top of page

TRILATERALNA komisija

332.jpg

novembar 2019

trilateral commission 1.jpg

U osnivanju ove komisije veliku ulogu odigrao je Poljak Zbignjev Bžežinski koji je bio najuticajniji čovek u vladi američkog predsednika Džimija Kartera (1977-1981). Marksista po uverenju postaće profesor na Harvardu da bi ubrzo stekao reputaciju anti-komuniste. Dejvid Rokfeler ga je zapazio 1970.godine kada je objavio knjigu "Izmedju dva vremena". U knjizi Bžežinski zastupa tezu o globalizaciji u svetskoj politici i ekonomiji. Tri godine potom Bžežinski postaje desna ruka Dejvidu Rokfeleru i pomaže mu u osnivanju organizacije koja će okupljati vrhunske političke i biznis lidere Amerike, Zapadne Evrope i Japana (Trilaterala).

 

Prvobitni plan bio je da svaki od tri regiona daje po 100 članova . Danas je to nešto drugačije. Severnoamerička grupa sastoji se od 107 članova : 85 Amerikanaca, 15 Kanađana i 7 Meksikanaca. Japanska grupa je proširena te je uz 75 Japanaca i 11 Južnokoreanaca , 7 Australijanca i 15 članova iz zemalja ASEAN-a, Kine i Hong Konga. Evropljana je najviše, 150. 

Primera radi, svojevremeno (važno je uočiti iz kojih korporacija i institucija se biraju članovi komisije) severnoamerički predsednik bio je Pol Voker (Paul Volker) ( bivši šef Američkog Sistema Federalnih Rezervi-najmoćnije finansijske institucije na svetu). Evropljane je predvodio Peter Saterland šef naftnog carstva BP Amoco. Pacifik je zastupao čelnik konglomerata Fudži Heroc, Jotaro Kabauši. U užem krugu odnosno Izvršnom komitetu su bili i : Umberto Anjeli (Fiat), Zbignjev Bžežinski, Robert Haas (Levi Strauss), Li Honk-Ko (bivši koreanski premijer), Minoru Makahira (Šef Micubišija), Torvald Stoltenberg (nama poznat kao nekadašnji predstavnik Un-a za bivšu Jugoslaviju ), Bjorn Svedberg (Erikson) i drugi.

Verujete li i dalje da na izborima birate vladu?

 

Trilateralna komisija odlučuje slično kao i Bilderberg grupa. Održavaju se redovni godišnji susreti, svaki put na drugom mestu. Lokacija održavanja susreta je naravno tajna. Prisutni su samo članovi i posebno izabrani gosti. Kod Bilderberg grupe se uz uži krug, većina članova rotira. U Trilaterali mandat članovima je od tri godine naviše i svakog od njih bira Rokfeler lično (pokojni Dejvid Rokfeler ranije, a na čelu klana biće izabran neki drugi Rokfeler - dinastija opstaje). Izvršni komiteti se sastaju nekoliko puta godišnje razradjujući zadatke koje im formuliše uži krug. Uži prsten se sastoji od regionalnih direktora i posebno proverenih članova svetskih elitnih organizacija. Na vrhu je centar koji se sastoji od cara i najuže grupe moćnika.

Procentualno to izgleda ovako: Centar je 100% informisan o svemu. Oni donose odluke. Pokojni Dejvid Rokfeler je bio na vrhu ove piramide. Takođe pokojni Bžežinski je bio uz njega (dakle sledi izbor naslednika - zločinačka - Zverska globalizacija ne sme stati). O nekoliko ostalih užih saradnika se može špekulisati: Henri Kisindžer, Robert McNamara, Edmund de Rotšild, Džordž Buš, Džordž Šulc...

Ispod dole opisanog centra nalazi se "uži krug" koji je 90% obavešten. Oni odluke primaju direktno od cara. U ovom krugu nalaze se trostruki članovi (sve tri elitističke organizacije : Bilderberg, Trilaterala i CFR). Ispod ovog kruga sledi "centralni prsten" do kojeg dolazi 80% svih odluka. Potom je tu "spoljni prsten" koji služi za potrebe kamuflaže. Pola stvari znaju,a o drugoj polovini ne. Oni sprovode zaključke vrha. ( Dakle u ovom poslednjem kamuflažnom krugu su svi ovdašnji političari, tajkuni, pilićari iliti izvršioci volje globalisitičke mafije koja baš preko njih uništava suverenitete država, briše njihove granice i razara njihove narode). 

 

Ovo je najbolja ilustracija kako funkcioniše vlast "Elite". Biraju svoje kandidate rušeći neposlušne. Da li slučajno "srušili su" američkog kongresmena Larija McDonalda koji je 1980.godine tražio od Kongresa da sprovede zvaničnu istragu o uticajima elitnih i tajnih organizacija na američku politiku. Njegova energična akcija je tragično zaustavljena prvog septembra 1983.godine kada je stradao kao putnik u koreanskom avionu koji je "slučajno skrenuo" sa kursa pa ga je srušila sovjetska raketa iznad Pacifika.

                                                                                                Dejvid Ajk

7b80b-trilateral.jpg
107.jpg
332.jpg

novembar 2019

TRILATERALA UZDIŽE POSLUŠNE - ELIMINIŠE PROTIVNIKE - Dejvid Rokfeler je imao lep posed u Teritaunu (Tarrytown), država Njujork ( New York). Tamo je 1973. pozvao malo poznatog guvernera Džordžije, Džimi Kartera, na večeru. Prisutan je bio i Bžežinski koji je tih meseci snimao potencijalne kandidate za Trilateralnu Komisiju. Večera je prolazila u prijatnoj atmosferi. Rasprava se vodila o Karterovim kancelarijama koje je otvorio u Briselu i Tokiju. Takva vizija se potpuno uklapala u Dejvidov koncept Trilaterale. Ubrzo, Karter postaje jedan od prvih članova Komisije i njegova sudbina biva predodređena...
 

586151_aleksandar-vucic-srbija-trilatera

Verovatno je o tome najbolje čitati iz pera  Berija Goldvotera (Barry Goldwater), Demokratskog protivkandidata Karteru, 1976. On piše: "... Dejvid Rokfeler i Zbignjev Bžežinski su finansijski podržavali Kartera kao svog idealnog kandidata. Pomogli su mu da osvoji nominaciju, a kasnije i poziciju predsednika SAD. Mobilisali su novčanu masu bankara sa Volstrita (Wall Street) i intelektualni uticaj akademske zajednice (koji su finansirani od strane raznih fondacija) i, naravno, medija..."

Sedam meseci pre nego što će se održati konvencija Demokratske partije, Galup je sproveo istraživanje koje je pokazalo da manje od četiri (4) procenta podržava Kartera za predsednika. I, preko noći, on postaje izabran. (Ironija je da se Karter predstavljao kao čovek izvan sistema i bez oslonca na finansijske centre moći.)

 

(videli ste kako se biraju predsednici i prermijeri od strane Bilderberg grupe, potpuno identično - svi su oni jedna te ista mafija ZVERi (piramidalna organizacija svetske vlade u senci) - valjda verujete i dalje u demokratske izbore i volju naroda? Ne! e pa to je već korak ka otrežnjenju!)

Ovo je najbolja ilustracija kako funkcioniše vlast tzv. Elite. Izaberu svoje kandidate, a ruše "neposlušne". 

 

Da li je slučajno i “rušenje” američkog kongresmena Lerija Mekdonalda (Larry McDonald) koji je 1980. 
 

tražio od Kongresa da se sprovede zvanična istraga o uticajima elitnih i tajnih organizacija na američku politiku? Njegova energična kritika je tragično zaustavljena 1. septembra 1983. kada je stradao kao putnik u koreanskom avionu koji je “skrenuo s kursa” pa ga je srušila sovjetska raketa iznad Pacifika.

Buš stariji je bio aktivan član Komisije u pauzi svojih funkcija šefa CIA-e i potpredsednika SAD-a. Treba li pominjati da su i Reganov i Bušov kabinet bili kontrolisani od strane članova Trilaterale?

Da li je slučajno da su četiri poslednja kanadska ambasadora u SAD-u članovi Komisije? Isti slučaj je i sa poslednja tri japanska ambasadora u Vašingtonu (Washington).Da li neko može preuzeti upravljanje Svetskom Bankom, UN agencijama, fotelju ministra spoljnih poslova ili biti guverner Centralne banke bez saglasnosti (odnosno, "preporuke") Komisije?

Zaista, može li? U Londonu, Vašingtonu Njujorku ili u Tokiju?

 

Na spiskovima članova Trilaterale su se mogla naći i takva imena kao ime Slovenca Marka Voljca, koji je bio na čelu Nove Ljubljanske Banke. Među pozvanima na sastanke Bilderberg Grupe bio je i kosovski publicista Veton Suroi. Godinu dana pre kosovskog sukoba. (neko reče da se sve odvija slučajno ili nekim društvenim zakonistostima - nadam se da je promenio mišljenje i progledao) 

Sa Internetom, Trilateralna Komisija je dobila priliku da pokaže da oni nisu "konspiracijska organizacija" . Eto, tamo se mogu naći i spiskovi njenih članova i materijali sa godišnjih skupova. "Dobrotvorna organizacija", koja nikom ne želi zlo.

 

Ipak, prisetimo se kako sve ove elitističke organizacije rade. Na dnu piramide jeste kamuflaža. U Komisiji jesu članovi iz Indonezije, Slovenije ili Meksika. Ali, ono što se zaista računa je šta radi vrh!

"Carska svita". Njihova imena se neće naći dostupnim!

586151_aleksandar-vucic-srbija-trilatera
332.jpg
119.jpg
bottom of page