top of page

SAD - Sjedinjene Američke Države 

332.jpg

januar 2023

PROJEKAT ZA NOVO AMERIČKO STOLEĆE (PNAC) Projekat za novo američko stoleće (engl.  PNAC) i plan za osvajanje sveta koji su izložili septembra 2000. godine, službeno nazvanim – Obnova američke odbrane: strategije, vojne snage i resursi za novo stoleće – je program globalističke oligarhije za osvajanje vlasti na svetskom nivou.

 

Putem kontrole američke vlade, vojske i medija, ogromnim koracima kroče ka ostvarenju zacrtanog plana preko svojih marionetskih US predsednika i US administracija.

 

Dokument s izloženom politikom PNACa objavljen je tačno godinu dana pre „11.septembra 2001" i  dva meseca pre nego što je Bush junior službeno pobedio u nameštenim izborima iz 2000. godine, čime su isti oni ljudi (agentura globalističke mafije) koji  su stajali iza tog dokumenta dovedeni na vlast u Belu kuću, u Pentagon i druga državna ministarstva.

 

Navešću neke od glavnih ciljeva iz tog dokumenta:

-  Američka vojna kontrola nad područijem Zaliva bez obzira da li je Saddam Hussein na vlasti: „Iako sukob s Irakom pruža neposredno opravdanje, potreba za značajnom prisutnošću američkih snaga u Zalivu prevazilazi problematiku režima Saddama Husseina".

SAD se treba „odlučno boriti i pobediti u višestrukim,  istovremeno vođenim većim ratovima", što treba biti njihova „glavna misija". Američke snage moraju biti „konjica na novoj američkoj granici". (znamo kako se završila priča sa Irakom)

- Delovanje koje će obeshrabriti razvijene industrijske zemlje da osporavaju američko vođstvo ili da streme ka većoj regionalnoj ili svetskoj ulozi. Iskorišćavanje saveznika poput Ujedinjenog Kraljevstva kao „najdelotvornijeg i najplodonosnijeg sredstva postizanja vodeće uloge Amerike u svetu".  (partneri iz pakla)

- Treba se pobrinuti da 'mirovne' misije imaju „američko političko vođstvo, a ne ono Ujedinjenih nacija".

Uspostavljanje trajnih američkih baza u Sudijskoj Arabiji i Kuvajtu. (sve obavljeno već)

 

- Povećan vojni pritisak na Kinu: „Vreme je da povećamo prisutnost američkih snaga u jugoistočnoj Aziji", što će dovesti do toga da „američke i savezničke snage budu pokretač procesa demokratizacije u Kini". (jedna zemlja dva sistema/ pitanje Tajvana)

DYHIwGbUMAMZBAw.jpg

- „Stvaranje američkih svemirskih snaga" koje će dominirati svemirom i potpuna kontrola nad kibernetičkim (internetskim) prostorom kako bi se sprečili 'neprijatelji' [protivnici tog plana] da koriste internet protiv SAD-a [Iluminata|".

 

- Razvoj novih metoda napada - elektronskih, 'ne-smrtonosnih' i bioloških. Ove će, navodi se, biti dostupnije na širem planu, a „sukobi će se, po svemu sudeći, odvijati u novim dimenzijama, u svemiru, kibernetičkom prostoru i, lako moguće, u svetu mikroba ... napredni oblici biološkog ratovanja sposobni da 'naciljaju' specifične genotipove mogu preobraziti biološko ratovanje iz sfere strahota u politički korisno sredstvo". (zajednička budućnost za sav pošten svet i jadna budućnost ako im se planovi ne izjalove)

 

- Razvoj „svetskog sistema komandovanja i kontrole" [svetske vojske] koji će obuzdati 'opasne' režime Severne Koreje, Libije, Sirije i Irana. ( Dokument pisan desetak godina pre “arapskog proleća – stigli do Sirije i Irana a svetska vojska u vidu NATO konjice već hara – vojska globalne mafije)

pax amerikana.jpg

- Ovu „grandioznu američku strategiju" treba podsticati ,,i ubuduće, koliko je god moguće". 

 

U dokumentu PNAC-a navodi se da će taj „proces preobražaja" verovatno biti dugačak, „ukoliko ne dođe do nekog katastrofalnog i katalizatorskog događaja kao što bi bio neki novi Pearl Harbor".

 

A šta se dogodilo u pravo vreme da dramatično ubrza te planove? '11 septembra.

 

Novinar lista American Free Press upitao je Christophera Maletza, pomoćnika direktora Projekta za novo američko stoleće, šta se mislilo pod potrebom nastupanja nekog „novog Pearl Harbora"? Odgovorio je da im treba više novaca kako bi povećali budžet za odbranu koji bi osigurao nabavku novog oružja i razvoj buduće vojne gotovosti. „Bez neke velike strahote ili nekog katastrofalnog događaja političari i vojska to ne bi odobrili", rekao je Maletz.

 

Napadi od 11. septembra dogodili su se tačno godinu dana nakon što je objavljen dokument Projekta za novo američko stoleće i devet meseci nakon što su oni koji su ga napisali došli s Bušem na vlast (konkretna agentura globalističke mafije).

 

Od tada, „11. septembar" se koristio kao opravdanje za nametanje upravo onih stvari koje su detaljno izložene u tom dokumentu. Napad od 11. septembra Buš je čak i nazvao „našim Pearl Harborom", a čim shvatite pozadinu svega toga više vam neće biti 'čudno' da je službeni prikaz 11. septembra LAŽ od početka do kraja. “

 

Dejvid Ajk

332.jpg

novembar 2022

AMERIČKE VLASTI RATUJU ŠIROM SVETA PREKO POSREDNOG LANCA PRIVATNIH KORPORACIJA, SLUŽEĆI SE PLAĆENICIMA I ŠPIJUNIMA, MUTIVODAMA KALIBRA VILIJAMA VOKERA To im je, u svakom slučaju, lakše i isplatljivije za obezbeđivanje vojnog prisustva u kriznim žarištima, nego da šalju svoju regularnu vojsku, jer, osim što je neuporedivo jeftinije, nema ni bojazni ni od unutrašnjih političkih posledica zbog eventualnih ljudskih gubitaka.” Pri tome, zaštita tajnosti pozadine ovakvih aranžmana je zagarantovana, jer je nepristrasne pretpostavke za pomenute okolnosti i izveštaje sa terena moguće lako demantovati ili, u krajnjem slučaju, svu odgovornost prebaciti na organizacije koje zvanično nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa Vladom. Tome u prilog ide i zapažanje do kojeg je došao američki analitičar Majkl Parenti: „Američki zakoni o slobodnom pristupu informacijama ne odnose se na operacije najamničkih firmi kao što je MPRI. Ove kompanije mogu da kažu da je takva informacija privatna stvar i da, shodno tome, nije dostupna javnosti. Tako su angažovanje privatne vladine vojske, to jest aranžmani sa ovakvim organizacijama, stavljeni van domašaja javnosti i demokratske odgovornosti.“

r20120713-cover.jpg
5c26c888a310d9126fdc0f42.jpeg

Na Kosovu, kao legitimnom delu Republike Srbije je čist, klasičan primer paravojnog organizovanja. Tu su američke militantne nevladine organizacije već više od desetinu godina bile i još uvek su intenzivno prisutne. U vezi sa Kosovom, MPRI je, u sadejstvu sa još nekoliko, takođe već spominjanih zapadnih organizacija kao što su: Fond za humanitarno pravo, Fond za otvoreno društvo, Međunarodna krizna grupa, Helsinški odbor za ljudska prava, Lekari bez granica i druge, pripremao šiptarske paravojne formacije za sve napade koji su izvršeni na regularne snage srpske vojske i policije, sa dugoročnim ciljem da paravojnu, „Oslobodilačku vojsku Kosova“ – OVK, pretvori u modernu oružanu silu koja bi poslužila strateškim NATO ciljevima na Balkanu.

Najosetljivijim akcijama naoružanih šiptarskih separatista na Kosovu, neposredno je rukovodio, kontroverzni, na Balkanu svima dobro znani Amerikanac Vilijam Voker, a kakva je uopšte mogla da bude pozadina Vokerovog rada nije teško zaključiti na osnovu njegove biografije. Vilijam Voker je diplomatsku karijeru započeo u Južnoj Americi, u Peruu 1961. godine. Službovao je u Hondurasu, Nikaragvi, Boliviji i Brazilu. Osamdesetih godina rukovodio je prljavim američkim ratom protiv Salvadora i Nikaragve, kada se istakao akcijom organizovanja tajnog ubacivanja 5 000 američkih komandosa na teritoriju Salvadora. Po uspostavljanju marionetskog salvadorskog režima postavljen je na

mesto američkog ambasadora u toj zemlji, što je radio od 1989. do 1992. godine. U međuvremenu, obavljao je značajne dužnosti u američkoj administraciji. Bio je savetnik Stejt departmenta za Avganistan u vreme Ronalda Regana, zatim 1985. godine pomoćnik državnog sekretara za Centralnu Ameriku, a u periodu između 1994. i 1997. godine, postavljen je za potpredsednika Univerziteta za nacionalnu bezbednost u Vašingtonu, kao vrhunski obaveštajni stručnjak za tajne operacije. Na prostorima bivše Jugoslavije Voker se prvi put pojavljuje 1997. godine, u svojstvu specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN . Organizovao je vojno-obaveštajnu obuku za pripadnike hrvatskih i bosanskomuslimanskih oružanih snaga. Na Kosovo dolazi 1998. godine, kao šef verifikacione misije OEBS-a, to jest, na čelu je inspektorskog NATO tima. Kao što se za stručnjaka tog kalibra i pretpostavljalo, predstavljao je jedan od ključnih faktora pripreme NATO agresije na Jugoslaviju.

U početku, američka Vlada je „Oslobodilačku vojsku Kosova“ zvanično tretirala kao paravojnu terorističku organizaciju, ali od polovine 1998. godine, odlukom Klintonove administracije, paravojna OVK ulazi u bliske odnose sa NATO alijansom. Suprotno rezoluciji Saveta bezbednosti UN, broj 1199, kojom se formalno „osuđuju“ zapadne aktivnosti na planu snabdevanja oružjem i obuke paravojnih terorističkih kosovskih snaga, NATO planovima napada na Jugoslaviju bilo je predviđeno da šiptarske snage budu inkorporirane u njihov sastav kao pešadijske jedinice, pa su stoga obilato opremane i naoružavane. Naravno, nikome od međunarodnih posmatrača OEBS-a nije smetalo što Šiptari nose najnovije uniforme iz nemačkih magacina i moderno naoružanje američke proizvodnje, kao ni to, što njihovu obuku, sasvim otvoreno, sprovode američki instruktori nevladinih firmi MPRI i Dajnkorp. Još manje im je smetalo što ih civilne nevladine organizacije, kao što su Sorošev Fond za otvoreno društvo ili humanitarna misija Lekara bez granica, redovno snabdevaju municijom i vojnom opremom. Verovatno je zbog takvih „zasluga“ 1999. godine Lekarima bez granica i dodeljena Nobelova nagrada za mir. Danas su američke nevladine organizacije, kao MPRI i Dajnkorp, ili britanski Sendlajn, prisutne na svim kriznim žarištima u svetu.

Anatomija globalističkog smrada – Dragan Filipović

https://kupdf.net/download/anatomija-globalistickog_5afb4027e2b6f5b37e17a8dc_pdf

627586_za-snezy-1_f.jpg
000voker.jpg
332.jpg

jul 2022

AMERIČKA UPLETENOST U PROMENE REŽIMA U SRBIJI, GRUZIJI I UKRAJINI - iz teksta novinara lista Gardijan Ijan Trejnora od 26.11.2004.godinehttps://www.theguardian.com/world/2004/nov/26/ukraine.usa

Novinar lista Gardijan Ijan Trejnor navodi da postoji povezanost između događaja u Ukrajini i promene režima u Srbiji i Gruziji. Tako su, po njemu, predsednički izbori u Beogradu 2000. kojima je srušen Miloševićev režim organizovani i vođeni od strane Ričarda Majlsa, bivšeg ambasadora u Beogradu a tada američkog ambasadora u Bugarskoj. Majls je zatim, kako navodi Trejnor, odigrao istu ulogu kao ambasador SAD u Tbilisiju, gde je pomogao proameričkom kandidatu Mihailu Sakašviliju da svrgne Eduarda Ševardnadzea

Otpor_logo2.jpg

Sakašvili je putovao u Beograd kako bi proučio model, a nakon toga je i stvarno došao na vlast u Gruziji, uz pomoć Kmare i Ružičaste revolucije. Trejnor zaključuje da je slična strategija primenjena i u Ukrajini.

Ukrajinska organizacija demokratske omladina zvana Pora (Vreme je) stvorena po beogradskom modelu (osim što se tamo organizacija mladih zvala Otpor i pomogla je Vojislavu Koštunici da dođe na vlast), dok je čitava kampanja, po Trejnoru, američka kreacija.

Trejnor navodi da je čitav niz organizacija radio na promeni ukrajinskog dotadašnjeg režima. Pritom se najčešće pominju George Soros' Open Society, National Endowment for Democracy američke vlade, Carnegie Endowment i USAID. Pitanje te finansijske i druge američke pomoći Juščenku je u SAD javno pokrenuo kongresmen Ron Pol, ali bez ikakvih konkretnih rezultata. Assessing Democracy Assistance koji je finansiran od Ujedinjenih nacija, Velike Britanije, SAD i drugih navodi kako su mnogi ukrajinski i strani posmatrači priznali kako je zapadna potpora išla dalje od obične pomoći, ali da po njihovom mišljenju nije odlučila rezultat. Po podacima iste organizacije SAD je 2004. godine dao 34 miliona dolara Ukrajini za "demokratsku pomoć", a sledeće godine će dati još 60 miliona dolara. Nakon pobede Juščenka sve vrste strane pomoći za "razvoj demokratije" bile su drastično smanjene.

Ukrajinski-Otpor-1024x576.jpg

Ključni deo medijske igre na ukrajinskim izborima bila je tvrdnja da je Juščenko pobedio prema izlaznim anketama. Trejnor navodi da su Fridom haus iz Vašingtona i Nacionalni demokratski institut finansirali i organizovali "najveći regionalni građanski izborni monitoring" sa više od 1.000 treniranih posmatrača. Izlazne ankete su bile kritično bitne jer su se pojavile prve i dobile veliku medijsku pažnju, stavljajući pritisak na režim da odgovori, zaključuje Trejnor.

Izlazna anketa po kojoj je Juščenko imao 11% prednosti finansirana je od strane SAD i sedam drugih država (Velika Britanija, Holandija, Švajcarska, Kanada, Norveška, Švedska, Danska) i četiri međunarodne fondacije od kojih se tri finansiraju iz budžeta SAD.

332.jpg

oktobar 2021

САД У ДОБА НАЈВЕЋЕ ГЛОБАЛНЕ ПРЕДСТАВЕ НА ЗЕМЉИ  - КОВИД ФАШИЗМА ИЛИ КОВИД ПЛАНДЕМИЈЕ. БОРБА ИЗМЕЂУ УМЕРЕНИХ И УЛТРА ГЛОБАЛИСТА. УМЕРЕНИ ГЛОБАЛИСТА ТРАМП ЈЕ ЗАУСТАВИО УЛТРАГЛОБАЛИСТЕ, А ОНДА СУ ПУСТИЛИ КОРОНУ 

У интервјуу за Накануне.ру говорио је историчар, академик Међународне академије наука, Андреј Фурсов:

Постоји неколико група у светском владајућем слоју. Заједнички им је циљ: сачувати власт, привилегије и богатство у посткапиталистичком свету који се формира. А средства за постизање циља су различита, као што су различите и њихове представе о конкретном устројству посткапиталистичког света.

Они које можемо назвати умереним глобалистима – а то су пре свега снаге које стоје иза Трампа – сматрају да је неопходно сачувати, у овој или оној форми и степену – државе (и с њима повезан индустријски и финансијски сектор, средњи слој…), али под контролом међународних институција као што су ММФ или Светска банка. У овој варијанти посткапитализам је компромисно уређење, које узима у обзир интересе не само новонасталих група и „чистих финансијера“, бенефицијара епохе финансијализације (1980/90-2010), већ и бенефицијара претходне епохе (1930-1980).

Ултраглобалисти (можемо их назвати, такође, и радикални глобалисти, неотроцкисти, глобтроцкисти, десни троцкисти) ослоњени су на практично бескомпромисан приступ у стварању новог светског поретка на руинама познокапиталистичког света – реч је о његовом претварању у рушевине, о „анулирању“, о одбацивању. Не без разлога, програмски документ ултраглобалиста, који је написао организатор Светског економског форума у Давосу (дружење чиновника на високим положајима, просечних, или мало изнад просека, који се налазе у служби ултраглобалиста) Клаус Шваб заједно са Тјеријем Малереом, тако се и зове – „Велики ресет (2020) (Great Reset). Приступ глобтроцкиста новом светском поретку претпоставља ликвидацију државе (и уместо ње неколико огромних супер или мегакорпорација типа британске Источноиндијске компаније) средњег слоја, приватне својине и – колико год то ужасно звучало – породице.

unnamed (12).jpg

Такозвана „пандемија“ је средство помоћу кога ултраглобалисти, наследници истовремено Лава Троцког и Леа Штрауса, покушавају да склепају свој „врли нови свет“. Узгред, пре десетак година Жак Атали је отворено изнео да је управо пандемија неопходна да би се изградио нови светски поредак. Први покушај – представљање „свињског грипа“ као пандемије – пропао је, но СЗО је то искористила да нагло спусти број оболелих/умрлих потребних за проглашавање пандемије од ове или оне болести. У октобру 2019. године спроведене су „обуке“ – Event 201, а 2020. године су објавили пандемију. При томе су чак и ултраглобалисти, типа пробисвета Шваба, били принуђени да признају: КОВИД-19 не представља егзистенцијалну опасност за човечанство. Према аутору Великог ресета, главно у „пандемији“ (која, како он de facto признаје није пандемија) нису жртве, већ чињеница да она представља шансу да се у потпуности промени свет – одбаци стари и изгради нови.

А шта је са САД? Тамо су, такође, били протести. Како се нови председник уклапа у план, каква се борба тамо распламсала?

САД су једна од најважнијих позорница социјалне, психоисторијске борбе/рата за будућност. Ултраглобалисти су планирали да престроје Америку за 16 година: два четворогодишња председничка мандата Обаме плус два четворогодишња мандата Хилари Клинтон која би га заменила. За тих 16 година, до 2024. САД су требале постепено, али неповратно, да се промене у складу са плановима ултраглобалиста. Ипак, као риђи трол из табакере, искочио је Трамп – неочекивани адут, џокер умерених глобалиста и помешао све карте, покварио све планове ултраша. Да би свргнули Трампа морали су да активирају црначки покрет, испровоцирају социјалне и расне конфликте, да руше основе политичког система земље, тј. покрену немире који ће се тешко зауставити.

Осим тога победа Бајдена, кога, како ја видим, могу без пробе ангажовати за улогу Дуремара у екранизацији „Доживљаји Буратина“ (екранизација приче Алексеја Толстоја, прототип Буратина је Пинокио из приче Карла Колодија. У тексту се често Пинокио зове само „лутка“ – il buratino на италијанском. Прим. прев.), била је пирова: компромитована је и легитимност председниковог мандата и сама институција председника, и – у великој мери – политички систем САД, који више неће бити исти ни сам по себи, ни у очима неколико десетина милиона људи. Осим тога, током своје четири председничке године, уз сву недоследност и уз све грешке, Трамп је толико тога учинио да ће ултраглобалисти изгубити најмање две године да рашчисте терен за реализацију свога плана. То значи губитак темпа који ће морати да компензују суровошћу и радикалним акцијама. А то ће, са своје стране, изазвати противљење и још више заоштрити ситуацију. Трампизам као да је поранио, показао се мутним, конфузним, али и потпуно способним да развије форму масовног социјалног и идејног отпора глобтроцкизму, при томе не само у САД – морамо узети у обзир и активност Стива Бенона у Западној Европи, његове контакте са представницима конзервативних кругова и партијама деснице.

Друштво у САД се поделило – но, да ли је то подела на расној или класној основи?

Раскол се одвија по различитим линијама и у различитим правцима. У средњим и нижим слојевима друштва изгледа као расно-етнички, но то је форма, у суштини он је – социјални, класни – по Стаљиновој максими: „национално по форми, класно по садржини.“

Ултраглобалисти теже да анулирају и ресетују историју последњих 100-150 година, пошто је последњих 30 година глобализација довела до финансијализације, тј. деструктивни капитализам је дошао до банкротства из ког је излаз – анулирање претходне историје и њено ресетовање.

Ресет историје претпоставља лишење бенефицијара онога што су током 100-150 годишњег периода стекли. Главни бенефицијари одлазеће епохе били су бели људи – и у Европи, и у Америци. По мишљењу ултраглобалиста, најбољи начин да се они лише постојећих позиција јесте промена односа снага у друштву између обојеног и белог становништва у нижим и средњим сегментима друштва – у корист обојеног. На тај начин, црни и обојени слојеви, под левим паролама („црвена застава“) или под паролом „негро-фашизма“ („црна застава“) постају савезници ултраглобалистичке врхушке у процесу транзита у посткапитализам. У Европи, покушај да се до овога дође учињен је помоћу миграционе кризе, коју је неко прецизно назвао – „етничким оружјем“, а у САД заузимањем курса – да се пре свега истакне улога Црнаца, Латиноса, Азијата, Индијаца. Бајден је већ изјавио да управо ове расно-етничке групе његова администрација посматра као приоритетне. У низу америчких организација већ се појављују „менаџери за различитост“; реч је о расно-етничкој различитости, различитости сексуалних мањина, то јест на белце ће сада извршити снажан притисак, провоцирајући социјалне конфликте – организовани хаос као облик управљања.

unnamed (1)hjbhb.jpg
unnamed (1).jpg

Узгред, врло је занимљив етнички састав Бајденове администрације. Аналитичари су већ приметили да је у њој много Јевреја; ипак, због нечега, није примећена чињеница да се у њој налази и велики број Индијаца. Последње говори и о унутрашњем курсу, и о спољашњем – антикинески савез са Индијом, покушај максималног американизовања политике ове земље. Међутим, понављам, све ово само споља изгледа као расно-етнички процес, но, његова суштина је класна. Мислим да ће глоботроцкисти, барем у САД, имати прилично проблема. Прво, белци ће се безусловно супротставити, друго, отпор ће пружити и целе државе у којима нема много црног становништва. У Руској Федерацији ово мора бити добро расветљено и активно коришћено у информационој борби са Пост Западом.

unnamed (5).jpg
unnamed (7).jpg

Трамписти су оформили снажан протестни покрет, као што смо недавно видели и настављају борбу? Да ли је онда могућ грађански рат у САД?

Мислим да грађанског рата, у правом смислу речи, неће бити. А перманентних немира, као реакције на перманентну глобреволуцију неотроцкиста – биће. Недавно ми је један добар друг испричао следеће. Он комуницира телефоном и електронском поштом са својом бившом другарицом из разреда која се одавно са мужем преселила у САД. Тамо имају кућу, посао – средњи слој. Обоје су трамписти. Причала му је да су она и муж, у очекивању тешких времена, прошли обуку руковања ватреним оружјем, купили га, направили озбиљне залихе хране и спремни су да се бране оружјем.

Једном је књижевни историчар и критичар А. Лебедев рекао о Чадајеву да се његова кућица на Басманој одвојила од Руске империје. Данас се цео слој Американаца, слично, одвојио до бајденовско-ултраглобалистичке Америке. А као што је познато – ову библијску фразу волео је да понавља непријатељ Ротшилдових, председник Линколн: дом који је изнутра подељен, неће опстати. Америчким „традиционалистима“ треба помагати, не треба се устручавати – противника треба тући на Стаљинов начин, на његовој територији. Поред тога, ултраглобалисти се не устежу да се мешају у наше унутрашње послове, шаљући нам политичке диверзанте, који уз помоћ политичке педофилије, под видом борбе са конкретним режимом, покушавају да уздрмају руску државност и анулирају нас и нашу историју.

Постоји мишљење да САД преформатирају елите, и да ће она бити много више лева земља?

По форми и тактички – да, ипак по садржају и стратешки то је нешто сасвим супротно. 

Ултраглобалисти су самодовољна врхушка, којој ни за опстанак ни за самооправдање није потребна никаква идеологија. Идеологија је као прво, за „middle“, за масу; друго, она је средство за манипулацију. Троцкизам овде наступа као средство. Ако треба биће „леви“ и револуционаран, ако треба биће – „десни“ и реакционаран. Ултраглобалисти су аполитична и аморална (ван морала) група чији је циљ – потпуна власт на глобалном нивоу, која нема потребу за идеологијом, а реализује се у облику непосредне контроле над понашањем обезличених маса (маска под називом „пандемија“ – као сећање на будућност?). Левицу и либерале, као снаге које су одрадиле своје, данас користе за рушење капитализма – они ће и отићи заједно с њим; планирано уређење више ће личити на свет у духу Леа Штрауса (на стари начин – „десно“).

332.jpg

februar 2020

big-pharma-4.jpg

"Ultramoćni    korporatisti   i njihovi   think tankovi, lobisti i vojske  upravljaju   i stvaraju  politiku   u SAD-u  (i svetu),   a njihova   politika  je fašizam  (korporatizam),   militarizam (poput   takozvane   filozofije  preventivnog rata),   tajno   špijuniranje građana SAD,"  osiromašenje    većine   stanovništva SAD  i sveta,  robovski   rad,  logori  smrti,  mučenje,   lažni  (namešteni)    ratovi i terorizam,    kontrola svih informacija   i medija,   genocid   (službenije poznat  kao "kontrola   populacije"),   posthumanizam,     i ostale osnovne  orvelovske značajke. Ako  Čitalac smatra da  je  ono  što  ovde  iznosim   izvan svake  pameti   i materijal   za  "teorije   zavere",  vrlo  je verovatno    da  to  misli  zbog nedovoljnog poznavanja     istorije i  stvarnog    stanja   tehnologije    koja  je korporatistima dostupna   (ali koju  drže  u tajnosti   i skrivaju  od običnih   ljudi)."

Korporatizam – Džefri Grup

http://www.scribd.com/doc/54085336/Jeffrey-Grupp-Korporatizam#scribd

332.jpg

februar 2020

VLADA SAD POD KONTROLOM MONDIJALISTA - EKONOMSKIM SANKCIJAMA, TIHIM "DEMOKRATSKIM REVOLUCIJAMA", INICIRANJEM EKSTREMNOG NACIONALIZMA I SEPARATIZMA, RASTURITI JUGOSLAVIJU - Prema strogo poverljivim američkim strateškim planovima, koji su dosta godina kasnije, delimično ili u celosti, javno publikovani, administracija u Vašingtonu nije bila zainteresovana da se na Istoku, sa bilo kim i o bilo čemu dogovara. Cilj je bio potpuna vojna i politička potčinjenost. Što se naše zemlje tiče, planovi te vrste zacrtani su u Studiji o omekšavanju SFRJ, iz 1978. godine, Zbignjeva Bžežinskog (u nekoliko mandata bio funkcioner u Vladi SAD), Direktivi 133 Nacionalne bezbednosti SAD – Politika SAD prema Jugoslaviji – koju je sačinio kabinet američkog predsednika Ronalda Regana 1984. godine, Studiji nastupa SAD prema SFRJ, koju je napisao Dejvid Gompert, savetnik za bezbednost u Vladi Džordža Buša – starijeg i dr.

 

316.jpg

U svim tim materijalima provlače se slični stavovi: da je na vojnom polju Istočni blok nepobediv bez velikih obostranih žrtava i razaranja, pa se stoga oružjem ne može rešiti sudbina odnosa Istoka i Zapada, već je neophodno preduzeti razbijanje komunističkih zemalja iznutra, informativnim kampanjama, iscrpljivanjem ekonomskim sankcijama i „tihim demokratskim revolucijama“. U vezi sa Jugoslavijom, kao višenacionalnom zajednicom, strategija je uglavnom obuhvatala planove o iniciranju ekstremnog nacionalizma i separatizma, uz istovremeno jačanje antikomunističkih grupacija unutar svih republika.

Anatomija globalističkog smrada – Dragan Filipović

https://kupdf.net/download/anatomija-globalistickog_5afb4027e2b6f5b37e17a8dc_pdf

332.jpg

decembar 2019

145.jpg
105.jpg
84.jpg

Amerika je danas oligarhija u punom značenju te reči. Izbore u Vašingtonu finansiraju oligarsi. U Americi su danas, nažalost, jedva primetni obrisi demokratije. Ja sam pratio takozvani državni udar oligarha i banaka u Volstritu i pisao sam o tome u svojim knjigama u proteklih 25 godina. Ljudi koji kontrolišu politiku u Vašingtonu finansiraju se iz Soroševe i drugih fondacija. Njihov program je dominacija svetom, nešto što ja zovem svetski fašizam. Njihova vizija je da će preko malih banaka upravljati svetom i diktirati svaki aspekt naših života.

                                                                        Vlijem Engdal

... a Soroševe i druge slične fondacije se finansiraju iz Rokfelerove ili Rotšildove kase i kasa drugih korporatista i bankara... Soroš i druge perjanice su samo istureni pioni zverki iz kulisa.

332.jpg

decembar 2019

Zemlja u kojoj mediji nemaju integritet ne može biti demokratska, jer ljudi nemaju tačne informacije sa kojima mogu da donose odluke i procenjuju vladu. Američki plaćeni mediji funkcionišu kao kontrolna ruka za moćne interese koji SAD pretvaraju u policijsku državu koja služi samo nekolicini onog “Jednog procenta”.

Amerikancima se laže po pitanju svega. Možemo početi sa mnogim lažima Klintonovog režima. Rat protiv Srbije se dogodio da bi se ponizila Rusija, tako što će dokazati da je Rusija bespomoćna pred američkom moći da pomogne svom savezniku, i to je učinjeno kako bi se uspostavila upotreba NATO-a kao ruke i pokrića za američku vojnu agresiju.

Zatim dolazimo do 9/11, čije je zvanično objašnjenje odbacio ne samo Osama bin Laden, već i svaki stručnjak koji se ne plaši da progovori.

Zatim imamo lažni razlog za američku invaziju na Avganistan, katastrofu za Ameriku kao što je to bio slučaj i sa Sovjetima. Nekolicina slabo naoružanih Avganistanaca je porazila “jedinu svetsku silu“, baš kao što su oni pobedili moćnu sovjetsku vojsku.

Onda imamo lažne optužbe o “oružju za masovno uništenje“ Sadama Huseina, koje su do nebesa uzdigli korumpirani američki mediji. Ova neverovatna laž, koju su odbacili inspektori UN-a za oružje, korišćena je uprkos dokazima koji ukazuju na suprotno, da se napadne Irak i uništi jedna zemlja. Ovu laž je kasnije odbacio američki državni sekretar Kolin Pauel. 

Zatim imamo lažne optužbe protiv libijskog Gadafija koje su iskorišćene za ubistvo Gadafija, na veliko zadovoljstvo Hilari Klinton, i za uništenje najuspešnije zemlje u Africi.

Plaćenici ID koje su Hilari i Obama koristili da unište Libiju, poslati su da unište Siriju kada su Rusija i britanski parlament blokirali Obamin plan da pošalje američku vojsku da napadne Siriju. Javnost je godinama izložena lažima Vašingtona i plaćenih medija da se Vašington bori protiv ISIS-a, a zapravo je Vašington poslao ID u Siriju da unište Asada i sirijsku vladu.

A tu je i Somalija, još jedan paket laži Vašingtona i plaćenih medija. I napadanje Pakistana bombardovanjem plemenskih područja, lažno tvrdeći da su oni pristalice Al Kaide ili Talibana.

A tu je i Jemen koji je uništen od strane Vašingtonove marionete Saudijske Arabije.

Tu su i lažni medijski izveštaji o “iranskim nuklearkama“ i iranskim ratnim akcijama protiv Izraela.

I to da je “Rusija napala Ukrajinu“, a zapravo je Vašington srušio demokratski izabranu ukrajinsku vladu uz pomoć svojih finansiranih nevladinih organizacija.

I sada čujemo da su oni koji se usuđuju da Amerikancima kažu istinu ustvari “ruski agenti“ i “lažni novinari“.

Kada vlada i mediji u zemlji ne rade ništa osim što lažu 24/7, kako onda može postojati demokratija. Očigledno je da ne može.

Privatni interesi i planovi imaju kontrolu nad američkom vladom. Ljudi nemaju kontrolu. Vašington radi tako što prodaje zakonodavstvo interesnim grupama u zamenu za doprinose kampanje. Privatni interesi koji obezbeđuju novac koji bira političare koji donose zakone koji oni žele. Na primer, predsednik Tramp daje ekolozima dva zaštićena nacionalna spomenika, ali je nemoćan da zaštiti sebe i da ima savetnike.

Vladajuća oligarhija pravi primer od Trampa kako bi osigurali da ni jedan budući kandidat ne apeluje direktno na ljude. Kada je Tramp rekao da će on voditi vladu u interesu ljudi dovodeći ofšor poslove kući, napao je profit globalnih korporacija, a kada je rekao da će normalizovati odnose sa Rusijom, napao je moć i profit vojno-bezbednosnog kompleksa. On sada plaća cenu svoje brzopletosti.

Pitanje je, koju cenu će američki narod i ostatak sveta platiti za ograničenja koja je vojno-bezbednosni kompleks stavio na Trampovu sposobnost da normalizuje odnose sa Rusijom?

                                                                                                                                                        (Sajt Pol Krejg Robertsa)

332.jpg

decembar 2019

Amerika (pod kontrolom globalne mafije) UBILA VIŠE OD 20 MILIONA ljudi od Drugog svetskog rata! Prema nekim procenama, na svakog mrtvog je 10 ranjenih.

SAD su od Drugog svetskog rata ubile više od 20 miliona ljudi u 37 „zemalja žrtava“, uključujući bivšu Jugoslaviju, navodi se u studiji koju je objavio je kanadski Centar za istraživanje globalizacije /Centre for Research on Globalization/.

Osvrćući se na bivšu Jugoslaviju, u tekstu se navodi da nakon raspada SSSR-a Jugoslavija više nije bila od koristi Vašingtonu, i SAD i Nemačka uložile su trud da socijalističku ekonomiju te zemlje zamene kapitalističkom, prevashodno po principu „zavadi pa vladaj“.

„Među različitim delovima bivše Jugoslavije postojale su etničke i verske razlike kojima su SAD manipulisale i koje su iskoristile u cilju izazivanja nekoliko ratova koji su doveli do raspada zemlje“, navodi se u tekstu.

Od 1990-tih Jugoslavija se raspala na nekoliko nezavisnih država, koje su zbog svojih smanjenih prihoda, a uz saradnju Centralne obaveštajne agencije /CIA/, postale marionete u rukama kapitalističkih zemalja.

„Raspad Jugoslavije izazvale su prevashodno SAD“, navodi se u tekstu.

U studiji se navodi da su američke vojne snage direktno odgovorne za smrt između 10 i 15 miliona ljudi tokom ratova u Koreji i Vijetnamu i Iraku. Među žrtvama Korejskog rata su i Kinezi, dok ratovi u Vijetnamu uključuju i žrtve u Kambodži i Laosu.

Američka javnost verovatno nije svesna ovih podataka i nije upoznata sa ratovima za koje su odgovorne SAD.

maxresdefault.jpg
14581307_1039098036189087_50139407874863

Ističući da su bukvalno svi delovi sveta bili meta američke intervencije, u tekstu se navodi da je Vašington, takođe, odgovoran za smrt između devet i 14 miliona ljudi u Avganistanu, Angoli, Kongu, Istočnom Timoru, Gvatemali, Indoneziji, Pakistanu i Sudanu.

 

Zaključak je da su SAD odgovorne za smrt između 20 i 30 miliona ljudi u ratovima i sukobima širom sveta.

Porodicama i prijateljima žrtava ne znači puno da li su njihovi najdraži poginuli u američkoj direktnoj vojnoj akciji, ili akciji njihovih „pulena“ ili na neki drugi način kao što je ekonomski pritisak SAD na određenu zemlju.

Prema nekim procenama, na svakog mrtvog je 10 ranjenih.

„Od suštinske je važnosti da Amerikanci saznaju više o ovoj temi kako bi počeli da uviđaju i razumevaju bol drugih. Ne sme se dozvoliti da se za SAD kaže isto što i za Nemce nakon Drugog svetskog rata, a to je da su oni ‘odlučili da ne znaju’.

332.jpg

decembar 2019

americki-predsjednici.jpg

SVI PREDSEDNICI SAD U XX VEKU SU REGRUTOVANI IZ TAJNIH DRUŠTAVA UNIVERZITETA GDE SU SE ŠKOLOVALI - SUROVA I JEZIVA ISTINA! -  "The Skull and Bones Society" sa Yale University. Slična tajna društva postoje i na: Princeton, Cornell, Penn, Brown, Harvard-u itd. Iz "The Skull and Bones Society" (Lobanje i kosti) se regrutuju kadrovi za tri daljnja elitistička udruženja: Bilderberg, CFR (Council on Foreign Relations) i Trilateralne komisije (Trilateral Commission) -  (svi američki predsednici su u ovom veku, osim jednoga, imali članstvo u ovim udruženjima). 


Dalje, kadrovi sa Yale-a, su:
Bush, Rockefeller, Luce ("Time"), Stanley ("Morgan Stanley), Davison ("Morgan Guaranty Trust"), Gates ("Union Pacific", "Boeing"), Davenport ("Fortune Magazine")... Svi su se oni zavetovali na ćutanje.

 

Prema tradiciji, poslednju godinu na Yale-u, selektuje se petnaest (i svake godine, samo petnaest) novih članova. To daje broj od 2.500 članova u zadnjih 150 godina. Danas ih je oko 500 živih. Godišnji sastanci su u njihovom zamku na Deer Island na reci St. Lawrence River. Govoreći o tradiciji, udruženje je osnovao general William Huntington 1833. sa Alphonso Taft-om (koji je, opet, 1876. postao ministar rata). Taft-ov sin William Howard Taft je bio jedini američki predsednik koji je imao i funkciju vrhovnog sudije.

I, korak unazad, američki red "lobanje i kostiju" je proizašao iz nemačkog tajnog društva kao "Chapter 322". I tu dolazimo do Iluminata, istih onih koji su XVII i XVIII vekom vladali Evropom i za koje se tvrdi da su iza današnjeg "Novog Svetskog Poretka".
 

663361_jejl_ls.jpg

Kip Nathan Hale-a, (pre više od 200 godina) diplomca Yale-a i člana "The Skulls and Bones" nalazi se u okviru kampusa Yale-a. Kopija kipa se nalazi i ispred sedišta CIA-e u Langley, Virginia. I, na kraju, druga kopija se nalazi ispred Philips Academy u Andover, Massachusetts. U tu je skolu, koje li "slučajnosti", išao George Bush sr., pre svog studiranja.

332.jpg
119.jpg
bottom of page