top of page

Vatikan i vojska jezuita

332.jpg

oktobar 2019

Osnivanje reda jezuita - Osnivač jezuita (ili Isusovog Društva), španski Baskijac don Inigo Lopez de Rekalde (don Inigo Lopez de Recalde), rođen je u tvrđavi Lojola (Loyola), u provinciji Đipuskoa (Guipuzcoa), 1491. godine. Njegova burna mladost je bila ispunjena greškama, a čak i „gnusnim zločinima“. U policijskom izveštaju je pisalo da je bio „podmukao, surov, osvetoljubiv“. Svi njegovi životopisci priznaju da nikome od svojih dobrih ortaka nije popuštao s obzirom na instinktivno nasilje, tada čestu stvar. „Buntovan i ohol vojnik“, rekao je jedan od njegovih poverenika - „vodio je neuredan život što se tiče žena, kockanja i dvoboja“, dodao je njegov sekretar Polanko (Polanco).

Obratite pažnju da se jezuitizam širio zajedno sa modernom inkvizicijom: dok je inkvizicija mučila telo, duhovne Vežbe su lomile umove pod Lojolinom mašinerijom. 

„Isusovo Društvo“ ili „jezuiti” je osnovano na dan vaznesenja Bogorodice - godine 1534, u kapeli Notr Dam de Monmartr. 

Ignacije je tada imao četrdeset četiri godine. Nakon pričešća, vođa i njegovi saradnici su se zavetovali da će otići u Svetu Zemlju čim budu završili studije, da preobrate nevernike. Ali sledeće godine su se obreli u Rimu gde im je papa, koji je tada organizovao pohod na Turke sa nemačkim carem i venecijanskom republikom, objasnio kako je njihov projekat bio nemoguć zbog toga. Stoga su se Ignacije i njegovi saradnici posvetili misionarskom radu u hrišćanskim zemljama; u Veneciji, njegov apostolat je ponovo pobudio sumnju Inkvizicije. Ustav Isusovog Društva je napokon sastavljen i odobren u Rimu od strane pape Pavla III, 1540. godine, i jezuiti su se stavili na raspolaganje papi, obećavajući mu bezuslovnu poslušnost. 

 

Politika je njihovo glavno polje akcije, jer se svi napori ovih „upravnika“ svode na jedan cilj: pokoravanje celog sveta papstvu, a da bi se to postiglo, „glave“ moraju biti prve pokorene.
A kako da se ostvari ovaj ideal? Postoje dva vrlo važna oružja: biti duhovnik moćnih i onih na visokim pozicijama, i obrazovanje njihove dece. Na taj način, sadašnjost će biti osigurana dok je budućnost pripremljena.

ignacije-loyola.jpg

Sveta stolica je brzo uvidela snagu koju će doneti ovaj novi Red. U početku, broj njegovih članova je bio ograničen na šezdeset, ali je ovo ograničenje brzo podignuto. Kada je Ignacije umro, 1556. godine, njegovi sinovi su radili među paganima u Indiji, Kini, Japanu, Novom svetu, ali takođe i posebno u Evropi:  Francuskoj, južnoj i zapadnoj Nemačkoj, gde su se borili protiv „jeresi“, u Španiji, Portugaliji, Italiji, čak i u Engleskoj, ulazeći preko Irske. Njihova istorija, puna preokreta, biće deo „rimske“ mreže koju će stalno pokušavati da razvuku po svetu, čije niti će biti stalno kidane i krpljene.

332.jpg

oktobar 2019

180px-Ihs-logo.svg.png
33.jpg

GRB JEZUITA - PAGANSKO EGIPATSKO TROJSTVO


"Obredna oblatna ili kolačić je nazvana „hostija” (IHS). To je pozajmljeno od Egipćana, koji su pretvarali oblatnu u svog boga Sunca Ozirisa. To je razlog zašto je hostija (kolačić) u obliku sunca. Slova na rimokatoličkoj hostiji su ista kao i na egipatskoj oblatni I-H-S, i predstavljaju egipatsko trojstvo Izis, Horus i Seb (u pitanju su imena egipatskih bogova). Rimska crkva je to primenila na tri slova imena „Isus” na grčkom jeziku. Ovaj simbol su jezuiti izabrali za svoj grb."                                                                                                                                                            Dejvid Ajk

332.jpg

oktobar 2019

VATIKANSKE UBICE - ISPOVEST BIVŠEG JEZUITE ALBERTA ROMERA RIVERE


Neverovatna priča o nekadašnjem jezuitskom svešteniku i njegovom osvešćivanju. Crkveni sud je odlučivao 1967. godine o njegovom slučaju odavanja tajni katoličke crkve. Nakon toga je istupio iz rimokatoličke crkve. Knjigu koju je napisao bazirana je na životnoj priči i drugim informacijama koje je bivši visoko rangirani jezuitski sveštenik Alberto Rivera dao izdavačkoj kući Chick Publications. Do svoje smrti 20. juna 1997, Dr Rivera intenzivno je istraživao rimokatoličku crkvu i njenu ulogu u svetskim političkim i ekonomskim tokovima. Putovao je po svetu držeći predavanja u crkvama i školama gde je pomogao mnogim rimokatolicima da napuste pogrešan religijski sistem. Mnogi bivši katolici, i drugi ljudi, duguju Riveri što su dobili informacije od značaja za svoj život!

 

Rimokatolička crkva čini sastavni deo ZVERi (piramidalna organizacija svetske vlade u senci). U narednim postovima predstavićemo najinteresantija saznanja o mešetarenjima najuticajnijeg reda rimokatoličke crkve, vojske - Jezuita na ekonomska i politička zbivanja širom sveta. 

 

"Jezuiti su na samom vrhu religioznih redova u katoličkoj crkvi. Osnovani su od strane čoveka po imenu Ignacije Lojola 1541. godine sa ciljem DA SE ZAUSTAVI ŠIRENJE SVIH RELIGIJSKIH POKRETA SUPROTNIH RIMOKATOLICIZMU. Oni su bili inteligencija.

U prošlosti, jezuiti su savetovali kraljeve i obarali vlade. I JOŠ UVEK TO RADE. Oni su instruktori na rimokatoličkim univerzitetima. Jezuiti su mnogo moćniji nego što bi ikada mogli i da sanjamo. Jezuita ima oko 100.000. Ovaj broj uključuje i jezuite koji su VAN rimokatoličkog sveštenstva. Ljudi bi pomislili da su oni potpuno odani papi i da papa vodi Vatikan. Ali ne, postoji jedan drugi čovek koji u stvari vodi celu predstavu. Taj čovek je jezuitski general. Poznat je pod nazivom „crni papa.” 


On nije crnac, nego se samo oblači u crno. On je najmoćniji čovek u Vatikanu. Ništa nije kao što izgleda. Rimokatolička institucija je puna iznenađenja. Što sam napredovao ka višim položajima, saznavao sam stvari koje su me sve više uznemiravale. 


Pretpostavljam da zato oko 86% sveštenika (uključujući i jezuite) prolazi kroz psihološke i psihijatrijske tretmane i ispitivanja." 

Vatikanske ubice – Alberto Romero Rivera
http://www.cps.org.rs/alberto.pdf

332.jpg

oktobar 2019

hijerarhija_masona_2.jpg

SVETAC JE LOJOLA A STVORIO JE TAJNA DRUŠTVA NAJUZVIŠENIJEG ZLA - JEZUITE I ILUMINATE! - KAKVI SVECI TAKVA CRKVA!

   

"Ignacije Lojola je stvorio „Iluminate,“ demonsku organizaciju, koja kontroliše umove evropskih lidera pomoću hipnoze i čarobnjaštva. Lojola je komunicirao sa duhovima tame, tražeći savet, kada je osnivao ovu delotvornu i zlu organizaciju. Ti zli duhovi su u stvari demoni, pobunjeni anđeli. Nadahnjujući svojom silom Lojolin um, demoni su ga nazvali anđelom svetla.  

 

Zbog svoje neobične aktivnosti, Lojola je bio uhapšen od strane  dominikanskih redovnika, koji su bili najmoćniji i najuticajniji u španskoj inkviziciji. Zahvaljujući samim demonima, on je bio pošteđen svoje sopstvene inkvizicije. 

Ignacije Lojola je otišao prvo kod pape i predložio mu koncept za novi red sveštenika nazvan „Udruženje Isusovo” ili „jezuiti,“ čija je namera bila da služi njegovoj svetosti. Papa je prihvatio zamisao, a Lojola je postao prvi jezuitski general. On je razvijao svoje duhovne vežbe, kako bi ih doveo u duhovno savršenstvo. Kroz sistematsku meditaciju, molitvu, posmatranje, dočaravanje i iluminaciju, Lojola je padao u trans, zanos. Čak je bio viđen kako lebdi iznad poda. 

 

Danas postoji mnogo jezuita i svi su potpuno pod uticajem demonske sile, uključujući i mene samoga dok sam bio jezuita. Demoni su izgradili svoju elitu, jezuitski red, da bi ih u slepoj poslušnosti, u svemu sledili. Lojola je izgrađivao svoja shvatanja iz nauke drevne Grčke, iz okultizma i iz prirodnih nauka. On je želeo da njegovi sveštenici postanu inteligencija rimokatoličkog religioznog reda. Lojola se koristio filozofijom, logikom, psihijatrijom, psihoanalizom, psihoterapijom, psihologijom, parapsihologijom, hipnozom, telepatijom. Sve se ovo danas smatra područjima nauke.  

 

Poznavanje spiritizma jezuitskim sveštenicima daje moć da imaju kontrolu nad drugim narodima. Ignacije Lojola je postao jedan od vođa u Rimskoj crkvi. Postavio je svoju okultnu organizaciju Iluminate pod pokroviteljstvo rimokatoličke institucije. Iluminati su tada postali najvažniji ogranak jezuitskog reda, ali u tajnosti. Lojola je znao da će Iluminati biti sposobni da kontrolišu svetsku ekonomiju, internacionalno bankarstvo, vojne sile, sve ogranke okultizma i religije sveta, i da nateraju čovečanstvo da padne na kolena pred papom. Nema grupe ljudi koja je dublje otišla u okultizam od jezuita. Njihovo intenzivno studiranje okultizma i njihove aktivnosti vode ih sve bliže demonima. I danas rade po čitavom svetu s ekspertima okultizma šaljući im „svetu vodu.“

Kada se na početku nekako saznalo da je Lojola utemeljio i uspostavio Iluminate, jezuiti su upotrebili drugog vernog člana po imenu Adam Vajshaupt (Adam Weishaupt), koji je takođe bio pod zakletvom. Imao je zadatak da se pretvara da napušta jezuitski red, i da je on začetnik Iluminata, 1. maja 1776. godine. Ovo je bilo učinjeno zato, da se svetu prikaže da nema veze između Iluminata i rimokatoličkog sistema. 

 

Moramo shvatiti da ovaj sistem nikada nije bio hrišćanska crkva! Sve je u njemu imitacija. Njihov Bog, njihov Isus, njihov Sveti Duh ne nalaze se u Bibliji. Da ovo objasnim. Kada je Isus rekao: „Pustite decu neka dolaze k meni, i ne branite im; jer je takvih carstvo Božje” (Marko 10,14), On je pokazao svoju ljubav prema deci. Ali, rimokatolički sveštenici govore katoličkim roditeljima da je krštenje male dece apsolutno potrebno za spasenje, jer ako dete umre nekršteno, ono neće biti primljeno od strane Boga. " 

images (1).jpg

Vatikanske ubice – Alberto Romero Rivera
http://www.cps.org.rs/alberto.pdf

332.jpg

oktobar 2019

268.jpg

"I tako, tokom poslednjih 1600 godina, uništen je veliki procenat religioznih ljudi kroz Rimokatoličku instituciju. Milioni iskrenih katolika i ostalih je umrlo u Prvom i Drugom svetskom ratu. Zbog čega? Samo zato da bi se ostvarila još veća vlast Rimske crkve. Oni igraju igru, a milioni ljudi umiru zbog toga. 

 

NACISTI su bili izdani. Ta grupa, koja raste u Americi, je ništa više nego Katolička akcija vođena od strane jezuita. Koliko god da neverovatno zvuči, neki Jevreji koji su obraćeni u katolicizam, su se u stvari pridružili Američkoj nacističkoj partiji (American Nazy Party). 

 

Pristalice PRAVOSLAVNE CRKVE su bile zaklane od strane krstaša i papskih brigada, ustaša, koji su se sad priklonili novom komunističkom papi i sad su u njegovom stadu. I oni su takođe bili izdani. 

 

IZRAEL je takođe bio izdan. Oni se sad pomiruju s njihovim najljućim neprijateljem, Vatikanom, koji ih je klao u prošlosti i skoro potpuno istrebio. 

Članovi KJU KLIKS KLANA su bili izdani, ne shvatajući da su igrali u rukama jezuita. 

MASONI su bili izdani. Nisu ni znali da je papa Pije XII bio mason. Nikad neće poverovati da su i oni takođe bili kontrolisani sa vrha od strane Crnog Pape. 

 

Zahvaljujući njihovim vođama, jadni PROTESTANTI sada vole papu. 

 

KOMUNISTI su bili izdani. Oni su jednostavno bili grana rimokatoličke institucije - siledžije u rukama Rimske crkve. 

 

Najgore od svega, iskreni RIMOKATOLICI su bili izdani kroz lukavu prezentaciju obožavanja Vala, zamaskirano da izgleda slično hrišćanstvu. Njihove pape su samo ljudi. Njihovi sveštenici i opatice su samo ljudi, a Vatikan je samo hram demona, vodeći milione ljudi u pakao i dajući im lažno jevanđelje, lažnog mesiju i lažnog duha. Neka im Bog pomogne da imaju snage da izađu iz nje."

Vatikanske ubice – Alberto Romero Rivera
http://www.cps.org.rs/alberto.pdf

332.jpg

oktobar 2019

"Ali u to vreme je Pravoslavna Crkva ostala čvrsto usađena na Balkanu, naročito u Srbiji, koju je Bukureštanski mir, okončavši balkanski sukob, stavio u centar pažnje Južnih Slovena, a pogotovo onih pod jarmom Austrije. Ambiciozni planovi Vatikana i katolički imperijalizam Habzburga su bili u savršenom skladu, kao u prošlosti. Rimu i Beču, rastuća moć Srbije označila ju je kao neprijatelja koga treba uništiti. 

 

Ovo je zaista utvrđeno u diplomatskom dokumentu pronađenom u austro-ugarskim arhivama, koji izveštava austrijskog ministra Berhtolda (Berchtold), o razgovorima koje je princ Šonburg (Schonburg) vodio u Vatikanu u oktobru-novembru 1913: 

 

“Među temama razgovora s kardinalskim državnim sekretarom (Merry del Val), iskrslo je pitanje Srbije, kao što je i očekivano. Pre svega, kardinal je izrazio svoje zadovoljstvo našim čvrstim i prikladnim stavom poslednjih meseci. ‘Tokom prijema kojeg sam imao tog dana kod Njegove Svetosti, Svetog Oca, koji je započeo razgovor pominjući naše energične korake koje smo preduzeli u Beogradu, on je izrekao
neke značajne opaske: ‘Bilo bi sigurno bolje’, rekla je Njegova Svetost, ‘da je Austro-Ugarska kaznila Srbe za sva nedela koja su učinili’.”

 

Dakle, ratoborna osećanja Pija X su bila jasno izražena već 1913. Nema ničeg iznenađujućeg u vezi ovoga kada uzmemo u obzir inspiratore rimske politike. “Šta su Habzburzi trebali učiniti? Kazniti Srbiju, pravoslavnu državu. Ugled Austro-Ugarske, ovih Habzburga koji su, sa Burbonima Španije bili poslednje pristalice jezuita, a pogotovo ugled prestolonaslednika, Franca Ferdinanda, njihovog čoveka, bio bi silno uvećan. Za Rim, ovo pitanje je bilo od gotovo verskog značaja; pobeda katoličke monarhije nad Carizmom bi se mogla smatrati pobedom Rima nad raskolničkim Istokom”.

Tajna-istorija-jezuita.jpg

Ipak, stvar se rastegla kroz 1913. godinu. Ali, 28. juna 1914, nadvojvoda Franc Ferdinand je ubijen u Sarajevu. Srpska vlada nije imala ništa s ovim atentatom počinjenim od strane građanina
Austro-Ugarske, koji je zaista bio Srbin, ali je delovao u lokalnoj bosanskoj patriotskoj organizaciji. Ipak to je bio savršen izgovor za cara Franju Josifa (Franz Jozef) da započne s neprijateljstvima. “Grof Sforca drži da je glavni problem bio ubediti Franju Josifa da je rat bio neophodan. Savet pape i njegovog ministra je najviše mogao uticati na njega”. 

 

Ovaj savet je naravno dat caru, i to onakav kakav se mogao očekivati od ovog pape i njegovog ministra, “omiljenog učenika jezuita”. Dok je Srbija pokušavala da očuva mir popuštajući pred svim željama austrijske vlade koja je poslala diplomatsku notu Beogradu, grof Palfi (Palffy), austrijski predstavnik u Vatikanu, preneo je svom ministru Berhtoldu, 29. jula, sadržaj razgovora koje je on imao 27. jula sa kardinalskim državnim sekretarom, Marijom del Valom (Marry del Val); ovaj razgovor je bio o “temama koje uznemiravaju Evropu u ovom trenutku”. 

 

Diplomata s prezirom poriče izmišljene glasine o navodnoj intervenciji pape koji je izgleda “molio cara da poštedi hrišćanske države ratnih strahota”. Pošto je raščistio s ovim besmislenim pretpostavkama, on iznosi “pravo mišljenje Kurije”, koje mu je preneto od strane državnog sekretara:

Bilo bi nemoguće pronaći bilo kakav duh popuštanja i izmirenja u rečima Njegove Eminencije. Tačno je da je on opisao notu Srbiji kao veoma oštru, ali ju je i pored toga odobrio u potpunosti  i, u isto vreme posredno, izrazio želju da Monarhija završi posao. Zaista, dodao je kardinal, šteta je što Srbija nije bila ponižena mnogo ranije, jer je tada to moglo biti učinjeno, bez toliko velikog dodatnog rizika. Ova izjava pokazuje želje pape koji je, tokom nekoliko proteklih godina, često izražavao žaljenje što je Austro-Ugarska zanemarila ‘kažnjavanje’ svog opasnog suseda na Dunavu.”

...pravoslavlju, Srbiji i Srbima, oduvek o glavi radi sprega Vatikana sa Habzburgovcima i ostalim jezuitskim poslušnicima...oduvek, kako pred samo izbijanje  I sv. rata i mnogo mnogo ranije, tako i danas u savezništvu sa cionistima i ostalim činiocima globalističke mafije!  

332.jpg

oktobar 2019

"GROZNE USTAŠE" - KATOLIČKI POKRET VOĐEN OD STRANE JEZUITA - "U Jugoslaviji, članovi pravoslavne crkve (zvani Srbi), bili su ubijani od strane groznih „ustaša” - katoličke grupe vođene od strane jezuita. Strašna mučenja i masakri, koji su se vršili nad žrtvama, bili su neopisivi. Mnogi sveštenici su bili članovi katoličke ustaške brigade za likvidaciju. Posle rata, ustaša Andrija Artuković je pobegao u Ameriku posle ubistva skoro milion ljudi (većinom članova pravoslavne crkve).  

 

Jugoslavija je skoro uspela da dobije izručenje Artukovića, koji bi tako platio za svoje zločine, ali zahvaljujući rimokatoličkoj instituciji (kardinalu Spelmanu), katolici su kontrolisali Američku imigracionu službu i Američku obaveštajnu službu. Oni su blokirali njegovo izručenje u Jugoslaviju.  

 

792.jpg

Gazda, papa Pije XII je bio vrlo zadovoljan. Ti neprijatelji Vatikana su plaćali strašnu cenu za nepokoravanje njegovom veličanstvu."

Vatikanske ubice – Alberto Romero Rivera
http://www.cps.org.rs/alberto.pdf

Dobro je poznato da je upravo Vatikan preko svojih jezuita organizovao bekstvo u Južnu Ameriku najozloglašenijim ustaškim glavešinama među kojima i njihovom krvavom poglavniku Anti Paveliću. U pitanju su tzv. "pacovski kanali", naziv koji potpuno odgovara tom "ljudskom" otpadu. Poznat nam je i slučaj kardinala Stepinca kojeg su i pored veoma sumnjivih aktivnosti u zverskoj ustaškoj državi, uspeli odbraniti jezuitskim metodama i proglasiti čak "blaženim", svecem...Kakvi su joj sveci takva je i crkva.

Ne zavaravajmo se, najveći neprijatelj srpskom narodu, kako je već njegova tragična prošlost pokazala, jeste Vatikan! U I svetskom ratu je poginulo milion i po srpskog življa. Od koga su pobijeni? Od strane Vatikana i njima verne dinastije Habzburgovaca koja je upregla svoje balkanske sledbenike da istrebe sve što je srpsko i pravoslavno. U II svetskom ratu je poginulo i više od milion Srba! Ko ih je pobio? Opet Vatikan preko svoje jezuitske paklene ustaške umobolne mašinerije i vojske svog crnog pulena Adolfa! 

Ko je bombardovao SRJ 1999. - ZVER (piramidalna organizacija svetske vlade u senci) na čijem čelu, kako Rivera tvrdi, je opet Vatikan i to svojom vojskom ZLA, NATO-m. Ko je proterao Srbe iz Hrvatske i sa Kosmeta? Ko Srbiji otima Kosmet? Opet Vatikan sa svojim u uzde upregnutim saveznicima. Ko pokušava ekumenskim pokretom i ubacivanjem svojih jezuitskih agenata u SPC i druge pravoslavne crkve porobiti i uništiti iduhovno nasleđe pravoslavnih naroda, koje Rivera naziva "biblijskim hrišćanima" kako bi ih razlikovao od ZVERske polupaganske prevare čiji je centar u lagumima ispod Trga svetog Petra, koji gle čuda nije čak ni tamo sahranjen, kako su tvrdili vekovima vatikanski prevaranti! Opet Vatikan!

332.jpg

oktobar 2019

download (1).jpg

VATIKANSKA ZVER JE ZATRLA RUSKU CARSKU DINASTIJU! -"U Rusiji, car Nikolaj koji je bio zaštitnik Ruske pravoslavne crkve i njegova žena, kraljica Aleksandra, imali su sina pod imenom Aleksej, koji je bio naslednik trona. Mali dečak je bolovao od hemofilije. Njegova krv se nije zgrušavala kada bi se posekao. Kada bi pao u igri, najmanja povreda bi mogla uzrokovati unutrašnje krvarenje. Majčino srce se slamalo. 

 

Doktori nisu mogli pomoći. Mali dečak je veoma trpeo. Raspućin, zvan „Ludi redovnik,“ bio je čovek koji je bio opsednut demonima (kao i mnogi sveštenici danas koji tvrde da imaju isceljujuće moći). Raspućin je tvrdio da je imao viziju Boga i Device Marije. Došao je blizu ovog dečaka i krvarenje se zaustavilo. Poznato je da je Raspućin bio uključen u sotonsko seksualno obožavanje. Kontrolisao je rusku caricu. Imao mnogo neprijatelja na visokim položajima. Mnogi su verovali da je Raspućin bio demonom opsednuto čudovište koje je vladalo Rusijom iza pozornice. Čak se i car plašio njega i njegovih čudnih moći. 

 

Lenjin je dobio kontrolu nad revolucionarnom vladom i preselio je u Moskvu 10. marta 1918. U aprilu, carska porodica je bila preseljena zbog sigurnosnih razloga u Jekaterinburg u Ural.

Vojska Čeha (Bela vojska) se približavala mestu gde je porodica odsela. Postojala je šansa da se oni oslobode. 17. jula 1918. grupa zvana „Uralni Sovjeti” su održali brzo suđenje i proglasili carsku porodicu krivom. 

 

Bilo nam je rečeno da su neki od njih BILI JEZUITI PRETVARAJUĆI SE DA SU KOMUNISTI. Na kraju, trenutak koji je papa čekao je konačno i došao. Zaštitnik Pravoslavne crkve je konačno stajao licem u lice s rimskim jezuitima koji su bez milosti uništili jadnu, uplašenu, malu porodicu.

Kasnije te noći, tela su bila ukrcana u kamion i odvedena u napušten rudnik zvan „Četvorica braće.“ Tamo su bili rasečeni spaljeni, kvašeni kiselinom i bačeni u napušteni rudnik. 

 

Jezuiti su se kretali tako brzo da Centralna komunistička partija nije ni bila svesna suđenja i ubistva cara i njegove porodice, dok sve nije bilo završeno. Bila je to strahovita pobeda Rimske crkve. 

Bilo nam je rečeno da je lov na patrijarha, sveštenike, monahinje i monahe započeo u velikoj silini. Rimska crkva je nestrpljivo čekala vesti o uništenju njihovih religijskih suparnika. 

Ovaj slučaj sa Ruskom pravoslavnom crkvom je bio jedna vrsta testa. Ako će ruska crkva biti uništena, sledeća meta bi bila engleska crkva koja se još teturala od lažnog obraćenja velikog jezuite kardinala Njumana (Newman). Ali kad je slučaj sa ruskom crkvom propao, engleska crkva je pala u ruke Vatikana tek 60 godina kasnije kroz ekumenski pokret." 

execution.jpg

Vatikanske ubice – Alberto Romero Rivera
http://www.cps.org.rs/alberto.pdf

332.jpg

oktobar 2019

Na redovnim sastancima kod kardinala Avgustina Bee, on nam je otkrivao istorijske, sadašnje i buduće ciljeve vatikanske zemaljske sile. To je bilo doba kada je uređenje crkve bilo dopunjeno kao rezultat Drugog Vatikanskog koncila. Kardinal Bea je kazao: „ Nakon naše duge i pažljive pripreme za Rusku revoluciju, jezuiti su radili blisko s Marksom, Trockim, Lenjinom i Staljinom. Mi smo tajno preselili naše zlato u Rusiju kroz Nemačku koristeći našeg ključnog čoveka. Verujemo da će uskoro naš neprijatelj biti uništen... I niknuće komunizam kao čvrsta kćer Rimske crkve!” 

Lenjin je bio u Švajcarskoj kad je čuo vesti o revoluciji koja će započeti u Rusiji. Da bi pomogla revoluciji da uništi njihovog neprijatelja, nemačka najviša komanda i ostali su tajno pripremali voz da preveze Lenjina i njegove revolucionare kroz Nemačku. U aprilu 1917. Lenjin i nekoliko njegovih ključnih ljudi izveli su vožnju u poznatom „Zapečaćenom vozu.”

download.jpg

Ljudi koji su bili najodgovorniji za pripremu tog putovanja bili su Diego Bergen, posvećen nemački rimokatolik, treniran u jezuitskim školama, kasnije postavljen za nemačkog ambasadora u Vatikanu tokom Hitlerovog režima. Ako bi revolucija uspela, to bi značilo smrt za milione ljudi uključujući cara i njegovu porodicu. 
 

U vreme Lenjinovog dolaska u Rusiju, u aprilu 1917. godine, Lenjinovi konkurenti su kontrolisali revoluciju. Car je bio prisiljen da napusti svoj tron. On i njegova porodica su bili u kućnom pritvoru. Njegova vlada je propala i većina njegove vojske ga je napustila."

Vatikanske ubice – Alberto Romero Rivera
http://www.cps.org.rs/alberto.pdf

332.jpg

oktobar 2019

RIMSKA CRKVA PROIZVOĐAČ MNOGOBROJNIH IDEOLOGIJA - "Kada sam bio jezuita pod zakletvom, bilo nam je rečeno o nacističkoj i komunističkoj strani. I naučio sam zašto su milioni nenaoružanih Jevreja ubijeni. Tri godine sam bio informisan od strane briljantnog nemačkog jezuite, kardinala Avgustina Bee (Augustin Bea), koji je bio sveštenik kome se ispovedao papa Pije XII, poznatiji kao „Hitlerov papa.“ On nam je davao strogo poverljive informacije. Bili su to pregledi istorijskih događaja koji se nikad nisu prikazivali u istorijskim knjigama. Rimska crkva stvorila je mnogo ideologija. Ovde ću navesti dve. Obe su stvorene i negovane kroz Vatikan da bi donele smrt i patnju miliona ljudi. 

 

U našoj specijalnoj misiji u Vatikanu naučili smo pravu priču o komunizmu. Verni članovi komunističke partije bi bili u šoku ako bi ikad otkrili ko su bili njihovi slavni heroji. Marks i Engels, koji su pisali Komunistički manifest 1800-ih, bili su vođeni i upućivani od strane jezuitskih sveštenika. 

chess_lenin_hitler.jpg

Kardinal Avgustin Bea nam je rekao da je Komunistička partija bila formirana od strane jezuita sa samo jednim zadatkom - u određeno vreme morali su uništiti zaštitnika omražene Pravoslavne crkve - ruskog cara! To je bila osveta! Komunistička partija je tajno praćena od strane rimskih agenata (iluminata) s ciljem da stvore još jednu moćnu silu vernu Rimskoj crkvi. 

A na drugoj strani:

Godine 1923, Nemačka je bila u haosu. Inflacija je bila visoka i novac nije imao vrednost. Nemačkom narodu je bilo dosta rata, smrti i očaja. Krivili su Kajzera za sve i zbacili su njega njegovu vladu. Komunisti su se borili za prevlast. Nova vlast je bila vrlo slaba. Neki ljudi su želeli da sami Nemci vode njihovu vladu, kao što je to bilo u Francuskoj, gde su Francuzi vodili vladu, i pokušavali su da od Nemačke naprave republiku. Papa je bio besan. Republika je bila osuđena na propast. 

 

Jezuiti su krenuli da zaustave stvaranje nove nemačke republike. Dvoje ljudi je to učinilo. Jedan je bio Franc fon Papen, a drugi kardinal Pačeli koji je kasnije postao papa Pije XII,poznatiji kao „Hitlerov papa.“ 

Pozornica je bila nameštena za novu rimokatoličku zvezdu u Nemačkoj. Njegovo ime je Adolf Hitler. Jedan jezuitski sveštenik je bio zaposlen da za Hitlera napiše knjigu nazvanu „Mojaborba”. Pisac knjige je jezuitski sveštenik Stimfl (Staempfle). Ta knjiga je bila remek delo jezuita, napravljena za Hitlera da preuzme Nemačku. 

eb42c761b272b743a49bc32b62179093.jpg

Nova velika inkvizicija je bila na pomolu. Umesto da nose katoličke mantije, nosili su nacističke uniforme. Hitlerovi ljudi u braon uniformama (zvani „nacisti”) podupirani od strane Vatikana, upotrebljavali su istu taktiku kao i Musolini, tukući i proganjajući ljude sve do njihovog potpunog pokoravanja, uključujući i rimokatolike! 


Nemačka je postala drugi front za jezuite. Izgradili su Treći Rajh. Simbol za nadolazeću inkviziciju je bila svastika ili kukasti krst, dobar stari okultni simbol. Hitler je bio odabir Vatikana. Bio je određen da pobedi. 

Kada je postalo poznato da Papa Pije XI podržava Hitlera, rimokatolički glasovi su podržali Hitlera i doveli ga na vlast 1933. godine. Svet se suočavao s groznom mašinerijom zvanom Treći Rajh u kojem su rimokatolici postali gospodari. "

Vatikanske ubice – Alberto Romero Rivera
http://www.cps.org.rs/alberto.pdf

332.jpg
119.jpg
bottom of page