top of page

dobre vibracije

332.jpg

avgust 2023

MOĆNE ISTINE KOJE GLOBALISTI/SATANISTI ŽELE SAKRITI OD NAS - „Brighteon Broadcast News“ otkriva moćne istine i odgovore zašto anti-humane snage tako očajnički rade na tome, da spreče ljudsku rasu da nauči ove duboke principe, koji mogu značiti razliku između toga da li ćete biti porobljeni ili slobodni:

Bog postoji – stvaran je

Postoji kreativna, inteligentna sila koja prevazilazi kosmos i koja vas je stvorila sa svrhom. Ako ne shvatite da ste stvoreni sa svrhom, onda se vaš život čini besmislenim, a vi ste odvojeni od same sile koja vas je dovela u postojanje.

Bog i majka priroda su već stvorili sve lekove koji su vam potrebni, besplatno

Svaki lek za svaku boljku već postoji, uključujući lekove za rak, svi lekovi su u prirodnom svetu oko nas, samo čekaju da budu korišćeni za dobrobit čovečanstva. Čitava svrha medicinskog establišmenta (FDA, CDC, AMA, itd.) je da pokuša da vas učini slepim za svaki prirodni lek, dok vas kljukaju toksičnim lekovima „Big Pharma“ (farmako mafije) koji vam donose nove zdravstvene probleme. I tako na bolestima globalisti zarađuju basnoslovne sume i plus ljude drže u zavisnom položaju i pod konotrolom jer veruju da im bez toksičnih medikamenata nema života.

Mi nismo prva napredna civilizacija na planeti Zemlji, niti u našem Sunčevom sistemu, iako se forsira da bi se „pumpala“ sujeta današnjih ljudi.

Verovatno nećemo biti ni poslednja. Postoje dokazi da su mnoge civilizacije pre nas (možda i ova do nekog velikog reseta) bile na mnogo višem nivou. Prethodne civilizacije su imale tehnologiju, medicininu i duhovni razvoj koji znatno prevazilaze naš domet.

Vaš um je prenosilac znanja, a vi ste odraz Božje moći

Moć vašeg glasa + namera može da promeni univerzum. Reci to i pomoći ćeš da se to pretvori u stvarnost. Vaš um i glas mogu bukvalno da „programiraju“ tkivo kosmosa. Niko u mejnstrim kulturi vam to ne govori, jer establišment želi da mislite da ste potpuno nemoćni, slabi i beznačajni.

332.jpg

septembar 2021

NAŠA DUŠA - PRINCIP BOŽANSKOG PRISUSTVA

Svi kosmički zakoni sažeti su u čovekovom biću. Univerzum je hologram, svaki njegov delić sadrži i odražava celinu. Kvantna fizika je ustanovila da je sva priroda zapravo energija, ali da se samo u prisustvu svesnog posmatrača ponaša kao materija.

Zato kada posmatrač nije svestan, fizički svet nestaje kao što se događa u dubokom snu bez snova.

Apsolut je sve što postoji. Ništa nije moguće izvan njega. Apsolut je Božanska celina.

Čovekova duša je svesni subjekat objektivnog postojanja. Individualna emanacija Božanske celine.

 

Zbog samog prisustva čovekove duše priroda se oblikuje ovakva kakva jeste, u sav život i postojanje. Duša kao magnet, samim svojim postojanjem, privlači svekoliko oblikovanje energije prirode.

 

Zato je čovek tako interesantan svim ostalim bićima, jer, ako čovek nije svestan svoje stvaralačke moći, i ne koristi je, onda će neko drugi da ga uslovi i programira da je koristi po njegovim planovima.

74.jpg

U svojim višim dimenzijama, pre inkarnacije u telo, duša je svesna sebe i svoje Božanske suštine.

Smisao čovekovog postojanja je da se ovde za života probudi i postane svestan svoje duše koja je emanacija Božanske celine.

Tada Božanska celina postaje potpuna u čoveku, ispoljava se kroz njega.

Tada Bog postaje čovek i čovek ostvaruje Boga na ovom svetu koji tako postaje ispunjen Božanskim prisustvom.

 

Da bi se duša ovde probudila mora da spozna sve mogućnosti postojanja, sve njegove suprotnosti.

Ona to ne može sama, jer potiče od čistog Dobra i Savršenstva, ne može sama da iskusi suprotnost Dobra.

U iskušavanju svoje suprotnosti koju sama ne može da iskusi, pomažu joj neorganska bića, koja nisu duše kao emanacije Božanskog, koja nemaju ljudsku dušu. Ona kao neorganska i neljudska bića postoje u višim dimenzijama, ali imaju i svoje inkarnacije u fizičkom svetu, u obliku ljudskih bića kojima manipulišu opsedanjem. Ti demonizovani i opsednuti su vladari ovoga sveta, najuticajniji "ljudi", aristokratija, elita, Iluminati. Oni rukovođenjem istorije i svetskim zbivanjima obezbeđuju sva negativna iskustva koja ljudi treba da iskuse, a ne mogu sami, da bi spoznali celinu i smisao Dobra i sproveli ga na ovom svetu. 

32.jpg

Ako niste do sada znali, vreme je da saznate: na ovom svetu žive ne samo ljudi već i neljudi.

Oni vešto koriste ljudski izgled i osobine, ali nemaju ljudsku dušu.

O tome svedoče sve tradicije u svetu od davnina.

To su Arhonti Gnostika, zmijoglavi polubogovi Vavilona, Indije, Latinske Amerike, sinovi zmajeva Azije...

Svi su oni "sišli sa neba" i delovali među ljudima kao bogovi, polubogovi i vladari.

Od njih potiču sve aristokratske dinastije i sve nečovečne stvari na ovom svetu,

od Isusovog raspeća do današnjeg korporativnog uništavanja prirode i sistematske depopulacije čovečanstva.

Uzalud neki pokušavaju da objasne njihovo delovanje kao psihopatiju i koristoljublje.

Koristoljublje otpada jer oni štampaju novac i vlasnici su svega.

Psihopati ne mogu biti jer deluju savršeno inteligentno i planiraju vekovima unapred.

Takođe psihopate ne bi mogle tako uspešno da primenjuju učenje kabale u svom radu.

 

Čovečanstvo poseduje i želju i resurse i tehnologiju da na ovom svetu živi kao u raju.

Jasno je da samo neko ko nije čovek može sistematski da radi protiv toga

- a sav ekonomski i politički poredak savremenog sveta radi protiv toga.

 

Zavera neljudi je da ubede ljude da ovde ima samo ljudi,

da su svi ljudi jednaki, i da su sami za sve krivi, da su rođeni grešni.

Tako dolazi do poistovećenja neljudi sa ljudima, i ljudi se identifikuju sa neljudima. Na taj način čovek nije svestan svoje božanske suštine, svoje duše, biva potčinjen neljudima, i deluje neljudski pod njihovom opsesijom.

 

Čovekova duša, iako uvek postoji, aktuelizuje se samo svešću o sebi, kao kada se čovek probudi iz sna i tek tada postane svestan prave prirode svoga postojanja, iako je postojao i za vreme sna.

 

Suština čovekovog ropstva je u njegovom spavanju.Suština čovekove slobode je u njegovom buđenju.

 

I sve se na ovom svetu zbiva radi osvešćenja i buđenja ljudske duše. To je jedini problem koji čovek ima sa ovim svetom i sobom:

cela priroda je ogledalo čovekove duše, ogledalo koje mu pomaže da se prepozna kroz diferencijaciju svesti o sebi.

 

Iako duša uvek postoji kao božanska suština u svemu, čovekov je posao da je aktuelizuje na ovom svetu, da se božanska suština, iako uvek postoji, probudi iz pukog postojanja i zaživi kroz ljudski lik i delo.

 

Čovekova duša je individualni izraz Božanskog principa svesti koji sve omogućava, ovde i sada.  Sva zavera nad ljudima svodi se na to da toga ne budu svesni. Stoga ljudi ne treba ništa spolja da čine da bi se oslobodili zavere, svi kolektivni pokreti za čovekovo oslobođenje, sve revolucije pod kontrolom su zaverenika. Ljudi treba samo da se probude.

 

Samo prisustvo probuđenih ljudi automatski uklanja sve zavere. Spoljašnjost se rešava iznutra.

Kako?

Ovde, na fizičkom 3D planu, objekat je objekat, a misao o objektu je misao u elementu vazduh, na višim dimenzijama. Pošto je čovek mikrokosmos, on sve elemente, razmere i dimenzije objedinjava u sebi. Sačinjen je od njih. Zato se u njemu susreću objekti i ideje o njima.

Kada vidimo neki objekat, on u nama postaje misao, biva osmišljen i spoznat kakav jeste. Ne samo da se susreću i spajaju već se i kreativno preobražavaju. Na taj način objekat postaje od misli, stvaranje potiče od ideja iz viših dimenzija - kroz čoveka. One su u nama jer smo mi sačinjeni od svih dimenzija, čovek je njihov objedinitelj u ovde i sada. Zato naša svest utiče na materiju i kreira materijalnu realnost.

 

Zato ipak od nas zavisi kakva će realnost biti kreirana. Zato nas neljudi koriste da nesvesno po njihovim planovima kreiramo realnost kakvu oni žele. Zato nas drže nesvesnima jer smo tada božanska alatka stvaranja u njihovim rukama.

 

 

Ako je naša duša princip Božanskog prisustva koje omogućava sve što jesmo kao ljudi, kao objedinitelji svih dimenzija i razmera Božanskog u ovde i sada, jedini pokazatelj njenog ostvarenog prisustva je naša svest o Sebi koja se ispoljava kao Božanska ljubav koja sve omogućava,

razumevanje koje sve prašta. Samo tako čovek može biti čovek u ovde i sada. Nikako drugačije.

Preuzeto sa web sajta https://www.ivantic.info/ - preporuka!

332.jpg
119.jpg
bottom of page