top of page

MASONERIJA

332.jpg

oktobar 2022

531189_masoni_ls.jpg

MASONI - nosioci (jedan od) ideja GLOBALIZACIJE - Masoni sebe definišu kao grupaciju koja se za svoje interne interese bori isključivo kroz ostvarivanje nacionalnih interesa, što je u prošlosti verovatno i bilo tačno. Međutim, od početka prošlog veka, sve je više izražena tendencija postavljanja internacionalnih interesa iznad nacionalnih, potencirana od strane najuticajnijih centara masonerije u Americi i Vatikanu. To je, posebno u Srbiji i Rusiji, gde je inače masonska tradicija bila razvijena čak i u vreme komunizma, dovelo do novih podela unutar njihovih krugova, na globaliste i nacionaliste, mada se i ovi drugi mogu prihvatiti samo uslovno, jer su i oni veoma podložni tuđinskom uticaju. Jedan od načina njihovog delovanja su globalističke nevladine organizacije, gde ljude iz ove kategorije zatičemo i u statusu osnivača i u statusu članstva.

Mr D. M. Filipović

ANATOMIJA GLOBALISTIČKOG SMRADA 

https://kupdf.net/download/anatomija-globalistickog_5afb4027e2b6f5b37e17a8dc_pdf

332.jpg

oktobar 2021

POSLEDNJE BUĐENJE ILI NIŠTAVILO? Da li je moguće da postoje ljudi sa malo ili ni malo empatije? Moguće je. Oni su ti koji smatraju da je svet u kojem živimo pakao i da istim vlada, ili će po njihovim zamislima, pošto svesrdno rade na tome, vladati njihovo božanstvo, Lucifer. Otvoreno ga štuju i sve otvorenije stvaraju od ovog sveta tegobno pa i jezivo mesto za život. Njihov neprijatelj je čovečanstvo jer je i dalje okrenuto u većoj meri vrlinama koje su mu od Boga date. Zato ga i žele umanjiti nizom depopulacionih sredstava (na optimalnih 500 miliona) a to uspešno čine jer je postojeći sistem u njihovim kandžama: novac, globalni finansijski sistem, ekonomija, pravo, politika (demoNkratija), masmediji, obrazovanje, prehrambena, farmaceutska i svaka druga industrija, i sve ono što omogućuje postojećem septičkom sistemu da opstane i postane omčom oko vrata čovečanstvu koje postepeno kuvaju i privikavaju da ono što je do juče bilo normalno danas smatraju nenormalnim i obratno (nova normalnost). 

Ko se probudi i bori za svoja prava i slobodu, za svoje ljudsko dostojanstvo, opredeljenost za vrline i empatiju, spašen biće, ostalima preti ništavilo u koje će otići zajedno sa ovom "gospodom"! POSLEDNJI JE ČAS!

332.jpg

januar 2020

PROTOKOL 15 ILUMINATA – METODE MANIPULISANJA MASONERIJOM - Slobodno zidarstvo je odavno pod kontrolom Iluminata. Mreža masonerije je danas najrasprostranjeniji deo piramide globalnih mešetara. Iako među masonima ima časnih ljudi, oni ne mogu sagledati kompletnu sliku delovanja i ostvarivanja planova globalne vlastele koje ova sprovodi preko Iluminata. Drugačije rečeno i ovi su izmanipulisani a da toga nisu ni svesni. U protokolima sionskih mudraca (iluminata, globalne vlastele) koji su stari više do stotinu godina se najjasnije opisuje način manipulisanja masonerijom a preko nje ključnim i najuticajnijim ličnostima neke države.

U Protokolima sionskih mudraca, otkrivenim krajem XIX veka, ipak je (bez obzira na moguća sporenja o njihovom poreklu i piscima) -  sjajno opisano kako se Slobodnim zidarima manipuliše:

„Stvorićemo i umnožiti slobodnozidarske lože u svim zemljama sveta, primiti u njih sve koji bi mogli postati ili već jesu istaknuti u javnom delovanju jer će nam te lože biti glavni izvor podatka i sredstvo uticaja. Sve te lože okupićemo pod jednom centralnom  upravom [lluminati], poznatom isključivo nama, koja će svima drugima biti potpuno nepoznata, a biće sastavljena od naših učenih starešina ... U tim ćemo ložama povezati sve revolucionarne i liberalne elemente. Činiće ih svi nivoi društva. Bićemo upućeni u najtajnije političke spletke pa ćemo ih usmeravati po želji, od prvog dana njihovog nastanka. Među članovima loža biće gotovo svi agenti međunarodne i nacionalne policije jer njihova je služba nama nezamenjiva, s obzirom na to da policija ne samo da može koristiti vlastite konkretne mere protiv neposlušnih, već može prikrivati naše aktivnosti i pružati izgovore za izbijanje nezadovoljstva..."

Protokol 15

mason.jpg
Masons-police-02.jpg
freemasonswiki.jpg
332.jpg

januar 2020

“Svaka masonska loža je hram religije, a njena učenja predstavljaju versko uputstvo.”

“U svakom stepenu masonerije, kandidat traži da dosegne Svetlost.”

“Masonerija je marš i borba na putu prema Svetlosti.”

masonska molitva tokom rituala 24. stepena:

 

“Smiluj nam se...

Ti predstavljaš Svetlost...

Upravljaj našim koracima i uputi nas na pravi put, o Gospode naš Bože...

Smiluj nam se i svojom velikom svetlošću odagnaj sile Tame!”

 

“Masonska ideja će uvek biti vezana za Vrhovno Biće –

nazivamo ga Velikim Arhitektom Univerzuma – jer Univerzum smatramo

Njegovim najznačajnijim hramom i savršenim delom arhitekture.”

 

“Lucifer, Svetlonoša! Čudno i tajanstveno ime za duha Tame!...Lucifer, Sin jutra!

Da li on nosi Svetlost? Ne sumnjajte u to!

 

“Đavo, pali Lucifer ili Svetlonoša...”

 

“Da, Lucifer je bog, a na nesreću i Adonaj je Bog...Istinska i čista filozofska religija je verovanje u Lucifera koji je jednak Adonaju... Ali Lucifer bog svetlosti i bog dobrote se bori za čovečanstvo protiv Adonaja, boga mraka i zla.”

 

“Svet će nam doći na noge zbog svojih suverena i pontifikata. Mi ćemo uspostaviti ravnotežu u svemiru i biti vladari nad vladarima sveta.”

 

“Nije tačno kada se kaže da jedan čovek, ma koliko mali bio, ne sme biti žrtvovan drugome... To je ne samo prevara , već se ubraja u red najopasnijih prevara. Često jedan čovek i mnogi ljudi moraju u uobičajenom smislu te reči, biti žrtvovani zbog interesa većine.” 

 

Albert Pajk mason 33 stepena – pisac masonske biblije “Morali i Dogma”

hqdefault.jpg
332.jpg

januar 2020

“Kada mason nauči da je ključ ratnika odgovarajuća primena pokretača žive moći, naučio je tajnu svog Zanata. Uzavrela energija Lucifera nalazi se u njegovim rukama i pre nego što uzmogne da kroči tamo ili ovamo, mora da pokaže svoju sposobnost  da pravilno primenjuje tu energiju.” – okultizam

 

“Masoni su najmoćnija organizacija na zemlji.”

 

“Masonerija ustoličava kraljeve. Njena ruka oblikuje sudbine svetova.”

Menli Palmer Hol (Manly P. Hall), mason 33 stepena

 

“Mrak je, isto kao i smrt, simbol inicijacije. Upravo zbog toga su sve inicijacije u drevna vremena, odvijale noću. Misterije su oduvek bile noćni obredi. Isti običaj preovlađuje i u masoneriji.”

Albert Maki (Albert Mackey), mason 33 stepena 

c7a5d296b41c335b4acd45b855b88394--lost-k
Albert-G-Mackey-1807-1881-Author-Doctor-
hqdefault (1).jpg
albert-pajk.jpg
Albert_Mackey_grave_and_plot_01_-_Glenwo
332.jpg

januar 2020

MASONI U ZABLUDI - Velika većina masona ne napreduje više od donja tri nivoa, takozvanih "plavih nivoa" i ti ljudi su korišćeni kao paravan da se sakrije pravi PROGRAM o kome članovi tih nižih nivoa ništa ne znaju. Program podrazumeva vekovni rad na preuzimanju potpune kontrole nad čovečanstvom. Danas se taj njihov program pokušava sprovesti kroz zavodjenje NWO ili Novog svetskog poretka, najcrnjeg, fašističkog do dna.


Albert Pajk bio je poglavar Južne jurisdikcije masona Škotskog obreda u SAD tokom XX veka i smatra se masonskim "bogom" u toj zemlji. Njegova statua je postavljena u Vašingtonu. U svojoj knjizi o slobodnim zidarima/masonima "Moral i Dogma" na stranici 819. zapisao je sledeće: 

" Plavi stepeni su samo spoljno dvorište ili porta hrama. Deo simbola je pokazan iniciranom, ali on je namerno upućen da ga krivo protumači putem lažnih objašnjenja koja dobija. Nije namera da ih on razume, već da zamišlja kako ih je razumeo."

 

415793_masoni_ls.jpg

Drugačije rečeno, naivne masone sa dna piramide, oni s vrha drže u mraku i hrane ih budalaštinama. Ovo je inače klasična struktura svih tajnih društava u kojma samo ONI na najvišim nivoima zaista znaju šta se dešava i koji su pravi postavljeni ciljevi.


Otuda toliki broj dobronamernih ljudi koji su masoni ili članovi drugih tajnih društava koji se drže u zabludi a koriste kao paravan za ostvarivanje podlih ciljeva hladnokrvnih "ljudi"! Uostalom šta traži bilo ko dobronameran i častan čovek među tajnovitim ološem koji ovu zemlju ne čine boljim mestom za život ljudi!

332.jpg

januar 2020

KOM SE BOGU KLANJAJU MASONI - Iz istorije znamo da su drevni neznabožački narodi upražnjavali prinošenje ljudskih i životinjskih žrtava kada su želeli da stupe u kontakt sa svojim bogovima. Nečija smrt je bila “ulaznica” za svet duhovnih bića koja su činila velike misterije i čuda, a oni koji su prinosili žrtve bili su “inicirani”, ili uvođeni, u svet čuda i misterija. 

 

O tome govore i masoni:

“Mrak je, isto kao i smrt, simbol inicijacije. Upravo zbog toga su se sve inicijacije, u drevna vremena, odvijale noću. Misterije su oduvek bile noćni obredi. Isti običaj preovlađuje i u masoneriji.”


Iako su obožavali sunce, različiti neznabožački narodi su svoje vrhovno božanstvo nazivali različitim imenima. Vrhovni bog koga su obožavali Egipćani zvao se Oziris. Masonska literatura to potvrđuje:

“Oziris je sam simbolizovan kao Sunce.”

 

cy3iuzsviaaws9x.jpg

Oziris, kao i Val (ili Bal), koji je bio bog sunca u Vavilonu, jesu božanstva koja prihvataju i masoni. Sa druge strane, postoji Mojsijev Bog ili biblijski Bog, čije je jedno od imena “Adonaj”.
Masoni nam kažu u kakvom su odnosu Bog Adonaj i bogovi Val i Oziris: 


“Bog koji je dugo poznat kao Adonaj, je SUPARNIK Vala i Ozirisa.” 

 

Dakle da ne bude zabune Oni koji nisu znali osnovne činjenice o masoneriji to mogu saznati ako žele. Najveća od svih je da se Masoni klanjaju bogu svetlosti, lučonoši, Luciferu! Otuda tolika njihova tajnovitost - okultnost, misterioznost da bi sakrili istinske činjenice o sebi!

 

Sigurno da kada bi se istina o tome ko je bog masonerije otkrila u javnosti, to bi veoma otežalo rad ovog tajnog društva i izazvalo gnev velikog broja ljudi. Zbog toga, prilikom ulaska u masoneriju kandidat prolazi kroz poseban ritual i polaže posebnu zakletvu.

332.jpg

decembar 2019

"NAPREDNI" I OBIČNI ČLANOVI MASONERIJE - VELIKA RAZLIKA  - Važno je istaći da samo mali broj masona zna pravu pozadinu masonerije. Najpoznatiji masoni govore o tome:

“Kandidat koji želi da postane mason ne poseduje jasnu sliku o prirodi stvari u koju se upušta. Čak i nakon prijema, on obično nije u mogućnosti da pruži zadovoljavajuće objašnjenje o tome šta je masonstvo i koji je pravi cilj postojanja njegovog reda.” 

 

“Masonerija namerava da velom tajne sakrije Istinu od svih, osim od Privilegovanih.”

“Masonstvo, kao i sve misterije, hermeticizam i alhemija, skriva svoje tajne od svih, osim od Naprednih i Mudrih, ili Izabranih, i služi se lažnim objašnjenjima i pogrešnim tumačenjima svojih simbola da bi obmanulo one koji to zaslužuju, da od njih sakrije Istinu koju naziva
Svetlost, i da ih udalji od nje.

 

”Očigledno je da u masoneriji postoje dva sloja ljudi:

1) napredni članovi (Privilegovani, Mudri ili Izabrani) - oni koji vode masoneriju,


2) obični članovi - oni koji nisu upućeni u pravu pozadinu masonerije.

Činjenica je da obični članovi masonerije, koji predstavljaju ogromnu većinu članstva, uopšte nisu svesni o postojanju naprednih članova, niti o pravoj pozadini masonerije, već veruju da su članovi neke “humanitarne organizacije”. Bivši masoni o tome govore:

“Ušao sam u masoneriju sa najboljim namerama verujući da ulazim u bratstvo koje je zaista bilo zainteresovano da pomaže ljudima. Međutim, sada znam da na nižim nivoima čovek ne shvata šta se u stvari dešava.” 

176.jpg

“Značenje lože i kako je ona meni predstavljana, jeste da je reč o grupi ljudi posvećenih pomaganju drugim ljudima.”

“Ono što me je navodilo da pomislim da je masonska loža u stvari neko hrišćansko mesto, bilo
je da sam u njoj susretao ljude, članove iste crkve kojoj sam i ja pripadao. Ti ljudi su bili članovi masonske lože. Štaviše, bili su na istaknutim položajima. I činjenica da su se ti članovi koristili citatima iz Biblije činili su da ljudi zaista misle da je sve to sasvim u redu.”


Upravo ovaj mali sloj naprednih članova masonerije je onaj koji upravlja ovom organizacijom.

JEZIVO MASONSKO PRIZNANJE O ŽRTVOVANJU LJUDI  - Masonski autori nas obaveštavaju o dvema važnim stvarima:

1) da je savremena masonerija identična drevnim paganskim religijama,

2) da ona teži da vlada celim svetom.


 

332.jpg

Ako znamo da su paganske religije obavezno podrazumevale žrtvovanje obično životinja ali na žalost u većini slučajeva žrtvovanje ljudi, posebno dece, jasno je da i tajna društva poput masonerije a u većoj meri i ostala koja se klanjaju paganskim bogovima poput Bala, Ozirisa i Semiramide, Horusa i ostalih u svojim jezivim ritualima praktikuju žrtvovanje. Te aktivnosti slobodno možemo nazvati satanističkim. 

 

Hteli to mnogi sebi priznati ili ne gore pomenute dve stavke se jasno ispunjavaju u savremenom svetu. Kada je u pitanju ritual žrtvovanja ljudi, vodeći masoni kažu:

“Nije tačno kada se kaže da jedan čovek, ma kako mali bio, ne sme biti žrtvovan drugome...To ne samo da je prevara, već se ubraja u red najopasnijih prevara. Često jedan čovek i mnogi ljudi moraju, u uobičajenom smislu te reči, biti žrtvovani zbog interesa većine.”

 

332.jpg

decembar 2019

decembar 2019

PREKO NJIH ZLO VLADA SVETOM - Sigurno da lokalne masonske organizacije imaju određeni stepen autonomije, ali je očigledno da se ovde radi o vrlo centralizovanoj organizaciji u kojoj se potezi vuku iz jednog centra,  od strane malog broja ljudi. Da bismo stekli bolju sliku o tome da li je masonska organizacija zaista “najmoćnija organizacija na zemlji”, i da li ona zaista “ustoličava kraljeve” i “oblikuje sudbine svetova”, kako se hvali, pogledajmo prikaz broja članova ove organizacije u nekim zemljama:

 

- Velika loža Irske: preko 800 loža i 50.000 članova.

- Velika loža Škotske: 1.160 loža i preko 350.000 članova. (1814. godine su velike lože Engleske, Irske i Škotske dogovorile saradnju po svim ključnim pitanjima.)

- Velika loža Nemačke: 15.000 članova u 460 loža.

- Velika loža Francuske: 15.000 članova u 900 loža.

- U Sjedinjenim Američkim Državama krajem 1996. bilo je 3,3 miliona članova u preko 15.000 loža.

- U islamskim zemljama je delovanje masonerije zabranjeno, osim u Turskoj (100 loža i 8.400 članova), Jordanu, Saudijskoj Arabiji i Libanu.


 

131.jpg

(Gore navedeni podaci su stari više od deset godina, što znači da je broj članova danas mnogo veći.)

Pošto su članovi masonerije uglavnom ljudi od velikog ugleda i uticaja u društvu, na osnovu ovolikog broja članova možemo da zaključimo da je njihovo, gore navedeno hvalisanje, zaista opravdano. Masonski izvori kažu da u Americi “skoro svaki beli gospodin na položaju pripada nekoj masonskoj loži”.


Videli smo da samo mali broj masona, onih u samom vrhu masonerije, zna pravu pozadinu ove organizacije i ko je bog masonerije. To znači, da kao i drevni druidi i drugi paganski sveštenici, vođe masonerije se direktno obraćaju za pomoć i instrukcije svom bogu, a ovaj prekonjih utiče na svetske tokove. Kao jedini logični
zaključak proizilazi da bog masonerije - Lucifer ili Sotona - preko ove organizacije upravlja svetom u kojem živimo.

 

Ako analiziramo karakter Sotone, videćemo da bi on najviše voleo da ceo ljudski rod sakupi na jednu gomilu i spali ga. Strahovita destruktivnost njegovog karaktera ogleda se u zakonima većine takozvanih “razvijenih država” u kojima su svi najstrašniji oblici nemorala legalizovani. Ti zakoni su upravo uvedeni od strane sledbenika ovog “boga”.
 

332.jpg

decembar 2019

MINISTRI, POSLANICI, GENERALI, DIPLOMATE, NOVINARI...MASONI - Ponekad se dogode i masoneriji nepredviđene okolnosti, mada veoma retko. Zahvaljujući jednoj takvoj, javnost se mogla uveriti kakva je zaista struktura jedne od najmoćnijih masonskih loža na svetu kakva je Loža P2 iz Rima i na osnovu koje je mogla steći utisak o moći iste u jednoj takvoj državi kao što je Italija. Pominjali smo Anjelijeve. Oni pripadaju globalnoj eliti pri vrhu piramide kojoj služi masonerija.

jkji.jpg

“U martu 1981. izvršena je policijska racija na Gellijeve (veliki majstor, osvedočeni fašista, koji je bio među organizatorima spašavanja nacista nakon II sv. rata i njihovog prebacivanja u Južnu Ameriku pre svega Argentinu, gde je i on našao utočište i uz Perona imao veliku političku moć) poslovne prostorije. U sefu u njegovoj kancelariji i koferu, policajci su otkrili  962 imena na popisu članstva P2.  

Među njima su bila i trojica ministara iz kabineta, četrdeset drugih članova parlamenta, četrdeset i tri generala, osam admirala i stotine državnih službenika i diplomata, šefova službi bezbednosti, upravnika policije u četiri najveća italijanska grada, industrijalaca, finansijera, TV zvezda i dvadeset i četiri novinara. Slična struktura loža je i u Ujedinjenom Kraljevstvu ali i u mnogim drugim zemljama!”

 

332.jpg

I sami možete videti kolika je moć koncentrisana u rukama ovih ljudi, i opet se postavlja pitanje gde je tu demokratija?

decembar 2019

NJUJORK JE DOBIO NAZIV PO JORKŠKOM OBREDU Slobodnog zidarstva - Zemlju koju su nastanili, a koja se sada naziva Sjedinjenim Državama, bila je i osta­la ključno oružje u dugoročnom planu Bratstva za postizanje prevlasti u svetu. (kao što znamo već decenijama ZVER (piramidalna organizacija svetske vlade u senci) zaista koristi US administraciju odnosno US “konjicu” za ostvarivanje svojih interesa i ciljeva širom sveta – samo posle II sv. rata US army je intervenisala u preko 50 država sveta...toliko o tome).

 

Masonska društva prošla su kroz krupne promene i ekspanziju nakon engleskog Građanskog rata, a naročito početkom 18. veka. Središte slobodnozidarske mreže koja se naglo širila bila je nova Velika loža (osnovana u Londonu 1717. godine) koja je postala poznata kao „Matična velika loža sveta". Bila je središte slobodnozidarske manipulacije i podsticala je uspostavljanje drugih loža širom Evrope, Britanskog carstva i tri Amerike. 

WorldsFair1964MasonicFDC1.jpg

Uvedene su i brojne druge verzije Slobodnog zidarstva, uključujući Jorkški obred i Škotski obred Michaela Ramseva (temeljen na sastavu Vitezova templara). Škotski obred ima 33 stepena inicijacije. Danas ima ogroman uticaj u politici, ekonomiji, vojsci i bezbednosnim službama Britanije, Evrope, Sjedinjenih Država i mnogih drugih država. New York je nazvan po Jorkškom obredu Slobodnog zidarstva!!!

332.jpg

novembar 2019

53-OJICA OD 56 POTPISNIKA DEKLARACIJE NEZAVISNIOSTI SAD  –  BILI MASONI - Gotovo svi vodeći revolucionari i oni koji su 1776. potpisali Deklaraciju nezavi­snosti bili su Slobodni zidari. Džordž Vašington (George Washington), pobednički vrhovni zapovednik američkih vojski i prvi predsednik Sjedinjenih Američkih Država, bio je Slobodni zidar visokog ranga; svi osim dvojice njegovih brigadnih generala u ratu bili su Slobodni zidari. Jedan od najviših Slobodnih zidara i istoričara Slobodnog zidarstva, Menli Hol (Manly P. Hall) kaže da se za gotovo pedesetoricu od pedeset i šestorice muškaraca koji su potpisali Deklaraciju o nezavisnosti znalo da su Slobodni zidari, dok samo jedan od njih to nije bio. Jedan drugi istraživač, Enrike de Vinsent (Enrique De Vincente), kaže da su pedeset i trojica potpisnika bili Slobodni zidari, te da su sedamnaestorica predsednika, počevši od Washingtona, bili članovi Reda.  Džon Adams (John Adams), drugi predsednik po redu, pripadao je tajnom društvu poznatom kao Zmajevi (The Dragons), nazvanom po magnetnim linijama energije u Zemljinoj energetskoj mreži. Proučavao je svetu geometriju sadržanu u energetskoj mreži i znao kako upregnuti u njoj prisutnu silu.

3ac68cfb6eb63a9d96136cc1fedf4029.jpg

Jedan od vodećih revolucionara i osnivača Sjedinjenih Država bio je Benjamin Franklin, prvi Veliki majstor Slobodnih zidara Pennsilvanije. On se sprijateljio sa sir Frensis Dašvudom (Francisom Dashwoodom), britanskim ministrom finansija i osnivačem tajnog druš­tva pod nazivom Klub paklenog ognja (Club of Hells Fire). Franklin je postao član zajedno s gradonačelnikom Londona, sinom Kanterberijskog nadbiskupa i princom od Velsa (Wales).

 

Posećivao je Francusku gde je uspešno agitovao za podršku Američkoj revoluciji od strane francuskih Slobodnih zidara, a takođe je osigurao vojne usluge nemačkog slobodnog zidara, barona von Streubea, koji je služio u vojsci pruskog vladara Fridriha Velikog. Baron če odigrati važniju ulogu u pobedi kolonista nad Britancima. Franklinove veze s francuskim Bratstvom bile su vrlo čvrste pa je postao visoki član Loža San Juan i Devet sestara koje će, u savezu s Ložom velikog orijenta iz Pariza, pokrenuti Francusku revoluciju 1789. godine. Franklin je ustoličen kao Veliki majstor Devet sestara. Jedan od najznačajnijih revolucionara u Francuskoj, markiz de Lafajet (Lafayette), bio je Franklinov prijatelj te je za vreme Američke revolucije pružao podršku njemu i kolonistima.

332.jpg

novembar 2019

VELIKI PEČAT SAD – MASONSKI SIMBOL GLOBALNE VLASTELE - Slobodni zidari su vukli konce u Ratu za nezavisnost kojeg su naposletku i dobili, a potom su preuzeli kontrolu nad novonastalim Sjedinjenim Američkim Državama. Oni, i ostale skupine Bratstva, te se kontrole nisu odrekli do dana današnjega.  Zato je zaista bilo prikladno da su se na Velikom pečatu Sjedinjenih Država, kada su oci osnivači naručili njegovu izradu, 

kasnije našli klasični simboli Bratstva koji datiraju još iz drevnog Egipta pa i ranije uključujući piramidu i svevideće oko. 

Iznad i ispod tog simbola dve su latinske fraze: Annuit Coeptis i Novus Ordo Seclorum.

U prevodu: „Najava rodenja, stvaranja ili dolaska" jednog „Novodobnog poretka". Drugim  rečima, najava stvaranja Novog svetskog poretka.

Osnivanje Sjedinjenih Država bio je krupan korak napred u planu za stvaranje centralizovane svetske sile. Danas se taj deo pečata može pronaći na svakoj dolarskoj novčanici  što je opet krajnje prikladno, uzevši u obzir da Elita upravlja američkom privredom kao i privredama ostatka sveta. Odluku da se na dolar stavi simbol Piramide/Novog Svetskog Poretka doneo je 1935. godine Slobodni zidar 33. stepena Frenklin D. Ruzvelt (Franklin D. Roosevelt), uz punu podršku i ohrabrivanje od strane njegovog potpredsednika, Henrija Volasa (Henry Wallace), još jednog Slobodnog zidara 33.stepena."

GovtRealizations.jpg

Dizajn američke zastave, poznate i pod nazivom „Stars and Stripes", tj. Zvezde i pruge, tako odražava simbolizam Bratstva, dok je Kip slobode američkim Slobodnim zidarima poklonio francuski slobodnozidarski red (Iluminata) Velikog orijenta. I baklja na kipu je jedan od masonskih simbola...

332.jpg

novembar 2019

VINSTON ČERČIL - MASON OD 1901. - Da je Čerčil bio mason veruje većina ljudi na planeti, i jeste, bio je! Posle regrutovanja Ruzvelta i Hitlera, Bratstvo je moralo isto učiniti i u Britaniji, tj. izabrati svog čoveka i tamo. Do tada miroljubivi premijer Nevil Čemberlen je morao da ode i bude zamenjen ratobornim Čerčilom. 
 

To se desilo 11.maja 1940. Od dolaska na funkciju započela je i vazdušna kampanja RAF-a tokom koje su nemilosrdno bombardovani civilni ciljevi u Nemačkoj. Od prolivanja krvi, ljudske patnje i bola, širenja straha i smrti žive i uživaju članovi Vavilonskog Bratstva. Za njih je rat prava gozba!

 

Čerčil je iniciran u Stadholm ložu broj 159 1901.godine u Kafe Rojalu. Porodica Čerčil ima bliske veze sa Rotšildima i ezoteričnim podzemljem. Vinston Čerčil je postao član Albion lože, drevnog druidskog reda u Blenhejm palati 15.avgusta 1908.godine. Njegovog oca Randolfa Čerčila finansirali su Rotšildi dok je bio na mestu kancelara državne blagajne sredinom XIX veka, njegov najbliži prijatelj bio je Natanijel Rotšild. Nakon što je umro Randolf je dugovao Rotšildima oko 65 000 funti što je bila ogromna suma u to vreme. Kakav otac takav sin. I Vinston je dugovao Rotšildima novac a dobar prijatelj mu je bio lord Viktor Rotšild glavni kompozitor britanske obaveštajne službe i sprovodilac interesa Rotšildovih u SAD.
 

80a929ec40ade1790877a0fd7d25f6d3.jpg
truman_churchill.jpg

Čerčil je imao dobre odnose sa još jednom od dinastija Bratstva Sesil koja ga je u stvari i kontrolisala. Sesilovi su imali odlične veze sa mrežom koju je davno stvorilo Bratstvo, sa jezuitima ali su takodje bili u dobrim odnosima sa dinastijom Habzburgovaca, britanskim monarsima i Crnim plemstvom u Italiji.

Čerčilovi su u srodstvu sa porodicom Marlboro u čijem domu se i rodio Vinston Čerčil upravo u palati Blenhajm u blizini Oksforda. 

 

Vinston je sve vreme dobro znao šta radi i pre i tokom rata i sva ona veličanstvena priča koju su o njemu stvorili istoričari je zapravo jedna velika farsa u koju i dalje veruju naivni!

ON NIJE SPASIO BRITANIJU OD TIRANIJE , ON JE BIO SAM DEO TE TIRANIJE!

Pa prijatelji nadam se da će neverne tome iz predočenih podataka stvoriti pravu sliku o mnogim istorijskim ličnostima koje su sve no heroji i slavni kao što su predstavljeni masama! Na osnovu slike o bivšim članovima Bratstva i njihovim poltronima možete dobiti još jasniju predstavu o današnjim manipulatorima koji se igraju našim životima baš kao što su se oni raniji igrali životima naših predaka!

“Kandidat koji želi da postane mason ne poseduje jasnu sliku o prirodi stvari u koju se upušta. Čak i nakon prijema, on obično nije u mogućnosti da pruži zadovoljavajuće objašnjenje o tome šta je masonstvo i koji je pravi cilj postojanja reda.”

W.L. Wilmshurst – The Meaning of Masonry (1927)

332.jpg

novembar 2019

albert-pikes-three-world-wars-fact-or-fa

SVETSKI RATOVI SU ISPLANIRANI 1871. godine?! -  Odnosno tada je Pajk o čijoj “viziji” će ovde biti reč dobio odobrenje da objavi javnosti svoju za to vreme naučno-fantastičnu priču, priču čije su se dve faze obistinile a treća po onome što se danas dešava na terenu kao da se sprema za realizaciju! Ako je pogodio da će se desiti dva svestka rata (kako su to vlastelini i planirali) onda se ne vidi razlog da se ne obistini i poslednji deo ovog “proročanstva”!


Albert Pajk (mason 33 stepena, pisac masonske biblije "Morali i Dogma), američki general koji se u građanskom ratu borio na strani Konfederacije, napisao je pre 140 godina dokument za koji je teško poverovati da postoji. 

 

On je 15. avgusta 1871. imao viziju?! koju je zatim prepričao u pismu svom prijatelju. Ovo pismo sadrži detaljne planove o tri svetska rata koja su „neophodna da bi se ostvario novi svetski poredak“, kako je mislio Pajk. U pismu je do neverovatnih detalja opisan tok sva tri svetska sukoba, iako Pajk nije mogao da ima uvid u te detalje, osim ukoliko se oni nisu odigrali baš po njegovim planovima (planovima vlastele).

Prvi svetski rat

Prvi svetski rat, po Pajku, mora se desiti da bi Iluminati srušili vlast cara u Rusiji i od te zemlje načinili tvrđavu ateizma i komunizma. Sukob će agenti Iluminata stvoriti između britanske imperije i germanskih imperija. Na kraju rata komunizam će biti uspostavljen u mnogim zemljama kako bi se uništile druge vlade i oslabile religije.

Preko svog saradnika Ota fon Bizmarka, vođe tadašnje Nemačke, Pajk je dugo pripremao teren za stvaranje uslova za Prvi svetski rat, a svi njihovi napori kulminirali su 1914. godine, kad je atentat na nadvojvodu Franca Ferdinanda u Sarajevu iskorišćen kao povod za pokretanje sukoba.

Drugi svetski rat

„Drugi svetski rat se mora pokrenuti podsticanjem sukoba između fašista i političkih cionista“, tvrdio je general. (Da ne bude zabune, iako pojmovi „nacizam“ i „cionizam“ nisu bili poznati 1871, upravo su ih Pajk i Iluminati izmislili!)

„Ovaj rat mora se tako voditi da nacizam bude uništen, a da cionizam ostane dovoljno jak da se osnuje nezavisna država Izraela u Palestini. Posle Drugog svetskog rata komunizam mora biti dovoljno jak da bi se suprotstavio hrišćanstvu, koje će onda biti pod kontrolom dok ne dođe vreme za konačnu društvenu kataklizmu“, pisao je Pajk.


Na konferenciji u Potsdamu 1945. godine, Truman i Čerčil su veliki deo Evrope jednostavno predali SSSR.

 

Treći svetski rat

„Treći svetski rat mora se načiniti tako da se iskoriste razlike među političkim cionistima i vođama islamskog sveta. Rat se mora napraviti tako da islam i cionizam unište jedan drugog. U međuvremenu će druge nacije, podeljene po ovom pitanju, morati da se bore do potpune fizičke, moralne, duhovne i ekonomske iscrpljenosti. Tada ćemo u svet pustiti nihiliste i ateiste i napravićemo društvenu kataklizmu koja će svima pokazati efekat apsolutnog ateizma. Onda će svuda građani istrebiti te uništitelje civilizacije i, žudeći za idealom, pronaći će pravo svetlo kroz univerzalnu manifestaciju čistog učenja Lucifera. Ova manifestacija će uslediti posle uništenja hrišćanstva i ateizma, koji će nestati u isto vreme“, pisao je Pajk u svom planu za vladavinu svetom.

 

Pajk je rođen 1809. godine u Bostonu, završio je Harvard, a kasnije je kao general služio u južnjačkoj vojsci u američkom građanskom ratu. Tečno je govorio 16 jezika, a bio je veliki komandant masonskog pokreta u SAD sve do svoje smrti 1891. godine. Krajem šezdesetih godina bio je glavni vođa Kju-kluks klana.

Bio je satanista i bavio se okultnim ritualima, prizivajući, kako je pisao, i samog Lucifera. Bio je vođa satanističke grupe poznate pod nazivom Red paladijuma, osnovane u Parizu 1737. godine.

Pajkova desna ruka bio je Švajcarac Fileas Valder, bivši sveštenik, mason i okultista. Pajk je tesno sarađivao i s masonom 33. reda Đuzepeom Macinijem, koji je postao vođa Iluminata 1834. godine, a navodno je inicirao osnivanje mafije 1860. godine.

Engleski državnik lord Palmerston bio je, navodno, još jedan od saradnika Pajka, a njegov čovek u Nemačkoj bio je Oto fon Bizmark, ujedinitelj Nemačke.

“Masonstvo, kao i sve misterije, hermeticizam i alhemija, skriva svoje tajne od svih osim od Naprednih, Mudrih ili, Izabranih i služi se lažnim objašnjenjima i pogrešnim tumačenjima svojih simbola da bi obmanulo one koji to zaslužuju, da od njih sakrije Istinu koju naziva Svetlost, i da ih udalji od nje.”

Albert Pajk mason 33 stepena – pisac masonske biblije “Morali i Dogma”

 

  

12017721_901093969960857_537231351761849
Piramida_ispred_Akademije_nauka.jpg

MASONSKI SIMBOL U CENTRU BEOGRADA - Smatra se da ne mali broj uticajnih članova SANU pripada slobodnom zidarstvu. Isto i mnogi stranački čelnici u vlasti i opoziciji. U prvim godinama takozvanog velikog raspleta obeleženog ratom "od Triglava do Vardara", u centru Beograda je postavljena dvostepena masonska piramida, tobož' radi geografskog obeležja gradskog središta, sa njegovim tačnim koordinatama.

 

U centralnom delu najpoznatije beogradske ulice, Knez Mihailove, danas stoji simbol koji predstavlja još jedan ,,jasan" masonski ,,potpis". To je piramida koja se nalazi  ispred zdanja Srpske akademije nauka i umetnosti. Zvanično, piramida je postavljena 1995. godine, kada je u Velikoj galeriji SANU održana veoma posećena izložba ,,Svet merenja". Ona oficijelno označava geografski položaj Beograda, na njoj su ucrtane strane sveta, gravitaciono ubrzanje i geografska dužina i širina. Formalno objašnjenje za postavljanje ovog simbola glasi (a zaista je tako): malo je znamenitosti u našem gradu koje su posvećene nauci, a ovo je jedna od njih. 

Sve ovo potvrdjuje činjenicu da su nadnacionalne strukture moći preko nekih političara bilo pozicije ili opozicije, tajkuna a evo i akademika i ko zna još kojih poznatih, uglednih i uticajnih javnih ličnosti, imale i imaju kontrolu nad ovom državom i ovim narodom! Da su dobronamerni, patrioti, nacionalisti i narodu bi bilo dobro a kao što svi mi dobro znamo NIJE! Njima sigurno jeste jer ne žele menjati stvari na bolje već poslušno ispunjavaju naredbe onih na VRHU piramide i vode nas u totalnu propast! Isti taj narod kako tvrde neki istraživači na svojim satanističkim seansama bar u inostranstvu nazivaju stokom i pljuju po njemu!

 

332.jpg

Možda je ranije bilo a i sada među srpskim masonima ima poštenih, moralnih ljudi, patriota u pravom tom smislu reči koji pripadaju nacionalnoj struji i žele dobro državi i narodu! Ako je tako odavno je bilo vreme da se probude i izbore sa ološem u svojim redovima koji poslušno ispunjavaju želje hulja sa vrha piramide! Ovo pišem jer prema nekim mišljenjima unutar masonerije se vode svojevrsne borbe izmedju nacionalista i internacionalista koji su i povezani sa satanističkom globalnom vladom u senci!

novembar 2019

332.jpg

oktobar 2019

MASONERIJA KOD NAS - Nakon uništenja SFRJ, etničkog čišćenja srpskog naroda iz Hrvatske i sa Kosmeta, bombardovanja, krađe teritorije, ekonomskog uništenja i drugih perfidnih napada, hazarske dinastije su krenule u krađu kulturnog nacionalnog blaga u krađu duhovnog nasleđa ili jednostavnije u krađu i zatiranje duše srpstva!

 

Ovoga puta Francuska je bila inicijator da se srpska kulturna baština preimenuje u kosovsku. Da podsetimo na čelu Francuske tada, bio je Hazar Šarkozi (tačno se izgovara tako, sa Š, kako mi reče jedan moj prijatelj Mađar, jer je ovaj poreklom mađarski Jevrejin tačnije Aškenaz odnosno Hazar) a oko Šarkozija je čitav tim sastavljen od Hazara i naravno njihovih ulizica nehazara. Šta očekivati od takve vlasti no gore pomenuto. Ne francuski narod već francuska vlada koju narod nije birao jer su po običaju "lažnu demokratiju" Hazari iskoristili da se domognu vlasti a tako je skoro u svim ako ne i svim "demokratijama"! 

cameron-and-sarkozy.jpg
freemasonry-star.jpg
af50e49d5d17e637c703e5b59f05fc9d--masoni

Sada bi bilo dobro da izložimo neke činjenice o masoneriji do kojih smo došli i njihovoj braći po tajnovitosti sa naših prostora koje nećete sigurno videti, čuti na domaćim medijima a rezultat je istraživanja ljudi koji su ovim pitanjima posvetili godine svojih života.


Kod nas je Slobodno zidarstvo stiglo davne 1764.godine - samo 47 godina posle osnivanja Velike lože Engleske. Iako se, iz neznanja ili zbog senzacionalizma, uticaj masonerije katkad preuveličava, on je svavako jako izražen i važan za čitav prostor bivše Jugoslavije, posebno u Srbiji i Hrvatskoj.


Toj temi posvećena je izuzetna monografija uglednog masona Zorana Nenezića. Masoneriji je pripadao i pripada veliki deo srpske intelektualne elite (Dositej Obradović, Stevan Mokranjac...). Prema dostupnim podacima čak je i Gavrilo Princip pripadao jednoj loži ("Pobratim"). Masoni su imali učešća u krvavoj smeni dinastije Obrenovića Karađorđevićima početkom veka, kada je ubijen kraljevski par.

 

Guverner (bivši, na kojim pozicijam sve nije bio) Narodne banke Mlađan Dinkić predstavio je u prvoj godini novog milenijuma novčanicu od 1000 dinara sa portretom Đorđa Vajferta guvernera Centralne banke KS (Kraljevine Srbije), a potom i Centralne banke KSHS (Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca).


U knjizi Zorana D. Nenezića Masoni u Jugoslaviji (1764-1980) navodi se nastr.246. zapis kapetana Milana Novakovića (iz D.Vasić, n.d., s.172.) u vezi sa zaverom protiv kralja Aleksandra Obrenovića:"...doznadoh i to da je učesnik u zaveri bio i Đorđe Vajfert (dakle od civila Avakumović, Genčić, Aca Novaković i Rajković sa Vajfertom) i da je on dao 50.000 dinara da se podeli kao nagrada oficirskim porodicama onih koji budu pri izvršenju dela poginuli ".


Nastr.291 kaže se: "Na Drugom svečanom radu Vrhovnog Saveta Srbije (10.maja 1912.) pročitan je Patent Vrhovnog Saveta Grčke kojim se osniva Vrhovni Savet Srbije u Dol. Beogradu i izabran je Đorđe Vajfert za najmoćnijeg Suverena Velikog Komandera i Velikoga Majstora Vrhovnoga Saveta Srbije, za vreme od 10. maja 1912. do 30. aprila 1921. godine". (iznad njega u domaćoj masoneriji bio je samo Vrhovni Inspektor).


Nastr.335,347,... govori se da je Đ. Vajfert (loža "Pobratim") bio bitan faktor sa jakim vezama u inostranstvu koji je uticao na stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine muka i golgota srpskoga naroda. Gle čuda u znak zahvalnosti Vajfertu za "dobročinstva" srpskom narodu njegova današnja masonska braća izradiše mu u spomen novčanicu da je svaki Srbin ako je zaradi (uopšte) nosi u novčaniku kraj srca!

1338001_untitled1_ff.jpg
497443_etnografski-muzej-masoni-slobodno

Na novčanicama koje su trenutno u opticaju u Srbiji nalaze se likovi masona. Na novčanici od 10 dinara je Vuk Karadžić, na 20 Njegoš, na 50 Stevan Stojanović Mokranjac, na 1.000 Đorđe Vajfert i na 5.000 dinara Slobodan Jovanović.

I sada dolazimo do onog ključnog momenta koji nam može i te kako razjasniti otkud toliko nevolja na lokalnom, državnom nivou, koje bez milosti unesrećuju i desetkuju jedan narod. Toliko puta smo isticali jednu očiglednu istinu: Globalni vlastelini preko domaće agenture sastavljene od političara, tajkuna i ostalih javnih ličnosti od značaja upravljaju našim državama i društvima vodeći ih u propast!

 

Novac na kojem počiva ovaj matrix u kojem živimo vlada svima nama u njemu. Znamo,ko je finansijski najmoćniji  taj i vodi igru koja nas gura znamo već gde. Ova činjenica se prikriva mnogobrojnim obmanama kojima se skreće pažnja narodu od suštine, od istine. Primera radi tu su tzv. demokratija, političke partije, izbori koji su pred nama koji će pokazati “volju naroda” i smiriti ga naredne četiri godine... mešetari će nastaviti sa svojevrsnim genocidom (dakle sprovoditi volju vrha piramide zla) dok će taj isti narod i dalje misliti kako je sam “birao” i dobio to što je tražio! Tragikomično!

Zna se da ne mali broj uticajnih članova SANU pripada slobodnom zidarstvu. Istom pripadaju mnogi stranački čelnici u vlasti i opoziciji i mnoge poznate javne ličnosti iz svih oblasti društvenog života. Primera radi članovi Velike regularne lože Srbije su svojevremeno bili nekadašnji predsednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić, takođe bivši ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić, bivši ministar poljoprivrede Saša Dragin i bivši gradonačelnik Zrenjanina, sadašnji naprednjak Goran Knežević. Članovi Regularaca bili su i univerzitetski profesor Nikša Stipčević, pisac Milorad Pavić, a svoje mesto našli su i glumci: od Branislava Lečića, preko Aljoše Vučkovića, do Predraga Mikija Manojlovića, koji je bio i veliki majstor Nacionalne velike lože.

 

Prema tekstovima Zorana Nenezića, bivšeg velikog majstora Velike lože „Jugoslavija“, neka imena osoba, koje su bile ili su još članovi su: pisac i bivši ambasador Srbije u Beču Dragan Velikić, istoričar Čedomir Antić, pijanista Ivan Tasovac, bivši vaterpolista Aleksandar Šoštar, glumci Dragan Bjelogrlić, Bogdan Diklić, Svetozar Cvetković, Branislav Lečić i Goran Šušljik. Među političarima, to su Aleksandar Vlahović, Milan Marković, Tahir Hasanović, Goran Svilanović, Miloljub Albijanić, Slobodan Milosavljević, Milan Parivodić, Bogoljub Šijačić, Dušan Mihajlović, Bojan Pajtić, Svetozar Čiplić, Nebojša Bradić, Goran Knežević, Zoran Živković, Igor Jovičić, Goran Jovičić, Marko Blagojević...

332.jpg

oktobar 2019

f-5.jpg
images.jpg

Za masoneriju i ostala tajna društva simboli igraju veliku ulogu. Tih simbola običan svet uopšte nije ni svestan a nalaze se svuda oko nas. Evo nekih primera.
Uticajna udruženja i grupe, npr. G17+ (Grupa Ge Sedamnaest Plus) i ranije DOS, u svojim nazivima i zaštitnnim znacima ističu sedmo slovo engleske abecede G, masonske ezoterijske brojeve 7 ili 17, trouglaste "delta"- simbole, ∆ ili ∇, ponekad pentagramske i heksagramske oblike i sl.

Pozadinska scenografija kontakt programa "Nove RTS" neposredno nakon 5.oktobra podražavala je slobodnozidarski imidž. Upadao je u očio brnuti trougao ∇ blizak znaku V (pobeda, victoria), na prvom programu svetao, a na drugom taman, kao podsećanje na iluminatsku "teologiju" o dva boga, podržano složenom ezoterijom trougla. Struktura pozadine koja okružuje ∇ odnosno V podsećala je naneobrađeni kamen. Kamenoresci su preteče modernih spekulativnih masona. 

 

Zanimljiva je i oznaka na NATO vozilima na Kosmetu, koju neki tumače kao masonsku piramidu bez baze (nedostajuća baza_ simboliše narod, koji je kao skup "beskorisnih izjelica" osuđen na fizičko uništenje). Preostali vrh piramide bila bi odabrana "elita". Nakon prevrata 5.oktobra "nova" novosadska TV je istakla svoj raniji simbol, obrnuti pentagon - pravilni petougaonik, koji sugeriše oblik otvora blende na fotoaparatu. Obrnuti pentagram i pentagon su omiljeni simboli u ezoteriji tajnih društava, Slobodnih zidara, Sionskog priorata i organizacija tipa O.T.O. (Ordo templi orientis, Red istočnih templara). Evropska Unija i SAD u svojoj ikonografiji usiljeno koriste iste petokrake zvezde kao i propali komunistički režimi 20.stoleća, sa razlikom što su zvezde zapada zlatne (žute) ili srebrne (bele), a ne crvene.

332.jpg

oktobar 2019

images (1).jpg
images (2).jpg

Jedna od najkontraverznijih ličnosti XX veka oko koga se i danas lome koplja bio je svakako Josip Broz Tito! I danas kada bi se sprovodila anketa medju građanima bivše SFRJ dobar deo ako ne i većina bi se izjasnila da je ovaj čovek bio pozitivna ličnost. Mi nećemo ovde donositi konačne zaključke o njemu ali ćemo izneti neke podatke do kojih su došli pojedini istraživači.


Jedna od verzija nam govori da je Tito ustvari bio poljski Jevrejin (Aškenaz dakle Hazar) Valter Vajs koji se sa roditeljima još u ranom detinjstvu preselio u SAD tačnije u Bruklin. Imao je plave oči, imao sve prste na rukama i nikada nije pravilno naučio govoriti srpski ili hrvatski.


Pravi Tito je postojao i zaista je bio rođen u Kumrovcu, imao je crne oči, bez dva prsta i streljan je u Barseloni 1939.godine od strane tamošnjih agenata komunističke internacionale kada na njegovo mesto dolazi nama poznati Tito koji preuzima rukovodstvo KPJ.

Za tu rokadu među jugoslovenskim komunistima je znalo jedva dva tri čoveka iz vrha KPJ koji su i učestvovali u celom poduhvatu jer je ostalo uže rukovodstvo tada takođe bilo pobijeno. Obzirom na konspirativnost među članovima zabranjene KPJ u tadašnjoj Jugoslaviji, praktično su samo pomenuti ljudi gore pored Tita znali ko je on i kako je izgledao. Deluje šokantno ali ne i nemoguće. I ja se sećam anegdote koja se stidljivo širila svetom o nekom seljaku iz Zagorija kada je prostodušno izjavio Titovoj pratnji prilikom Titovog dolaska u Kumrovec u koji nije često dolazio (očito s razlogom) "to nije naš Joža, naš nije imao prste na ruci "! U svakom slučaju ne bi trebalo da se išta prihvata ili odbacuje zdravo za gotovo ali svakako je ovo tema za razmišljanje i građenje sopstvenog stava na osnovu novih informacija do kojih bi se dolazilo.

Za diktatora Josipa Broza Tita se smatra ne samo da je bio mason, već i iluminat (to je tek moćna pozicija). Danas ocene istorijske i paraistorijske uloge J.B.T. kreću od toga da je bio veliki državnik i veliki čovek, do apsolutnog negiranja svih ljudskih i državničkih vrednosti. Ako se prihvati teza o njegovoj povezanosti sa tajnim društvima, jasno je da dok je tako visoka politička figura bila na čelu države, rad masonskih loža bio je manje više bespredmetan i samo bi pobuđuvao podozrenje i zabunu. U tome možda leži razlog uspavljivanja (gašenja) jugoslovenskih loža nakon Drugog svetskog rata.


Neki, štaviše, smatraju da je Broz pripadao trinaestorici, dakle samom vrhu planetarne piramide vlasti, što se naravno ne možemo ovde niti dokazivati niti osporavati. Brozova poseta SAD 1963. neposredno pre ubistva tadašnjeg predsednika Kenedija bila je dovoljno rečita da ukaže na visoki status koji je J.B.T. imao u svetskoj lestvici vlasti. Kasnije bukvalno na noge Brozu dolazi američki predsednik Nikson lično! Kraljevska scenografija Brozove sahrane i prisutni najugledniji svetski zvaničnici i najneobaveštenije su podstakli da se zapitaju ko je u stvari bio taj lokalni "komunistički" vlastodržac središnjeg Balkana.

332.jpg
119.jpg
bottom of page