top of page

direktna demokratija - alternativa demoNkratiji

332.jpg

januar 2020

9500.jpg

Stvaranje i oblikovanje poslušnih robova, koje će eksploatisati na različite načine, primarni je cilj mondijalista koji kontrolišu putem lažne demokratije i tzv. izbora sve političke opcije. Postojeća demokratija je iluzija i način kako svetinu ubediti da tobože, birajući unapred odabrane , eto baš ona vlada. Kakvog li apsurda.

Radimo na transformaciji, ako ne potpunoj promeni postojećeg sistema. Ukinimo stranke i pilićarske korumpirane političare, uvedimo tehničku vladu u kojoj će ministarstva na određeno vreme voditi najumnije glave iz oblasti kojima se profesionalno beve, uvedimo direktnu demokratiju ili odlučivanje građanstva na referendumima o svim bitnim pitanjima po svoju sudbinu, medijima naložiti da se bave istinom a ne politikanstvom i protežiranjem interesa onih koji su ih kupili ili koji ih finansiraju itd itd.

"Birati" unapred odabrane na svake četiri godine koji će u kontinuitetu voditi politiku podržavanja interese njihovih nalogodavaca a ne naroda, je najveća glupost koju građanstvo može sebi priuštiti!

332.jpg

januar 2020

Nosilac suvereniteta (najviše moguće vlasti) je narod. Tako bar, deklarativno izjavljuju tvorci savremene demokratije. Predstavnička (indirektna, posredna) demokratija je proces kada građani svoju volju i svoje pravo na odlučivanje poveravaju nekom drugom (zastupnicima) u uverenju da će oni pošteno i čestito zastupati njihove interese. Dakle, svojevoljno smo se na izborima odrekli svog suvereniteta, ali ga nismo dali blanko!

Obzirom da su takvi “narodni predstavnici” toliko puta izneverili volju naroda i radili u svoju ličnu i korist svojih finansijera (banaka, korporacija...), logično bi bilo zahtevati direktnu demokratiju, neposredno izjašnjavanje naroda o svim, za njega, bitnim pitanjima, putem referenduma. Protivnici direktne demokratije ističu da je ovakav način demokratskog odlučivanja skup, ipak svako racionalanće se složiti s činjenicom da su prevare, krađe i zakulisne radnje političara daleko daleko skuplje obzirom na kontinualno preživljavanje građanstva i tiho nestajanje naroda, tj. njegovo fizičko, ekonomsko, kulturno, duhovno i svako drugo propadanje.

332.jpg

januar 2020

Političke stranke su organizacije stvorene kako bi očuvale partikularne interese svojih članova – političara koji ih vode, a ne kako bi radili za interes naroda. Svi dosadašnji parlamentarni izbori dokazuju da je sve ovde rečeno istina. 

 

Širenjem svesti da je postojeći sistem teško bolestan baš kao što su i kreatori istoga, širiti istine o njima, osvešćivati mase, sakupiti većinu i tražiti reformu ili promenu istog....nasilje, revolucije, protesti, ratovi...kao što smo valjda naučili, su uvek pod kontrolom kreatora sistema/matrixa i posle njih opet ostaju ONI....

 

Problem je u tome što je masama dozvoljeno da spoznaju istinu, i putem interneta, pre svega, a one to ne čine....svest zakržljala a i lakše je plivati nizvodno....hleba i igara pa sve po starom. 

Referendumska demokratija? - postojeća je pokazala da je falična i da služi održavanju na vlasti globalne mafije preko poltronskih političara...pa bar kada je neka važna stvar za sudbinu naroda u pitanju, neka sam narod odlučuje a ne plaćenici, kao što to oduvek i čine...naravno pre toga osloboditi medije da ljudi budu pravično informisani a ne indoktrinisani kao sad...svest naroda je katastrofalno jadna.... samo naporno zalaganje na osvešćivanju masa može nešto promeniti.

2560.jpg
325.jpg
300.jpg
332.jpg
119.jpg
bottom of page