, jedan od najboljih poznavaoca manipulacija ove gospode, ističe pre svih Komitet 300, tj. 300 najuticajnijih svetskih porodica koje prožimaju sve tri gore pomenute glave globalističke ale baš kao i ostale tajne i polutajne organizacije i društva od masonerije i njene udarne pesnice Iluminata, preko vatikanskih jezuita , malteških vitezova pa do svih tajnih obaveštajnih službi koje kontrolišu.

332.jpg

januar 2020

Hijerarhija-Komitet-300.jpg

Pravu "kupolu" raznih organizacija Novog svetskog poretka, a koja je poznata već stotinu i pedeset godina, po imenu će mnogi prepoznati - Komitet 300.

 

Šta su ciljevi ove tajne elitističke organizacije, koordinatora i glavnog manipulatora svetskim organizacijama i svih segmenata života, vidi se iz analize dr Džona Kolmena, jednog od najvećih svetskih autoriteta za Novi svetski poredak. Pripadnici Komiteta 300 su u duhovnom smislu moderna manifestacija drevnog podzemnog Kulta Zmije, nastalog u drevnom Egiptu. Njega su u Bavarsku doneli Članovi ranih nemačkih trgovinskih cehova u toku najveće moći Svetog rimskog (nemačkog) carstva. Ovo učenje, kasnije nazvano učenjem Belog bratstva, imalo je svoj novovekovni oblik u učenju Illuminata i masona Škotskog obreda, a u sebe je inkorporiralo i učenja mnogih drugih kultova niklih iz njega - kulta Izide, Dionisa, Katara i drugih.

 

Bratstvo se može identifikovati preko svojih simbola – piramide, Svevidećeg oka, kukastog krsta, jagnjeta, kecelje i obeliska. Ova grupa "vladara iz senke" sebe naziva i Olimpijcima, verujući da je zaista ravni apaganskim bogovima Olimpa, što ne govori samo o njihovoj sujeti, već i o suštini - obožavanju nehrišcanskog Boga. Njihovi konkretni, politički ciljevi su sledeći:

1) Jedna svetska vlada - Novi svetski poredak sa jedinstvenom crkvom i monetarnim sistemom pod njihovom upravom.

 

2) Potpuno uništenje svakog nacionalnog identiteta i nacionalnog ponosa.

 

3) Uništenje religije, posebno hrišćanstva, sa izuzetkom njihove religije, koju će stvoriti sami.

 

4) Kontrola svih građana, putem kontrole uma i uz pomoć sredstava koje Zbignjev Bžežinski naziva "tehnotronikom", što će stvoriti robote koji samo liče na ljudska bića.

293.png

5) Okončanje industrijalizacije i proizvodnje struje iz atomske energije, radi stvaranja onoga što nazivaju "postindustrijsko društvo nultog rasta". Izuzetak su industrija kompjutera i uslužne delatnosti. Industrije koje preostanu u SAD-u, biće prebačene u zemlje kao što je Meksiko, gde postoji obilje jeftine robovske radne snage. Nezaposleni će biti statistika podložna eliminaciji u okviru projekta koji se zove Global 2000.

6) Legalizacija droge i pornografije.

7) Depopularizacija velikih gradova, isprobana od strane režima Pol Pota u Kambodži. Genocidni planovi Pol Pota razrađeni su u Sjedinjenim Državama, od strane jedne istraživacke fondacije koja pripada Rimskom klubu.

8) Ograničavanje razvoja nauke, osim onih grana koje rade u prilog Komiteta. Posebno je na meti korišćenje nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Komitet se okomio na sve naučnike i institucije koje istražuju puteve korišćenja fuzije, jer će to potpuno poništiti

koncepciju Komiteta o "ograničenim prirodnim resursima", pošto fuzija može da obezbedi neograničene količine jeftine energije.

0056.jpg
593.jpg
413.jpg

9) Smanjenje broja stanovnika u svetu, uz pomoć ratova na ograničenom prostoru, bolestima, bedom i glađu u zemljama Trećeg sveta, jer Komitet smatra da su tri milijarde ljudi "beskorisni potrošači hrane". Zato se na čelu radnog tela Komiteta našao Sajrus Vens, čiji tim je stvorio projekat Global 2000. Zaključke izveštaja  ovog projekta, zvanično je potpisom potvrdio tadašnji predsednik SAD-a, Džimi Karter, i državni sekretar Edvin Maski. Po ovom projektu, stanovništvo Sjedinjenih Država treba smanjiti za stotinu miliona do 2050 godine.

10) Da bi se oslabio moral nacije i demoralisala radnička klasa, treba stvoriti u dužem periodu vremena, na širokom planu, masovnu nezaposlenost. Kako se broj radnih mesta smanjuje, u skladu sa konceptom   "nulte  postindustrijske  stope  privrednog  rasta"   Rimskog kluba, demoralizovani i obeshrabreni radnici okrenuće se alkoholu i drogama. Mladi će se kroz rok kulturu i narkomaniju ohrabrivati da ustanu protiv društvenog status quoa, uništavajući na taj način okvire porodičnog života. Komitet 300 je naložio "Tavistok" institutu da pripremi matricu za postizanje ovog cilja.  "Tavistok" je angažovao "Stanford riserč", da sprovede ovaj projekat pod rukovodstvom profesora Vilisa Harmona. Poduhvat je postao poznat pod imenom Zavera Akvarijus.

 

11) Kako bi se stanovništvo onemogućilo da odlučuje u svoje ime, na osnovu ustavnih prava, Komitet 300 će pribeći svojoj omiljenoj taktici, stvaranju krize i zatim nuđenju rešenja da se kriza reši. Poenta je da se stvori toliko kriznih žarišta, u isto vreme i na različitim nivoima, kako bi se stanovništvo potpuno dezorijentisalo i potonulo u apatiju pred "nerešivim problemima". Tako bi se stvorio prostor za uvođenje vanrednog stanja, ukidanje ustava i uvođenje FEME, agencije za rešavanje kriza.

 

12) Uvođenje  novih  kultova najrazličitijeg  usmerenja  i  podupiranje delovanja već postojećih.

 

13) Podupiranje hrišćanskog fundamentalizma, kako bi se prouzrokovalo osećanje ugroženosti kod drugih, što bi iniciralo jačanja cionističke države Izrael i njenog mita o "izabranom narodu".

14) Širenje ekstremnih islamskih verskih zajednica, kao što je muslimansko bratstvo Siki, kako bi se stvorila situacija slična u Iranu, gde je na vlast doveden Ajatolah Homeini, tvorevina britanske vojne obaveštajne službe MI6.

 

15) Izvoz ideja "religioznog liberalizma", radi potkopavanja postojećih religija, naročito hrišćanstva. Ovaj proces je započeo sa "jezuitskom teologijom oslobođenja" u Južnoj Americi, koja je dovela do rata u Salvadoru, Nikaragva, a izazvala je i ozbiljne probleme u drugim zemljama Južne Amerike. Jedna od ovih grupa, marksistički nastrojenih, je Misija Meri Nol. Za njih se saznalo kada su četiri opatice ove misije ubijene u Salvadoru.

 

16) Jedan od najvažnijih ciljeva Komiteta 300 je izazivanje kolapsa svetske ekonomije i uzrokovanje potpunog političkog haosa.

 

17) Preuzimanje kontrole nad unutrašnjom i spoljnom politikom Sjedinjenih Država.

015.jpg

18) Davanje najveće podrške organizacijama koje Komitet kontroliše:

Ujedinjenim Nacijama, "Međunarodnom monetarnom fondu" (IMF),

"Banci za međunarodno poravnjanje" (BIS) i Svetskom sudu, kao

i davanje značaja manjim organizacijama u svetu, radi postepenog

dovođenja pod pokroviteljstvo Ujedinjcnih Nacija. (Ne zaboraviti NATO, EU, WTO (Svetsku trgovinsku organizaciju)....ubedili su mase da iste služe dobrobiti čovečanstvu a ustvari preko njih ostvaruju svoje prljave interese....)

19) Prodiranje, subverzija u vlade i potkopavanje iznutra, kako bi se uništio suverenitet i integritet nacija koje vode.

 

20) Organizovanje terorističke mreže širom sveta i njeno usmeravanje u one zemlje i delove sveta koje treba destabilizovati.

 

21) Preuzimanje kontrole nad obrazovanjem u Sjedinjenim Državama, sa namerom da se ono potpuno uništi.

Komitet 300 – Džon Kolman

http://www.ivantic.info/Dejvid%20Ajk%20i%20zavere/coleman_komitet_300.pdf

9.jpg
332.jpg

januar 2020

93.jpg

SIROMAŠNE DESETKOVATI GLAĐU, BOLESTIMA, RATOVIMA... - Jedan od primenjenih recepata globalističke mafije preko svoje mašinerije Komiteta 300 je da se stanovništvo podsaharskog regiona namerno, izgladnjivanjem, desetkuje. Ovakvoj "političkoj teoriji" nije potreban komentar. Suština je u oduzimanju prirodnih resursa "nesposobnim nacijama" i uskraćivanje mogućnosti zemljama Trećeg sveta, da razvijaju poljoprivredu i industriju. Ukoliko ne prihvate koncept "globalnog planiranja", koji ne ide u korist tih država, onda će potonuti u spolja izazvanu krizu i haos. ( na žalost uspešno rovare po Africi – svaki peti stanovnik, na primer Južne Afrike ima Sidu a Ebola i glad su redovne pošasti crnog kontinenta)

 

Naravno, kontrolor prirodnih resursa Trećeg sveta je  je Komitet 300, koji svoje delovanje pravda navodnom zabrinutošću za ugroženost resursa i sigurnost sveta. Kakav cinizam/ dobar vic. Potpuno je u skladu sa njihovom osnovnom političkom doktrinom, po kojoj TAJNO IZAZIVAJU KONFLIKTE, A ONDA IH JAVNO REŠAVAJU U SOPSTVENU KORIST!

Dosije Omega – Milan Vidojević

https://drive.google.com/folderview?d=0B89nlELEhp5UQTJ3TWJaX291WWs&usp=sharing

332.jpg
119.jpg
bottom of page