depopulacija - eugenika

332.jpg

             NUKLEARNE IGRE GLOBALISTIČKE MAFIJE  - ZAMORCI MONSTRUOZNIH EKSPERIMENATA : LJUDI I ŽIVOT - “U periodu od 1940 do 1960 godine, na poligonima u Nevadi, izvršeno je oko dve stotine i četrdeset nuklearnih testova. Milioni ljudi širom Amerike bili su izloženi radioaktivnim padavinama sa teškim posledicama po njihovo zdravlje, iako je zvanična propaganda tvrdila da su testovi bezopasni (baš kao što i danas 2021.godine tvrde da su eksperimentalne vakcine bezopasne). Između 1951 i 1962 godine, u saradnji sa britanskom vladom, u Nevadi je izvršeno devedeset testova. Rezultat je bio povećanje radioaktivnog joda, u količini koja je bila deset puta veća od one 1986 godine, posle nuklearne katastrofe u Černobilu. 

nuk.jpg

Države u blizini Nevade, a naročito Juta, Novi Meksiko,  Oklahoma,   Ajova i Viskonsin,    obavile su merenja i utvrdile da su deca starosti od tri meseca do pet godina primila količinu zračenja od pedeset do stotinu i šezdeset rada. Savezni zakon zahteva preduzimanje zaštitnih mera kada nivo radijacije dostigne petnaest rada. Testovi u Nevadi su verovatno direktni uzročnik više od pedeset hiljada slučajeva tiroidnog raka, i to preko zagađenog mleka i mesa, koje je ozračena stoka prenosila na ljude u dužem periodu."

 

                                                                                            Milan Vidojević – Dosije Omega 

Press TV Iran 7.decembra 2012: 

"SAD su izvele nuklearni eksperiment u Nevadi kako bi ispitale upotrebljivost svojih zaliha nuklearnog oružja, i to usred sve glasnijeg globalnog pozivanja na nuklearno razoružanje. Ministarstvo energetike SAD izjavilo je da je cilj nuklearnog eksperimenata izvedenog u sredu bio dobiti  “ ključne informacije za očuvanje bezbednosti i efikasnosti nacionalnog nuklearnog oružja”. Ovaj podkritični eksperiment, poznat pod nazivom Pollux, izvelo je osoblje iz Poligona za nuklearne eksperimente u Nevadi, Nacionalne laboratorije Los Alamos i nacionalnih laboratorija Sandia. Podkritičnim nuklearnim eksperimentima ispituju se reakcije plutonijuma prilikom njegove izloženosti silama koje proizvode jaki hemijski eksplozivi.

Prema statistici UN-a, SAD, jedina država koja je upotrebila atomske bombe protiv ljudskih bića, od 1945. izvele su 1.032 nuklearna eksperimenta!"

Depopulizacija – vrši se decenijama unazad od strane monstruozne globalističke mafije – metode su umobolne, različite i mnogobrojne... a ova, nuklearna, je samo kap u moru... (umobolni ultraglobalisti najavljuju (2021) čak prebacivanje nuklearne energije u zelenu). 

 

I dok nesmetano sprovode svoje zverske scenarije, istovremeno, na raznolike načine nam uspešno odvraćaju pažnju od JEDINOG, skrivenog, stvarnog i večitog sukoba: između NJIH globalističke vlastele i velike većine stanovništva sveta, odnosno, bolje reći čovečanstva kojem navedeni izgleda i ne pripadaju. Sve ostale podele i svi ostali sukobi među ljudima sveta jesu njihovih ruku (ne)delo po uvek uspešnoj devizi “zavadi pa vladaj”. Zaista, vladaju na našu žalost i štetu!

332.jpg

            PLATONOVE IDEJE ODGOJA LJUDSKOG STADA - Osnivačem eugenike obično se smatra Fransis Galton, ali već kod Platona nalazimo vrlo razrađene, brojne primere eugeničkih postupaka koje bi vladar morao imati na umu radi ostvarenja kolektivnog «dobra». Stoga, kada bismo eugenikom nazivali i razmišljanja i uputstva koja su nastala pre samog nastanka termina «eugenika» od strane Galtona, Platon bi sigurno trebao biti proglašen njenim rodonačelnikom.

Galtonova ideja prema kojoj se ljudska reprodukcija, po ciljevima i sredstvima može uporediti sa odgojem stoke, pojavljuje se kod Platona u četvrtoj i petoj knjizi Države. U petoj knjizi Sokrat izriče opšte načelo eugenike: «Ako želimo biti dosledni, i ako želimo imati kvalitetni odgoj, moramo sparivati naše najbolje muškarce s najboljim ženama što je više moguće, a inferiorne muškarce i žene što je ređe moguće, kako bi dobili i odgojili naslednike samo najboljih. Ali ta načela, dodaje Sokrat, vladar treba sakrivati, jer će se inače stado pobuniti. Službene mere bezbednosti prikrivaju se institucijom himenskih festivala na kojima se bračni partneri izvlače na lutriji. Javnost treba verovati da je ta državna lutrija potpuno slučajna. Deca koja se rađaju iz takvih brakova biće zajednička, odnosno odgajaće ih država, dok će se deca nelegitimnih i nedopuštenih parova, tj. od slabijih roditelja, «odbacivati», odnosno sakrivati od roditelja. 

250px-Platon-2.jpg

Vladar radi ostvarenja "Dobra" mora određivati ko može rađati, odnosno koliko koji par sme imati dece. U petoj knjizi Zakona, Platon dodaje: «Kao što pastir i odgajivač stoke čisti svoje stado, tako i zakonodavac mora očistiti državu».

Darko Polšek - Eugenika sudbina odabranih

Kroz istoriju, mnogi vladari, autokrate i diktatori sebi su dali za pravo da odlučuju šta je dobro ili ne za svakog pojedinca u državi koju su predvodili, nanoseći nepravdu i čineći zločine. Pitanje je, kako i na koje sve načine, globalistička mafija ove eugeničarske ideje razrađuje i primenjuje u praksi danas?

332.jpg

           ŠIROKI ASORTIMAN DEPOPULACIONIH ORUĐA U AGENDAMA BOLESNIH UMOVA - Mračna strana sintetičke biologije - globalistička mafija, sastavljena od psihopata koji štuju tamnu stranu bivstvovanja, na svaki način pokušava uništiti čoveka i njegovo prirodno okruženje kako bi stvorila neki potpuno drugačiji, novi entitet, bez duha, duše, empatije, svesti i savesti. Bio bi to "čovek" njoj potpuno potčinjen i pokoran. Čoveka za kojeg danas znamo, ukoliko bude uspešna u svojim stremljenjima, više biti neće. Uveliko je u toku je taj proces transformacije čoveka, nevidljiv širokim narodnim masama, uz neizbežnu depopulaciju. Odvija se pomoću širokog asortimana podmuklog oruđa koje taj pljačkaško-imućni soj može stvoriti i priuštiti. U pitanju su, pored ostalih prljavih sredstava i metoda, biološka oružja poput vakcina, laboratorijski stvorene bolesti, aditivi i ostali dodaci industrijskoj hrani koja hrana odavno više nije, trovanje vode fluoridima, trovanje farmaceutskim medikamentima i GMO himera "hranom", trovanje aerosolnim zaprašivanjem, zaglupljivanje masmedijskim sadržajima ispiranja mozga, instrumentalizacija homoseksualizma, širenje upotrebe narkotika među mlađim naraštajima, modifikacija klimatskih prilika...spisak je nepresušan i nafilovan brojnim ostalim gadostima. Proces transformacije čoveka se nesmetano odvija jer je svega 1% ljudi na ovom svetu svesno nabrojanog, svesno planova i nečasnih namera onih koji stoje iza njih,  svesno ali nemoćno da išta učini jer preostalih 99% uporno spava širom otvorenih očiju.

////Najpoznatije sredstvo depopulacije i dostizanja enormnih profita koje koriste bankari/korporatisti globalističke vlastele (Londonski Siti/Volstrit Njujork, Vatikan) jeste RAT! Istina, ratova je bilo i ranije ali oni XX veka se mogu smatrati najunosnijim biznisom bankarsko-vlastelinskih porodica koje su se obogatile finansirajući sve zaraćene strane. U I sv. ratu poginulo je 15 miliona ljudi a u njegovom nastavku II sv. ratu, 55 miliona. A koliko je samo lokalnih ratova vođeno u poslednjih 70 godina, u koje su preko svojih "gestapoa" poput CIA, Mosad, MI 6 i ostalih, globalistički vlastelini umešali prste! Udarna i masi vidljiva pesnica pomenutih gospodara sveta su vlade i vojske SAD, Britanije i Izraela a potom redom svih ostalih država "civilizovanog" Zapada. Danas oni imaju svoju privatnu vojsku NATO i plave šlemove UN, organizacije koju su i stvorili kao zametak buduće svetske vlade. 

////Mnogi ljudi misle kako su vlade previše birokratske, lenje i nesposobne da postignu išta važno. Pa ipak, istorija je pokazala kako su moćni vlastelini koristili vlade da počine određene stvari s ogromnom efikasnošću, a te stvari su DEMOCIDI ili masovna ubistva!

Prema istraživanjima profesora R. J. Rummela sa Univerziteta Hawaii, DEMOCID je ubistvo bilo kojeg čoveka ili naroda koje je naredila i izvela neka vlada, uključujući; genocid, policid i masovna ubistva.

78.jpg

Democid ne uključuje umiranje vojnika u bitkama.

Rummel je izračunao kako su vladajući samo tokom XX veka ubili, na osnovu democida, otprilike 262 miliona ljudi. Da ponovimo, ova stravična cifra ne uključuje izginule vojnike u bitkama!!!

Ima li još uvek nekoga da ne veruje u depopulacione metode koje koristi globalna vlastela? One su zaista raznovrsne, perfidne i morbidne!  

The_Population_Bomb.jpg

////Podudarajući se sa početkom rada Rimskog kluba 1968. godine, pojavila se knjiga profesora Paula R. Ehrhcha Populaciona bomba (The Population Bomb) koja je prodata u preko 20 miliona primeraka. Profesor u knjizi piše:

 

„Naš položaj zahteva da preduzmemo trenutno akciju u našoj zemlji i da popularišemo delotvornu akciju u svetu. Na domaćoj teritoriji kontroli rasta stanovništva moramo pristupiti, nadajmo se, kroz sistem podsticanja i kazni, ali i prisilnim merama ako metode dobrovoljnog pristupa podbace ... Više sebi ne možemo dopustiti da samo lečimo simptome kancerogenog rasta stanovništva; sam taj rak jednostavno moramo odseći."

 

Ehrlich je bio biolog na Univerzitetu Stanford pod nadzorom globalističke vlastele, a njegova supruga Anne bila je članica Rimskog kluba. On je izjavio da bi obaveznu kontrolu rađanja vlasti mogle nametnuti tako DA DODAJU „PROVIZORNE STERILIZATORE U VODOVODE ILI U OSNOVNE NAMIRNICE”.

Žak Kusto, glasnik UNESCO, u novembru 1991. je izjavio:

 

“Cilj UN-a je da selektivno smanji populaciju kroz ohrabrivanje abortusa, PRISILNE STERILIZACIJE kroz kontrolu reprodukcije ljudi i gledanjem na dve trećine ljudske populacije kao “višak prtljaga”, 350.000 ljudi treba eliminisati dnevno.”

////SIDA se  koristi za genocid nad "manje vrednim narodima" (kao uostalom i druge LABORATORIJSKI STVORENE BOLESTI i pošasti)

 

Fil Šnajder, inženjer geologije, koji je radio na izgradnji podzemnih gradova u Americi, odlučio je da javno progovori o mračnim operacijama "vlade u senci", što ga je koštalo života.

 

Po Šnajderu, sida je stvorena u "National Ordinance Laboratory" u Čikagu, 1972 godine (mada je bila bazirana na istraživanjima koja su se vodila na institutu Lebedev blizu Moskve osnovanog od strane poznatog svetskog virusologa dr Gerviča). Preko vojne laboratorije "Biogenetics facility", u bazi "Fort Dietrich", Merilend, SAD,  ubačena je u vakcinu malih boginja za Afriku i vakcinu hepatitisa-2 u Americi.

 

Ovo su potvrdili i lekari dr Vilijem Kembel Daglas, Alan Kantvel mlađi i DR ROBERT STREKER. Po Šnajderu, sida se širi uz pomoć UN-a, kroz "Svetsku zdravstvenu organizaciju" koja navodno pomaže zemljama u razvoju.

download (1).jpg
images.jpg

Stavove Fila Šnajdera potvrdio je i srpski (jugoslovenski) naučnik, dr Todor Jovanović, svojim istraživanjem i otkrićem da se sida koristi za genocid nad "manje vrednim narodima" i da se svi lekovi na kojima se radi i sva istraživanja, namerno upućuju pogrešnim smerom. Neki istraživači fenomena Novog svetskog poretka misle da je  cilj  epidemije   side   prilika  da   se dobije 

pretekst za masovnu primenu vakcine, koja bi poremetila genetsku ćelijsku strukturu, što bi otvorilo put za razvoj "pitomih" i manje inteligentnih ljudi, kakvi su im potrebni u budućnosti. “ - Dosije Omega MIlan Vidojević

0065.jpg

DR MAURICE HILLEMAN, jedan od najprominentnijih naučnika u istoriji industrije vakcina, saradnik Mercka, je dao izjavu medijima u kojoj otvoreno priznaje kako su VAKCINE KOJE SE DAJU AMERIKANCIMA KONTAMINIRANE S LEUKEMIJOM I VIRUSIMA KOJI STVARAJU KANCEROGENA OBOLJENJA. Danas jedan od tri Amerikanca pati ili će oboleti i/ili umreti od kancerogenih oboljenja. 

0098.jpg

DR JONAS SALK - pronalazač polio vakcine, svedočio je ispred komisije Senata SAD da gotovo svi slučajevi dečje paralize koji su se pojavili od 1961. godine, su bili uzrokovani oralnom polio vakcinom!

download22.jpg

////Gostujući na novosadskoj televiziji Most u emisiji „O svemu pomalo sa...“, izneli ste stav da je SVINJSKI GRIP (2009) BIO U STVARI SAMO PROBNI BALON ZA POTENCIJALNI PLANIRANI GLOBALNI HOLOKAUST U BUDUĆNOSTI a koji se uklapa u „teoriju o zlatnoj milijardi“.  

"Naravno da su svi kombinovani virusi nastali u laboratorijama, jer nema prirodne mogućnosti da se spoje životinjski i ljudski genetski materijal. Utoliko je jasnije da „đavolovi šegrti“ po nalogu globalističkih fanatika spremaju sve strašnija biološka oružja koja će biti primenjivana u budućnosti, kako bi se smanjio broj „nepoželjnih“ naroda ili rasa. Jedan od ciljeva je naveden i u šizoidnoj „teoriji“ o zlatnoj milijardi. Nadam se da će ludi rasisti i „arijevci“ iz raznih „Vril“ društava završiti tamo gde im je i mesto, u ludari." - Milan Vidojević

////POZIV OBAMINOG SAVETNIKA  DŽONA HOLDRENA NA PRISILNU EUGENIKU „Posedujem stotine vladinih dokumenata koji poslednjih 80 godina dokazuju trovanje hrane i vode kako bi se stanovništvo razbolevalo i sterilizovalo zarad eugenike. Sve je objašnjeno u knjizi „Ekonauka“ koju je napisao stručnjak iz Bele kuće John P. Holdren, inače Obamin savetnik za nauku.“

 

holdenjohn2.jpg

Obamin savetnik za nauku John P. Holdren zagovara formiranje “planetarnog režima” koji će koristiti “globalnu policijsku snagu” za sprovođenje mera populacijske totalitarne kontrole, uključujući prisilne pobačaje, programe masovne sterilizacije sprovedenih putem hrane, vode i vazduha, kao i ugradnju obveznih telesnih implantata koji će sprečiti parove da imaju decu, i sve to kako bi se konačno rešili 90% “beskorisnih izjelica” i uveli satanistički Novi svetski poredak. - Aleks Džons

////Posebna studijska grupa (15 članova), formirana je avgusta 1963.godine  u Iron Mountainu, podzemnom postrojenju nedaleko od grada Hudsona u državi New York. To je mesto gde su uskladišteni i gde se čuvaju važni  dokumenti, a istovremeno je i krizna baza korporacijskih centara za korporacije kao što su Standard Oil iz New Jerseya (Rockefelleri, Exxon), Manufacturers Hanover Trust (Rothschildi) i Shell. Dakle korporacije u vlasništvu vlastelinskih dinastija!

Grupa se prvi i poslednji put sastala u Iron Mountainu i sastavila izveštaj, nepoznat širokoj javnosti a koji je obelodanio jedan od članova grupe (ostao anoniman) koji je smatrao da javnost za njega treba znati.  

 

Ukratko, cilj studije bio je proučiti popratne pojave sveta bez ratova uz istovremeno održavanje kontrole rasta stanovništva, posluživši se ratom i strahom od rata.

 

U jednom delu izvještaja stoji:

 

„Nema nikakve sumnje [da] bi sveopšti zahtev da se razmnožvanje ograniči na proizvode veštačke oplodnje, pružao sasvim odgovarajuću zamensku kontrolu broja stanovnika. Takav reproduktivni sistem imao bi, dakako, dodatnu prednost: dopuštao bi direktno eugeničko upravljanje. Njegov predvidiv daljnji razvoj - začeće i rast embriona odvijali bi se u potpunosti u laboratorijskim uslovima - proširio bi te metode kontrole do njihovog logičnog završetka.

Ekološka funkcija rata ne samo da bi pod tim uslovima bila istisnuta već i, po delotvornosti, nadmašena.  Nagovešteni neposredni korak - potpuna kontrola začeća preko jedne činjnice sveprisutne 'anti-bebi pilule', preko snabdevanja vodom ili određenih životnih namirnica, uz protivtežu u vidu kontrolisanog 'protivotrova' - već se naveliko pripremao."

332.jpg
image.jpg

     ROBERT F. KENEDI : SPROVEDITE ISTRAGU BILA GEJTSA I NJEGOVE AGENDE ZA DEPOPULIZACIJURobertu F. Kenediju je zabranjen pristup većini društvenih mreža zbog njegovih poziva na istragu bezbednosti vakcina, poslova Big Farme, posebno na istragu aktivnosti Bila Gejtsa i njegovog programa “stelt eugenike” kojim namerava vakcinisati  svaku osobu na planeti.

Već više od dvadeset godina Bil Gejts i njegova fondacija Bil i Melinda Gejts vakcinišu milione dece u siromašnim državama, uglavnom Afrike i Azije. Većina njihovih programa vakcinacije je imala katastrofalne rezultate, prouzrokovavši baš bolesti protiv kojih su namenjene ove vakcine (polio na primer u Indiji), sterilišući mlade žene (Kenija, sa modifikovanim vakcinama protiv tetanusa). Mnogo dece je umrlo nakon vakcinacije. Mnogi od ovih programa su sprovedeni uz podršku SZO (Svetske zdravstvene organizacije UN-a) i UNICEF-a (UN organizacije zadužene za zaštitu dece).

Većina ovih kampanja vakcinacije sprovedena je bez prethodnog informisanja dece, roditelja, staratelja ili nastavnika, bez njihovog pristanka kao i bez pristanka ili uz falsifikovani pristanak nadležnih organa ovih država. Nakon ovih kampanja, fondaciju Gejts su tužile vlade širom sveta, Kenije, Indije, Filipina i drugih.

 

Bil Gejts ima čudnu predstavu o sebi. Vidi sebe kao Mesiju koja spašava svet vakcinacijom i smanjenjem populacije.

 

Otprilike u vreme kada je objavljen Rokfelerov izveštaj za 2010.godinu, sa zloglasnim scenarijem “Lock Step”, istim scenarijem po kojem trenutno živimo (2020), Bil Gejts je izgovorio na TED-ovoj emisiji u Kaliforniji reči koje i danas odzvanjaju s nevericom u ušima svakog racionalnog čoveka: “Ako napravimo zaista dobar posao kroz nove vakcine, zdravstvenu zaštitu i službe koje se bave planiranjem porodice, mogli bi smanjiti globalnu populaciju za nekih 10 do 15%.“

 

Ne navode li vas ove reči na eugeniku?

93049694_2609167022522692_16495081445161
vakcine-rokfeler.jpg
332.jpg

              EUGENIČKA FONDACIJA - ROKFELER - Familija Rokfeler jedna je od najmoćnijih dinastija sveta. Ovo je priča o priznanju, sada već pokojnog, (dinastije imaju svoje naslednike i svi ispunjavaju svoju odavno usvojenu i utvrđenu agendu) Dejvid Rokfelera, koji je nebrojeno puta obelodanio, na posredan ili neposredan način, koja je količina njegove moći, moći njegove dinastije. Evo šta je on sve svojevremeno, javno priznao kada je reč o manipulacijama koje u delo sprovodi njegova familija i fondacija:

 

Familija ili dinastija Rokfeler je sastavni element hazarskog plemena, koja vlada, ali doslovce, zajedno sa ostalim mondijalističkim familijama, ovim svetom. Rokfelerovi su porodica koja dosledno finanasira eugeniku. 

Rokfelerovi su porodica koja je javno priznala da je finansirala projekte za depopulaciju stanovništva putem masovnog vakcinisanja, a koje je sadržavalo toksične dodatke koji uzrokuju neplodnost i sterilitet kod žena i muškaraca, i spontane pobačaje kod žena.

Američki novinar i istraživač Jurriaan Meaessen, godinama je kopao po dokumentaciji Rokefeler fondacije, gde je, među ostalim, naišao na izveštaj iz 1968. godine ove „humane“ organizacije, koji jasno dokazuje da je ova masonska organizacija još tada finansirala istraživanja, vakcine i mogućnosti masovnog kastriranja i sterilizacije ljudi, što je trebalo da doprinese planskoj depopulaciji stanovništva.

U tom izveštaju se spominje više metoda pomoću kojih bi mogla da se masovno proširi neplodnost u svetu. Ovaj izvještaj je jako bitan jer je reč o porodici Rokfeler koja generacijama sprovodi eugeniku čovečanstva, a čija fondacija i dan danas finansira gotovo svaku novu vakcinu koja izlazi na tržište.

Ova porodica s drugom anglo-elitom i naučnim šarlatanima izgradila je kroz godine celu paradigmu socijalne politike s ciljem smanjivanja broja živih ljudi na planeti, ali s genetskim prizvucima. Oni finansiraju ubijanje ljudi i u zemljama Trećeg sveta, Institute za kontrolu uma, ali i sve organizacije koje brinu o širenju zla i greha u društvu.

Oni su sufinansijeri svih ratova prošlosti i današnjice i njihovo bogatstvo raste srazmerno ubijenim ljudima. Oni su osnovali mnoštvo tajnih organizacija poput Trilateralne komisije za upravljanje planetom i Zemljanima, koje smatraju običnim robljem, a koje nije sposobno prepoznati istinu čak ni onda kada im se ona javno I jasno objavi.

Naime, Dejvid Rokfeler je nebrojeno puta javno objavio da je sve gore navedeno istina, da on stoji iza osnivanja Novog svetskog poretka koji se gradi na plećima svih osiromašenih i ubijenih ljudi, ali, ono što je najzanimljivije i najfascinantnije je činjenica da ta masa ljudi niti vidi niti čuje ono što im se govori, pa čak ni ono što im govore i priznaju sami dželati. Poražavajuće.

              Reči iz pakla legla patokratije: „U prošlim vremenima je bilo puno lakše kontrolisati milione ljudi nego ubiti isti broj. Danas je puno lakše ubiti milion ljudi nego kontrolisati toliki broj,“ - reče jednom Zbignjev Bžežinski, siva eminencija svih američkih administracija od ranih šezdesetih godina XX veka do svoje smrti 2017, jedan od ideologa Novog nehumanog profašističkog totalitarnog svetskog poretka. 

 

Bžežinski je bio savetnik za nacionalnu bezbednost u administraciji američkog predsednika Džimija Kartera od 1977. do 1981. godine i savetnik predsednika Lindona Džonsona od 1966. do 1968, ali je kao ekspert, član različitih odbora i organizacija i profesor na Univerzitetu Džons Hopkins ostao aktivan i uticajan do kraja života. 

332.jpg
19.jpg

Bžežinski je bio projektant "novog doba" i uticaja tehnologije na sisteme vladavine i kontrolu društva. Može se reći da je bio lik i junak Orvelovog poretka zasnovanog na državnoj kontroli misli, rađanju poretka zasnovanog na dominaciji sile, i primeni manipulacija ljudskog uma putem medija i tehnologije. 

Ne tako davno, ovaj američki politikolog poljskog porekla, je upozorio svoje saučesnike u procesu stvaranja Novog luciferijanskog svetskog poretka, na globalno buđenje čovečanstva koje je veoma opasno za njihovu agendu, njihove prljave poduhvate. Jasno je da se globalistička mafija, vlastela i nikako "elita" boji puke brojnosti čovečanstva i zna da njihovi mejnstrim mediji gube kontrolu nad čovečanstvom, jer su sve manje gledani i sve im se manje veruje obzirom na toliki broj plasiranih laži proteklih decenija. Ako ova mafija želi da zadrži kontrolu, mora da deluje, prema Bžežinskom.

 

Kako? Pa naravno sveobuhvatnim genocidom, depopulacijom. A kako bi drugačije svoje ciljeve ostvarilo bratstvo iz pakla.

Oruđa, instrumenata, projekata, tehnika i tehnologija, moći i novca imaju na pretek da bi svoje bedne planove sproveli u nedelo. A hoće li uspeti, zavisi od sveopšteg buđenja čovečanstva koje mora shvatiti da mu je jedini neprijatelj ova skupina psihopata!

 

 

1064.jpg

             Još ranih sedamdesetih godina XX veka, Henri Kisindžer, savetnik u američkoj vladi u raznim administracijama, po mnogima jedan od najmasovnijih ubica prošlog veka, je naručio studiju o prenaseljenosti Zemlje, čiji je glavni zaključak da depopulacija sveta, naročito trećeg, mora biti prvenstveni cilj američke spoljne politike, žele li se zaštititi interesi Amerike i njenog opstanka u današnjem obliku; depopulacija svim sredstvima, uključujući bolest, glad, i građanski rat.

Jeste li čuli za termin "zlatna milijarda"? Pomislili bi ste na primer na milijardu već koje valute u zlatnim polugama, pretpostavljam. Racionalno rasuđivanje bi vas i navelo na tu misao ali... Zlatna milijarda je u stvari cilj globalističke mafije da svedu čovečanstvo u doglednoj budućnosti na 

332.jpg

brojku od oko milijardu ljudi - depopulacijom na sve moguće uglavnom monstruozne načine. Manje ljudi - vladavina monstruma lakša - Novi svetski poredak dolazi, sem ako... Znamo, znamo, te teorije deluju fantastično, teorije zavere, kako ih zovu baš globalisti, ko još veruje u njih! Da steknete takvo stanovište upravo se potrudila globalna vlastela (neko ih još  zove elita ali daleko su oni od elite) koja drže gotovo sve medije u svojim rukama a i obrazovanje, a i nauku... i vi nastavite da spavate! Teza o prenaseljenosti ne pije vodu. Svih ljudi sveta ima toliko da bi mogli da se smeste zbijeni poput sardina na teritoriju veličine Istre! Kada bi svima podelili po jednu bašticu za proizvodnju hrane, smestili bi se u granice jednog Teksasa! Mislite o tome...

 

Najveći problem leži u nepravičnoj raspodeli dohotka, profita ili već...gro istog odlazi u ruke 1% alavih i pohlepnih a mrvice ostatku čovečanstva. To je koren svih nedaća na ovoj planeti. Kada bi ovaj 1% bio mnogo manje pohlepan, gramziv i alav i ovaj svet bi bio mnogo lepše mesto za život. Istim psihopatama ne bi padale na pamet ove jezive metode eliminacije gladnih ljudi jer bi svega bilo dovoljno za sve...ali ali... 

88.jpg

             KISINDŽER I BIOLOŠKO RATOVANJE – NSSM 200 - Tajna strategija za redukovanje populacije Trećeg sveta  - "Sredinom sedamdesetih godina XX veka, štićenik Nelsona Rokfelera, Henri Kisindžer, kao savetnik za nacionalnu bezbednost  (NSA) pod Ričardom Niksonom, nadgledao je NSSM 200, tajnu strategiju za redukovanje populacije  Trećeg sveta od strane SAD-a, Britanije, Nemačke i drugih NATO saveznika. Prema američkom kongresnom zapisniku iz 1975, Kisindžer je odlučio da Centralna obaveštajna agencija (CIA) razvije biološka oružja. Među novim, ljudskom rukom stvorenim biološkim oružjima bile su klice daleko smrtonosnije od ptičjeg gripa.

 

Do 1968. istraživači američkog  specijalnog programa za virus raka stvorili su mutirane rekombinirane viruse gripa. U sklopu tog programa, virusi gripa i parainfluence rekombinovani su s brzodelujućim virusima leukemije kako bi se dobila oružja koja potencijalno šire rak kijanjem, poput gripa.

 

332.jpg

Ovi strogo tajni istraživači američke vlade takođe su nagomilali viruse ptičjeg raka (sarkoma) i vakcinisali njima ljude i majmune kako bi utvrdili njihovu kancerogenost, prema istraživaču AIDS-a, dr. Leonardu Horovicu.

 

Istraživači američke vlade takođe su koristili radijaciju za povećanje kancerogenog potencijala ptičjeg virusa. Te neverovatne naučne činjenice bile su službeno cenzurisane. Zbog ovakve istorije dešavanja, na iznenadno izbijanje globalnog  straha oko smrtonosnog soja virusa ptičjeg gripa u 2003, i ulogu Amerike kao zabrinute strane, treba gledati sa priličnom sumnjom. “ 

                                                                                                                                                                                   F. Vilijam Engdal

0013.jpg

           Bil Gejts je takođe veliki zagovornik korišćenja vakcina kako bi se smanjila globalna populacija uz pomoć eugenike. Na jednoj od konferencija, Gejts je uživo pred publikom izjavio sledeće:

„Ako napravimo zaista dobar posao kroz nove vakcine, zdravstvenu zaštitu i službe koje se bave planiranjem porodice, mogli bi smanjiti globalnu populaciju za nekih 10 do 15%.“

Šta više, Gejts je vlasnik pola miliona Monsantovih deonica, a kao što znamo  Monsanto truje populaciju i životnu sredinu sa GMO usevima. Ali zahvaljujući ogromnom novcu koji Gejts koristi za reklamiranje samog sebe, javnost ga još uvek vidi kao sveca i dobročinitelja. Uostalom, zahvaljujući istom tom novcu kojeg imaju kao zrna peska u Sahari i globalni vlastelini su u prilici da zataškaju i sakriju od gro javnosti svoja nedela i zločine, programiraju svest ljudi na taj način da ovi nisu u stanju sumnjati u zvanične “istine”, teorije, “nauke” , uopšte informacije kojima pletu matrix/paukovu mrežu  iluzija i smrtonosnih zamki! 

332.jpg

U ovom jadnom svetu novac je u stanju od rugla napraviti lepo a lepo i uzvišeno pretvoriti u strašilo. A tu obmanu zatvoreni i programirani um jednostavno nije u stanju razotkriti, otuda toliko manipulacija i zločina prema ljudskom rodu a da ih isti posmatra kao nešto “normalno/prirodno”...jadno... 

203.jpg

               CILJ GLOBALNIH VLASTELINA JE stvaranje totalitarne/fašističke Globalne unije/Novog luciferijanskog svetskog poretka  u kojem bi svoje mesto našlo milijardu ljudi (zlatna milijarda) ili 500 miliona potpuno poslušnih robova. Do te cifre bi došli i dolaze neprekidnim višedimenzionalnim DEPOPULACIONIM procesom.  

 

Važno je shvatiti da im u ovom zločinu uopšte nije važna nacionalna, verska , rasna ili već koja pripadnost – konačan cilj je stvaranje, uslovno rečeno – jedne svetske nacije, stapanje svih u jednu poslušničku robovsku jednoličnu masu kojom će ONI psihopatski upravljati!

332.jpg

Depopulacija ljudi širom sveta se odvija različitim metodama i sredstvima u šta se svaki racionalan čovek gotovo  svakodnevno i sam može uveriti, pod uslovom da nije priključen na sredstva javnog dezinformisanja, poput mejnstrim medija, na primer. Evo nekih od njih:

* veštački izazvanim klimatskim promenama HAARP/chemtrailovi - izazivanje poplava, požara, cunamija, uragana, zemljotresa
 

* vakcinacijom (kumulativno delovanje, sadržinom supstanci koje izazivaju razne bolesti i sterilitet)
 

* putem GMO hrane koja izaziva razne deformitete i sterilitet, usput uništavajući biodiverzitet i sakateći prirodno okruženje
 

* aerosolnim prskanjem i zagađivanjem vazduha, vode i tla - hemtrejlovima (aluminijum barijum, stroncijum - izazivačima mnogobrojnih bolesti)
 

* trovanjem vodovodske vode fluoridima i drugim supstancama koje izazivaju pored niza bolesti i sterilitet
 

* industrijskom hranom kontaminiranom raznim emulgatorima/aditivima, nitratima, aspartamima i drugim veštačkim zaslađivačima...
 

* fabrikovanjem mnogobrojnih laboratorijskih bolesti (SIDA, ptičiji, svinjski grip..)
 

* fabrikovanjem ekonomskih kriza koje dovode do opšteg osiromašenja masa širom sveta, opšteg nezadovoljstva, od frustriranosti, psihičkih poremećaja do razaranja porodica, ubistava i samoubistava
 

* namernim širenjem zaraznih bolesti – primer Afrike je posebno očigledan...pored iznurivanja i umiranja nesrećnih Afrikanaca od gladi i žeđi, brižna poslata pomoć lekara bez granica za sobom ostavlja pogubne/smrtonosne epidemije ebole i side

 

* besomučno širenje narkomanije koja desetkuje mladu populaciju širom sveta  - borba protiv narkomanije je deklarativna i bezuspešno traje decenijama unazad, baš kako je i planirano od strane najvećih svetskih dilera, familija globalističke vlastele
 

* fabrikovanjem terorizma - false flag - osnivanjem raznih terorističkih organizacija - ubijaju nedužne ljude širom sveta, izazivaju prevrate i građanske ratove u kojima ginu na desetine hiljada ljudi, klasične ratove ili svetske i tako redom...spisak njihovih zločina je nepresušan.

Globalistička mafija javno već decenijama unazad govori o svojim namerama smanjivanja broja ljudi širom sveta...i pored toga samo mali broj ljudi ozbiljno shvata namere ovih psihopata...ostali su i dalje u svom psihotičnom transu, istrenirani da ne vide niti čuju istinu čak i kada im se nalazi tik pred nosem... Granitni spomenik u američkoj državi Džordžiji eksplicitno iznosi nameru da se svetska populacija održava ispod 500 miliona. Osnovano se nameće zaključak da to mogu postići samo ako pobiju ostalih 6 i po milijardi ljudi... 

              KAKVI “STRUČNJACI” TAKVA I "ELITA" -  Još jedna i te kako aktuelna laž globalne elite je i ona o prenaseljenosti planete, kako bi ista sprovodila u delo proces depopulizacije, koji i te kako uspešno teče mada se nama čini kako je neuspešna u tom podlom projektu jer nas eto već ima više od sedam milijardi, a niko da obrati pažnju na strukturu svetskog stanovništva koja preti da se uruši. Terminatori se u svom nečasnom poslu pozivaju na umobolnike koji su još pre dva veka tvrdili kako svetska proizvodnja hrane neće moći zadovoljiti potrebe sve veće narastajuće svetske populacije. To što ovi u međuvremenu nisu bili u pravu zaboravljeno je ali ne i njihova imena pa i suluda teorija koju još uvek uporno podržavaju i propagiraju obmanjujući narod.

332.jpg
214.jpg

Jedan od “velikih stručnjaka” je Tomas Robert Maltus rođen 1766. Od njega je potekla teorija o „opstanku najjačih" te je preko Herberta Spensera prenesena do Čarlsa Darvina. Maltus je bio opsednut odabirom stanovništva pa je predlagao niz mera protiv „teglećih rasa" (siromašnih) kako broj stanovništva ne bi bujao i, prema njegovom viđenju, kako bi se spečilo da ljudskom genetskom strujom prevladaju takve „manje vredne" rasne odlike. U svom najpoznatijem delu Ogled (Essay) predlaže da ulice budu uže te da se u kuće zbije više ljudi, čime bi se podstakao povratak kuge. Sela bi se trebala graditi pored ustajalih bara a, iznad svega, trebalo bi sprečiti lečenje bolesti, rekao je Malthus. Evo šta je ovaj “humanista” dalje pisao u svojoj “uglednoj” knjizi:

„Pravda nas i čast obavezuju da službeno osporavamo pravo siromašnih na pomoć. U tu svrhu predlažem da se donese odredba po kojoj se ni jednom rođenom detetu ... nikada ne bi smelo dati pravo na dobijanje opštinske pomoći... [Vanbračno] dete je, govoreći u relativnim kategorijama, od male vrednosti društvu, budući da će njegovo mesto odmah nadoknaditi druga deca ... Sva deca koja prevazilaze broj nužan za održavanje stanovništva na tom [poželjnom] nivou neizostavno moraju nestati, osim ako se, smrću odraslih osoba, za njih ne načini mesta."

 

Iz takvog u najmanju ruku teško bolesnog uma proistekla je ideja o „opstanku najjačih" koja od tada dominira „naukom"! Dodajte tome verovanje da je intelekt pojedinca genetski uslovljen intelektom roditelja i dobićete eugenički pokret koji je na tako sablažnjiv način izbio na površinu za vreme vladavine Adolfa Hitlera.

tomas-maltus-teoriya-narodonaseleniya.jp

Dakle upravo na ovakav tip “stručnjaka” se poziva globalna vlastela. Kakvi stručnjaci, takva i vlastela! Pomenuti i njihovi sledbenici veruju u svakakave gluposti pa i u onu o genetskoj  superiornosti intelekta putem međusobnog ukršatanja. Egu to, izgleda, prilično godi. Obratite takođe pažnju na to kako Maltusovi predlozi za podsticanje bolesti i nametanje nemogućih uslova siromašnima još uvek čine glavni deo Elitine politike u Trećem svetu, ali i u okviru industrijalizovanih zemalja. Nemojte se zavaravati gro akcija ovih mešetara na planetarnom nivou se sprovodi u cilju depopulizacije otežavanjem uslova života svetskom stanovništvu. Antiglobalistički pokret upravo pokušava raskrinkati i obelodaniti sve te njihove podle aktivnosti!

               EUGENIKA – GLOBALISTIČKO ZLO Među ostalima iz globalne vlastele, Harimani i Rokfeleri su eugeniku oberučke prihvatili.  Majka Averela Harimana finansirala je formiranje pokreta nauke o rasi u Americi 1910. godine, i dala je novac za osnivanje Kancelarije eugeničke dokumentacije koja je bila ogranak Galtonove nacionalne laboratorije u Londonu. Harimani su vodili brigu o imovini porodice Buš, i bili su vrlo bliski sa još jednom porodicom koja je pomagala Bušove, Džordžom Herbertom Vokerom (u krvnom srodstvu s Preskotom Bušom, deda Džordža Buša, svojevremeno predsednika SAD).

 

Već krajem XIX veka neke mentalno bolesne ljude i decu službenici iz oblasti javnog zdravstva su sterilisali. Sterilizaciju psihički bolesnih i „nepoželjnih" država Indiana je učinila obaveznom pa je u državnom Kazneno-popravnom domu u Indiani sterilisano 475 muškaraca.

332.jpg
222.jpg

Na prelazu iz XIX u XX vek Harimani i Rokfeleri potrošili su više od 11 miliona dolara na izgradnju eugeničke istraživačke laboratorije u Kold Springs Harboru na Long Ajslendu u Njujorku, nedaleko od imanja braće Dals. Proučavanje eugenike podsticano je na univerzitetima pod kontrolom Elite, kao što su Harvard, Kolumbia i Kornel. U Nemačkoj istim je putem pošao Ernst Hekel, mistik i propagator nadmoći

arijevske rase, čije će ideje uticati na Hitlera. Hekel je tvrdio da je dužnost države da postavi uslove razmnožavanja, a on i njegove pristalice osnovali su Monističku ligu kako bi u Nemačkoj propagirali svoja bolesna uverenja. Prvi Međunarodni kongres eugenike održan je 1912. u Londonu. Među njegovim direktorima bili su Vinston Čerčil i Aleksander Graham Bel, pronalazač telefona. Do 1917. već je petnaest američkih država imalo zakone o eugenici, i gotovo su sve osim njih nekoliko ozakonile obaveznu sterilizaciju padavičara, psihički bolesnih i mentalno zaostalih i pravih kriminalaca. Dakle prvi na udaru vlastelinskih umobolnih ideja su se našli oni narodi među kojima ove kreature i žive.                                                                                                                 Dejvid Ajk

Danas se eugenika sprovodi suptilnim metodama, gotovo neprimetno i podmuklo: vakcinacijom, GM hranom, industrijskom hranom prepunom toksina, aditiva, hormona, hemtrejlovima (aluminijum, barijum, stroncijum, pored ostalih otrova) fluoridizacijom vodovodne vode, farmaceutskim medikamentima (otrovima), narkomanijom, laboratorijskim bolestima ali isto tako na posredan način medijskom kontaminacijom, ekonomskim krizama, širenjem siromaštva itd itd. 

           I PRE HITLERA, GORI OD HITLERA Cilj eugeničkog pokreta bio je, i ostao, stvaranje jedne nadmoćne rase putem sterilizacije i nametnute kontrole rađanja onim rasama koje su smatrali „nižim".  Međunarodni kongres o eugenici u Njujorku1932. godine dotakao se „problema" (kako su ga oni doživljavali) razmnožavanja i povećanja broja Afroamerikanaca i drugih „nižih" sojeva. Zaključeno je da se kao način uklanjanja te „opasnosti" po više rase (tj. njih same) nameće sterilizacija i „podrezivanje loše loze". Kongres je bio posvećen radu majke Averela Harrmana pa je njegovo zasedanje Averel svojski podržao. Lično je sredio da parobrodska linija Hamburg-Amerika Shipping Line (pod njegovom kontrolom i kontrolom Džordža Vokera i Preskota Buša) preveze naciste iz Nemačke do Njujorka kako bi mogli učestvovati na kongresu. Najpoznatiji od njih bio je dr. Ernst Rudin, psihijatar sa Instituta Kajzera Vilhelma za rodoslovlje i demografiju u Berlinu. Onde je zauzeo čitav jedan sprat sa svojom postavom eugeničkog „istraživanja", a sve to zahvaljujući sredstvima koja su osigurali... Rokefeleri.

332.jpg

Dr. Rudin jednoglasno je izabran za predsednika Međunarodnog saveza eugeničkih društava na njujorškom kongresu, što je jednim delom bilo priznanje njegovom radu kao osnivaču Nemačkog društva za rasnu higijenu. Eugenički je pokret pozivao na sterilizaciju psihičkih bolesnika (društva za psihičku higijenu); usmrćivanje kriminalaca, umobolnih osoba i smrtno bolesnih (društva za eutanaziju); i na pročišćavanje rase putem sterilizacije i sprečavanja začeća kod onih koji su se smatrali da imaju manje vrednu krvnu lozu (društva za kontrolu rasta stanovništva).

Sve je to bilo u pogonu mnogo pre nego li je iko čuo za Adolfa Hitlera i naciste. Hitlerova Nemačka bila je samo sredstvo za propagiranje ciljeva pokreta, i nije predstavljala pokret u celini. Nedugo nakon što je Hitler ukinuo izbore i 1933. godine postao diktator Nemačke, od Rokfelera finansiran dr. Rudin, dobio je zadatak da napiše Zakon o sprečavanju naslednih bolesti u potomstvu, prema kojem prisilno treba sterilisati sve koje se smatraju genetski manje vrednim.

250.jpg

Četvrt milion ljudi koji su bili psihički bolesni, slepi, gluvi ili alkoholičari, sterilisani su ukazom posebnih eugeničkih sudova. Rudin je nadzirao tu politiku i obučavao psihijatre i lekare da propisuju i vrše sterilizaciju. Ali odakle je nacista Rudin crpeo nadahnuće za formulaciju svojih rasnih zakona? Iz Predloga zakona o eugeničkoj sterilizaciji iz 1922. koji je predstavio H. H. Laflin, „stručnjak" za eugeniku iz Predstavničkog doma američkog Kongresa tj. njegovog Odbora za useljavanje i nacionalizaciju, koji su prihvatile mnoge američke države. Eugenika nije bila svojstvena samo nacističkoj Nemačkoj. Godine 1942. američki „psihijatar" Foster Kenedi pozivao je na usmrćivanje zaostale dece, a izmedu 1941. i 1943. u AMERICI JE STERILISANO VIŠE OD 42.000 LJUDI!!!

                                                                                                                                                                Dejvid Ajk

          I NAKON II SV. RATA EUGENIKA JE U AKCIJI...PREOBUČENA I PODLA - EUTANAZIJA I KONTROLA BROJA STANOVNIKA UMESTO EUGENIKE I PROČIŠĆAVANJA RASE - NIJE ŠIJA NEGO VRATIako je Hitlerova Nemačka 1945. propala, poistovećivanja s nadrasom nije nestalo. Očito da je, govor o nadmoćnim rasama, rasnoj čistoći i sterilizaciji kao sredstvu za poboljšanje krvne slike nacije bio loš PR, čim su na videlo dana počele izlaziti priče o nacističkim projektima. Ipak, dogodilo se samo to da su promenjeni nazivi strategija za stvaranje nadrase kako bi se pravo značenje prikrilo. Tako smo nakon II sv. rata slušali o eutanaziji i kontroli broja stanovništva umesto o eugenici i procišćavanju rase, ali sve je to u stvari ista stvar. Ono što su Harimani, Rokfeleri i ljudi poput Preskota Buša finansirali i podržavali pre i tokom rata, njihovi su naslednici nastavili propagirati pod devizom „prihvatljivog" jezika. Na primer, jedan od ljudi koji je radio s Harimanima i Preskotom Bušom na finansiranju Hitlera bio je Wilijam H. Draper mlađi, čovek koji je pomogao finansirati nacističke kartele,  a Ruzvelt ga je nakon rata zadužio da odluči o njihovoj sudbini.

Draper, bliski saradnik Averela Harimana, bio je jedan od većih sponzora Međunarodnog kongresa o eugenici pre rata i jedan od odgovornih za postavljanje dr. Ernsta Rudina na čelo svetskog eugeničkog pokreta. Godine 1958. Draper je imenovan za predsednika odbora koji je savetovao predsednika Dvajta Ajzenhauera (CFR) o raspodeli vojne pomoći drugim zemljama. To je imenovanje omogućio Preskot Buš, tadašnji američki senator koji je predstavljao državu Konektikat. Buš je redovno igrao golf sa predsednikom i savetnikom za nacionalnu bezbednost Gordonom Grejom (svojim prisnim prijateljem i zagovornikom eugenike). Do tada Džon Foster Dals (Bušov bivši advokat tokom finansiranja Hitlera) postao je ministar spoljnih poslova, a njegov brat Alen Dals (ranije je radio sa Šrederom, Hitlerovim ličnim bankarem) bio je direktor CIA-e.

Blago rečeno, oko gorljivog pristalice eugenike poput Drapera bilo je mnogo ljudi sličnih uverenja. To mu je omogućilo da preusmeri delovanje svog odbora sa savetovanja o vojnoj pomoći na agitovanje o pretnji koju predstavlja buduća „eksplozija stanovništva". Njegov je odbor izradio planove za smanjenje stanovništva siromašnijih zemalja tj. onih ljudi koji nemaju belu kožu.  Širenje takvih naroda, rekao je Draper, bilo je PRETNJA NACIONALNOJ BEZBEDNOSTI SAD!!!!

332.jpg

Ajzenhauer je odbacio Draperove predloge ali je ovaj, uz podršku svojih istomišljenika tj. revnosnih pristalica rasne čistoće, osnovao Odbor za populacionu krizu „Draperovu fondaciju" koji su - zajedno sa familijama Rokefeler i Dipon - nastavili propagirati eugeniku pod devizom kontrole rasta stanovništva. Draper je bio savetnik predsednika Lindona Džonsona za takva pitanja, čija je administracija počela koristiti inostrani program pomoći za finansiranje kontrole rađanja u nebelačkim zemljama.

                                                                                                     Dejvid Ajk

download.jpg

Ovim Ajkovim izlaganjem sam samo hteo da steknete ustisak o kojim i kakvim ljudima se radi u vrhu administracije SAD koji su se svojski trudili a i danas se trude da sprovode podli program depopulizacije svetskog stanovništva, mada su te aktivnosti prebačene uglavnom na organizacije UN. I nakon Hitlera i II sv. rata ništa se nije promenilo po tom pitanju. Sve se obavlja podmuklo, tajno i veoma lukavo. Razmislite malo na primer čemu toliki lekari bez granica u Africi nakon čijeg odlaska bukvalno eksplodiraju epidemije ebole, munjevito se širi sida dok glad po običaju hara, čemu tolike veštačke bolesti i vakcinacije širom sveta /svinjski – ptičiji grip – ili slinavka i šap...zašto nas truju hemtrejlovima iz aviona, čemu GMO, fluor u vodi, eksplozije neizlečive bolesti kao što je kancer nakon II sv. rata i tako redom...  

               DŽORDŽ BUŠ SENIOR - VATRENI POBORNIK DEPOPULIZACIJE - Još jedan Draperov istomišljenik, pobornik eugenike u američkoj politici bio je Preskotov sin Džordž Buš (senior, predsednik SAD), glasni pobornik politike generala Drapera. Buš je već 1969. organizovao javne rasprave o pretnjama koje predstavlja rađanje prevelikog broja crnih beba. Draperov sin i naslednik, Vilijam H. Draper III, bio je ko-direktor za finansijska pitanja i predvodnik akcije prikupljanja sredstava u predsedničkoj kampanji Džordža Buša 1980.godine. Nešto kasnije iste decenije Buš je uverio Ronalda Regana da mlađeg Drapera postavi na mesto administratora Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, organizacije povezane sa Svetskom bankom i zadužene za kontrolu rasta svetskog stanovništva! (šta kažete, nastavlja se generacijsko eugeničko nasleđe)

332.jpg
BUSH-FAMILY-LEGACY.jpg

Kada je Džordž Buš 1972. postao ambasador SAD u Ujedinjenim nacijama, on i njegova klika u Američkoj agenciji za međunarodni razvoj pripremili su prvi službeni sporazum između američke vlade i Sterilizacione lige Amerike, koja je, i opet, promenila naziv u Udruženje za dobrovoljnu hiruršku kontracepciju. Na temelju tog sporazuma američka vlada (poreski obveznici) počela je finansirati tu organizaciju kako bi ova u nebelačkim zemljama sveta sprovela ono što je već učinila deci u Severnoj Karolini.

A evo šta su ovi zlotvori učinili maloj deci u Severnoj Karolini neposredno nakon rata 1946-47:

Deci upisanoj u školskom okrugu Vinston-Salema davani su „testovi inteligencije", a deca čiji su rezultati bili ispod granice koju su ti bizarni ljudi smatrali prihvatljivom bivala su sterilizovana. Njihove preporuke prenesene su Državnom eugeničkom odboru koji je imao ovlašćenja narediti sterilizaciju na temelju zakona države Severne Karoline. Dr. Klod Naš Herndon govorio je o svom radu u razgovoru vođenom 1990, a objavljenom u knjizi "Džordž Buš, neautorizovana biografija":

„...Testovima inteligencije podvrgnuta su sva deca u školskom sistemu  Vinston Salema. [Za sterilizaciju su predviđena] samo ona deca koja su postigla vrlo loše rezultate, ispod 70 bodova. Jesmo li vršili sterilizaciju male dece? Jesmo. Bila je to srazmerno bezopasna operacija...  Obično se [obavljala] tek kada je dete navršilo osam ili deset godina. Kod dečaka  samo načinite rez i podvežete cev... Operaciju smo češće izvodili nad devojčicama nego nad dečacima. Naravno, morate zarezati i otvoriti trbušnu duplju, ali, ponavljam, operacija je srazmerno bezopasna."(str.59)

Da li uopšte imate predstavu o kakvim se to monstrumima radi?

Godine 1988. kada je Džordž Buš izabran za predsednika potpisan je drugi ugovor koji je za sobom povlačio ulaganje 80 miliona dolara američkih poreskih obveznika tokom razdoblja od pet godina u širenje tog posla u 58 zemalja Azije, Afrike i Srednje i Južne Amerike. Sterlizovani su milioni ljudi, što je finansirano sredstvima poreskih obveznika. Isto čine i druge zemlje. I, usput rečeno, dr. Klarens Gembl, vatreni zagovornik sterilizacije iz sapunske familije Proctor i Gamble i sa Medicinskog fakulteta Bouman Grava, takođe se počastio sredstvima iz budžeta Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Njegova takozvana Fondacija krčitelja (Pathfinder Fund) plaćena je da se uvuče u nebelačka društva i da slama svako protivljenje steriliziciji.                                               Dejvid Ajk

            STERILIZACIJA I TOBOŽNJA BRIGA ZA ŽIVOTNU SREDINU UMESTO POMOĆI GLADNIMA I SIROMAŠNIMA – FORMULA GLOBALNIH VLASTELINA - Upravo je pod uticajem Rimskog kluba i njegovih „podataka" objavljen još jedan izveštaj koji je imao presudni uticaj na pospešivanje „svesnosti o potrebi očuvanja životne stredine". Studiju je naručila Karterova administracija koja je bila pod potpunim nadzorom Trilateralne komisije. Dana 24. jula 1980, poslednjih meseci Karterove vlasti, njegov ministar spoljnih poslova Edmund Muski (TC, CFR) predsedniku je predstavio izveštaj „Global 2000". U njemu je iznesena globalna slika prekomernog broja stanovništva, nestašice resursa i hrane te pretnji životnoj sredini koja će, prema navedenim procenama, do 2000. godine prouzrokovati smrt najmanje 170 miliona ljudi. Šest meseci kasnije objavljen je drugi izveštaj pod naslovom „Svetska budućnost: Vreme je za akciju", delo Veća za kvalitet životne sredine pod okriljem Bele kuće. U njemu se poziva na niz mera kao odgovor na krizu spomenutu u izveštaju „Global 2000", a pri vrhu popisa takvih odgovora bila je... KONTROLA RASTA STANOVNIŠTVA PUTEM STERILIZACIJE I DRUGIH SREDSTAVA.

 

U oba se izveštaja poziva, u stvari, na sprečavanje naučnog razvoja i prenosa tehnologije u zemlje u razvoju. Ubrzo je takva politika naišla na pohvale širom sveta. Sajrus Vens (TC, CFR, Bil, Kom. 300), Karterov ministar spoljnih poslova pre Muskija, u tu je svrhu predsedavao „Odborom za 2000. godinu". Vens je bio taj koji je podstakao izradu izveštaja „Global 2000" i „Svetska budućnost" tokom svog mandata u Karterovom Ministarstvu spoljnih poslova.

332.jpg
544625_original.gif
209.jpg

U svom prvom službenom govoru u Ujedinjenim nacijama 1977. Vens je ODBACIO POZIVE ZEMALJA U RAZVOJU DA SE IZVRŠE PROMENE u Međunarodnom monetarnom fondu i PROMENI NEPRAVEDNI EKONOMSKI SISTEM. UMESTO TOGA PREDLOŽIO JE „...NOVI SVETSKI POREDAK KOJI SE ZASNIVA NA BRIZI ZA ŽIVOTNU SREDINU". Rimski klub i ta dva američka izveštaja i ljudi koji iza njih stoje su oni isti političari, bankari, industrijalci i akademici koji podržavaju i propagiraju politiku institucija pod kontrolom Elite: Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Banke za međunarodna poravnanja i Svetske banke, koje SU ODGOVORNE ZA SMRT, IZGLADNJIVANJE I PATNJE MILIJARDI LJUDI NA ČITAVOJ PLANETI! Jedan od arhitekata izveštaja „Global 2000" bio je Robert Meknamara (TC, CFR, Bil.), bivši predsednik Svetske banke, čija je politika dala maha genocidu životne sredine i ljudi u Trećem svetu!

332.jpg
119.jpg