top of page

mamonizam

             Značenje reči  „mamonizam“: žudnja za novcem, vladavina i svemoć novca, tvrdica, cicija, onaj koji je za carstvo zemaljsko. I zaista, ovaj svet potresaju i ugnjetavaju upravo ONI, mamonisti.  Generacijama unazad pohlepno grabe zlato i ostala materijalna blaga zemaljska usled svoje enormne gramzivosti. Nagrabivši ga u  ogromnim količinama, duhovno isprazni i destruktivni, novac im prestaje biti cilj sam po sebi. Moć , kontrola i upravljanje sudbinama miliona ljudi postaju sastavni i ključni način njihovih života. Umislili su da su bogovi na zemlji, udaljavajući se i sve više mrzeći Boga ljubavi, pravičnosti i vrlina, (onog u kojeg gro čovečanstva grčevito veruje i poziva u pomoć, ugroženog upravo zbog podmuklih manipulacija pomenutih), a približavajući se sve više svom bogu zlata, Mamonu, zlatnom teletu, personifikovanom demonu koji se ponegde uključuje u spisak sedam prinčeva pakla.

332.jpg
269.jpg

Preuzeli su potpunu kontrolu nad novcem i svetskim finansijskim krvotokom, kičmom globalističkog “zverskog“ sistema, potkupljujući i kupujući sve što se može, a gro toga zemaljskog se uvek može. Uništili su monarhe i njihove monarhije, zaveli svoju demoNkratiju, kupili i ucenili gro političara. Njihova ergela kupljenih je jedina za čije konje naivan narod može dati svoj glas na cirkusu zvanom izbori. Narodu zabava i uverenje da on tobože vlada i upravlja svojom sudbinom a mamonistima stvarna vlast i mogućnost upravljanja i kontrole nad svim i svačim.

Inteligentno i lukavo ali bezdušno i zločinački. Šta drugo očekivati od sledbenika lučonoše? Pokoriti svet dugom  a gde ne može dugom onda mačem. Najveći i najpoznatiji zelenaši i lihvari su ONI. Stvorili su svoje finansijske tzv. međunarodne institucije, organizacije poput MMF-a, Svetske banke, Svetske trgovinske organizacije itd, a preko njih svojim već potkupljenim i korumpiranim vladama država, nameću lihvarske kredite sa enormnim kamatama koje je nemoguće vratiti. Države i narodi tako postaju njihovi večni taoci i naravno robovi. Nizak standard života, mizerne plate, bedni poslovi uz neviđeno ceđenje radne i ljudske energije zarad ostvarivanja njihovih prljavih ciljeva i interesa postaju gorka svekolika realnost. Ko se ne pokori i iskrsne slučajno iz njihove matrice, biva vraćen u nju mačem. Svojom organizovanom vojskom okupljenom u NATO savez, razara neposlušne a potom ih besomučno pljačka nudeći poniženima i nesrećnima opet a šta drugo no svoje, još lihvarskije kredite da obnove zemlju koju potom svrstavaju u niz pokorenih i kontrolisanih kolonija.   

554.jpg
506.jpg
29547599_1114900555317952_1425014551_n.j
103.jpg
102.jpg

Da, to su zločinci koji se kriju iza kulisa uništavajući živote milionima ljudi širom sveta. To je njihova misija i njihov zavet svom božanstvu. Psihopate čija poremećenost guši ovaj svet i čovečanstvo. Za sve na ovom svetu svega ima dovoljno ali ne i za alave i pohlepne. Upravo njihova bolesna pohlepa i psihopatska želja izigravanja bogova iz pakla čini ovaj svet teškim za život milijardama ljudi. Jedini neprijatelji čovečanstvu, nama 99% , jeste taj 1%, koji čine oni i njihove verne sluge u zločinu. To je korporativno-bankarska mafija, to su međunarodni bankari.   

332.jpg

decembar 2022

MONETARIZAM IZNIKAO IZ MAMONIZMA - ROBIJANJE ČOVEČANSTVA UZ ORGIJANJE MAMONISTA -  Postojanje novca teško da je ikada preispitivano i istraživano, ali hajde da razmotrimo našu upotrebu novca. Novac sam po sebi nema nikakvu vrednost. To je samo slika na jeftinom parčetu papira sa dogovorom između ljudi o tome šta se njime može kupiti. Ako bi pare padale sa neba, bili bi srećni svi osim bankara.


Postoji mnogo nedostataka u korišćenju ovog starog metoda razmene dobara i usluga. Ovde je razmotreno samo par njih a uvek se može dodati još koji.


Novac je samo smetnja između onoga što nekome treba i onoga što može da dobije. Ljudima ne treba novac, već pristup resursima.


Rezultat upotrebe novca su društveno raslojavanje i elitizam, koji se baziraju pre svega na ekonomskoj nejednakosti.


Ljudi nisu jednaki ukoliko nemaju jednaku platežnu moć.


Većina ljudi su robovi posla koji ne vole samo zato što im je potreban novac.


Postojanje korupcije, pohlepe, zločina, pronevera i još mnogo toga posledica je potrebe za novcem.


Većina zakona je doneta u korist korporacija, koje imaju dovoljno novca da lobiraju, podmite ili ubede vladine zvaničnike da napišu zakone koji će služiti njihovim interesima.


Oni koji kontrolišu platežnu moć imaju veći uticaj. Novac se koristi da bi se kontrolisalo ponašanje onih sa ograničenom platežnom moći.


Dobra, kao što je hrana, ponekad se uništavaju kako bi se očuvale visoke cene; kada vlada nestašica cene rastu.


Postoji ogromno traćenje materijala i odliv dostupnih resursa usled površnih dizajnerskih promena koje nastaju zbog najnovijih prohteva svake godine u cilju stvaranja kontinuiranih tržišta za proizvođače.


Postoji ogromna degradacija okruženja zbog visokih cena naprednih metoda odlaganja otpada.


Planeta Zemlja se pljačka zbog profita.

 

Dobiti tehnologije dostupne su samo onima sa dovoljnom platežnom moći.


Najvažnije, kada je profit krajnji cilj korporacija, odluke u svim oblastima se ne donose zbog dobrobiti ljudi i životne sredine, već pre svega radi sticanja bogatstva, svojine i moći.  

capitalist-rich-wraps-tentacles-many-260nw-484781506.webp
Dollar-hegemony-by-Luo-Jie-for-China-Daily.jpeg
puissance-de-souiller-la-bande-dessinée-politique-devant-un-politicien-marionnette-qu-banq
Corporate-greed-isnt-driving-inflation.jpg
332.jpg
119.jpg
bottom of page