top of page

ILUMINATI

332.jpg

januar 2020

Red Iluminata osnovao je Adam Vajshaupt (Adam Weishaupt), rođen 1.maja 1748. u Ingolštatu u tada nezavisnoj državi Bavarskoj. Obrazovanje je stekao od strane jezuita. Vodi poreklo iz jevrejske familije koja je prihvatila hrišćanstvo. Bio je profesor na Katedri za prirodni i kanonski zakon univerziteta u Ingolštatu. Oko 1768. godine, Adam Vajshaupt je počeo sakupljati velike količine spisa pomoću kojih je nameravao osnovati vlastitu akademiju za učene ljude. Posebno se zanimao za okultizam i bio je fasciniran piramidom u Gizi, koja će postati kasnije osnova poznate piramide moći, simbolom njegovog Reda. Veruje se da ga je već tada vrlo uticajna familija Rotšild privolela da joj pomogne u planovima vladanja svetom.

bavarian-illuminati-adam-weishaupt-book.

Vajshaupt je od tog trenutka počeo sa planovima 'transformacije' ljudske rase i kreiranju novog svetskog poretka. Tako je 1.maja 1776. osnovao red Iluminata. Ime Iluminati je preuzeo od prevedenog naziva starog španskog kulta ' alumbrados'. Članovi ovog kulta verovali su da primaju znanje sa onog sveta. Iluminatus znači 'prosvetljeni', onaj koji vlada pomoću razuma, oslobođen od mraka u kojem ljude drži organizovana religija. Vajshaupt je u početku oko sebe okupio oko dve hiljade plaćenih sledbenika kojima je obećao svetsku moć. To su bili pripadnici tadašnje intelektualne elite, iz sveta književnosti, nauke, ekonomije. Uložio mnogo truda kako bi se na fakultetima odgajali budući članovi Iluminata, koji su bili pogodni za njegove ciljeve. Stoga bi odabrani i talentovani učenici dobili stipendije za takvu obuku. Glavni cilj Iluminata je bio ukidanje monarhije, privatnog vlasništva, patriotizma, institucije braka i svih religija. Svima koji rade ka tom cilju bila su dozvoljena sva sredstva na korišćenje, a regrutovanje novih članova bio je lak posao.

Ubrzo nakon osnivanja, Vajshaupt je shvatio kako je najbolji put za sprovođenje svojih planova infiltracija članova Iluminata u masonske lože. Masoni su u to vreme bili polutajno društvo sa dosta uticaja na tadašnja dešavanja i u svoje redove je takođe okupljalo elitno društvo. Infiltracija u masonske lože imala je za iluminate dve prednosti: pošto su tada za društvo masona svi znali a njihovi obredi su bili tajni, Vajshaupt je računao na to da će njegovi planovi biti obavijeni velom tajnosti, ali javnost na njih neće obraćati pažnju jer je znala i navikla na masone. Drugo, pošto su mnogi masoni bili vrlo uticajni ljudi, oni bi se lako mogli iskoristiti za iluminatske ciljeve. Tako je Adam Vajshaupt zajedno sa svojim drugom masonom Knigeom, regrutovao brojne iluminate iz najviših redova masona.

Iluminati svom cilju planetarne vlasti pristupaju tajno. Njihova metoda dolaska na svetsku vlast nije vojnim putem ni javnom pobunom, već delovanjem iza kulisa. Iluminati nikada ne istupaju javno, oni rade tajno, infiltriraju svoje članove u visoke položaje vlada moćnih država, koriste se podmićivanjem i ucenama visokih funkcionera kako bi oni sprovodili njihovu volju. To je vladavina nevidljive ruke. Članovima iluminata nije cilj ostvariti svetsku vladu za vreme njihovog života, već postepeno obavljati pripreme i voditi svetsku politiku ka centralizaciji, sa Ujedinjenim nacijama kao centrom svih operacija.

Manipulacija medijima ovde ima glavnu ulogu, kao i postavljanje ključnih ljudi na čelo važnih organizacija. Jedna metoda postizanja njihovih ciljeva je u teoriji zavere poznatoj kao Problem-Reakcija-Rešenje. To na primeru Ujedinjenih nacija znači sledeće, nakon Drugog svetskog rata osnovane su UN kao organizacija koja će osigurati mir u svetu kroz internacionalnu politiku i "svetsku policiju". Veruje se da su iluminati bili ti koji su pokrenuli svetske ratove (Problem). Svetska populacija je reagovala na te ratove (Reakcija) težnjom da se osnuje institucija koja će regulisati ratove. Stoga su iluminati kreirali Rešenje, to jest UN. Teoretičari zavera smatraju Ujedinjene nacije institucijom koja će ostvariti novi svetski poredak. Već poznata činjenica da je, sada već pokojni, Dejvid Rokefeler donirao zemljište za zgradu UN-a daje povoda raznim nagađanjima. Ujedinjene nacije su organizacija sa svetskim uticajem. Evropska unija ima istu svrhu kao i UN: ujediniti evropske države pod zajednički Ustav i valutu. Time svaka država ima sve manje moći koja se tako sve više sakuplja u rukama elite. 

washington-freemason_big.jpg

Dakle i dalje koriste istu perfidnu tehnologiju na svim trasama društvenog života - PROBLEM-REAKCIJA-REŠENJE! - na taj način su stvorili terorizam, bolesti, glad, ratove...napravili probleme da bi se na kraju pojavili kao spasioci. Istim putem će ići na izazivanje III svetskog rata, na razaranja, depopulaciju, očaj da bi potom ponudili unapred spremljenog mesiju koji će ljudima davljenicima doneti mir i blagostanje a potom kada učvrsti vlast iz kože jagnjeta će izaći zver sprovodeći Orvelovu noćnu moru u praksi!

332.jpg

januar 2020

Kao prvi veliki uspeh iluminata u stvaranju novog svetskog poretka smatra se Francuska Revolucija. Tada su agenti iluminata navodno naveli ljude na pobunu i inspirisali jakobince i prosvetitelje svojim idejama. Skoro nakon Napoleonovih ratova, iluminati su uvideli da je Evropa toliko pogođena ratnim stradanjima da će prihvatiti svaku političku soluciju koja će je izvući iz krize. Veruje se da je "dinastija" Rotšild ta koja je organizovala Bečki kongres 1814. godine kako bi pokušala skrojiti političku kartu Evrope po svojoj viziji Novog svetskog poretka. Nakon prvog svetskog rata, osnovana je Liga naroda kao prvi pokušaj političkog ujedinjenja sveta. Tada je navodno ruski car prozreo njihove planove i bojkotovao Ligu. Međutim Liga naroda je propala a jedan od razloga za to smatra se što nije imala stvoren način kojim bi se kažnjavale države koje su prekršile međunarodne zakone. Danas je to malo drugačije. Sud u Hagu je danas njihovo sredstvo kažnjavanja neposlušnih naroda i pojedinaca. Ujedinjene nacije se smatraju nastavkom Lige naroda i njenih planova.

maxresdefault.jpg

Kao jedan od velikih svetskih vođa, ni Hitler nije pošteđen toga da se oko njegove ličnosti ispletu teorije zavere koje su povezane sa iluminatima. Smatra se da su već u vreme njegove mladosti, Rotšildovi uočili njegovu harizmu i talenat. Kad je završio u zatvoru, napisana je knjiga "Mein Kampf" u njegovo ime i dana mu je puna finansijska i politička podrška kako bi došao na mesto nemačkog kancelara. Neki čak i tvrde da je Hitler bio izdanak familije Rotšild, a progon jevreja imao je svrhu da se skrene pažnja sa ljudi koji zapravo stoje iza svega.


Takođe smatra se da postoji veza između iluminata i Karla Marksa. Po toj teoriji Karlu Marksu je pristupila grupa koja se nazivala "Društvom pravednih ljudi" i ona ga je navodno nagovorila da napiše "Komunistički manifest". Ta knjiga je trebala u stvari da posluži kao mamac koji će siromašno stanovništvo lako progutati.

332.jpg

oktobar 2019

les-illumines-de-baviere-et-la-franc-mac

Zahvaljujući doktorskom radu iz 1914. godine Renea le Forestija (istaknuti istoričar masonerije) istorija i pozadina bavarskih Iluminata je skoro do tančina poznata. Ovaj njegov doktorat koji se bavio Iluminatima imao je 700 stranica i sadržao je podatke iz nemačkog arhiva i ostalih dokumenata. Njegovo delo je opšte prihvaćeno i ne može se dati neka ozbiljnija zamerka, jer delo obrađuje istoriju Iluminata a ne njihovu filozofiju.

 

“Dokle će ovaj prokleti narod biti podeljen?”, pitao se mladi sveštenik Adam Vajshaupt dok se ovog vrelog dana 1773. godine svojim luksuznim kočijama vozio od Minhena prema Ingolštatu misleći na Nemce. Dva dana ranije, 21. jula 1773. godine, papa Kliment XIV “zauvek je poništio i ugasio jezuitski red”. Ovaj mladi jezuitski sveštenik pomislio je i na to kako su se pre samo sto pedeset godina svi evropski katolici u krvavom tridesetogodišnjem verskom i građanskom ratu borili protiv svih evropskih protestanata, a da su baš nemačke zemlje, među njima i njegova domovina Bavarska, bile poprište tih bitaka. U tom krvavom sukobu, u kome su najveći nemački neprijatelji Francuzi katkad ratovali na strani Nemaca katolika, nastradalo je više od polovine nemačkog naroda, a sve nemačke države osim Austrije doživele su ekonomski krah i postale opustošene zemlje. 
 

U tim obračunima su bez svoje imovine i bez svojih života ostali i mnogi njegovi preci, bavarski Jevreji pokršteni početkom sedamnaestog veka. Sada je i papa uveo svojevrsnu diktaturu u redove katoličke crkve. Bačen u najcrnje misli, Vajshaupt je razmišljao samo o tome kako bi se svemu ovome odupro. U njegovom je srcu i odranije tinjala, a sada se samo još više raspalila, iskra pobune protiv svega što ga okružuje; kao i želja da, ako bude mogao, uspostavi nešto novo. “Dokle će ovaj prokleti narod biti podeljen?”

Johan Adam Vajshaupt rodio se 1. maja 1748. godine u siromašnoj porodici u Ingolštatu. Bio je to inteligentan dečak nadaren za prirodne nauke. Bio je takođe i nestašan. Majka mu je gledala kroz prste i prelazila preko njegovih nestašluka tepajući mu kako je on zver 666 iz Otkrovenja. Jedino dete u svojih roditelja, čija deca pre njega poumiraše još na rođenju, morao je biti žrtvovan bogu. Stoga je još kao golobradi dečak poslat da izuči crkvene škole. U osmoj godini umro mu je otac Georg. Do svoje dvadeset i pete godine života dobro je upoznao sve prirodne i društvene nauke i naučio dva mrtva i još tri puta toliko živih jezika, da bi najzad sa doktoratom katoličkog bogoslovskog fakulteta dobio posao profesora kanonskog prava na Univerzitetu u Ingolštatu. Dvadesetpetogodišnji Adam Vajshaupt, sa svojih tek godinu dana radnog iskustva, već je bio omiljen i među profesorima i među studentima. Slovio je za jednog od najumnijih ljudi u Bavarskoj te 1773. godine.

 

Njegova najveća želja bila je da postane veliki jezuita čije će ime biti zapisano u analima istorije kao ime Ignacija Lojole. Ali nad njegovim željama nadvili su se tamni oblaci koji su mu u jednom trenutku pomračili svest - kako bi to rekli katolici i ostali hrišćani; ili su ga prosvetlili - kako bi to rekli pripadnici jednog drevnog svetskog bratstva ozvaničenog u Londonu 24. juna 1717. godine. Budući da je znao i dobro poznavao i neka okultna učenja, stara koliko i ljudski rod, počeo je da ih prenosi na svoje najumnije i najpoverljivije studente. I već u toku 1774. i 1775. godine Vajshaupt je na univerzitetu držao hrišćanske propovedi i napredovao u karijeri, dok bi se posle predavanja sastajao sa svojim odabranim studentima, ako bi vreme bilo loše po njihovim kućama, a ako bi bilo lepo u prirodi, kao stari Germani, gde bi njegove propovedi bile sve drugo samo ne hrišćanske.

 

“Dragi moji učenici”, govorio im je, “bilo je potrebno četrdeset pisaca da napišu Bibliju u toku hiljadu šest stotina godina i dvanaest apostola da propovedaju hrišćanstvo! Ja ću dokazati da je dovoljan samo jedan čovek da sve to sruši za kratko vreme!”

 

Nešto kasnije im se obraćao ovako: “Dragi moji sledbenici! Kucnuo je čas da se sruše sve tradicije i sve stare vrednosti zarad novog poretka koji tek treba uspostaviti. Osećam da sam baš ja pozvan za jednu takvu misiju.” 

 

Vremenom i Vajshaupt i svi njegovi sledbenici odbaciše sve hrišćanske “vrline”, negovane vekovima, kao što su sveštenički celibat, svetost krvi i odbojnost prema svemu telesnom, uključujući tu i tradicionalnu hrišćansku odbojnost prema ličnoj higijeni. “Gospodo”, obraćao im se Vajshaupt kao kakvo prevareno dete koga su roditelji učili da veruje u vampire, “vaspitali su nas da živimo u celibatu. I šta mi imamo od toga, osim što smo napeti i što se prekomerno znojimo? Ako su naši crkveni oci bili toliko revnosni da nas zaštite od ‘đavoljih zamki’, zašto nas onda ne naučiše da se uzdržavamo od pražnjenja creva ili mokraćne kese? Ja imam dvadeset i sedam godina i još uvek nisam bio sa ženom. I vi ste u istim mukama. To moramo sami da promenimo.” Nakon ovoga usledile su seksualne orgije. Budući katolički sveštenici, a u stvari već uveliko članovi jednog tajnog bratstva u povoju, nemilice su trošili crkveni novac na bavarske prostitutke. Vajshaupt je kao najstariji prednjačio u tome.

 

images.jpg

Malo-pomalo i njihova zajednica je sve više poprimala elemente verskog kulta. Postao je to svojevrstan kult prirode. A kako je, zapravo, izgledalo to novo Vajshauptovo učenje?... Kao prvo, ne postoji bog u onom obliku u kome ga propovedaju hrišćani: kao Otac, Sin i Sveti duh. Bog uopšte nije on, jer ako je on, ili otac, onda je bez sumnje muškarac. Ako je muškarac - onda on mora da poseduje polne karakteristike. Ako ih poseduje i ima potrebu za razmnožavanjem - onda je on životinja. U tom slučaju, naime ako je on otac, onda mora da postoji i majka. Da li su ljudi plod protiv-prirodnog bluda boga oca i majke prirode? Ako li je, pak, bog stvorio ljude po svom obličju - onda on nije ni muško ni žensko - ili je u stvari i muško i žensko; onda je bog hermafrodit. U tom slučaju bi njegov prvorođeni sin, kako je to jednom prilikom rekao italijanski pisac Tomazo Kampanela, kao i sva ostala njegova deca, da bi zadržali porodični karakter, morali biti to isto, što nije slučaj.

Ako bog uopšte postoji, onda je on zapravo ono ili oni, i više je neka vrsta samosvesne energije nego li što je neko živo biće i to živo biće sa polnim karakteristikama. Ono je stvoritelj svih svetova, bolje rečeno graditelj svih svetova, masonski Veliki Arhitekta, i najviše bi moglo ličiti na nekakvu najstariju i najveću zvezdu u svemiru. A i zvezde su neka vrsta svetlosnih živih bića. One svojim ponašanjem dokazuju da su živa bića.

 

Kao drugo, to prastvorenje nije večno, već ima svoj početak u struji vremena; samim tim imaće i kraj. Ono je bilo prvi diktator u celom svemiru. Protiv njega se pobunilo iz tame drugoprobuđeno biće svetlosti, željno slobode, koje je od njega preuzelo svu vlast u svim svetovima.

 

Kao treće, ko god oni bili, i diktator i revolucionar, i jedan i drugi su prilično negativni. I jedno i drugo svetlosno stvorenje ljudima uopšte nije potrebno, iz prostog razloga što su ljudi bića sa telesnim karakteristikama, dakle obične životinje. Istina njima je bitno da imaju moralne zakone, samim tim i religiju, da bi u svom društvu zadržali kakav-takav mir i poredak. Prostodušni ljudi i ostali laici su oduvek verovali u boga neba i zemlje i u božju brigu za ljudski rod, u zadnjih hiljadu sedamsto i nešto godina izraženu kroz božjeg sina koga taj isti bog žrtvuje samome sebi kako bi kroz taj sadomazohistički izliv ljubavi spasao čovečanstvo. Nasuprot tome, najumniji ljudi su odvajkada verovali u nosioca svetlosti. Vajshaupt ga je prihvatio kao jedinog boga usvojivši njegovo drevno ime - Lucifer. Sebe i svoje sledbenike nazvao je Luciferovi apostoli.

 

Kao četvrto, po pitanju odnosa između dobra i zla, Vajshaupt je naučavao da je dobro ništa drugo do samospoznaja zla, koje je mnogo starije, s tim što ta dva elementa moraju biti u ravnoteži. Ako svet posmatramo kao vagu, onda možemo primetiti da su dobro i zlo samo dva podjednako teška tega postavljena na tasove. Ako ta dva elementa nisu u ravnoteži - onda dolazi do velikih poremećaja u svim tim svetovima. Prevagne li dobro - onda se rađaju novi svetovi; prevagne li zlo - u tom slučaju dolazi do ratova, katastrofa, čak do nestanka čitavih skupina svetova. Da bi u svetu bilo što više zla - trebalo bi činiti što više dobra. I obrnuto, ako se priželjkuje što više dobra - onda treba činiti što više zla. Činjenjem zla zlo se troši i tako u opticaju ostaje više dobra. Vajshaupt je propovedao spasenje preko potpunog utapanja u zlo. I njegovi učenici su ga bespogovorno sledili.

 

ILLUMINATI_CREATED2_owl_symbol2_cropped.
flat,550x550,075,f.u1.jpg

Kao i svaka druga ljudska organizacija, i Vajshauptovo bratstvo imalo je svoje zemaljske ciljeve. Nastalo iz pobune, to još uvek malo tajno društvo imalo je za cilj rušenje svega starog i uspostavljanje svega novog. Jedan od njihovih uzora iz istorije bio je veliki Nimrod, bivši kralj celog čovečanstva. U biti kosmopolitski opredeljeni, Luciferovi apostoli pred sebe su kao zadatak postavili tačno SEDAM VELIKIH CILJEVA: 1 - ukidanje svih vlada; zatim 2 - ukidanje privatne svojine, kako bi svi ljudi bili ravnopravni, čime bi se točak istorije vratio do postanka ljudskog roda; 3 - ukidanje prava na nasledstvo, jer je zajednica jedini vlasnik celokupne imovine; 4 - ukidanje patriotizma, jer patriotizam inicira podelu ljudi na rase i narode i odvodi ih u bespotrebne sukobe; 5 - ukidanje vere, što će reći rušenje svih verskih zajednica i prelazak na jednu, jedinstvenu svetsku religiju pod Luciferovom zastavom; 6 - ukidanje porodice, čime briga o potomstvu pada na celo društvo i uzdiže celu zajednicu; i na kraju, 7 - stvaranje svetske vlade, takođe pod Luciferovom zastavom, izgubljeni ideal ljudskog roda još od vremena Nimroda.

 

Vajshaupt je zamislio da sa ovih sedam zahteva izazove svetsku revoluciju i uspostavi Novi svetski poredak. Upravo je on i bio glavni cilj tog društva. Amblem Vajshauptovog bratstva bio je krug u čijoj se sredini nalazi nedovršena, zarubljena piramida, iznad koje lebdi Luciferovo svevideće oko upisano u plameni trougao, dok se ispod te piramide sa tačno trinaest redova kamenih blokova nalazi pergament sa natpisom na latinskom jeziku “Novus ordo seclorum”, što znači Novi svetski poredak. Bratstvo je i zvanično osnovano na Vajshauptov dvadeset i osmi rođendan, 1. maja 1776. godine, koja je, ispisana rimskim brojevima, upisana u prvi red kamenih blokova na zarubljenoj piramidi. Bratstvo je nazvano Perfekcionisti, Iluminati ili Prosvetljeni, baš kao i jedno malo tajno društvo osnovano u Španiji u petnaestom veku, koje nije dugo postojalo zbog strašne Inkvizicije.
 

nimrod.jpg

Dva meseca kasnije nezadovoljni farmeri digli su ustanak u trinaest britanskih kolonija u Severnoj Americi. Nekolicina Vajshauptovih sledbenika emigrirala je u Novi svet odnevši sa sobom pred revoluciju svoje ideje u Ameriku i uspela da u rekordnom roku pridobije najuticajnije Amerikance, među njima i samog vođu revolucije Džordža Vašingtona. On je čak usvojio i amblem iluminata kao jedan od američkih državnih simbola, te ga postavio na poleđinu novčanica koje je tek štampao. Najveće zasluge za sve to imao je Bendžamin Frenklin, predsedavajući novoosnovane američke misije u Parizu. Adam Vajshaupt ga je sreo već u jesen 1776. godine i tada mu izložio svoju viziju Novog sveta čija će osovina biti upravo Sjedinjene Američke Države. Jedina stvar oko koje nisu našli zajednički jezik bila je problem crnačkog ropstva. Vajshaupt je kao i svaki luciferijanac bio veliki protivnik bilo čijeg ropstva. Ali u tom pogledu nije mnogo uticao ni na Frenklina niti na ostale američke revolucionare, ako se zanemari to što je pod njegovim uticajem Frenklinov sluga, inače rob crnac, dok je boravio u Parizu bio slobodan čovek.
 

384f91d13cdfca5a37fcab55a7c8d485.jpg

Red iluminata bio je jedno strogo hermetičko tajno društvo slobodnih mislilaca. Njegovi članovi postali su i francuski filozof Volter, nemački pesnik Gete i austrijski kompozitor Mocart. Sve pomenute Lučonošine apostole u Red je uveo sâm Adam Vajshaupt. Ovaj poslednji mu se nije naročito dopao. Nezreo i arogantan, više je ličio na dvorsku ludu i kreaturu nego na posvećenika. Sâm red nije imao mnogo šanse dok se nije dogodilo ono što je bilo od presudnog značaja za budućnost iluminata.

Naime, na jednom prijemu u Minhenu, krajem zime 1777. godine, Adam Vajshaupt sreće i upoznaje dva visokorangirana bavarska masona rozenkrojcera, barone Fon Knigea i Fon Cveka. Budući da su već čuli za njega, njih dvojica diskretno izražavaju želju da postanu iluminati, a za uzvrat ga pozivaju u svoju masonsku ložu.

I ne samo to. Tu je prvi i poslednji put u životu sreo najčudniju osobu na koju je ikada naišao, francuskog grofa Sen Žermena, koji se nalazio u društvu Đuzepea Balzama, najvećeg maga epohe prosvetiteljstva, zvanog grof Kaljostro. Čim je ugledao Vajshaupta, nasmejao se obrativši mu se kao da ga oduvek poznaje. “O, Jošua!”, uzviknuo je zagrlivši ga, “Mi smo se sreli u Palestini pre više od hiljadu i sedamsto godina. Prepoznao sam vas po očima.” - “O čemu vi to?”, iznenadio se Vajshaupt. “O vašem prošlom životu”, bio je uporan Sen Žermen, “koga ste proveli u Palestini. Nije važno. Čekao sam vas sada i ovde.” Grof Sen Žermen je slovio kao šarlatan. No i pored toga svojom uverljivom pričom uznemirio je duhove svoga vremena. Tvrdio je da se družio sa egipatskim faraonima, da je jahao konja uporedo s Julijem Cezarom, da je bio Kleopatrin ljubavnik, trinaesti Hristov apostol, da je prisustvovao padu Rima i učestvovao u svim krstaškim ratovima... Ubadalo je u oči i njegovo izvanredno poznavanje detalja iz svih istorijskih epoha. Najvrsniji evropski istoričari su mu se divili i verovali mu sve do reči. “Faraon Keops bio je veliki čovek”, govorio bi on uzbuđenoj masi ljudi, feminiziranim plemićima i uštirkanim damama nimfomankama. “Gradio je piramide po narudžbini bogova i plaćao radnike u zlatu. Meni je dao zlata koliko sam težak. Zar ne dobri moj Kaljostro?” - “Ne sećam se grofe”, odgovarao je mistični Đuzepe Balzamo. “Ja vas poznajem svega sedamsto godina.” - “On je nefilim”, objasnio je Fon Knige Vajshauptu. “Njegov otac je dao Mojsiju deset zapovesti.” Adam je upravo zakoračio u jedan svet iz koga nikad neće izaći. “Her Vajshaupt”, rekao mu je Žermen na rastanku diskretno mu pružajući jedan papirić, “drago mi je što smo se ponovo sreli. Fon Knige i Fon Cvek će vas uputiti dalje.” Na papiriću se nalazilo ime Rotšild banke u Frankfurtu, kao i njena adresa. 

 

Žermenova preporuka odvodi ga u masonsku ložu “Švapska svetlost” u Minhenu. Njegovi jemci, Fon Knige i Fon Cvek, postigli su s njim usmeni dogovor da iskoriste svetsku masoneriju tako što će u nju infiltrirati iluminatske ideje. Na taj način je jedno do tada apolitično i bezopasno tajno društvo zidara i klesara postalo jedno veoma opasno političko elitno tajno društvo. Njih trojica donose odluku da formiraju iluminatske ćelije i da se Adam Vajshaupt povuče u strogu tajnost. “Okolnosti u kojima živim zahtevaju da ostanem nepoznat većini članova dokle god budem živeo”, kazao je tom prilikom Fon Knigeu i Fon Cveku. “Obavezan sam da sve obavljam posredstvom pet-šest ljudi.” On se nalazio na vrhu iluminatske piramide i imao je dva saradnika koja je dobro poznavao. Obojica njegovih saradnika imali su još po dva saradnika koji nisu poznavali Vajshaupta, niti su se poznavali međusobno. Njihova dva saradnika nisu poznavali ni Vajshaupta, ni Fon Knigea, ni Fon Cveka, kao ni po ostalu dvojicu podređenih saradnika od ravnopravnog brata saradnika svog nadređenog brata saradnika; i tako sve do dna piramide gde su se nalazili učenici koji su poznavali samo svoje jemce. Staro članstvo, odnosno iluminati koji su poznavali Adama pre zvaničnog osnivanja Luciferovog bratstva držali su jezik za zubima, dok novi članovi nisu znali ništa o trojici tajnih iluminatskih gospodara. Oni su svoja imena zamenili pseudonimima. Vajshaupt se “zvao” Spartakus, kao vođa pobunjenih rimskih robova iz 71. godine naše ere, Fon Knige Filo, a Fon Cvek Katon. Promenili su i imena gradova u kojima su delovali. Tako se Ingolštat “zvao” Eleuzina, Minhen je “bio” Atina, Beč je “bio” Rim... Njih trojica su do 1780. godine uspela da uvedu u Red oko dve hiljade aristokrata iz svih nemačkih zemalja.
 

rothschild-family-five-sons.png

Adam Vajshaupt nije dugo čekao prijem kod Rotšilda. Primio ga je najstariji član te velike bankarske porodice, Majer Amsel Rotšild. Za tu se porodicu u prostom narodu govorkalo kako svi njeni članovi komuniciraju sa demonima i sa samim nečastivim, ali prosvetljeni bavarski sveštenik je dobro znao da se tu radi samo o prostom narodnom sujeverju i Rotšildovim vezama sa nefilimima i njihovim očevima iz drugih svetova. “Gospodine Rotšild”, obratio mu se Spartakus dok su posle zvanične audijencije sedeli za okruglim stolom u jednoj bogato ukrašenoj prostoriji najbogatije frankfurtske i evropske banke, “vas i vaše potomke ja mogu učiniti gospodarima ljudskog mravinjaka, u najmanju ruku gospodarima cele Evrope.” - “Šta vi tražite, a šta nudite?”, nije se dao prevariti stari jevrejski bankar. “Preporučili su vas najbolji i zato se nadam da imate nešto veoma ozbiljno.” - “Ja neću ostaviti potomstvo. Za iluminate porodica ne znači ništa. I zato mi ne treba baš ništa. Zatražiću od vas samo to da vaši ljudi koji pišu istoriju moje ime ne stavljaju u anale obavezne literature. 

Naravno, moji poduhvati će imati izvesnu cenu. Vi ćete podneti tu cenu, ali ćete i vi i vaši potomci imati mnogostruke koristi od revolucija i svetskih ratova koje mi uveliko planiramo.” 

 

Vajshaupt je najvećem bankaru svoga doba predočio svoju viziju nove Evrope i sveta: ateistička revolucija u jednoj evropskoj zemlji, njen uspon i širenje revolucionarnih ideja; svrgavanje svih kraljevina, a ako su pripadnici nekih kraljevskih porodica članovi bratstva onda svođenje njihove uloge u državi na simboličnu, protokolarnu vlast; u kasnijim fazama voditi bar jedan svetski rat, slovenske zemlje zatvoriti u ateističko jednoumlje a u romanskim i germanskim zemljama zadojiti čitave generacije hedonizmom, bludom i razvratom; dovesti hrišćanstvo i ostale religije do ponora, delovanjem brojnih verskih sekti koje tek treba osnovati; a narode ratovima i revolucijama, kao i beskrajnim političkim sukobima izazvanim delovanjem političkih partija koje takođe treba tek osnovati dovesti pred svršen čin, da bi ti narodi na kraju povikali svi uglas: “Dosta nam je svega! Dajte nam svetski mir!” Tada se uspostavlja Novi Svetski poredak koji ruši sve staro.

 

Ja želim da stvorim uniju evropskih država, sa jednom valutom koju će kovati vaši potomci ovde u Frankfurtu”, bio je uverljiv Vajshaupt. “Ta velika zajednica evropskih naroda nići će na krvi i pepelu jednog ili dva svetska rata i imaće u početku dvanaest a na kraju trideset i tri zemlje članice, zgrčene i stegnute u krug kao zmija koja guta svoj rep.” Adam je video budućnost ljudskog društva u ekonomskom savezu između ujedinjene Evrope i slobodne Amerike. “Ako budete želeli svetsku ekonomsku dominaciju”, predlagao je Spartakus glavi Rotšilda, “moraćete glavninu svojih bankarskih transakcija preneti u novu državu koja se upravo rađa na severnoameričkom kontinentu.” Po njemu, ceo svet će zavisiti od anglo-saksonske civilizacije koja u međuvremenu mora postati luciferska, svetlonoša među civilizacijama, kojima će nametnuti svoju volju. “Mi nećemo u ovom životu doživeti sve ovo”, rezimirao je Vajshaupt svoju priču, “ali treba da u skorijoj budućnosti izazovemo jednu veliku revoluciju koja će uzdrmati Evropu i svet i ozbiljno načeti stari poredak.” Vajshaupt je dobro znao da se tvorci ljudskog roda nisu u potpunosti odrekli svoje pokretne imovine koju namerno drže u okovima neznanja i vladaju nad njima preko svojih eksponenata kao što su Rotšildi. Bilo ih je nemoguće poraziti. Uostalom to ni moćnom Nimrodu nije pošlo od ruke. Trebalo je iskoristiti njihove eksponente za prosvetljenje čovečanstva a da gospodari to ne primete ili bar ne uzmu za zlo. “Ja vam garantujem, gospodine Rotšild”, bio je optimističan Spartakus, “da će se ljudski rod u narednih dvesta do trista godina razvijati mnogo brže nego u proteklih trista hiljada godina, pod uslovom da moj plan bude ostvaren bez pogovora.” Adam je od tada bio čest gost porodice Rotšild, preko koje je upoznao uticajne bankare iz ostalih nemačkih zemalja. Njegov red je dobio finansijere za svoje buduće poduhvate.

illuminati-signs-himmler-lenin-Churchill
eu-flag-illuminati2.jpg

U međuvremenu, američki ustanici su i pored svesrdne francuske pomoći doživeli katastrofalne poraze. Spartakusu je bila potrebna samo jedna, bilo koja zemlja, koja bi se revolucijom oslobodila hrišćanske tiranije, bilo katoličke, bilo protestantske. On je svoj genijalni plan do detalja izneo Filou i Katonu. “Mi već imamo puno aristokrata u našim redovima”, govorio im je. “Oni će pokupovati svu hranu u svojim krajevima, izazvaće glad, a onda će na ulice svojih gradova izvesti svoje plaćenike, koji će izvesti obične građane.” Plan je bio genijalan. Munjevitom akcijom narod bi zbacio i suverena i vladu, srušio crkvu, a sveštenike jednim delom pobio a drugim delom proterao. Iluminati aristokrate u okolnim zemljama učinili bi sve da se niko ne meša u unutrašnje stvari svog suseda, pošto bi se infiltrirali u njihove vlade, gde bi rovarili radeći za iluminatsku stvar. 
 

Posle prvih uspeha bila bi osnovana republika, a narod bi na prvim opštim izborima svojim glasovima izabrao vlast, odnosno narodne predstavnike u Parlamentu. “Bilo je jako puno slučajeva u ljudskoj istoriji”, protestovao je Spartakus, “da je glup čovek i lupež mogao biti na vlasti i provesti svoj majmunski život u izobilju, bogatstvu i slavi samo zato što se slučajno rodio kao kraljev sin. Nasuprot tome, mnogi geniji su svoje živote proveli u tami i anonimnosti samo zato što su se slučajno rodili u siromašnim porodicama. Ja ću sve to promeniti. Svako će imati šanse da dođe na vlast ako je za to sposoban.” Po njegovom planu, carevine, kraljevine i ostale despotije trebalo je da zamene republike, a crkve je trebalo da zameni hram razuma, preteča Luciferovog hrama. “Od ovog trenutka pa sve do uspostavljanja Novog svetskog poretka”, zakleo se Spartakus, “naši ljudi će stajati iza svih prevrata, revolucija, ratova i konflikata. Neka se naša organizacija nikada i nigde ne pojavi pod istim imenom. Time će nam biti zagarantovana tajnost i uspeh koji proističe iz tajnovitosti. Da bi se postigao svetski mir i svetsko dobro svet se mora utopiti u zlo.” Vajshaupt je godinama razrađivao taj plan.

Međutim, nije baš sve išlo po planu. Godine 1782. održan je Masonski kongres u Vilhelmsbadu. Na njemu su pojedini uticajni masoni napali iluminatsku trojku Spartakus - Filo - Katon za zloupotrebu svetskog masonskog bratstva zarad svojih ličnih ciljeva i ciljeva Reda iluminata. Najglasniji u osudi bio je Volfgang Amadeus Mocart, koji se izletao u javnosti, neretko u svojim delima iznoseći izvesne masonske tajne. On je Vajshaupta nazvao podlacem i zaverenikom. Time je potpisao svoju smrtnu presudu. Vajshaupt mu se zakleo da će ga ubiti kad-tad. “Brate, ako odaš i najmanju tajnu, nabiću ti sveću u lobanju da ti do pakla osvetli putanju”, kazao mu je krajem večeri pozdravivši se s njim. Zaključak Kongresa bio je da su iluminati opasno tajno društvo infiltrirano u svetsku masoneriju i da zaslužuju svaku osudu. No nisu svi masoni bili protiv iluminata. Bilo je i otvorene podrške Vajshauptovim principima. Najglasniji u odbrani bili su grof Kaljostro i kardinal Roan, najveći razvratnici svoga doba. I upravo ti protivurečni stavovi izazvali su sukobe u samom iluminatskom bratstvu. Iz reda je za sva vremena bez pogovora izašao prvo Fon Cvek, a zatim posle niza sukoba i svađa oko toga ko će biti starešina i Fon Knige. Vajshaupt ostaje sâm na svom putu.


Godinu dana kasnije Amerika stiče samostalnost, ali ne rešava problem ropstva. Naprotiv. Ona ga negira kao problem i ostaje robovlasnička država, što Vajshaupta navodi da odabere neku drugu zemlju za veliku revoluciju. U igri i dalje ostaje Bavarska, ali se sve više razmišlja i o Francuskoj. Francuski iluminati se nisu podelili kao nemački. Svom vođi su nudili svaku podršku i očekivali akciju u dogledno vreme. Vajshauptovim ne malim planovima najpozitivnije je odgovorio Maksimilijan Robespjer, glavni iluminat u Francuskoj.
 

Mozart_masón.jpg
8220.1549051876.jpg
1c739de9cb3d4da391314086b93f2098--reign-

Godina 1785. bila je najgora u istoriji Reda iluminata. Vajshauptov kurir, izvesni Lance, nosio je Robespjeru poverljiva iluminatska dokumenta o zaveri da se smeni francuska vlada, kao i vlada u Bavarskoj. Na putu od Frankfurta do Pariza doživeo je oluju. Munja je udarila u kočije i ubila ga na licu mesta, dok je vetar razneo papire na sve strane. (Hrišćanski maloumnici su to tumačili kao božju kaznu). Pismeni bavarski seljaci predali su papire kancelarijama bavarske policije širom zemlje, koja je sastavila mozaik i bila užasnuta “satanskom zaverom ne samo protiv svih evropskih vlada, već i protiv boga i čoveka”. Poverljivi papiri sadržavali su imena i adrese. Umesto da bude poražena, bavarska vlada porazila je iluminate proglasivši njihov red opasnom satanskom organizacijom i zvanično zabranivši njihov rad u Bavarskoj. (Kome je još pošlo za rukom da zabrani tajno hermetičko društvo?!) Policija je provalila u njihovo sedište u Ingolštatu, zaplenila svu imovinu i pohapsila dosta iluminata. Vajshaupt napušta zemlju. Odlazi prvo u Beč, zatim u Veneciju, gde premešta iluminatsku centralu, da bi se na kraju obreo u Francuskoj. Robespjer ga je sproveo u Ren-l-Šato, samostan na jugu Francuske. Samostan je nazvan Jakobinski dominikanski manastir, po jakobinskim klubovima čiji je predsednik bio upravo Maksimilijan Robespjer. Bavarska vlada obavestila je sve evropske vlade, čak i francusku sa kojom nije bila u najboljim odnosima, na opasnost koja im preti od iluminata. Ali braća u njihovim redovima zataškala su celu stvar. Za kratko vreme o iluminatima se više nije ni govorilo.

 

Naredne četiri godine Spartakus provodi u strogoj tajnosti, u pomenutom manastiru i na putu od manastira do Pariza, gde se sastajao sa masonima i iluminatima i učestvovao u pripremama za veliku revoluciju. Tu se redovno sretao sa velikim francuskim misliocima i budućim vođama revolucije. Na putu je imao malu pratnju svoje braće. Da bi sakrio svoj identitet morao se oblačiti kao običan fratar. Plamen revolucije trebalo je da zapali četiri hiljade ljudi, neredima u centru Pariza, i to dve hiljade mesara i razbojnika iz Marseja i južne Francuske, jako omraženih među Parižanima, hiljadu Venecijanaca i hiljadu Nemaca. Tada na scenu stupaju plemići iluminati koji podižu narod na ustanak, svaki u svom kraju, širom Francuske, koja preko noći postaje iluminatska država, pošto će kralj biti svrgnut s prestola. Vajshaupt je predviđao munjevit uspeh.
 

I najzad je osvanula nedelja, 14. juli 1789. godine. Bio je to topao i sunčan dan, i većina Parižana našla se na izletu u okolini grada. Vajshaupt je šetao vrtovima Monsoa u društvu lorda Ektona i izvesnog doktora Rigbija razgovarajući s njima o dnevno-političkim temama. (Obojica njegovih sagovornika bili su masoni i članovi britanskog poslanstva u Parizu.) U gradu je bilo neverovatno mirno. Tek negde oko podneva iz pravca Bastilje digao se jedan gust oblak dima. Sva trojica su ga primetila, ali je jedino Vajshaupt reagovao: “Izgleda da su izbili neki nemiri u gradu. Možda je na pomolu i revolucija.” - “Ma dajte, brate Vajshaupt”, hladnokrvno je odreagovao uštirkani engleski lord Ekton. “Verovatno neko pali smeće pored reke. Kakvi nemiri?... Kakva revolucija?...” I zaista, napad dve hiljade marsejskih koljača na Bastilju i Dom invalida i nije izazvao neku veliku pometnju u gradu. Kraljevski zatvor je brzo pao i bio spaljen do temelja. Revolucionari su u njemu zatekli svega sedam zatvorenika: četvoricu falsifikatora, dva ludaka, od kojih je jedan bio Markiz de Sad, i grofa De Solanža, zatvorenog na zahtev porodice. Besnim revolucionarima je danima pre toga bilo pričano kako je Bastilja puna političkih zatvorenika, protivnika kralja Luja Šesnaestog. Oni su svoj bes jednim delom iskalili na zatvorskim čuvarima, čije su odsečene glave nabili na koplja i prošetali ih okolnim ulicama, a drugim delom na slučajnim prolaznicima koje su nasumice ubijali. Kralj je čuo za nekakve nemire i poslao je vojsku da ih uguši. Tek krajem dana došlo je do sporadičnih sukoba između revolucionara i kraljeve garde, te su se obični građani pozatvarali u kuće. Moglo bi se slobodno reći da prva faza revolucije nije uspela.

 

Narednih dana na scenu stupaju pariski plemići iluminati. Oni kupuju svu hranu u gradu, preostalim Marsejcima dovlače pomoć od hiljadu Nemaca i isto toliko Venecijanaca plaćenika, koji zatvaraju prilaze gradu. Izazvane su veštačke nestašice hrane i gladan narod se spontano okuplja po ulicama. Tu ih dočekuju Robespjer i njegovi jakobinci sa zahtevom da se sruši kralj, svaljujući svu krivicu na njega. Njihove kolege u unutrašnjosti, svako u svom kraju, dižu narod na ustanak. Dolazi do masovnog stradanja sveštenika i plemića koji nisu članovi bratstva, do pljačke i paljevina zamkova i crkava širom Francuske, i do osnivanja Narodne garde. Kralj ostaje na prestolu, dok država tone u potpunu anarhiju. Došlo je do neslaganja političkih vođa oko glavnih pitanja revolucije, pošto su jedni bili za republiku a drugi za monarhiju. Narod je bio nezadovoljan, jer se u suštini ništa nije promenilo. Kralj je i dalje stanovao u dvorcu u Versaju odakle je nadgledao rad nove Skupštine. Pored anarhije, u gradu je vladao i teror. Svako je gledao da nahuška masu na svoje protivnike i da ih pošalje na giljotinu. Pariz je još bio i miran koliko je bilo krvavo u provinciji. Nekome je odgovarao sav taj haos, a taj neko nije bio Adam Vajshaupt, i sâm nezadovoljan razvojem situacije. On se obraćao i svojim mecenama u Frankfurtu, ali oni su mu odgovarali da sve teče po planu. Prošle su čitave dve-tri godine u međusobnim razmiricama političkih rivala koji su održavali status quo. Vajshaupt je te godine provodio u osami, kajući se što se uopšte upuštao u jednu takvu avanturu, ne zbog silnih leševa širom zemlje, već zbog sopstvenog neuspeha. On je bio jedan od glavnih pokretača krvoprolića koje je nadmašilo Vartolomejsku noć i pokolje protestanata iz 1572. godine, ali već je bilo kasno za sve.

 

U poznu jesen 1791. godine, pri jednoj od njegovih retkih poseta haotičnom Parizu, Spartakus je izdao prvi, poslednji i jedini nalog za nečije ubistvo. Dogodilo se to tako što je u jednoj pariskoj loži po ko zna koji put sreo Volfganga Amadeusa Mocarta, koga je zbog njegovog detinjastog ponašanja mrzeo iz dna duše bez obzira što je voleo njegovu muziku. Na izlasku iz lože Mocart ga je bratski pozdravio, naklonio mu se i ispustio neobično zvučne vetrove pri tom gledajući ga pravo u oči i cerekajući se, zapravo vrišteći kao kakvo podlo dete. Vajshaupt ga je tada zadnji put video. Nije se smirio sve dok od bečkog kompozitora Antonija Salijerija, Mocartovog najvećeg suparnika koji ga je mrzeo više nego bilo ko drugi, nije dobio obaveštenje da ga je otrovao, da je njegovoj porodici rečeno kako je umro usled premnogo rada a premalo sna (Mocart je diktirao note Salijeriju i uspeo da završi Rekvijem, koga je u stvari pisao za svoju sahranu a da toga nije ni bio svestan), a da je njegovo telo sahranjeno bez obeležja na sirotinjskom groblju. Zbog odavanja izvesnih masonskih tajni u profanim krugovima njegovu su smrt priželjkivali brojni masoni. Bio je to neravnopravan obračun dva švapska genija. 


 

240cb235c6daa42e991603dde6ef79d7.jpg
rw526874fc.jpg

Vajshaupt je u manastiru dočekao vest o pogubljenju kralja Luja XVI, dalekog potomka Isusa Hrista, januara 1793, optuženog za izdaju naroda i kontrarevolucionarno delovanje. Još pola godine traju trvenja između jakobinaca i žirondinaca oko uređenja zemlje, sve do juna kada Robespjer zavodi jednogodišnju jakobinsku diktaturu. Na spoljnom planu, revolucionarna Francuska odnosi veličanstvene pobede nad koalicijom svih zapadnoevropskih feudalnih država i kapitalističke Engleske i Holandije, dok se na unutrašnjem planu, pored do tada nezapamćenog progona crkve i sveštenika,

i masovne konfiskacije zemlje, događa ono što je Vajshaupt najmanje očekivao: zbog svoje sujete, jedne majmunske osobine, udaraju iluminati na iluminate. Brat Robespjer poslao je mnoge svoje dojučerašnje saradnike na giljotinu. Iskusni Spartakus je procenio da Robespjer neće još dugo terorisati zemlju i narod. Za sve vreme terora on nijedanput nije došao u Pariz. Sedeo je u manastiru i u potpunoj samoći započeo rad na svom životnom delu, koje je polako pisao u narednih desetak godina. Pomenuto delo više je podsećalo na traktat i nosilo je radni naslov “Protokoli iluminata”. U njemu je tek trebalo izneti detaljan plan, podložan promeni od strane ovlašćene braće u doglednoj budućnosti, o potpunom osvajanju sveta i uspostavljanju Novog svetskog poretka. Na početku tog obimnog posla, jula 1794. do njega stiže vest da je jakobinska diktatura oborena a Robespjer završio na giljotini, što ga nije mnogo iznenadilo. 

Iluminatska Francuska uspostavila je unutrašnji mir, i pored neuspelih jakobinskih ustanaka iz 1795. i 1796. godine, da bi se okrenula osvajačkim ratovima pod konzulom a kasnije i carem, velikom iluminatskom zvezdom, Napoleonom I Bonapartom. Ostareli Vajshaupt imao je prilike da ga sretne samo jedanput, u jednoj pariskoj loži, početkom devetnaestog veka, i da mu poželi sve najbolje kao prvom caru cele Evrope. Njihov kratki susret omaleni Bonaparta je iskoristio da mu se zahvali na blagoslovu i pohvali, i da ga nazove najumnijim čovekom epohe. “Čovek kao ja mora da dokaže kako je lako jednoj pametnoj glavi da vlada stotinama hiljada ljudi”, kazao mu je Vajshaupt na rastanku.

 

Adam Vajshaupt se vratio u nemačke zemlje 1807. godine, nedugo nakon prodora Napoleonove vojske i osnivanja Rajnskog saveza, svenemačke države po njegovom modelu, i nastanio se u tirinškom gradiću Goti. Ostatak života proveo je na putu između Gote i Lajpciga, gde se često susretao sa bratom Johanom Volfgangom Geteom i raspravljao o tome šta je mogao a šta ne da učini. Njemu je predao i rukopis “Protokola iluminata”. Umro je 1811. u Goti, u šezdeset i trećoj godini života, uveren da će Napoleon ostvariti njegove snove, izgovorivši poslednje reči: “Nikad nisam ni pomislio da ću stvoriti novu religiju.” Tri godine kasnije, avgusta 1814, papa Pije VII vratio je jezuitima sva njihova pređašnja prava i privilegije, čime je pokopan Vajshauptov razlog za opštu pobunu, ali ne i ono što je ostalo od nje. Mnogo kasnije, krajem devetnaestog veka, tačnije 1897, trinaestočlani savet iluminata završio je novu verziju njegovih “Protokola iluminata” i dao im ime “Protokoli sionskih mudraca”. Ta knjiga je u dvadesetom veku podmetnuta Jevrejima i bila je jedan od razloga za progon tog naroda. Ona je nagovestila velike svetske revolucije, dva svetska rata i sve ostale Vajshauptove vizije. A bankarska porodica Rotšild ispunila je svoje obećanje: ime Adama Vajshaupta ostalo je poznato jako malom broju ljudi. 

332.jpg

oktobar 2019

NWO Illuminati program potupno razotkriven – 25 ciljeva Iluminata – Masona kako bi formirali svet onakavim kakav je već danas. Asfaltiranje puta za antihrista - velikog arhitektu (koji je spomenut kao “direktor” u ovoj prezentaciji. Cijevi osnivača Bavarskih iluminata Adama Vajshaupta :

1.) Ljudi moraju biti više naklonjeni zlu nego dobru

 

2.) Propovedanje liberalizma

 

3.) Upotreba IDEALA SLOBODE da bi se podstakli  međuklasni ratovi

 

4.) Upotreba svih dostupnih sredstava za postizanje ciljeva

 

5.) Verovanje u pravo upotrebe sile

 

6.) Izvor njihove snage mora ostati nevidljiv do trenutka kada steknu toliku snagu da ih nijedna grupa neće moći potkopati

 

7.) Zagovaranje psihologije rulje i svetine, na taj način pribavljati kontrolu nad masama

 

8.) Promocija upotrebe alkohola, droga, moralne korupcije, i svih oblika poroka, da bi sistematski pokvarili mladež neke nacije

 

9.) Čvrsto se vezati za privatno vlasništvo svakog građanina, pomoću svih dostupnih sredstava.

 

10.) Upotreba slogana kao što su pravda, sloboda i bratstvo kod masa kao oblik psihološkog ratovanja.

 

11.) Rat mora biti usmeren tako da su obe strane stavljene u nastavljajući dug i bedu, dok je mir dizajniran tako da ni jedna strana ne može zadržati prava na teritoriju

 

12.) Članovi masonske organizacije moraju upotrebiti svoje bogatstvo da uzmu kandidate koji su odabrani kroz javne ustanove, koji će biti pokorni njihovim zahtevima, i koji će biti pioni u igri igre čoveka u seni. Savetnike treba odgajati i trenirati od samog detinjstva da vladaju aferama u čitavom svetu. 

 

13.) Kontrola medija, preko kojih dolazi većina informacija koje javnost prima

 

14.) Agenti i provokatori će doći napred nakon stvaranja traumatičnih situacija, i nastupiće kao spasitelji masa, a u stvari su njihovi interesi suprotni, smanjivanje populacije

 

15.) Stvaranje industrijske depresije i finansijske panike, nezaposlenosti, gladi, manjka hrane – upotreba ovih događaja da bi se kontrolisala masa i gomila, i da bi se zbrisali oni koji im stoje na putu.

hijerarhija_masona_2.jpg
615.jpg
351.jpg
637.jpg

16.) Infiltracija Slobodnog Zidarstva da bi se prikrili naredni ciljevi

 

17.) Razjasniti vrednost sistematske obmane, upotreba velikih, zvučnih slogana i fraza, zagovaranje velikodušnih zvučnih obećanja masama, čak i onda kad ih ne mogu održati

 

18.) Umetnost ulične borbe je neophodna da bi populaciju dovela u podložnost

 

19.) Upotreba agenata kao provokatora i savetnika iza scene, a nakon ratova, upotreba govora tajne dipolomatije da bi pribavili kontrolu.

 

20.) Osnovati velike monopole koji će kontrolisati svetske vlade

 

21.) Postaviti visoke poreze i nepoštenu konkurenciju da bi postigli ekonomsko rasulo, kontrolišući sirovine, organizovanu uznemirenost među radnicima, i time uništavajući konkurenciju

 

22.) Formiranje naoružanih policijskih snaga i vojske koje će i dalje štititi interese Illuminata

 

23.) Članovi i vođe svetskih vlada će biti izabrani i imenovani od strane direktora Illuminata

 

24.) Infiltracija u različite društvene klase i nivoe bilo koje vlade sa ciljem učenja mladih ljudi, teorijama  i principima koji su poznati kao pogrešni. (američki obrazovni sistem)

 

25.) Izrada i upotreba nacionalnih i internacionalnih zakona koji će uništiti čovečanstvo.

121804177_187422246167217_4989952971385015789_n.jpg
524.jpg
332.jpg

oktobar 2019

14359673_10157375539375527_385377227_o.j

Iluminati: ”IZBACITI BOGA IZ LJUDSKOG UMA” - Tokom 19.veka plan Svetske Elite/Vlastele, imao je još jedan cilj: izbacivanje Boga iz ljudskog uma. Bog Elite je Luciferska svest, ali oni su želeli da ljudski um odbaci sva verovanja u večni život a i da veruje u smrtnost, konačnost i materijalističku „nauku". Time bi ljudsku svest učinili još poslušnijim robom ovog materijalnog nivoa. 

U Protokolima Iluminata koje je po istoričaru masonerije Reneu Forsetiju, napisao osnivač Bavarskih iluminata Adam Vajshaupt a koji su kasnije prerađeni i nazvani Protokolima Sionskih mudraca, su izneti planovi ove luciferove družine koji se ostvaruju vekovima unazad - čovečanstvo po njima treba izložiti što većem zlu:

2. protokol

 

„S tim ciljem u vidu mi neprestano, putem naših knjiga, gradimo slepo poverenje u te [naučne] teorije. Intelektualci iz redova goja [ne-Jevreja] kočoperiti će se svojim znanjem pa će bez ikakve logičke provere početi iznositi sve informacije dostupne putem “nauke”, koje su stručnjaci naših ispostava vešto sastavili u svrhu usmeravanja njihovih umova u pravcu koji mi želimo. Nemojte ni za trenutak pomisliti da su ove tvrdnje prazne reči: setite se samo uspeha koji smo poželi s darvinizmom..."

 

4. protokol

 

„ ...Nužno je potkopati celokupnu veru, da istrgnemo iz umova goja samo načelo božanske naravi i duha, i da na njegovo mesto ubacimo aritmetičke kalkulacije i materijalne potrebe."

332.jpg

oktobar 2019

valpurgijska-noc28.jpg

“PRVI MAJ” SLAVI BAVARSKE ILUMINATEMarks je bio član tajnog društva iz mreže Elite/Iluminata/Bratstva pod nazivom Liga pravednih, koja je kasnije postala Komunistička liga. Liga pravednih bila je izdanak „Društva za sva doba" koje je igralo jednu od vodećih uloga u Francuskoj revoluciji. Nemačka je postojbina Bavarskih Iluminata. Liga pravednih nazivala se Bund Der Gerechtan ili jednostavno Bund. Ta je sila stajala iza uspona marksizma koji je bio tek jedna od marioneta.

Zanimljivo, 1. maj („Prvi maj") odabran je kao godišnja svetkovina u marksističko-lenjinističkimi socijalističkim zemljama i organizacijama širom sveta.

Bavarski Iluminati, tvorci Bunda, osnovani su 1. maja 1776. godine. Marks je bio čvrsto povezan s britanskom aristokratijom preko braka sklopljenog sa Jenny von Westphalen koja je bila u srodstvu sa škotskim vojvodama od Argylla i s Campbellima. Jedna od njenih pretkinja, Anna Campbell, grofica od Balcarrasa i Argylla, bila je dadilja kraljevića iz oranske dinastije koji je kasnije postao kralj Vilijam. On je dodelio povlastice Engleskoj banci i izazvao neizrecivu bedu u Irskoj.

Prvi maj je poznat širom sveta kao “međunarodni praznik rada”, to znaju svi. Ali veoma malo ljudi zna da se iza slavljenja ovog praznika krije jedna od velikih obmana čitavog čovečanstva! Svi koji ga slave su u stvari navedeni da nesvesno proslavljaju nešto što nema veze ni sa radnicima i njihovim pravima niti sa radom!

 

Idemo redom.

 

Pozadina slavljenja prvog maja ima svoje korene u drevnim paganskim praznicima prirode čije je poštovanje preživelo do današnjih dana. U Evropi se od davnina na taj dan slavi Valpurgijska noć. Prema predanju (opisao ga je Gete u prvom delu “Fausta”), u toj noći sva nečista sila celog sveta skuplja se u Nemačkoj, na gori Broken. Demoni stižu na svojevrsnu smotru, kako bi se u strojevom koraku poklonili satani. Valpurgijska noć uvek “pada”  1.maja, odnosno u noći između 30.aprila i 1.maja. Uz to, od davnih vremena na taj dan se slavio i paganski praznik Beltane u čast prirode i plodnosti. 

Veoma mali broj ljudi je čuo za Adama Vajshaupta. Onaj ko želi zaista znati kako funkcioniše velika prevara čovečanstva na globalnom nivou, za njega mora znati, uprkos njegovoj želji da ostane anoniman do današnjih dana. Istina je međutim, da ipak za ovog čoveka zna mali broj ljudi i dan danas. 

Adam Vajshaupt je rođen 1.maja 1748. (opet taj 1.maj) u siromašnoj porodici pokrštenih jevreja s početka 17.veka u nemačkom mestu Ingolštat. Bio je katolički sveštenik kojem je velika želja bila da postane veliki jezuita kojem će ime biti zapisano u anale istorije kao i osnivaču tog reda Ignaciju Lojoli. Ipak je ostao upamćen po tome što je prihvatio Lucifera i osnovao 1.maja 1776. (opet taj 1.maj), na svoj 28 rođendan, Bratstvo nazvano Perfekcionisti, Iluminati ili Prosvetljeni  baš kao i jedno malo tajno društvo osnovano u Španiji u petnaestom veku, koje nije dugo postojalo zbog strašne Inkvizicije. Cilj ovog bratstva bio je i ostao da se jednom svetskom revolucijom izazove stvaranje Novog svetskog poretka.

Prvi maj kao praznik rada je proistekao iz komunističke tradicije radničkog pokreta. Na Prvom kongresu komunističke Druge Internacionale održanom 1889. odlučeno je da u čast sećanja na demonstracije Čikaških radnika 1.maja1886. na dalje bude slavljen 1.maj kao Praznik rada! Ovu poslednju verziju deca i dalje uče u okvirima obrazovanja kreiranom od strane istih tih Iluminata! 


Marks je bio član tajnog društva iz mreže Elite/Iluminata/Bratstva pod nazivom Liga pravednih, koja je kasnije postala Komunistička liga. Otuda vam može biti jasnije iz čijih laboratorija je potekla ideologija zvana komunizam iz kojih potiču i sve ostale, a njihov cilj je, dakako,  svađati, zakrviti što veći broj ljudi koji će se međusobno istrebljivati!

x1080-23d.jpg

Ma ko slavio Praznik rada, on u stvari hteo to ne hteo, nesvesno slavi jednom rečju zlo koje je čovečanstvu donelo toliko bola i patnje!

U noći između 30.aprila i 1.maja okupljaju se novopagani. Paliće vatre, igrati, plesati u čast prirode oko stuba oko kojeg su svezane trake u boji koji simbolizuje falus. U tim ritualnim igrama pominju se drevna demonska božanstva Baal, Zeleni čovek, Pan, Zeleni Juraj itd. Te noći se i orgija.

 

Progledajte i probudite se a kada se probudite budite druge, ne dozvolite da budete uvučeni nesvesno u ove satanističke igrarije...na prvi pogled mislimo da praznik ima baš ono značenje “kako su nas učili i kako nas i dalje uče” a uistinu kao i mnoge druge stvari kojima su nas okružili, pravo značenje je skriveno i  dobro poznato samo kreatorima zločinačkog matrixa u kojem na žalost manipulišu tako uspešno i efikasno ovim naivnim čovečanstvom!     

332.jpg

oktobar 2019

OSNOVNE TAČKE PLANA KREIRANJA GLOBALISTIČKOG MATRIXA...

 

Godine 1785. kurira osnivača Bavarskih Iluminata Adama Vajshaupta, pogodio je grom ubivši ga. Baš tada, nosio je dokumente s podrobnim planovima za kontrolisanje Slobodnog zidarstva  i vladajućih struktura:

 

1) Planirali su poslužiti se finansijskim i seksualnim podmićivanjem kako bi kontrolisali osobe na visokim položajima i ucenama ih naterali da izvršavaju zapovesti. Ukoliko to ne bi delovalo ciljanim osobama i njihovim porodicama pretilo bi se preduzimanjem nasilnih akcija a, zatreba li, bivali su i likvidirani.

2) Obrazovne   ustanove,   posebno  univerziteti,  poslužili  bi  za  indoktrinaciju  studenata  iz 

uticajnih familija kako bi se uverili u potrebu osnivanja jedne svetske vlade i onoga što je danas postalo poznato kao globalizacija'. Jedna od metoda bilo je davanje stipendija onima koje su 'zapazili' Iluminati kao svoje potencijalne agente.

 

3) Oni koje Iluminati kontrolišu pomoću mita, ucena ili indoktrinacije trebaju se postaviti na razna mesta unutar vlasti, vojne hijerarhije, religije, bankarstva, trgovine i akademske zajednice kako bi služili iluminatskoj zaveri, odnosno nametanju centralizovane svetske diktature.

 

4) Oni će posedovati ili kontrolisati sve oblike masovnih komunikacija kako bi se osiguralo da se vestima i informacijama svet prikazuje onako kako Iluminati žele da ga ljudi vide.

 

Više od 200 godina globalistička vlastelinska mafija sprovodi uspešno u delo tačke ovog plana...ali i dalje mnogi smatraju fantastikom uopšte mogućnost kreiranja kontrolisanog poretka...takav stav je očito posledica veštog i uspešnog masovnog programiranja umova... 

SVI KONCI MANIPULACIJA OVIM ČOVEČANSTVOM POLAZE IZ NJIHOVIH RUKU - Dejvid Ajk piše:

 

Rothschild (Bauer), Bruce, Cavendish (Kennedy), de Medici, Hanover, Hapsburg [Habsburg], Krupps, Plantagenet, Rockefeller, Romanov, Sinclair/St. Clair, Warburg (del Banco) i Windsor (nemačka dinastija Saxe-Coburg-Gothe).

 

“Kroz strukturu piramide unutar piramide elitne familije mogu koordinisati ista nastojanja putem prividno nepovezanih, čak 'suprotstavljenih', sfera društva. Svi putevi naposletku vode do njih, obuhvatajući baš sve: hranu koju jedemo; vodu koju pijemo; „zdravstvenu zaštitu" koju dobijamo, uključujući vakcine; 'vesti' koje gledamo, slušamo i čitamo; 'zabavu' koja nam se servira; vladajuće strukture koje nam diktiraju; vojska koja sprovodi volju upravnih struktura; i mrežu trgovine drogom usmerene na uništavanje mladih ljudi.

 

Iste familije i njihovi bedni poslušnici kontrolišu sve te sfere i mnoge druge, jer s vrha globalne piramide familija krvnih loza mogu određivati istu politiku, poput centralizacije, preko svih ostalih piramida. Vredi istaknuti da takva struktura znači da je srazmerno malo upućenih ljudi potrebno za kontrolu čitavog sistema. Ukoliko kontrolišete npr. predsednika ili premijera, kontrolišete i koga će on 'izabrati' na čelo vladinih ministarstava, kao što je položaj ministra spoljnih poslova, ministra odbrane i tako dalje. Ovi, opet, biraju svoje osoblje i sprovode politiku u skladu sa smernicama koje stižu ,,s vrha". Da biste kontrolisali policijsko-bezbednosni aparat ne morate kontrolisati svakog policajca. Dovoljno je da imate svoje ljude na onim nivoima policije gde se donose odluke o krivičnom progonu ili okretanju glave na drugu stranu. Ista je stvar sa svim institucijama, korporacijama, bankama, medijima itd. Kontrolišete li nekoliko glavnih položaja moći, vi diktirale postupcima svih ostalih unutar strukture, onih koji „samo rade svoj posao". Mreža tajnih društava osigurava da te ključne položaje dobiju „pravi ljudi".

 

332.jpg
0035.jpg

oktobar 2019

OVO NISMO SMELI DA SAZNAMO: 71 tajna koju tajna društva brane životom! Dokument nije smeo da ugleda svetlost dana, ako je verovati čoveku koji ga je pustio u javnost, a čije se ime drži u tajnosti zbog njegove bezbednosti Ovo je dokument koji je svojevremeno objavio nepoznati autor, a ubrzo je njegova originalna i izvorna objava u potpunosti nestala sa interneta. Reč je o dokumentu koji nije smeo da ugleda svetlost dana, makar ako je verovati čoveku koji ga je pustio u javnost, a čije se ime drži u tajnosti zbog njegove bezbednosti.

 

Na pitanje o verodostojnost ovog dokumenta on je napisao sledeće:

"Dokument mi je poslao čovek, koji je dugo istraživao ove stvari i sam susret sa njim ponukao me je na dalje istraživanje. Tako sam došao i do vaše stranice (iluminati.news.com). Mislim da se bojao da pokaže taj dokument jer nije znao koliko mi može verovati. Rekao mi je da postoje oni koji bi ubili ako ta informacija izađe u javnost. Vi ćete shvatiti zašto ne mogu da otkrijem njegovo ime. Ja znam samo njegovo prvo ime, prezime mi nije želeo otkriti. Radi kao član avionske posade ali nisam siguran tačno gde. Rekao mi je da mu je neko iznutra poslao ovaj ugovor, ali da bi on sada već mogao biti mrtav. Ja ne sumnjam u verodostojnost ovog dokumenta i nadam se da to možemo oglašavati nadaleko i naširoko. Jednom kada istina izađe na videlo, oni to neće moći da potisnu".

Kako verodostojnost ovog dokumenta ne može biti utvrđena sa sigurnošću, sami možete uporediti stanje stvari stvarnosti u kojoj preživljavamo sa iznešenim ciljevima luciferijanskog svetskog im novog poretka:

Ves Penre, 9. aprila 2008.
Tajni pakt tajnog društva, poznatog kao "Red Iluminata"

Izdato pod vrhovnim vođstvom Bograha i odobreno od Rotšildove dinastije (Evropa) i Rokefelerove dinastije (SAD)

Tajni svečani ugovor


1. Iluzija će biti tako velika, tako golema da će izbeći njihovom poimanju.
2. Oni koji to budu videli, smatraće se duševno bolesnim.

3. Mi ćemo stvoriti različite organizacije, kako bi ih sprečili da vide vezu između nas.
4. Mi ćemo se ponašati kao da nismo (međusobno) povezani, da iluziju održimo živom. Naš cilj će biti ostvaren, kap po kap, tako da nikada ne bacimo sumnju na sebe. To će ih takođe sprečiti od viđenja promena kada se pojave.
5. Mi ćemo uvek stajati iznad relativnog područja njihovog iskustva, jer znamo tajne apsolutnog.

6. Mi ćemo uvek raditi zajedno i ostati vezani krvlju i tajnovitošću. Smrt će stići onoga ko progovori.
7. Mi ćemo njihov životni vek držati kratkim i njihove umove slabima, dok se pretvaramo da činimo suprotno.

8. Mi ćemo koristiti naše znanje nauke i tehnologije na suptilne načine, tako da nikada neće videti šta se događa.
9. Mi ćemo koristiti lake metale, ubrzivače starenja i umirujuća sredstva u hrani i vodi i vazduhu.
10. Oni će biti prekriveni otrovima, kud god se okrenuli.

 

0016.jpg
0084.jpg
0005.jpg
0016.jpg
0014.jpg

11. Laki metali će učiniti da izgube svoj razum. Mi ćemo obećati da ćemo pronaći lek na svim mogućim područjima, ali ćemo ih hraniti s još više otrova.
12. Otrovi će biti upijeni kroz kožu i usta, oni će uništiti njihove umove i reproduktivne organe.
13. Od svega toga, njihova će deca biti rođena mrtva, a mi ćemo tu informaciju prikrivati.
14. Otrovi će biti skriveni u svemu što ih okružuje, u onome što piju, jedu, dišu i nose.
15. Moramo biti genijalni u doziranju otrova, jer se oni mogu dugo videti.
16. Mi ćemo ih učiti da su otrovi dobri, uz zabavne slike i muzičke tonove.
17. Onima koji se budu ugledali na nas, pomoći ćemo. Mi ćemo ih pridobiti da proguraju naše otrove.

18. Oni će videti da se naši proizvodi koriste u filmu i to će kod njih stvoriti naviku i nikada neće znati njihov pravi učinak.
19. Nakon porođaja ćemo ubrizgati otrove u krv njihove dece i uveriti ih da je to za njihovu pomoć.
20. Mi ćemo početi rano, kada su njihovi umovi mladi, mi ćemo ciljati na njihovu decu s onim što deca najviše vole, slatke stvari.

21. Kad im zubi propadnu, mi ćemo ih ispuniti metalima koji će ubiti njihov um i ukrasti njihovu budućnost.
22. Kada njihova sposobnost da uče bude pogođena (smanjena), mi ćemo stvoriti lek koji će ih učiniti bolesnijima i uzrokovati druge bolesti za koje ćemo stvoriti još više lekova.

23. Pred nama ćemo ih upotrebom naše snage napraviti pokornima i slabima.
24. Oni će rasti depresivni, spori i gojazni i kada nam dođu po pomoć, daćemo im još više otrova.
25. Mi ćemo njihovu pažnju usredotočiti prema novcu i materijalnim dobrima, tako da se nikada ne povežu sa svojim unutarnjim ja (ljubav i božanska iskra svetla u srcu). Odvratićemo ih bludom, spoljnim užicima i igrama, tako da možda nikada ne mogu postati jedno, s jedinstvom svega toga.
26.
Njihovi umovi će pripadati nama i oni će činiti kako mi kažemo. Ako odbiju, naći ćemo načina pomoću tehnologije, kako bi im menjali mišljenje. Koristićemo strah kao naše oružje.
27. Mi ćemo uspostaviti njihove vlade i uspostaviti suprotne (protivne) unutar njih. Mi ćemo posedovati obe strane.
28. Mi ćemo uvek skrivati naš cilj (svrhu), ali sprovesti naš plan.
29. Oni će obavljati rad za nas i mi ćemo uspevati na račun njihovog truda.

30. Naše porodice se nikada neće mešati s njihovima. Naša krv mora uvek biti čista, jer je to način.
(Tzv. „plava krv", zato se ljudi sa plemićkim titulama venčavaju samo između sebe. Sve kraljevske porodice su međusobno u srodstvu.op.a.)

 

269.jpg
591.jpg
650.jpg

31. Mi ćemo ih navesti da poubijaju jedni druge, kad nama odgovara.
32. Mi ćemo ih držati odvojenima od jedinstva – dogmama i lažnom verom.

33. Mi ćemo kontrolisati sve aspekte njihovog života i reći im što da misle i kako.
34. Mi ćemo ih voditi ljubazno i nežno, dopuštajući im da misle, da se sami vode.
35. Mi ćemo među njima podsticati neprijateljstvo kroz naše stranke.
36. Kad među njima bude blistalo svetlo, mi ćemo ga ugasiti ismevanjem ili smrću, u zavisnosti od toga šta nam najbolje odgovara.
37. Mi ćemo učiniti da jedni drugima paraju srce, odvajaju se od vlastite dece i ubijaju ih.

38. Mi ćemo to upotpuniti korištenjem mržnje kao našeg saveznika, ljutnje kao našeg prijatelja.
39. Mržnja će ih potpuno zaslepiti i nikada neće videti, da ćemo od njihovih sukoba mi izaći kao njihovi vladari. Oni će biti zauzeti, ubijanjem jedni drugih.
40. Oni će se kupati u vlastitoj krvi i ubiti svoje komšije, onako dugo, koliko mi to smatramo primerenim.
41. Mi ćemo imati velike koristi od toga, jer nas oni neće videti, jer nas ne mogu videti.

42. Mi ćemo nastaviti da imamo koristi od njihovih ratova i njihove smrti.
43. Mi ćemo to ponavljati, neprestano, dok naš krajnji cilj ne bude ostvaren.
44. Mi ćemo nastaviti činiti da žive u strahu i ljutnji, preko slika i zvukova.
45. Mi ćemo koristiti sve alate koje imamo, da to ostvarimo.
46. Alati (sredstva) će biti osiguranii njihovim radom.

47. Mi ćemo učiniti da mrze sebe i svoje komšije.
48. Uvek ćemo od njih skrivati božansku istinu, da smo svi jedno. To nikad ne smeju saznati!
49. Oni nikada ne smeju znati da je boja (kože) iluzija, oni uvek moraju misliti da nisu jednaki.

50. Kap po kap, kap po kap ćemo postizati naš cilj.

 

69.jpg
40a.jpg

51. Mi ćemo preuzeti njihovu zemlju, sredstva i bogatstvo, za ostvarivanje potpune kontrole nad njima.
52. Mi ćemo ih zavesti da prihvate zakone, koji će ukrasti i ono malo slobode koju će imati.
53. Mi ćemo uspostaviti novčani sistem, koji će ih zauvek zarobiti, držeći njih i njihovu decu u dugovima.
54. Kad se budu povezali, mi ćemo ih optužiti za zločine i svetu predstaviti drugu priču, jer ćemo posedovati sve medije.
55. Mi ćemo koristiti naše medije da kontrolišu protok informacija i njihov ugođaj / osjećaj (izvorno, sentiment) u našu korist.
56. Kad se budu digli protiv nas mi ćemo ih zdrobiti poput kukaca, jer su manje od toga.
57. Oni će biti bespomoćni učiniti bilo šta, jer neće imati oružje.

58. Mi ćemo zaposliti neke od njihovih vlastitih, za sprovođenje naših planova, mi ćemo im obećati večni život, ali oni nikada neće imati večni život, jer nisu od nas.
59. Novaci će se zvati "pokretači" (inicijatori) i biti će podučeni u tome, da veruju u lažne obrede prelaza u viša područja, (više sfere i carstva). Pripadnici ove skupine će misliti da su jedno s nama, nikad neznajući istinu. Oni nikada ne smeju saznati za tu istinu, jer će se okrenuti protiv nas.

60. Za svoj rad će biti nagrađeni zemaljskim stvarima i velikim naslovima, ali nikad neće postati besmrtni i pridružiti nam se, nikad neće primiti svetlost i putovanje zvezda. Oni nikada neće doseći više sfere – radi ubijanja vlastite vrste, bit će im sprečen prelaz u sfere prosvetljenja. Oni to nikada neće znati.
61. Istina će biti skrivena u njihovom licu, tako blizu, da neće biti u mogućnosti da se na to usredotoče, dok ne bude prekasno.
62. O, da, iluzija slobode će biti tako velika, da oni nikada neće znati da su naši robovi.

63. Kad sve bude na mestu, stvarnost koju ćemo stvorili za njih, će ih posedovati. Ta stvarnost će biti njihov zatvor. Oni će živeti u samoobmani.
64. Kada naš cilj bude ostvaren, početi će nova era dominacije.
65. Njihovi umovi će biti okovani(vezani)njihovim uverenjima, uverenjima koja smo mi uspostavili od pamtiveka.
66. Ali, budu li ikada saznali da su nama jednaki, onda ćemo izginuti. OVO NE SMEJU NIKAD SAZNATI.
67. Ako ikada saznaju, da nas zajedno mogu pobediti (savladati), oni će stupiti u akciju.

68. Oni ne smeju nikada, ikada saznati šta smo učinili, jer ako se to dogodi, nećemo imati mesto na koje možemo pobeći, jer će se lako videti ko smo, kad veo bude pao. Naše delovanje će otkriti ko smo i oni će nas pohvatati i nijedna osoba nam neće dati utočište.
69. To je Tajni savez po kojem ćemo živeti ostatak naših sadašnjih i budućih života, jer ova stvarnost će preći, premašiti (transcendirati) mnoge generacije i životne vekove.
70.
Ovaj Savez je zapečaćen krvlju, našom krvlju. Mi, oni koji jednom dođosmo iz Raja na Zemlju.
71. NIKADA, IKADA se ne sme saznati da ovaj Savez postoji. On ne sme NIKAD, IKAD biti napisan ili da se o njemu govori, jer ako se to dogodi, to će izazvati svest i otpustiti gnjev Pra-Stvoritelja na nas i mi ćemo biti bačeni u dubine odakle smo došli i tamo ostati do kraja same beskonačnosti.

30.jpg
394.jpg
332.jpg
119.jpg
bottom of page