prljave igre s klimom

332.jpg

             TEORIJU PRETVORILI U POLITIČKU IDEOLOGIJU - “Ako se povećava količina CO2 u atmosferi , stvara se  tzv.efekat staklene bašte koji uzrokuje globalno zagrevanje, odnosno povećanje prosečne temperature na planeti što  dovodi do klimatskih promena.” –  “Aktivnostima ljudi na planeti dolazi do povećanja CO2, dakle ljudi su glavni i odgovorni za globalno zagrevanje” -  to je mantra koja se neprekidno ponavlja, mantra koja je usvojena od strane političara i naučnika plaćenika globalne vlastele, i svako ko se usudi usprotiviti ovom neprikosnovenom stanovištu  ili predložiti ozbiljnu javnu debatu biva žigosan i proglašavan jeretikom. Postavlja se pitanje zašto? 

0017.jpg
0023.jpg

Nekorumpirani naučnici verni istini a ne novcu globalsita, tvrde da zapisi stari hiljadama godina u ledu na polovima  govore suprotno stavu iz pomenute mantre kada je u pitanju količina CO2 u atmosferi. Naime podaci jasno ukazuju na činjenicu da je u prošlosti naše planete bilo perioda u kojima je količina CO2 premašivala ovu današnju i preko deset puta. Dakle da je istina to što tvrde globalisti, u skladu sa njihovom teorijom sve na planeti bi se bukvalno topilo od toliko visokih temperatura a one bi takođe bile zabeležene u rekonstrukciji temperatura iz prošlosti, a ipak nisu.

Ni jedna od glavnih  promena klime u zadnjih 1000 godina ne može se  objasniti putem količine CO2 u atmosferi – kažu ozbiljni klimatolozi.

No, globalna vlastela je formirala Komisiju (međuvladinu) o klimatskim promenama  pri UN – skraćeno IPCC (da podsetimo one koji ne znaju da su UN i organizacije unutar nje stvorene od strane globalne vlastele i rade za njene interese, mada se naravno običnom svetu predstavljaju u najboljem svetlu za dobrobit čovečanstva) koja će širiti i ortodoksno zastupati pomenutu mantru, odnosno globalnu laž. Jednostavno su jednu teoriju o klimi pretvorili u političku ideologiju koja se putem medija (koji su opet u rukama istih mešetara) širi svetom zavodeći naivne ljude koji se nesvesno pretvaraju u političke aktiviste globalne vlastele – kakva umešna prevara.

 

IPCC je kao i svako drugo telo UN političko i politički je motivisano – tvrdnja da ga čini oko 2500 najvećih svetskih naučnika je velika laž – zašto? Pa kada se pogledaju biografije tih ljudi ima mnogo mnogo među njima nenaučnika, ljudi koje su kupili s brda-dola, revizora iz vlada, političara, samo da bi dosegli pomenuti broj. 

Pa i među njima ima mnogo onih koji se ne slažu sa gore predstavljenom mantrom a i ko ih pa pita. Mnogo je pravih autoriteta koji su bili u ovoj masi pa su dali ostavke ali su njihova imena i dalje ostala na listi od 2 500 ljudi. Da se ne baci...

332.jpg

              KOLIČINA CO2 JE DECENIJAMA RASLA A TEMPERATURE IPAK PADALE – KAKO TO?  MEŠETARI TVRDE DRUGAČIJE...Jedna od glavnih tvrdnji pobornika neprikosnovene “istine” o globalnom zagrevanju jeste da je glavni krivac  industrijsko društvo – industrijalizacija.

Zahvaljujući modernoj industriji, luksuzi koji su nekada bili dostupni samo imućnima, postali su dostupni širokim narodnim masama. Nove tehnologije su učinile život lakšim,  udobnijim i bogatijim. Industrijski razvoj je promenio naše živote – no da li je promenio i našu klimu, kako to tvrde globalisti? Da vidimo..

Po njihovoj teoriji globalnog zagrevanja, koje je prouzrokovao čovek svojim aktivnostima, industrijski rast bi trebao uzrokovati i rast tempereture. Da li je tako?

Svako ko ide okolo i tvrdi da je CO2 odgovoran za globalno zagrevanje tokom 20. veka  nije pogledao bazične podatke, bazične brojke. Industrijska proizvodnja tokom prvih decenija XX veka je bila tek u povoju i ograničena na svega nekoliko država sveta a i industrija tih država je bila hendikepirana ratom i ekonomskim depresijama.

Nakon II svetskog rata stvari su se promenile. Potrošačka dobra poput bele tehnike, televizora, automobila – počela su se masovno proizvoditi za sve veće međunarodno tržište. Istoričari ovu globalnu eksploziju industrijske aktivnosti nazivaju  - posleratni ekonomski bum. Da vidimo kako industrijski rast stoji kada ga uporedimo globalnom prosečnom temperaturom.

Od sredine 19.veka do danas, prosečna temperatura Zemlje je porasla tek nešto više od pola stepena celzijusovih.  No ovaj rast temperature je započeo mnogo ranije nego što su se automobili i avioni počeli proizvoditi i koristiti. Štaviše, veći deo pomenutog zagrevanja planete se dogodio pre 1940. i to tokom perioda kada je industrijska proizvodnja bila relativno beznačajna! Nakon II svetskog rata, tokom posleratnog ekonomskog buma , temperature bi po teoriji globalista sa naglim rastom industrijske proizvodnje trebale takođe naglo rasti, zar ne?

40.jpg

ALI NISU – NEGO SU PADALE I TO NE NA JEDNU ILI DVE GODINE VEĆ SU PADALE TOKOM NAREDNIH  4 DECENIJA!!!

Ustvari – paradoksalno , tek su od velike ekonomske recesije tokom sedamdesetih godina XX veka prestale padati!

Kada je reč o CO2 glavnom krivcu stvaranja tzv. “staklene bašte” po globalistima, njegova količina je počela eksponencijalno rasti od 1940.  i po njihovoj logici bi i temperature trebale rasti. Međutim umesto da rastu one su do 1975.godine padale! Šta to znači?

Znači da nas po običaju lažu – CO2  nije i ne može biti krivac za rast prosečnih globalnih temperatura na našoj planeti, niti je uzročnik ikakvih klimatskih promena!

332.jpg

             CO2 ČINI SAMO 0,54% ATMOSFERE ! CO2 čini veoma mali deo atmosfere a ipak se diže tolika prašina oko rasta njegove količine. Da ponovimo u prošlosti ga je bilo i deset puta više no što ga ima danas a ipak nije uzrokovao porast prosečnih temperatura na planeti. Jasno je da nema nikakve povezanosti između rasta CO2 i rasta temperature – no manipulatorima je stalo da mi verujemo suprotno od dokazanih činjenica jer od toga imaju koristi i velike profite.

Ako poredimo količinu CO2 sa ostalim gasovima koji čine atmosferu poput kiseonika, vodonika, azota i tako redom. CO2 čini svega 0,54%! I sada toj enormno maloj količini trebamo dodati količinu koju, kako tvrde pominjani, čovek stvara. To je zaista zanemarujuća količina.

images.jpg
332.jpg

             OD SEMENA LAŽI DO STABLA OBMANA Plaćeni "stručnjaci" globalističke oligarhije tvrde da porast CO2 u atmosferi dovodi do porasta globalne temperature. Na osnovu ove tvrdnje oformili su čitavu teoriju njihovog globalnog zagrevanja koja im je dala za pravo da koriste chemtrails - hemijske tragove (aluminijum oksid uglavnom) kako bi tobože smanjili efekat staklene bašte (ovim aerosolnim zaprašivanjem truju prirodu i nas, smanjujući kiselost zemljišta stvarajući tako preduslove da na njemu u daljoj budućnosti može uspevati samo pakleni GMO) - zatim sprovode jednu od direktiva Agende 21  o uspostavljanju nultog rasta tj. tehnološkog usporavanja ili zaustavljanja industrijskog razvoja, pogotovo zemalja trećeg sveta - potom vrše naplatu dozvoljene emisije CO2 tzv. karbonskih taksi.  

images (1).jpg
0009.jpg

Jedan od najznačajnijih uzročnika klimatskih promena jesu sunčeve erupcije  - što su intenzivnije to su i temperature više i obratno.

 

CO2 ne može prouzrokovati promene temperature. CO2 je proizvod temperature, prati temperaturu. Pošto već znamo da se klima na našoj planeti neprekidno menja, hteo to čovek ili ne, sa porastom temperatura raste i količina CO2 u atmosferi i obratno!

 

Upravo ovu činjenicu iza koje stoje najeminentniji naučnici iz oblasti klimatologije, izokreću manipulanti. Jedan od predvodnika obmane  je i Al Gor ,  negdašnji kandidat za predsednika SAD. Pošto nije postao predsednik jer tako nije htela globalna vlastela, ista mu je dala novi za nju takođe značajan zadatak, da širi globalnu paniku putem teških laži.  Upravo ovaj manipulant širi ovu laž, koristeći isti dijagram odnosa CO2 i kretanja temperatura, tvrdeći da rast CO2 izaziva rast temperatura. Lukavo i perfidno zar ne? 

 

Od tih laži je stvoren profitabilan biznis sa jedne strane a sa druge otvara mogućnosti globalistima da nas truju putem hemtrejlova na primer (zaprašivanja aluminijumom putem aviona). Zaprašivanje i obavljaju pod izgovorom da žele sprečiti zagrevanje odbijanjem sunčevih zraka slojem aluminijum-oksida u atmosferi, na nebu. Kakva podla obmana. A šta zapravo čine? Zagađuju poljoprivredno i ostalo zemljište kao i vodu ili u prevodu sterilišu obradivo zemljište, smanjuju mu kiselost te na njemu kasnije neće moći ništa rasti od useva sem, pogađate li – sem genetski modifikovanog semena iz Monsanta ili već koje druge takve kompanije u njihovim uzdama. Ko kontroliše hranu, kontroliše i stanovništvo – jednostavno je. To što će u međuvremenu oboleti i pomreti masa ljudi od tolikog trovanja, opet im ide u prilog – depopulacija im je u interesu a sprovode je mnogobrojnim i različitim načinima.

             OKEANI SU PLANETARNI SUNĐERI CO2!Kako je moguće da sa rastom količina CO2 u atmosferi rastu i globalne temperature? Upravo na ovoj velikoj laži počiva obmana javnog mnjenja širom sveta: “klimatske promene su rezultat povećane proizvodnje CO2 privrednom aktivnošću čoveka”  - niko da plasira istinu: klimatske promene postoje ali su rezultat geoinženjeringa (HAARP-a i sličnih sistema, hemijskih tragova na nebu) ili pojačanih aktivnosti na Suncu (erupcije), i promena u magnetnom polju Zemlje - priroda radi svoje...s vremena na vreme postoje periodi globalnog zatopljavanja ali i hlađenja. 

332.jpg

Najpre moramo biti svesni činjnice da sva živa bića stvaraju, oslobađaju CO2. Globalističke laži tvrde da je najveći proizvođač CO2 čovek sa svojim industrijskim aktivnostima i uopšte načinom savremenog života! Ta laž im je potrebna jer jedino obmanama i pritiskom na čoveka i njegove aktivnosti mogu zaraditi svoj prljav novac i ostvariti svoje nečasne interese nevidljive na prvu loptu prosečnom posmatraču.  (zašto onda napokon ne uvedu čiste tehnologije i čiste obnovljive izvore energije, koji odavno postoje ili sprovedu Teslinu zamisao o crpljenju energije iz  jonosfere – neće ih uvesti jer im ne donose profit i kontrolu) . A istina je da:

– VULKANI  SVAKE GODINE PROIZVODE VIŠE CO2 OD SVIH FABRIKA, AUTOMOBILA, AVIONA I DRUGIH IZVORA LJUDSKE PROIZVODNJE  CO2 ZAJEDNO! 

- ŽIVOTINJE I BILJKE  NA NAŠOJ PLANETI, PROIZVODE OTPRILIKE  150 GIGA TONA CO2 GODIŠNJE U ODNOSU NA 6,5 GIGA TONA KOJE POTIČU OD ČOVEKA!

Veliki proizvođač CO2 je umiruća vegetacija, na primer od opalog lišća u jesen. A najveći proizvođači CO2 su OKEANI! (ovo tvrde najeminentniji okeanografi)

Evo šta kaže jedan od njih prof. Carl Wunsch autor 4 najbolja udžbenika okeanografije i predavač na mnogim najpoznatijim svetskim univerzitetima : Okeani su glavni rezervoari u koji se CO2 iz atmosfere utapa i opet okeani su glavni emiteri CO2 u atmosferu! Ako zagrevate površinu okeana, on ima tendenciju emitovati sve više CO2 i obratno ako hladite površinu oekana on ima tendenciju da upija i više CO2 iz atmosfere!

 

Eto odgovora – priroda radi ono što joj je po volji – porast temperature raste i količina CO2 u atmosferi, pad temperature pada i količina CO2 u atmosferi – a kao što možete i zaključiti  ogromne površine okeana su nešto poput najvećeg sunđera za CO2! 

              SUNCE JE UZROČNIK KLIMATSKIH PROMENA A NE ČOVEKPostavlja se logično pitanje: Šta uzrokuje klimatske promene ako to nisu ljudske aktivnosti na planeti i ako to nije CO2 koji on tobože stvara u enormnim količinama?

 

Odgovor na to pitanje je SUNCE! Kada pogledate u nebo zapažate tu veliku masivnu stvar – Sunce – izvor života, izvor energije i naravno uzročnik klimatskih promena! Čak i sedam milijardi ljudi koliko živi na planeti Zemlji deluju minijaturno u odnosu na Sunce, zar ne? Zamislite koji je to apsurd reći da sedam milijardi ljudi utuče na klimatske promene, da svi mi zajedno imamo tu sposobnost kao što je ima Sunce, o da kako da ne,  a upravo u tu neprevaziđenu glupost nas žele uveriti globalni prevaranti!

332.jpg
0007.jpg

Kasnih osamdesetih godina XX veka solarni fizičar Pirs Korbin je odlučio isprobati novi radikalni način predviđanja vremenskih prilika. Uprkos velikim resursima kojima je raspolagala Kancelarija za meteorologiju, Korbinove prognoze su se pokazale mnogostruko uspešnijima.  Nacionalna štampa ga je proglasila super-meteorologom! A tajna njegovog uspeha je bilo upravo - Sunce! Čovek je proučavao uticaj sunčevih pega ili mrlja na klimatske prilike. Sunčeve pege su intenzivna magnetna polja koja se pojavljuju u razdobljima veće aktivnosti sunca – glasi definicija.

 

Dakle, što su intenzivnije solarne aktivnosti, odnosno što ima više solarnih pega to će i temperature na planeti biti više i obratno. Mnogobrojnim analizama podataka iz prošlosti naučnici su utvrdili pravilnost ove relacije. I zasita u poslednjih 100 godina na primer, solarna aktivnost je bila intenzivirana do 1940 i prosečna temperatura na planeti je rasla. Od 1940. do 1975. solarna aktivnost je opadala pa je u tom periodu i prosečna temperatura bila u padu. I na kraju od 1975. do danas imamo pojačanu solarnu aktivnost i neprekidni rast prosečne temperature! Jasno ko dan. Ista analiza je rađena za vekove unazad i sve se savršeno poklapa!

332.jpg

             SUNCE – PROMENE U MAGNETNOM POLJU ZEMLJE – KLIMATSKE PROMENE Klimatske promene na Zemlji, koje su nesporne i već se odigravaju,  samo su jedan segment ukupnih promena u energetskom polju u čitavoj heliosferi i na samom Suncu.

One mogu doneti i promene u magnetnom polju Zemlje, a što bi neminovno prouzrokovalo promene i u biosferi. Prosto rečeno - od stanja u magnetnom polju zavisi organizacija i način funkcionisanja čitavog živog sveta na Zemlji. Ukoliko nekada osetite teške bolove u kostima , bezvoljnost, psihičku depresiju i sl. to je najbolji pokazatelj naše povezanosti sa kretanjima u magnetnom polju naše planete. Svi smo deo tog jedinstvenog sistema.

hg54zuz67.jpg

Poznato je da život kakav danas poznajemo na Zemlji zahteva jedan ekvilibrijum (ravnotežu) hemijskih i elektromagnetnih parametara kojima je sadašnji čitav živi svet na planeti prilagođen. 


U slučaju promena  bilo kog parametra, zbog opšte povezanosti, i sve životne forme se moraju ponovo prilagođavati novim uslovima života. I to je princip evolucije - to je adaptacija. Onim životnim formama koje ne budu bile u stanju da to izvedu  preti ekstinkcija (nestanak). Po  procenama nekih naučnika oko 30 posto  životnih formi  na Zemlji će u narednih sto godina trajno isčeznuti. A mnoge nove vrste će nastati.

Ali, ovo ne treba shvatati katastrofično, jer je  sve  deo jednog univerzalnog procesa u svemiru koji je u stalnom nastajanju i stvaranju. Ne postoji smrt već samo promena.

Promene koje će uticati na promenu klime na Zemlji događaju se u čitavom Sunčevom sistemu. 


Na ovo je u jednom naučnom radu skrenuo pažnju još 1997. ruski  naučnik dr Aleksej N. Dmitriev , profesor geologije i minerologije i član Ruske akedemije nauka, ogranka u Sibiru. On je sumirao naučna saznanja o promenama koje su se dogodile na svim planetama  Sunčevog sistama u jednom kratkom vremenskom periodu od oko 40 godina, uključujući i samo Sunce, i došao do zaključka da su sva povezana sa jednom energetskom “donacijom” koja je 1960. ubačena u heliosferu.


Heliosfera je zamišljeni balon oko Sunca koji je ispunjen svemirskom plazmom (slobodnim česticama) i u njemu se nalaze sve planete koje kruže oko Sunca. Kroz ovaj prostor konstantno prolazi energija, kako ona koja se oslobađa sa Sunca, tako i ona iz međuzvezdanog prostora koja tu stiže. Energija pokreće gasove, stvara materiju (planete) i uopšte čitav prostor je u izuzetnoj energetskoj hemijskoj i fizičkoj aktivnosti. Pojednostavljeno, heliosfera ima svoj “život”, a Zemlja kao planeta je samo jedan deo tog složenog “organizma”. Molekularni biolozi bi uz malo mašte u procesu razmene materije i energije u živoj ćeliji videli da se sličan "metabolički" proces odvija i u heliosferi. To znači da se na svakom nivou u Univerzumu odigravaju procesi koje pokreće isti princip samoodržanja.

ecl22.jpg

          UBRZANO POMERANJE MAGNETNIH POLOVA ZEMLJE JEDAN OD MOGUĆIH UZROKA KLIMATSKIH PROMENAProfesor Dmitriev veruje  da je na svom putu kroz međuzvezdani prostor , heliosfera (Sunčev sistem) koja putuje u smeru solarnog apeksa u sazvežđu Herkules (po teoriji da se čitav svemir širi) , naišao (1960.) na  homogenu materiju i energiju koja sadrži jone vodonioka, helijuma i hidroksila pored drugih elemenata  i kombinacija koje postoje u plazmi.

Zbog toga je već došlo do određenih promena koje su uočljive na mnogim planetama, uključujući i Zemlju.

Na Zemlji se ove promene uočavaju na više nivoa.

Jedna od mogućih posledica je ubrzano pomeranje magnetnih polova Zemlje. Pomeranje polova neizbežno vodi velikim klimatskim promenama, a njihova eventualna inverzija imala bi  kataklizmičke posledice. Samo pomeranje polova je ipak prirodan proces i događa se stalno.

Velike klimatske promene dešavala su se u prošlosti u više navrata i deo su ovog sasvim prirodnog procesa pomeranja magnetnih polova.

Zna se da su današnji Sibir i Aljaska nekada bile deo tropskog područija i duboko ispod leda nađene su zamrznute tropske biljke i ribe, kao i mamuti. Navodno su kopači nafte nalazili ribe u ledu  koje su išle tuda na mrest i koje su bile tako dobro očuvane da su ih spremili sebi za ručak.  Naučnici su zbog ovoga ojađeni. Bivoli su se zaledili dok su plivali u reci.


332.jpg
gdsuwzgfcwik.jpg

Naučnike zato zabrinjava fenomen naglog zamrzavanja, što se tamo upravo i dogodilo. Ovakve klimataske promene moguće su samo naglim pomeranjem magnetnih polova kada se menja ugao nagiba Zemlje prema Suncu.

          SUNČEVE PEGE MENJAJU KLIMU - studija švajcarskih i nemačkih naučnika jedna je od mnogih koje upućuju na to da je uzrok klimatskim promenama povećano solarno zračenje.

 

Dr. Sami Solanki, direktor Instituta za istraživanje Solarnog sistema Max Planck u Goltingenu u Nemačkoj rekao je:

 

U poslednjih šezdeset godina Sunce je jače nego ikad i verovatno utiče na globalne temperature. Sunce je u promenjenom stanju. Sjajnije je nego što je bilo pre stotinu godina, a sjaj mu se počeo pojačavati relativno nedavno, u zadnjih 100 ili 150 godina.”

Solanki kaže kako su otkrili da što je manje eksplozivnih zračenja sa Sunca, poznatih kao Sunčeve pege, na Zemlji vladaju hladnija razdoblja i obratno. Zadnjih stotinu godina broj Sunčevih pega raste, pa tako i temperature. Sunčeve pege su fenomen Sunčevog magnetnog polja i ogromne su. Mogu biti veličine Zemlje a ponekad i Jupitera, dok njihov broj potvrđuje veću ili manju solarnu aktivnost. Ovo dolazi do naše atmosfere putem solarnih vetrova.

332.jpg
1.jpg

O istraživanju dr. Solankija o Sunčevim pegama i temperaturama izveštava londonski Daily Telegraph:

 

Otkrili su da manjak Sunčevih pega pokazuje hladan period koji može trajati i do pedeset godina, međutim poslednjih nekoliko vekova broj se povećao, dok klima na Zemlji postupno postaje toplija. Naučnici su takođe uporedili podatke iz uzoraka leda skupljenih prilikom ekspedicije na Grenland 1991.

Najnoviji uzorci sadrže najmanji zabeleženi nivo berilijuma 10, u poslednjih više od 1000 godina. Berilijum 10 je čestica koju stvaraju kosmički zraci čija se se koncentracija smanjuje kako se magnetna energija Sunca povećava. Naučnici mogu pratiti nivoe berilijuma 10 unazad 1150 godina.

Vesti National Geographica objavile su, nedugo nakon što je IPCC-ev propagandni dokument objavljen 2007. da su se temperature povećale i na Marsu, isto kao i na Zemlji. Isto je zapaženo i na ostalim planetama. Šta je moglo prouzrokovati istovremeno zagrevanje na Marsu i drugim planetama? Pa...  da nije možda Sunce?

 

Habibullo Abdussamatov, vođa svemirskih istraživanja s Astronomskog opservatorijuma Pulkovo u St. Petersburgu u Rusiji govori očiglednu stvar kada kaže da su podaci s Marsa dokaz kako je aktuelno globalno zagrevanje na Zemlji posledica promena na Suncu. "Dugotrajno povećanje solarnog zračenja zagrejava oboje, i Zemlju i Mars", objašnjava.

Godine 1893. britanski astronom Edward Maunder zapazio je da na Suncu jedva ima koja pega, što je postalo poznato kao Maunderov minimum. On se podudara s vrlo hladnim razdobljima, a grafikoni predstavljaju očiglednu potvrdu direktne povezanosti između aktivnosti Sunčevih pega i temperature na Zemlji.

 

Danski meteorološki institut započeo je 1991. godine studiju s ciljem da istraži povezanost Sunčevih pega i temperature, te su otkrili neverovatno blisku uzajamnu spregu. Profesor Eigil Friis-Christensen pri Danskom nacionalnom svemirskom centru kaže da su pročešljali astronomske arhive unazad 400 godina i otkrili istu priču. Sunce a ne u ugljen dioksid ili C02 - upravlja klimatskim promenama.

Solarni fizičar Piers Corbyn izumeo je (ponovo otkrio) tehniku dugoročne prognoze vremena nakon što je proučio Sunčeve pege i uočio njihov uticaj na vremenske prilike. Mesecima je zarađivao novac klađenjem na svoje vremenske prognoze protiv onih službenih iz Londonske meteorološke kancelarije. "Sunce rukovodi klimatskim promenama, C02 je nebitan", kaže. Ne izaziva samo velika vrućina Sunca posledično zagrevanje nego postoji i učinak solarnog zračenja na vremenske sisteme. Zemlju bombarduju čestice zvane kosmički zraci koji u sprezi s vodenom parom stvaraju kapljice i oblake. Što je  jače Sunčevo zračenje, vidljivo kao Sunčeve pege, manje čestica dopire do Zemlje pa se tako stvara i manje oblaka. Uz manje oblaka prodire više Sunčeve toplote.

332.jpg

           KLIMA SE ODUVEK MENJALA I MENJAĆE SE BEZ UTICAJA ČOVEKATzv. naučnicima o klimi je potrebno pumpanje jednog takvog problema kao što je 

lHrk9lLaHR0cDovL29jZG4uZXUvaW1hZ2VzL3B1b

“globalno zagrevanje” ne bi li iskamčili finansijsku podršku. Činjenica je da desetine hiljada radnih mesta danas zavise od održavanja ove globalne laži u žiži javnosti. Cela farsa je postala veliki biznis, nova industrija koja donosi nekima ogromne profite. A oni se tog profita neće tako lako odreći – zato se podgrevanje nepostojećeg problema fanatično nastavlja.

Putem proturanja priče o globalnoj klimatskoj katastrofi, globalna vlastela, na primer, želi zaustaviti vitalni industrijski progres u nerazvijenom svetu – postoji neko ko želi ubiti afrički san – a afrički san je – razvoj – kažu upućeni Afrikanci. Dakle sprečavaju napredak zemalja u razvoju. Ovo je samo jedan u nizu mnogobrojnih razloga.

Pune nam glavu svojim informativnim i dokumentarnim sadržajima kako se klima menja, kao da su otkrili još koji put Ameriku...naravno da se menja, klima planete Zemlje se oduvek menjala, menja se i menjaće se. Neki ljudi su tokom hiljada godina bili više a neki manje svedoci tih promena, nama je zapalo da budemo baš svedoci rasta prosečnih temperatura, šta je tu je, ali najgore u celoj priči je što mešetari žele okriviti čoveka i nabaciti mu osećaj krivice za te promene ni krivom  ni dužnom samo da bi profitirali ili ostvarili neke od svojih nečasnih ciljeva.

0005.gif

U dugoj istoriji planete Zemlje bilo je bezbroj perioda kada je bilo mnogo toplije ili mnogo hladnije nego što je danas. Tada je većina naše planete bila prekrivena gustim tropskim šumama odnosno debelim naslagama snega i leda. I ono što je najvažnije klima se menjala i menjaće se bez uticaja čoveka – opustite se, nismo mi krivi...sve se menja , sve teče (pa i klima i priroda) samo je promena stalna, reče jednom Heraklit. Poslušajmo njega a ne pokvarene umove i isprazne globalističke duše.

Primera radi, časni klimatolozi svojim naučnim metodama bez problema prate liniju  zagrevanja odnosno hlađenja, ili rast odnosno pad temepratura na planeti! Pa tako kažu kako u poslednjih 200 godina temperatura raste, odnosno kako se temperaturna kriva  penje. Krećući se unazad iza tih 200 godina, beleži se pad temperatura, temperaturna kriva se spušta a to nas vodi ka veoma hladnom razdoblju koje klimatolozi nazivaju “Malo ledeno doba” sa središtem u 14.veku. 

Kada se krene vremeplovom dalje u prošlost, opet imamo rast temperatura. Tada su temperature bile mnogo više no što su danas! Klimatolozi ga nazivaju “Srednjovekovni topli period”. I tako redom..imamo non stop temperaturnu klackalicu!

         MALO LEDENO DOBA KADA JE TEMZA BILA OKOVANA DEBELIM LEDOM“Studija harvardskog tima koja sadrži nekih 240 naučnih izveštaja takođe potvrđuje da je pre otprilike 700 godina postojalo "malo ledeno doba" kada je došlo do dramatičnog zahladenja pre nego su temperature ponovo porasle. Možda je nastupio srednjovekovni Al Gor i, zatvorivši fabrike, naterao sve da koriste javni prevoz.

 

Tokom malog ledenog doba koje je počelo u 15. veku Temza se toliko zamrzla da su se na njoj održavali "sajmovi na ledu", a prizore iz tog vremena još uvek možemo naći na nekim božićnim čestitkama.

 

Klima na Zemlji stalno se menja, postoje razdoblja kada je toplije i kada je hladnije. Upoređivanje današnjih temperatura s razdobljem malog ledenog doba, što je slučaj u mnogim izveštajima, preuveličava i značenje onog što se dogada danas. Harvardski tim kaže kako njihovi nalazi pokazuju da je verovanje u temperature "bez presedana" jednostavno posledica proučavanja temperaturnih kolebanja u prekratkom vremenskom rasponu.

                                                                                                                                                                                                              Dejvid Ajk

332.jpg
463900347-01aaed5.jpg

Poslednje mini ledeno doba dogodilo se između 1645. i 1715. godine i uzrokovalo je da temperature u severnoj Evropi dramatično padnu, pri čemu se londonska reka Temza ledila tokom zime dok se morski led širio kilometrima oko britanskih ostrva. Dugotrajno prisustvo hladnoće je bilo povezano sa smanjenjem broja sunčevih pega što su naučnici primetili u to vreme. 

332.jpg

              VLASTELINIMA JE NEPRIJATELJ ČOVEČANSTVO...Aurelio Peccei, osnivač globalističkovlastelinskog Rimskog kluba, dela mreže njihovog Okruglog stola, u publikaciji te organizacije Prva globalna revolucija iz 1991. godine napisao je sledeće:

 

“U potrazi za novim neprijateljem koji će nas ujediniti došli smo na ideju da bi se zagađenje, pretnja od globalnog zagrevanja, nestašica vode, glad i slično dobro uklopili...

Sve je ovo izazvano ljudskim uticajem ... Pravi neprijatelj je, prema tome, samo čovečanstvo. “ I tako i bi...

332.jpg

            LAŽNA MANTRA KOJA TRAJE - AL GOpRevara  - Jedna od najvećih prevara globalističkih vlastelina nakon one nazvane “borba protiv terorizma” jeste tzv. “borba protiv globalnog zagrevanja” . Operativac iluminata/globalnih vlastelina koji je zadužen da povede ovu kampanju jeste Al Gor. To je marioneta koja se poslušno povukla iz predsedničke borbe 2000-te koju je vodio sa još jednom takvom marionetom Džordžom Bušom Mlađim i pored upadljivo nameštenih izbora. Al je postao vodeće lice globalnog zagrevanja 2006. nakon prikazivanja svog filma “Neudobna istina” u produkciji Paramounta. Dakle vlastelinski agent snima film uz pomoć vlastelinske filmske kompanije i postaje treći najuspešniji dokumentarac u istoriji američkih bioskopskih blagajni  i što je bilo predvidljivo dobio nagradu vlastelinskog bratstva Oskar za najbolji dokumentarni film. Suština dokumentarca je u sledećem: 

  “Ako se povećava količina CO2 u atmosferi , stvara se  tzv. efekat staklene bašte koji uzrokuje globalno zagrevanje, odnosno povećanje prosečne temperature na planeti što  dovodi do klimatskih promena.” –  “Aktivnostima ljudi na planeti dolazi do povećanja CO2, dakle ljudi su krivi za globalno zagrevanje”to je mantra koja se godinama unazad ponavlja od strane nasankanih i naivnih ljudi pa i onih dobronamernih iz ekoloških pokreta...ko se drzne da predstavi argumente protiv ove mantre ...poznato je biva skrajnut...

Postoje planovi za "trgovanje emisijama CO2" prema kojima kompanije koje žele zagađivati više nego što su to njihove vlade odobrile mogu kupovati "ugljenikove kvote" od onih koji proizvode manje ugljen-dioksida. Zvuči komplikovano? Ne brinite, Al Gor (operativac iluminata/globalnih vlastelina zadužen za rasplamsavanje kampanje o globalnom zagrevanju koju je prouzrokovao čovek)  je na sve mislio.

 

Ne samo što predstavlja glas ugljendioksid prevare već je osnovao i kompaniju koja vam pomaže da kupite svoju ugljendioksid neutralnost. Reč je o kompaniji Generation Investment Management sa sedištem u Londonu koju je 2004. godine osnovao zajedno s Davidom Bloodom, bivšim izvršnim direktorom Goldman Sachsove kompanije za upravljanje imovinom. Sve sami časni operativci globalnih vlastelina...

332.jpg

             PREVARA VLASTELINSKIH TRANSNACIONALNIH KORPORACIJA - Razume se, zagađenje koje stvaraju automobili, avioni i fabrike nije dobro i bilo bi dobro da manje toga udišemo, međutim to ovde nije poenta. Mi se trebamo zapitati utiču li oni na globalnu temperaturu, zato što se to koristi kao izgovor za veće oporezivanje naših prihoda i drakonsko kresanje sloboda. Čujem kako beznadežni naivci govore kako moćne naftne kompanije takođe govore da nema dovoljno dokaza, što znači da ih po definiciji podržava svako ko kaže istu stvar. Sila koja stoji iza vlada i Al Gora ujedno kontroliše transnacionalne korporacije, pa na kraju sav novac ide u isti džep, bilo da ga je pokupila manipulativna vlada ili manipulativna korporacija. Sve je to igra, film koji prikazuje različite "strane" iako se na vrhu piramide nalazi samo jedna jedina. Globalno zagrevanje njihova je poslednja megaprevara nakon "hladnog rata" nakon "rata protiv terorizma" i ostalog.

 

                                                                                                                                                   Dejvid Ajk

0002.jpg
0012.jpg
332.jpg

            CO2 NIJE UZROČNIK GLOBALNOG ZAGREVANJA - NIJE ZAGAĐIVAČ VEĆ PRIJATELJ PRIRODE I ČOVEKA -  Ispuštanje ugljen dioksida ne uzrokuje klimatske promene, to je i više nego jasno. On jeste jedan od stakleničkih gasova koji hvata toplotu Sunca i onemogućava njen izlazak iz Zemljine atmosfere, i dobro je što se to događa zato što bi bez efekta staklenika Zemlja bila prehladna za život.

 

No, profesor Tim Bali ističe kako C02 zauzima vrlo mali deo Zemljine atmosfere.smislu promena, meri se deset delova na milion. U filmu Velika prevara globalnog zagrevanja Bali kaže da izraženo u postotcima u odnosu na ostale gasove - kiseonik, vodonik, itd. - u atmosferi ima 0,054 posto C02. "To je neverovatno mala količina kojoj moramo pridodati i onaj deo koji dodaju ljudi, što je glavno žarište zabrinutosti, a koji je još manji." C02 uglavnom je beznačajan staklenički plin u odnosu na 95 posto stakleničkog efekta uzrokovanog vodenom parom. Ugljen dioksid prirodni je gas koji proizvode sva živa bića i koji omogućuje rast života. Ljudi proizvode manje količine C02, u čemu ih nadmašuju vulkani, životinje, bakterije, truljenje bilja u obliku opalog lišća, na primer, i daleko najveći izvor ugljen dioksida - more.

images (3).jpg

Glavna poenta Ala Gora prilikom prodaje službene verzije globalnog zagrevanja proizlazi iz merenja jezgra lednika gde se dubinskim bušenjem utvrđuje koje su temperature prevladavale u razdobljima većim od sto hiljada godina. Gor kaže da u rasponu od 650.000 godina jezgra lednika ukazuju na povezanost C02 i temperature. "Kada ima više ugljen dioksida, temperature rastu", tumači Gor. Istina je da jezgra lednika pokazuju povezanost zagrejavanja i C02, a pitanje je zašto?

 

Profesor Ian Clark, vodeći arktički paleoklimatolog, koji je proučavao temperature na Zemlji unazad milione godina, kaže da postoji veza između zagrevanja i C02, ali da je pogrešno shvaćena. C02 ne uzrokuje zagrejavanja nego zagrejavanje uzrokuje C02. Njegove studije jezgra lednika pokazuju da porast temperatura vodi povećanju C02 nakon otprilike 800 godina. "Tako je očigledno da ugljen dioksid ne uzrokuje ta zagrevanja", ističe Clarke i dodaje:

„ustvari možemo reći da je zagrevanje uzrokovalo veću pojavu ugljen dioksida. Clark kaže kako je jasno daje C02 proizvod temperatura, što pokazuje da je temeljna pretpostavka službene priče o globalnom zagrevanju pogrešna.

332.jpg

          POLITIČKI PLAN HOHŠTAPLERA MORA BITI SPROVEDENProfesor Frederick Seitz, bivši predsednik Američke akademije nauka, u svom pismu časopisu The Wall Street Journal otkriva da je IPCC (Komisija o klimatskim promenama pri UN) cenzurisao komentare naučnika i uklonio petnaest ključnih stavki u naučnim poglavljima zato što nisu u skladu sa POLITIČKIM PLANOM da se klimatske promene pripišu emisiji ugljenika. Profesor Seitz kaže: "... taj izveštaj ne predstavlja verziju odobrenu od strane naučnika koji su sarađivali, a navedeni su na naslovnoj strani".

0006.jpg

Zdrav razum nema pravo glasa u "raspravi" o globalnom zagrevanju, a svako ko odbija prihvatiti smešno versko pravoverje biva napadan, opozvan ili osramoćen. Profesor Tim Bali kaže: "To postaje vrlo teško, vrlo neprijatno i vrlo lično. Bilo je pretnji smrću, svakakvih stvari, zato to, po meni, nije zdravo".

 

Sa druge strane tzv. naučnicima o klimi je potrebno pumpanje jednog takvog problema kao što je “globalno zagrevanje” ne bi li iskamčili finansijsku podršku. Činjenica je da desetine hiljada radnih mesta danas zavise od održavanja ove globalne laži u žiži javnosti. Cela farsa je postala veliki biznis, nova industrija koja donosi nekima ogromne profite. A oni se tog profita neće tako lako odreći – zato se podgrevanje nepostojećeg problema fanatično nastavlja.

Kada se globalističko bratstvo nakani sprovesti globalnu laž zarad svojih interesa koji svakako nisu u korist čovečanstva, po običaju spremni su na sve!

332.jpg

             MILIJARDE DOLARA VREDNO TRŽIŠTE LAŽI - Glavnu struju 'nauke' pretežito motiviše novac umesto nepristrasne potrage za istinom. Kada je neko spreman bacati enormne svote u istraživanje koje bi dokazalo da je porast temperatura prouzrokovan emisijom ugljen dioksida, naći će mnoštvo "naučnika" voljnih ispružiti ruku i dati mušterijama ono što traže. Državni se novac davao za tražena otkrića o C02, što je izrodilo celu granu naučnika, naučnih sektora, "novinara ekologa" i administratora koji većinu, a često i sav svoj prihod, duguju upravo formuli koja izjednačava ugljen dioksid i globalno zagrevanje.

 

Nigel Calder, bivši urednik časopisa New Scientist, kaže da je nakon 1990. ukoliko je hteo tražiti sredstva za, na primer, proučavanje veverica, trebao reći da želi istražiti način na koji veverice skupljaju orahe s posebnim osvrtom na učinak globalnog zagrevanja. Na taj je način mogao dobiti novac, a da je zaboravio spomenuti globalno zagrevanje verovatno ga ne bi dobio.

money-sharks-and-greens-3a-web.jpg

Profesor Richard Lindzen kaže da su sredstva namenjena klimi i naukama koje se odnose na klimu iznosila oko 170 miliona dolara godišnje, "što je razumno u odnosu na veličinu područja istraživanja". Međutim, otkako je otac Bush postao predsednik, cifra je skočila na 2 milijarde dolara pa su se ljudi koje istraživanje klime inače ne zanima uvukli u čitavu priču sledeći pare. – a pare će dobiti isključivo ako ponavljaju mantru koja se nalogodavcima dopada i kojom obmanjuju ljude – a to je da CO2 izaziva globalno zagrevanje  - a ko ustvrdi da je uzrok klimatskim promenama Sunce, ne samo da neće dobiti novac već će biti diskreditovan, ismejan i progonjen na druge načine...po starom receptu...  

 

Dužnost vrištećih glasova pobornika teorije globalnog zagrevanja, pripadnika ugljenikovog kulta, da postanu još više histerični i ekstremniji u nastojanju da privuku još sledbenika i propovednika u vladi, privredi, "obrazovanju" i nauci koji će osigurati dotok novca i ovekovečiti laž.

Putem proturanja priče o globalnoj klimatskoj katastrofi, globalna vlastela na primer želi

zaustaviti vitalni industrijski progres u nerazvijenom svetu – postoji neko ko želi ubiti afrički san – a afrički san je – razvoj – kažu upućeni Afrikanci. Dakle sprečavaju napredak zemalja u razvoju.

Na jednoj konferenciji o klimatskim promenama u Nairobiju učestvovalo je šest hiljada delegata kojima su bili plaćeni troškovi, a među temama je bilo "globalno zagrejavanje i seksizam". U međuvremenu, najsiromašnijim ljudima na svetu rečeno je da ne mogu dobiti osnovne usluge dostupne u bogatim zemljama, niti da mogu iskorišćavati prirodne resurse i to zbog opasnosti od ugljen dioksida.

 

Kako li je sve to bahato i glupo, ipak, ljudi koji zarađuju manje od jednog dolara dnevno uvek mogu od Ala Gora kupiti kvote za emisije ugljen dioksida...

332.jpg
119.jpg