top of page

hrana srama

Hrana je namerno zatrovana da bi mozak bio u stanju konfuzije i mentalne bolesti

Zato je ljudska hrana prepuna toksičnih pesticida, herbicida, GMO, hormonskih disruptora i teških metala, koji oštećuju mozak i sve organe - Nijedna životinjska vrsta na planeti Zemlji ne hrani svoju decu otrovima, ali ljudske institucije na to prisiljavaju mase kako bi osigurale da nijedno dete ne odraste bez izlaganja toksinima

332.jpg
119.jpg
bottom of page