top of page

SAVET ZA SPOLJNE POSLOVE SAD (CFR - Council on Foreign Relations) 

332.jpg

januar 2023

AMERIČKI SAVET ZA SPOLJNE ODNOSE (CFR) - Od njujorškog večernjeg kluba do kontrolora vlade SAD-a - "CFR  je već decenijama unazad najistaknutije krilo američkog spoljnopolitičkog establištmenta. To je privatna organizacija poslovnih direktora, naučnika i političkih vođa koja proučava svetske probleme i igra ključnu ulogu u razvoju spoljne politike SAD-a. CFR je jedna od najmoćnijih poluslužbenih grupacija koja se bavi ulogom SAD u međunarodnim poslovima. Kontroliše ga izabrana grupa ljudi regrutovanih iz tajnih društava Lobanja i kosti kao i društva Svitak i ključ sa univerziteta Harvarda i Jejla. Oba ova društva su delovi tajnog ogranka Iluminata poznatog kao Ogranak 322 Reda. Članovi reda obrazuju upravni odbor Saveta za spoljne odnose nakon što prođu inicijaciju u Red potrage, takođe poznatijeg pod nazivom društvo JASON (zvanično grupa elitnih naučnika koja savetuje vladu SAD). 

images (9).jpg

Savet za spoljne odnose je potekao od britanskog Kraljevskog instituta za međunarodne poslove (RIIA) i njegova je sestrinska organizacija. Njihov zajednički cilj je uspostavljanje Novog svetskog poretka. Iako je CFR ispočetka postojao kao njujorški večernji klub, svoju sadašnju moć stekao je 1921.godine kada se ujedinio sa RIIA i dobio finansijsku bazu i podršku od J.R. Morgana, Fondacije Karnegi, familije Rokfeler i drugih interesnih krugova bankara sa Volstrita.

CFR kontroliše vladu SAD-a. Tokom godina njegovi članovi infiltrirali su se u celu izvršnu vlast, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo pravosuđa, CIA-e i među najviše činove vojske SAD. Svaki direktor CIA-e bio je član CFR-a. Većina predsednika SAD posle Ruzvelta bili su članovi CFR-a. Članovi CFR-a preovlađuju među vlasnicima medija i vodećim američkim novinarima, preciznije, gotovo svi su članovi ovog saveta. CFR zabranjuje zapisivanje beleški ili objavljivanje zapisnika sa svojih sastanaka. Svaki član koji otkrije temu ili bilo koji deo rasprave ili razgovora koji su se vodili na sastanku, biva izbačen iz saveta. Cilj CFR-a ili Saveta za spoljne poslove je uspostavljanje Novog svetskog poretka (NWO)."

Vilijam Kuper (William Cooper) - iz knjige Videh belog konja (ubijen nakon  niza pokušaja novembra 2001.)

332.jpg

januar 2020

AMERIČKI SAVET ZA SPOLJNE ODNOSE  (Council on Foreign Relations; CFR) je osnovan 1921. kao neprofitna i nestranačka civilna organizacija kako bi osobe iz građanstva mogle uzeti učešća u američkoj politici. Njihov službeni cilj je poboljšavanje američkog razumevanja sveta i predloga za spoljnu politiku SAD-a. To postiže konstruktivnim debatama o svetskim problemima i izdavanjem službenog časopisa. CFR trenutno ima oko 4000 članova, mahom bivših predsednika, ambasadora, brokera berze, bogatih preduzetnika, vlasnika medija, probranih senatora, direktora i profesora. Zbog svoje istorije, veza i uticaja CFR je popularno poznat kao jedan od trijumvirata elitnih organizacija (ostale dve su Bilderberg grupa i Trilateralna komisija). Na CFR se gleda kao na zatvorenu grupu za diskusiju u kojoj se donose odluke koje utiču na svetsku politiku. Zbog toga su na meti mnogih teoretičara zavere koji tvrde da ta organizacija radi na uspostavljanju novog svetskog poretka.

cfr-logo-og.png
secret societies.jpg

Autor Pat Robertson u svojoj knjizi New World Order, (Robertson, 1991.) povlači vezu između CFR-a i iluminata. Pozivajući se na iskaze podadmirala Chestera Warda, nekadašnjeg člana CFR-a, tvrdi se da je cilj te organizacije, objavljen vrlo uskom krugu svojih članova, razoružanje, marginalizacija suvereniteta SAD-a i stvaranje svemoćne svetske vlade. U centru njihove politike je ideja da prosvetljeni monopolistički kapitalizam može omogućiti spajanje svih različitih valuta, sistema bankarstva i proizvodnje i upravljanje prirodnim resursima kroz jednu celinu koju kontroliše svetska vlada, a kojoj je na raspolaganju svetska policija (pretpostavlja se da je to vojska Ujedinjenih nacija). Na sastancima Saveta članovi se potstiču da slobodno i otvoreno predstave svoje ideje i razmišljanja, jer je ostalim članovima zabranjeno njegove reči prenositi medijima, osim ako ne dobiju posebnu dozvolu za to. Njihove ideje i ciljeve je teško sprovoditi bez masovnih medija, koje drže u šaci.

Veruje se da je CFR samo ogranak velike svetske grupe zaverenika koja se naziva Okrugli sto, (prema mnogima, sinonim za iluminate) čiji je cilj kontrola javnog mnjenja kroz razne psihološke operacije.

Harold Pratt House je dve godine nakon izgradnje postala sedište CFR-a. Familija Pratt je u velikom prijateljstvu sa Rokefelerima. Treba li reći da su Rokfeleri ( zajedno sa J. P. Morganom i pukovnikom Mandel Housom) i osnivali CFR? CFR je potom postao vladar SAD i to je, nakon osamdeset godina, još uvek i danas. Preko tri hiljade vodećih američkih imena: sadašnji, prošli i budući američki predsednici, ambasadori, svi ministri spoljnih poslova, investitori sa Wall Streeta, vojni lideri Pentagona i NATO-a, bogati industrijalci i korporacijski lideri, vlasnici medija i glavni urednici, bankari, predsednici univerziteta i vodeći profesori, izabrani senatori i kongresmeni, sudije vrhovnog i ustavnog suda...Svi, bez razlike, svi su bili članovi CFR-a.

332.jpg

januar 2020

CFR – SAVET ZA SPOLJNE ODNOSE VLADA SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA  KAO ZUPČANIK ZVERI (piramidalna organizacija svetske vlade u senci) - Kao što RIIA- Kraljevski institut za međunarodne poslove okuplja uski krug članova globalne vlastele  koja u stvari vlada Britanijom isti slučaj je i sa američkim Savetom za spoljne odnose (CFR) koji upravlja US administracijom. CFR  se smatra ogrankom RIIA i osnovan je godinu dana posle RIIA, dakle 1921. Zanimljivo je da postoje slične manje poznate organizacije koje su takođe ogranci RIIA a iz kojih se vlada ostalim državama Komonvelta, naravno opet od strane globalista.

Koliko je uticajan CFR govori podatak da su svi predsednici SAD sem Ronalda Regana pre izbora na tu funkciju bili članovi CFR. Reganove predsedničke poslove obavljao je njegov potpredsednik Džordž Buš Senior član CFR, u prevodu Regan je formalno predsednikovao. Ista stvar je sa izborom državnog sekretara SAD a i ostalih manje važnih funkcija US administracije. Opet ista stvar kao i u RIIA, nije važno iz koje su stranke, važno je da sprovode politiku globalne vlastele kada budu dovedeni na funkcije.

Takozvani „posebni odnos" između Britanije i Amerike je, u stvari, odnos između RIIA i Saveta za spoljne odnose - CFR. Jasno vam je zašto su SAD, Britanija, Izrael ali i ostale države zapada poput Francuske, Nemačke (koje su nakon rata takođe potčinjenje) kao nokat i meso, što bi se reklo...stvar je u tome što se svim tim državama vlada sa istog mesta, negde sa vrha piramidalne strukture svetske vlade u senci koju sam ranije nazvao sasvim prikladnim imenom ZVER! Politike tih država su identične, ništa čudno jer poteze vuku isti ljudi.    

imagesCABMFH51.jpg
download.png
332.jpg

januar 2020

CFR JE U IME ZVERI FORMIRAO UN-ZAMETAK BUDUĆE SVETSKE VLADE - Upravo je Savet za spoljne odonose, nesumnjivo uz RIIA-ine smernice i koordinaciju, uvelo na scenu Ujedinjene nacije (naslednika Društva naroda). Bio je to biser posleratnih manipulatora i jedan od glavnih razloga krojenja Drugog svetskog rata. Do 1945. godine svetu je rat, razumljivo, dozlogrdio, a javnost je bila otvorena za sve što bi moglo sprečiti daljnja krvoprolića. Metoda problem-reakcija-rešenje iznedrila je Ujedinjene nacije.

 

Povelju UN-a službeno su prihvatili predstavnici pedeset država na susretu u San Francisku 26. juna 1945. Bio je to očigledni vrhunac dugogodišnjeg manevrisanja iza scene od strane Saveta za spoljne odnose koji je kontrolisao administraciju Franklina D. Roosevelta. Pisac James Perloff otkrio je pozadinu nastanka UN-a u svojoj knjizi iz 1988. Vlast iz sene: Savet za spoljne odnose i propadanje Amerike (The Shadows Of Power: The Council Of Foreign Relations And The American Decline):

„U januaru 1943. ministar spoljnih poslova Cordell Hull formirao je upravni odbor sastavljen od Lea Pasvolskog, Isaiaha Bowmana, Sumnera Wellesa, Normana Davisa, Mortona Tavlora,  i sam je bio njegov član. Svi ti ljudi - izuzev Hulla - bili su u CFR-u. Poznatiji, kasnije, kao Neformalna programska grupa (Informal Agenda Group), sastavili su izvorni predlog za Ujedinjene nacije. Taj koncept prvi je izneo Bowman - osnivač CFR-a i član stare 'Istrage' pukovnika Hausa. Zatražili su mišljenje tri advokata, odreda CFR-ovih ljudi, koji su procenili da je koncept ustavan. Zatim su 15. juna 1944. razgovarali o tome s Franklinom D. Rooseveltom. Predsednik je odobrio plan i istoga dana objavio ga javnosti.""

261.jpg

U svojoj knjizi Američki jezik (The American Language) H. L. Menken iznosi pretpostavku da je izraz „Ujedinjene nacije" odabrao predsednik Ruzvelt tokom susreta sa Vinstonom Čerčilom u Beloj kući u decembru 1941, nedugo pre napada na Parl Harbur.

 

Dakle CFR je organizacija koja je stvorila Ujedinjene nacije. UN je čak izgradio svoje sedište u Njujorku na tlu kojeg su mu bez ikakve naknade ustupili Rokfeleri. Pored Rokfelera u pozadini su, iza političara i savetnika, manipulisale osobe kao što su Morgan, Varburg, Šif i Marburg. Ujedinjene nacije javnosti su prodate kao sredstvo koje će svetu doneti mir, a međusobne će razlike rešavati dogovorom umesto ratom. Većina ljudi koji rade za UN iskreno veruju da je to njihova svrha. Po tom pitanju uskoro će se razočarati. UN nije ništa drugo do „Trojanski konj" svetske fašističke/komunističke tiranije poznate kao Novi Svetski Poredak. 

Sredstvo pomoću kojeg se manipulacijom uspostavljaju jedna svetska vlada i svetska vojska i pomoću kojeg se omekšavaju stavovi javnosti, preko sukoba i propagande, kako bi  ga prihvatila tu politiku kao jedini način uspostavljanja mira i stabilnosti. Takvo razmišljanje prihvatilo je svih sedam generalnih sekretara UN-a od 1945. naovamo, jedan od nosioca te funkcije bio je dr. Butros Butros-Gali, koji je karijeru započeo tokom vladavine egipatskog diktatora Gamala Abdela Nasera. Butros Gali je tražio da se formira trajna Vojska UN-a (svetska vojska) i da UN ima pravo nametanja poreza (svetska vlada). Njegov naslednik Kofi Anan želeo je isto.

242.jpg

SAMO AKO SI ČLAN CFR (SAVET ZA MEĐUNARODNE ODNOSE) MOŽEŠ BITI PREDSEDNIK SAD - Milioni amerikanaca (žrtve Vavilonskog bratstva - masonsko-iluminatske klike) i dalje žive u dubokom uverenju da na izborima eto baš oni biraju svog dragog predsednika, o kakvog li cirkusa! CFR - Savet za Međunarodne Odnose kao što smo već naveli je osnovan 1921. godine kao ogranak glavne centrale u Londonu - Kraljevskog Instituta Međunarodnih Poslova (RIIA). 

CFR je smešten u kući Harolda Prata u 68-oj Istočnoj ulici broj 58. u Njujorku, tačnije nekadašnjoj vili dinastije Prat koja je bila u prijateljstvu sa Rokfelerima. Osnivanje CFR organizovali su pukovnik Mendel Haus, J.P. Morgan, Rokfelerovi i njihovi saradnici. Ubrzo po osnivanju CFR je kontrolisao SAD a tako je ostalo i do današnjeg dana! Na listi članova CFR ćete praktično pronaći sve važnije njuške svih institucija koje kontrolišu život američkog naroda. Dakle face iz svih oblasti društvenog života - politike, medija, ekonomije, obrazovanja, nauke, medicine, kulture...ma svih! I ovde kao uostalom u svim organizacijama ovog tipa postoje unutrašnji i spoljni krugovi članstva. Ovi unutra su upoznati sa pravim onim podlim ciljevima CFR a spoljni su poslušni vojnici koji izvršavaju postavljene zadatke u veri da čine dobro svom narodu.

 

332.jpg
cfr-devil-rubenstein-prez.png

Počev od godine osnivanja 1921. SVI predsednici SAD su bili članovi CFR zajedno sa službenicima glavnih vladinih službi uključujući većinu a danas sve ambasadore SAD širom sveta! Šta kažete, odlično razvijena mreža kontrole bačena na ceo svet. U članove CFR spadaju vlasnici medija, ključni novinari i urednici, prosvetni radnici, vojne vodje itd, itd. Da ponovimo, neki više a neki manje upućeni u ciljeve Programa Bratstva! naravno iznad CFR je Kraljevski institut iz Londona od kojeg ovaj prima instrukcije - da se zna ko je gazda!

I tako nekada su se Buš ili Klinton sa Blerom srdačno kikotali, smejuljili pred svetom a mi mislili Bler se uvlači Klintonu kao vođi najveće sile a uistinu ONI po nalogu VRHA prave predstavu za široke narodne mase!

SAVET ZA SPOLJNE ODNOSE-ČLANSTVO=ULAZNICA U STEJT DIPARTMENT SAD - Godišnji izveštaj Saveta za međunarodne odnose (CFR) (od 2000.), na svojih 125 stranica, podseća na doba stvaranja Saveta. Kažu:
 

332.jpg

"... Savet je formiran 1921. godine neposredno nakon Prvog svetskog rata. Nekoliko američkih učesnika na Pariskoj mirovnoj konferenciji je odlučilo da bi više američkih "privatnih" građana trebalo postati svesno rastućih međunarodnih odgovornosti SAD-a... Ova odluka je dovela do kreacije organizacije koja će studirati američku međunarodnu politiku na dobrobit svojih članova i drugih zainteresovanih Amerikanaca..."


I nastavljaju:


"... Savet je ne-profitna i ne-partijska organizacija čiji je cilj razmena ideja i bolje razumevanje američke spoljne politike...".
(Kompletni izvještaj se može naći na njihovom sajtu: www.cfr.org  )

Poverovali ste u dobronamernost ovih "savesnih" građana? 

Harold Prat Haus je dve godine nakon izgradnje postala sedište CFR-a. Familija Prat je u velikom prijateljstvu sa Rokfelerima. Treba li reći da su Rokfeleri (zajedno sa J. P. Morganom i pukovnikom Mandel Hausom) i osnivali CFR? (sada vam je malo jasnije o kojem se društvu ovde radi - to su iste one face koje svojom "ličnošću" autoritarno vladaju Bilderbergom i Trilateralom).

 

CFR je ubrzo po svom osnivanju 1921. postao vladar SAD i to je, nakon devedeset godina, još uvek i danas.

Preko tri hiljade vodećih američkih imena: sadašnji, prošli i budući američki predsednici, ambasadori, svi ministri spoljnih poslova, investitori sa Volstrita, vojni lideri Pentagona i NATO-a, bogati industrijalci i korporacijski lideri, vlasnici medija i glavni urednici, bankari, predsednici univerziteta i vodeći profesori, izabrani senatori i kongresmeni, sudije vrhovnog i ustavnog suda... Svi, bez razlike, s v i  Vladini savetnici, ministri i zamenici u Ministarstvu spoljnih poslova bili su članovi CFR-a.

Admiral Čester Vard je petnaest godina bio član CFR-a. On piše:


"Svrha predaje američkog suvereniteta U RUKE SVEMOĆNE SVETSKE VLADE (izdaja) je cilj koji je otkriven 95% članova CFR-a. Postoje još dva važnija cilja za koje zna manje od 75 članova; ovi ciljevi nisu nikad predočeni u pismenoj formi... Verovanje u vlastitu superiornost i formiranje jedne Vlade sa svetskom armijom..."

Članstvo u CFR-u je uslov da se uđe u američko ministarstvo spoljnih poslova (State Department).

332.jpg

decembar 2019

decembar 2019

decembar 2019

PRAVI VLADAR SAD JE vrh CFR - CFR održava regularne, tajne sastanke koje uključuju vodeće članove i strogo izabrane goste. Povremeno, oni održe i javne sastanke da bi formirali utisak da su oni bezazlena organizacija koja organizuje socijalne aktivnosti ("razmena ideja... grupe privatnih građana..."). ( U skladu sa tim mnoge javne popularne ličnosti poput Anđeline Džoli na primer su članovi CFR - mislite li da ona zna za KLJUČNE ciljeve CFR?)
 

77.jpg

Čitajući Statut CFR-a može se zapaziti česta upotreba termina "non-atribution" ("ne pričaj drugima šta mi radimo i govorimo"). Sve što se zaista kaže na sastancima CFR-a ne sme (i ne dolazi) do medija. Članovi CFR-a imaju mogućnost da koliko god često požele, razgovaraju sa vodećim ličnostima Vlade. Bez obzira je li to Kondoliza Rajs, Kolin Pauel, gospođa Olbrajt, ili Voren Kristofer pre nje, ili Džordž Šulc, odnosno Hilari Klinton... Naravno, svi ovi sastanci su neslužbeni i daleko od očiju javnosti. CFR se informiše o novostima u svetu, a ministrima se daju uputstva... 

“Kada vodeći članovi CFR odluče”, piše admiral Chester Ward (knjiga “Kissinger on the Couch”), “da bi američka Vlada trebala usvojiti određenu politiku, onda se pokreće ogromna energija njihove infrastrukture… da bi razvila argumente za podršku novoj politici. Na drugoj strani, svaka opozicija se diskredituje, intelektualno i politički…”

 

download.jpg

Lista rukovodioca Saveta ima nekoliko stotina imena. Među poznatijima:


- Direktori: Allen Dulles (1927-1969), David Rockefeller (1949-1985), Averell Harriman (1950-1955),Cyrus Vance (1068-1987), Zbignev Brzezinski (1972-1977), Peter Peterson (1973-1984, 1984-), Paul Volcker (1975-1979, 1988-1999), Henry Kissinger (1977-1981), George Bush (1977-1979), George Shultz (1980-1982), Warren Christopher (1982-1991), Brent Scowcroft (1983-1989), Alan Greenspan (1982-1988), Jeane Kirkpatrick (1985-1994), Richard Holbrooke (1991-1993, 1996-1999), George Soros (1995-) itd, itd...
- Na čelu odbora Direktora su najduže bili David Rockfeller (1970-1985) i Peter Petersen (1985 - ?).

 

Može se jasno uočiti kako većina imena sa liste ima, prvo, dugogodišnje školovanje u Savetu, i, kada su spremni, preuzimaju uloge ministara, "specijalnih predstavnika OUN", ambasadora, predsednika međunarodnih banaka i OUN-ovih agencija...

Nekako se ova priča ponavlja. Bilderberg, Trilateralna Komisija, sada Savet za spoljne poslove... 
Tajni i polutajni sastanci... predsednici, bankari, korporacijski giganti...
Neki od njih su u svim organizacijama, neke u jednoj ili dve...
Čini se da tu ima nekog sistema.
Ima, ima. Itekako. Svet nije ono što mislimo da jeste.

332.jpg
119.jpg
bottom of page